You are on page 1of 34

1

Hans pfletschinger
Seekor lebah
sedang menghisap
madu bunga

Saling
bersandaran
antara organisma
hidup lebah
memerlukan madu
bunga dan bunga
memerlukan lebah
untuk
pendebungaan.
4.1 SALING BERSANDARAN ANTARA
ORGANISMA HIDUP
Saling bersandaran dalam
persekitaran ialah suatu interaksi
antara organisma hidup dan
persekitaran.

Spesies Habitat Populasi
Komuniti Ekosistem
SPESIES
Spesies ialah sekumpulan
organisma yang mempunyai ciri-ciri
yang sama dan boleh saling
membiak

Habitat
Habitat ialah tempat tinggal bagi
sesuatu spesies

Populasi
Populasi ialah gabungan kumpulan
organisma dari spesies yang sama di
dalam satu habitat

Komuniti
Komuniti ialah gabungan beberapa
populasi haiwan dan tumbuhan
yang hidup dalam habitat yang
sama

Ekosistem
Ekosistem merangkumi saling
interaksi antara organisma hidup
dan bukan hidup yang hadir di
dalam persekitaran semula jadi


Saling bersandaran antara
organisma hidup mewujudkan
ekosistem yang seimbang
4.2 INTERAKSI ANTARA ORGANISMA HIDUP
1) Mangsa Pemangsa
2) Persaingan
3) Simbiosis:-
Komensalisme
Mutualisme
Parasitisme
MANGSA PEMANGSA
Pemangsa ialah haiwan yang
menangkap dan membunuh haiwan
yang lain (mangsa).
Populasi mangsa dipengaruhi oleh saiz
populasi pemangsa dan sebaliknya.
CONTOH: Helang ialah pemangsa
untuk ayam

PERSAINGAN
Dua organisma bersaing untuk sumber
yang sama separti makanan,
perlindungan, cahaya, air dan
pasangan pembiakan.
Persaingan boleh wujud antara
organisma yang sama atau berlainan
spesies.
SIMBIOSIS: KOMENSALISME
Satu organisma mendapat keuntungan,
tetapi organisma yang lain tidak
mendapat keuntungan atau kerugian
daripada interaksi ini
CONTOH: Ikan remora melekat pada
badan ikan yu untuk mendapat
makanan dan pengangkutan
SIMBIOSIS: MUTUALISME
Kedua-dua organisma mendapat
keuntungan.
CONTOH: Rama-rama mendapatkan
madu daripada bunga dan bunga
dapat didebungakan oleh rama-rama.
SIMBIOSIS: PARASITISME
Satu organisma mendapat keuntungan,
tetapi organisma yang lain mendapat
kerugian.
CONTOH: Cacing pita (parasit) yang
terdapat dalam usus manusia,
menyerap nutrien daripada makanan
tercerna
KAWALAN BIOLOGI
Kawalan biologi ialah suatu
kaedah untuk mengawal
haiwan perosak dengan
pemangsa (musuh semula jadi
haiwan perosak) di dalam
suatu kawasan


Kebaikan Keburukan
Mengurangkan
penggunaan racun
perosak
Susah untuk
memilih pemangsa
yang sesuai untuk
haiwan perosak
tertentu
Murah
Tidak
mencemarkan
alam sekitar
Penggunaan
pemangsa yang
salah boleh
memusnahkan
organisma yang
berguna
Selamat
KAWALAN BIOLOGI
CONTOH:
1) Burung hantu dan ular digunakan
untuk mengawal populasi tikus di
ladang kelapa sawit
2) Ikan gapi digunakan untuk
mengawal pembiakan nyamuk
3) Burung gagak digunakan untuk
mengawal populasi ulat beluncas di
ladang penanaman kopi
Rantai makanan adalah suatu
aliran tenaga daripada
pengeluar kepada pengguna
dalam bentuk makanan
Siratan makanan adalah
gabungan antara lebih
daripada satu rantai makanan

Pengeluar
Tumbuhan hijau yang membuat makanannya
sendiri melalui fotosintesis
Pengguna
Haiwan yang mendapatkan makanan dengan
memakan organisma lain
Pengurai
Mikroorganisma yang mengurai bahan
Organik kompleks dalam organisma mati
Kepada bahan yang lebih ringkas
RANTAI MAKANAN:-


pengeluar
pengguna primer
pengguna sekunder
pengguna tertier
Pengguna primer
Haiwan yang memakan
tumbuhan
Biasanya herbivor (haiwan
yang makan tumbuhan sahaja)

Pengguna sekunder
Haiwan yang memakan
pengguna primer
Biasanya omnivor (haiwan
yang makan tumbuhan dan
haiwan) atau karnivor (haiwan
yang memakan haiwan sahaja)


Pengguna tertier
Haiwan yang memakan
pengguna sekunder
Biasanya karnivor

Pengeluar
Pengguna
primer
Pengguna
sekunder
Pengguna
tertier
Pengurai
Rantai
Makanan
SIRATAN MAKANAN
Siratan Makanan
Contoh:
pengeluar
Pengguna
primer
Pengguna
sekunder
Pengguna
tertier
Gabungan antara lebih daripada satu rantai makanan
musang
Burung
hantu
cerpelai
arnab
tikus
kumbang
6
Piramid Nombor
Helang
(pengguna tertier)
Burung pipit
(pengguna sekunder)
Belalang
(pengguna primer)
Rumput
(pengeluar)
Piramid nombor menunjukkan bilangan organisma dalam
setiap peringkat bagi suatu rantai makanan
Helang
(pengguna tertier)
Burung pipit
(pengguna sekunder)
Belalang
(pengguna primer)
Rumput
(pengeluar)
Aliran tenaga dalam rantai makanan:

Aliran
tenaga
Aliran tenaga dalam rantai makanan
pengeluar
Pengguna sekunder
Pengguna tertier pengguna primer
Tenaga hilang Tenaga hilang
Tenaga hilang

LATIHAN:
Gambar dibawah menunjukkan beberapa organisma
yang tinggal di sawah padi.


LATIHAN:

1) Dengan menggunakan organisma yang telah ditunjukkan pada
gambar, bentuk 4 (empat) rantai makanan.

2) Bentukkan siratan makanan yang mengandungi 4 rantai
maknanan itu.

3) Kenalpasti pengeluar, pengguna dan pengurai yang
terdapatdidalam siratan makanan anda.

4) Dengan menggunakan salah satu rantai makanan yang telah
dibentuk, hasilkan piramid nombor.

5) Bagaimanakah aliran tenaga pada piramid nombor anda?


4.4 FOTOSINTESIS