You are on page 1of 192

Hotrre nr.

493/2013
din 17/07/2013

Hotrrea nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare, a
structurii instituiilor de nvmnt superior, a domeniilor i
programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu, a locaiilor geografice de desfurare, a
numrului de credite de studii transferabile pentru fiecare program
de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare,
precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colarizai n
anul universitar 2013-2014

Publicat in MOF nr. 447 - 22/07/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 22/07/2013

Actul a intrat in vigoare la data de 22 iulie 2013n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 132 alin. (2) i art. 138 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. 1. - Se aprob Nomenclatorul domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare, prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen i
specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i
numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014, prevzute n anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licen i
specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i
numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014, prevzute n anexa nr. 3.
Art. 4. - Se aprob specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu n cadrul instituiilor de
nvmnt superior particular autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de
studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014, prevzute n anexa nr. 4.
Art. 5. - Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior autorizate s funcioneze provizoriu, care organizeaz numai
programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de
studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014, prevzute n anexa nr. 5.
Art. 6. - Specializrile prevzute n anexa nr. 6 intr n lichidare ncepnd cu anul universitar 2013-2014, n sensul c la acestea
nu se mai organizeaz admitere.
Art. 7. - La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, anexele nr. 1-5 la Hotrrea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor i al specializrilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituiilor de nvmnt superior, a
domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, a locaiilor geografice de
desfurare, a numrului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb
de predare, precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2012-2013, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaz:
Ministrul educaiei naionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru nvmnt
superior,
cercetare tiinific i dezvoltare
tehnologic,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul muncii, familiei, proteciei
sociale
i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu


Bucureti, 17 iulie 2013.
Nr. 493.


ANEXA Nr. 1


Nomenclatorul domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare
Co
d
DFI
Domeniul
fundamenta
l ierarhizare
(DFI)
Co
d
RSI
Ramura de
tiin (RSI)
Co
d
DII
Domeniul de
ierarhizare
(DII)
Cod
DSU
_
D/M
Domeniul de
studii
universitare
de doctorat/
masterat
(DSU_D/M)
Co
d
DL
Domeniul de
licen (DL)
Co
d S
Specializarea (S)
Numr
de
credite
(ECTS
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Matematic
i tiine ale
naturii
10 Matematic 10 Matematic 10 Matematic 10 Matematic 10 Matematic 180

20 Matematici aplicate 180

30 Matematic
informatic
180

20 Informatic 20 Informatic 40 Informatic 10 Informatic 180

20 Informatic aplicat 180

20 Fizic 10 Fizic 10 Fizic 20 Fizic 10 Fizic 180

20 Fizic medical 180

30 Biofizic 180

40 Fizic informatic 180

30 Chimie i
inginerie
chimic
10 Chimie 10 Chimie 30 Chimie 10 Chimie 180

20 Biochimie tehnologic 180

30 Radiochimie 180

40 Chimie informatic 180

20 Inginerie
chimic
20 Inginerie
chimic
50 Inginerie
chimic
10 Ingineria substanelor
anorganice i protecia
mediului
240

20 Chimia i ingineria
substanelor organice,
petrochimie i
carbochimie
240

30 tiina i ingineria
materialelor oxidice i
nanomateriale
240

40 tiina i ingineria
polimerilor
240

50 Ingineria i informatica
proceselor chimice i
biochimice
240

60 Inginerie chimic 240

70 Controlul i securitatea
produselor alimentare
240

80 Inginerie biochimic 240

90 Ingineria fabricaiei
hrtiei
240

100 Tehnologia chimic a
produselor din piele i
nlocuitori
240

110 Tehnologie chimic
textil
240

120 Chimie alimentar i
tehnologii biochimice
240

130 Prelucrarea petrolului
i petrochimie
240

140 ^)

150 Chimie militar 240

40 tiinele
pmntului i
atmosferei
10 Geografie 10 Geografie 20 Geografie 10 Geografie 180

20 Geografia turismului 180

30 Cartografie 180

40 Hidrologie i
meteorologie
180

50 Planificare teritorial 180

20 Geologie 10 Geologie 30 Geologie 10 Geologie 180

20 Geochimie 180

30 tiine ale
mediului
10 tiina
mediului
40 tiina
mediului
10 Chimia mediului 180

20 Ecologie i protecia
mediului
180

30 Geografia mediului 180

40 Fizica mediului 180

50 tiina mediului 180

20 tiine
inginereti
10 Inginerie civil 10 Inginerie civil
i instalaii
10 Inginerie civil
i instalaii
60 Inginerie civil 10 Construcii civile,
industriale i agricole
240

20 Ci ferate, drumuri i
poduri
240

30 Construcii i fortificaii 240

40 Amenajri i
construcii
hidrotehnice
240

50 Construcii miniere 240

60 Inginerie sanitar i
protecia mediului
240

70 mbuntiri funciare i
dezvoltare rural
240

80 Inginerie civil 240

90 Inginerie urban i
dezvoltare regional
240

100 Infrastructura
transporturilor
metropolitane
240

70 Ingineria
instalaiilor
10 Instalaii pentru
construcii
240

20 Instalaii i
echipamente pentru
protecia atmosferei
240

30 Instalaii pentru
construcii - pompieri
240

20 Inginerie
electric,
electronic i
telecomunicaii
10 Inginerie
electric i
energetic
10 Inginerie
electric
90 Inginerie
electric
10 Sisteme electrice 240

20 Electronic de putere
i acionri electrice
240

30 Electrotehnic 240

40 Instrumentaie i
achiziii de date
240

50 Electromecanic 240

60 Inginerie electric i
calculatoare
240

20 Inginerie
energetic
110 Inginerie
energetic
10 Ingineria sistemelor
electroenergetice
240

20 Hidroenergetic 240

30 Termoenergetic 240

40 Energetic industrial 240

50 Energetic i
tehnologii nucleare
240

60 Managementul
energiei
240

20 Inginerie
electronic i
telecomunica
ii
10 Inginerie
electronic i
telecomunicai
i
100 Inginerie
electronic i
telecomunicai
i
10 Electronic aplicat 240

20 Tehnologii i sisteme
de telecomunicaii
240

30 Reele i software de
telecomunicaii
240

40 Microelectronic,
optoelectronic i
nanotehnologii
240

50 Telecomenzi i
electronic n
transporturi
240

60 Echipamente i
sisteme electronice
militare
240

70 Transmisiuni 240

30 Inginerie
geologic, mine,
petrol i gaze
10 Inginerie
geologic,
Inginerie
geodezic
10 Inginerie
geologic
120 Inginerie
geologic
10 Inginerie geologic 240

20 Geologia resurselor
miniere
240

30 Geologia resurselor
petroliere
240

40 Geofizic 240

20 Inginerie
geodezic
30 Inginerie
geodezic
10 Msurtori terestre i
cadastru
240

20 Topogeodezie i
automatizarea
asigurrii
topogeodezice
240

20 Mine, petrol i
gaze
10 Mine, petrol i
gaze
260 Mine, petrol i
gaze
10 Inginerie minier 240

20 Prepararea
substanelor minerale
utile
240

30 Topografie minier 240

40 Inginerie de petrol i
gaze
240

50 Transportul,
depozitarea i
distribuia
hidrocarburilor
240

40 Ingineria
transporturilor
10 Inginerie
aerospaial,
autovehicule,
transporturi
10 Inginerie
aerospaial
40 Inginerie
aerospaial
10 Construcii
aerospaiale
240

20 Sisteme de propulsie 240

30 Echipamente i
instalaii de aviaie
240

40 Inginerie i
management
aeronautic
240

50 Aeronave i motoare
de aviaie
240

60 Navigaie aerian (Air
Navigation)
240

20 Ingineria
autovehiculelo
r
160 Ingineria
autovehiculelo
r
10 Construcii de
autovehicule
240

20 Ingineria sistemelor de
propulsie pentru
autovehicule
240

30 Autovehicule rutiere 240

40 Echipamente i
sisteme de comand
i control pentru
autovehicule
240

50 Blindate, automobile i
tractoare
240

30 Ingineria
transporturilor
240 Ingineria
transporturilor
10 Ingineria
transporturilor i a
traficului
240

20 Ingineria sistemelor de
circulaie feroviar
240

30 Ingineria sistemelor de
circulaie rutier
240

50 Ingineria
resurselor
vegetale i
animale
10 Agronomie,
horticultur,
silvicultur,
inginerie
forestier
10 Agronomie 10 Agronomie 10 Agricultur 240

20 tiinele solului 240

30 Montanologie 240

40 Protecia plantelor 240

50 Exploatarea mainilor
i instalaiilor pentru
agricultur i industria
alimentar
240

20 Horticultur 20 Horticultur 10 Horticultur 240

20 Peisagistic 240

30 Inginerie
forestier
140 Inginerie
forestier
10 Ingineria prelucrrii
lemnului
240

20 Ingineria i designul
produselor finite din
lemn
240

40 Silvicultur 30 Silvicultur 10 Silvicultur 240

20 Exploatri forestiere 240

30 Cinegetic 240

50 Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural%)
10 Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural%)
10 Inginerie economic n
agricultur
240

20 Inginerie i
management n
alimentaia public i
agroturism
240

20 Biotehnologii 10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetic 240

20 Biotehnologii*10) 240

30 Ingineria
produselor
alimentare
10 Ingineria
produselor
alimentare
150 Ingineria
produselor
alimentare
10 Ingineria produselor
alimentare
240

20 Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
240

30 Controlul i expertiza
produselor alimentare
240

40 Pescuit i
industrializarea
petelui
240

50 Protecia
consumatorului i a
mediului
240

60 Extracte i aditivi
naturali alimentari^)
240

40 Zootehnie 10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240

20 Piscicultur i
acvacultur
240

60 Ingineria
sistemelor,
calculatoare i
10 Ingineria
sistemelor,
calculatoare
10 Calculatoare
i tehnologia
informaiei
10 Calculatoare
i tehnologia
informaiei
10 Calculatoare 240

20 Tehnologia informaiei 240

tehnologia
informaiei
i tehnologia
informaiei
30 Calculatoare i
sisteme informatice
pentru aprare i
securitate naional
240

40 Ingineria informaiei 240

20 Ingineria
sistemelor
220 Ingineria
sistemelor
10 Automatic i
informatic aplicat
240

20 Echipamente pentru
modelare, simulare i
conducere
informatizat a
aciunilor de lupt
240

30 Ingineria sistemelor
multimedia
240

70 Inginerie
mecanic,
mecatronic,
inginerie
industrial i
management
10 Inginerie
mecanic
10 Inginerie
mecanic
180 Inginerie
mecanic
10 Sisteme i
echipamente termice
240

20 Maini i sisteme
hidraulice i
pneumatice
240

30 Mecanic fin i
nanotehnologii
240

40 Maini i echipamente
miniere
240

50 Inginerie mecanic 240

60 Maini i instalaii
pentru agricultur i
industrie alimentar
240

70 Utilaje petroliere i
petrochimice
240

80 Utilaje pentru
transportul i
depozitarea
hidrocarburilor
240

90 Echipamente pentru
procese industriale
240

100 Utilaje tehnologice
pentru construcii
240

110 Ingineria i
managementul
resurselor tehnologice
n construcii
240

120 Utilaje pentru textile i
pielrie
240

130 Vehicule pentru
transportul feroviar
240

140 Utilaje i instalaii
portuare
240

150 Ingineria designului de
produs (Product
Design Engineering)
240

20 Inginerie
industrial
10 Inginerie
industrial
130 Inginerie
industrial
10 Tehnologia
construciilor de maini
240

20 Maini-unelte i
sisteme de producie
240

30 Ingineria sudrii 240

40 Design industrial 240

50 Ingineria i
managementul calitii
240

60 Ingineria securitii n
industrie
240

70 Nanotehnologii i
sisteme
neconvenionale
240

80 Tehnologia i designul
produselor textile
240

90 Tehnologia i designul
confeciilor din piele i
nlocuitori
240

100 Ingineria sistemelor de
energii regenerabile
240

110 Tehnologia tricotajelor
i confeciilor
240

120 Ingineria prelucrrii
materialelor
polimerice, textile i
compozite
240

130 Logistic industrial 240

140 Inginerie industrial
(Industrial
Engineering)%)
240

20 Inginerie
naval i
navigaie
210 Inginerie
marin i
navigaie
10 Navigaie i transport
maritim i fluvial
240

20 Navigaie, hidrografie
i echipamente navale
240

30 Electromecanic
naval
240

30 tiine
inginereti
aplicate
270 tiine
inginereti
aplicate
10 Inginerie medical 240

20 Optometrie 240

30 ^)

40 Inginerie fizic 240

50 Informatic industrial 240

60 Informatic aplicat n
inginerie electric
240

70 ^)

80 Matematic i
informatic aplicat n
inginerie
240

90 Fizic tehnologic 240

100 Bioinginerie 240

110 Biomateriale i
dispozitive medicale
240

120 Echipamente i
sisteme medicale
240

40 Arhitectur
naval
200 Arhitectur
naval
10 Arhitectur naval 240

20 Sisteme i
echipamente navale
240

30 Mecatronic
i robotic
10 Mecatronic i
robotic
250 Mecatronic i
robotic
10 Mecatronic 240

20 Robotic 240

40 Ingineria
materialelor
10 Ingineria
materialelor
170 Ingineria
materialelor
10 tiina materialelor 240

20 Ingineria elaborrii
materialelor metalice
240

30 Ingineria procesrii
materialelor
240

40 Informatic aplicat n
ingineria materialelor^)
240

50 Ingineria
mediului
10 Ingineria
mediului
190 Ingineria
mediului
10 Ingineria i protecia
mediului n industrie
240

20 Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
240

30 Ingineria i protecia
mediului n industria
chimic i
petrochimic
240

40 Ingineria i protecia
mediului n agricultur
240

50 Ingineria dezvoltrii
rurale durabile
240

60 Ingineria mediului 240

70 Ingineria valorificrii
deeurilor
240

80 Reconstrucie
ecologic
240

60 Inginerie i
management
10 Inginerie i
management
230 Inginerie i
management
10 Inginerie economic
industrial
240

20 Inginerie economic n
domeniul mecanic
240

30 Inginerie economic n
construcii
240

40 Inginerie i
management naval i
portuar
240

50 Inginerie economic n
domeniul
transporturilor
240

60 Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
240

70 Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
240

80 ^

90 ^

100 Inginerie i
management n
industria turismului
240

110 Inginerie i
management forestier
240

120 Ingineria i
managementul
afacerilor
240

70 Inginerie
genistic,
Inginerie de
armament,
rachete i
muniii
10 Inginerie
genistic,
Inginerie de
armament,
rachete i
muniii
20 Inginerie
genistic
10 Maini i utilaje de
geniu
240

20 Sisteme pentru baraje
de mine, distrugeri i
mascare
240

80 Inginerie de
armament,
rachete i
muniii
10 Armament, rachete,
muniii de aviaie i
sisteme de salvare
240

20 Muniii, rachete,
explozivi i pulberi
240

30 Armament, aparatur
artileristic i sisteme
de conducere a focului
240

40 Sisteme integrate de
armament i muniie
240

30 tiine
biologice i
biomedical
e
10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 180

20 Biochimie 10 Biochimie 10 Biochimie 10 Biologie 20 Biochimie 180

30 Medicin 10 Medicin 10 Medicin 10 Sntate*) 10 Medicin 360

40 Asisten medical
general
240

50 Moae 240

20 Sntate**) 10 Radiologie i
imagistic
180

20 Laborator clinic 180

30 Balneofiziokinetoterapi
e i recuperare
180

70 Audiologie i protezare
auditiv
180

90 Nutriie i dietetic 180

40 Medicin
veterinar
10 Medicin
veterinar
10 Medicin
veterinar
10 Medicin
veterinar
10 Medicin veterinar 360

50 Medicin
dentar
10 Medicin
dentar
10 Medicin
dentar
10 Sntate*) 20 Medicin dentar 360

20 Sntate**) 40 Tehnic dentar 180

50 Asisten dentar 180

80 Asisten de profilaxie
stomatologic
180

60 Farmacie 10 Farmacie 10 Farmacie 10 Sntate*) 30 Farmacie 300

20 Sntate**) 60 Asisten de farmacie 180

40 tiine
sociale
10 tiine juridice 10 Drept 10 Drept 10 Drept 10 Drept 240

20 Drept european i
internaional
240

20 tiine
administrative
10 tiine
administrative
10 tiine
administrative
50 tiine
administrative
10 Administraie public 180

20 Administraie
european
180

30 Asisten managerial
i secretariat
180

40 Poliie local 180

50 Servicii i politici de
sntate public
(Public Health)
180

30 tiine ale 10 tiine ale 10 tiine ale 60 tiine ale 10 Jurnalism 180

comunicrii comunicrii comunicrii comunicrii 20 Comunicare i relaii
publice
180

30 Publicitate 180

40 tiine ale informrii i
documentrii
180

50 ^

40 Sociologie 10 Asisten
social
10 Sociologie 20 Asisten
social
10 Asisten social 180

20 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 180

20 Antropologie 180

30 Resurse umane 180

50 tiine politice 10 tiine politice 10 Relaii
internaionale
i studii
europene
40 Relaii
internaionale
i studii
europene
10 Relaii internaionale i
studii europene
180

20 tiine politice 30 tiine politice 10 tiine politice 180

20 Studii de securitate 180

60 tiine militare,
informaii i
ordine public
10 tiine
militare,
informaii i
ordine public
10 Informaii i
securitate
naional
10 tiine
militare,
informaii i
ordine public
60 Comunicare i relaii
publice - informaii
180

70 Psihologie - informaii 180

90 Securitate i aprare 180

110 Comunicare public i
intercultural n
domeniul securitii i
aprrii
180

120 Sisteme informaionale 180

130 Studii de securitate i
informaii
180

20 Ordine public
i siguran
naional
10 tiine
militare,
informaii i
ordine public
160 Ordine i siguran
public*12)
180

30 tiine militare 10 tiine
militare,
informaii i
ordine public
10 Conducere interarme -
fore terestre
180

20 Conducere interarme -
fore navale
180

30 Conducere interarme -
fore aeriene
180

40 Conducere logistic 180

50 Managementul
organizaiei
180

80 Management
economico-financiar
180

100 Conducere militar 180

140 Managementul
traficului aerian
180

150 Management n aviaie 180

70 tiine
economice
10 Administrarea
afacerilor
10 Administrarea
afacerilor
30 Administrarea
afacerilor
10 Administrarea
afacerilor
180

20 Economia firmei 180

30 Economia comerului,
turismului i serviciilor
180

40 Merceologie i
managementul calitii
180

50 Economia comerului,
turismului, serviciilor i
managementul calitii
180

60 Administrarea
afacerilor n servicii de
ospitalitate
180

70 Administrarea
afacerilor n comer,
turism, servicii,
merceologie i
managementul calitii
180

20 Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
10 Cibernetic i
statistic
50 Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
10 Cibernetic economic 180

30 Statistic i previziune
economic
180

20 Informatic
economic
50 Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
20 Informatic economic 180

30 Contabilitate 10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate i
informatic de
gestiune
180

40 Economie 10 Economie 10 Economie 10 Economie general 180

20 Economie
agroalimentar
180

30 Economia mediului 180

40 Economie i
comunicare
economic n afaceri
180

50 Economie
agroalimentar i a
mediului
180

60 Economie general i
comunicare
economic
180

50 Finane 10 Finane 20 Finane 10 Finane i bnci 180

60 Management 10 Management 70 Management 10 Management 180

20 Managementul
dezvoltrii rurale
durabile
180

70 Marketing 10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180

80 Relaii
economice
internaionale
10 Economie i
afaceri
internaionale
60 Economie i
afaceri
internaionale
10 Economie
internaional
180

20 Afaceri internaionale 180

30 Economie i afaceri
internaionale
180

80 Psihologie i
tiine
comportamental
e
20 Psihologie 10 Psihologie 80 Psihologie 10 Psihologie 180

20 Terapie ocupaional 180

30 tiine ale
educaiei
10 tiine ale
educaiei
70 tiine ale
educaiei
10 Pedagogie 180

20 Psihopedagogie
special
180

30 Pedagogia
nvmntului primar
i precolar
180

50 tiine
umaniste i
arte
10 Filologie 10 Filologie 10 Filologie 20 Limb i
literatur
10 Limba i literatura
romn*1)
180

20 Limba i literatura*2) 180

30 Limba i literatura
modern*3)
180

40 Literatur universal i
comparat*11)
180

50 Filologie clasic*4) 180

30 Limbi
moderne
aplicate
10 Traducere i
interpretare
180

20 Limbi moderne
aplicate
180

20 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 180

30 Istorie 10 Istorie i
Studiul
patrimoniului
###)
10 Istorie 40 Istorie 10 Istorie 180

20 Arheologie 180

30 Arhivistic 180

40 Muzeologie 180

50 Istoria artei 180

50 Studiul
patrimoniului
(Heritage
Studies)
10 Studiul patrimoniului i
managementul
bunurilor culturale
180

20 Arheologie, studii
antice i antropologie
istoric
180

30 Turism cultural i studii
muzeale
180

40 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie pastoral*5) 240

20 Teologie didactic*5) 180

30 ^) 180

40 Teologie asisten
social*5)
180

50 Studii religioase 180

50 Studii culturale 10 Studii
culturale
10 Studii
culturale
50 Studii
culturale
10 Etnologie 180

20 Studii iudaice 180

30 Studii americane 180

40 Studii culturale 180

50 Studii europene 180

60 Turism cultural 180

60 Arhitectur i
urbanism
10 Arhitectur i
urbanism
10 Arhitectur 10 Arhitectur 10 Arhitectur 360

20 Arhitectur de interior 300

30 Design de produs 300

40 Conservare i
restaurare de
arhitectur
180

50 Arhitectura peisajului 180

60 Mobilier i amenajri
interioare
180

70 Tehnologie
arhitectural
180

20 Urbanism 20 Urbanism 10 Proiectare i
planificare urban
240

20 Urbanism i
administrarea
teritoriului
180

30 Amenajarea i
planificarea peisajului
240

70 Arte*13) 10 Arte vizuale 10 Arte vizuale 40 Arte vizuale 10 Arte plastice*9) 180

20 Arte decorative 180

30 Design 180

40 Conservare i
restaurare
180

50 Art mural 180

60 Pedagogia artelor
plastice i decorative
180

80 Ceramic - sticl -
metal
180

90 Arte textile - design
textil
180

100 Mod - design
vestimentar
180

110 Scenografie i
eveniment artistic
180

120 Design ambiental 180

130 Art monumental 180

140 Art sacr 180

20 Istoria i teoria
artei *13)
40 Arte vizuale 70 Istoria i teoria artei 180

20 Artele
spectacolului,
cinematografi
e i media #)
10 Teatru i
artele
spectacolului
10 Teatru i
artele
spectacolului
10 Artele spectacolului*6) 180

20 Teatrologie*7) 180

30 Scenografie 180

20 Cinematografi
e i media
20 Cinematografi
e i media
10 Cinematografie,
fotografie, media*8)
180

20 Filmologie 180

30 Comunicare
audiovizual-
multimedia
180

30 Muzic 10 Muzic 30 Muzic 10 Pedagogie muzical 180

20 Muzic religioas 180

30 Muzicologie 240

40 Interpretare muzical -
canto
240

50 Interpretare muzical -
instrumente
240

60 Compoziie muzical 240

70 Dirijat 240

80 Artele spectacolului
muzical
240

60 tiina
Sportului i
Educaiei
Fizice ##)
10 tiina Sportului
i Educaiei
Fizice
10 tiina
Sportului i
Educaiei
Fizice
10 tiina
Sportului i
Educaiei
Fizice
10 Educaie fizic
i sport
10 Educaie fizic i
sportiv
180

20 Sport i performan
motric
180

20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie i
motricitate special
180


*1) Se poate aduga: n combinaie cu o limb i literatur modern/clasic/literatur universal i comparat.
*2) Se adaug: limba i literatura maghiar, limba pentru care se organizeaz programul de studii, n combinaie cu limba i
literatura romn/o limb i literatur modern/clasic/literatur universal i comparat.
*3) Se adaug: limba pentru care se studiaz, n combinaie cu o alt limb i literatur modern/clasic sau n combinaie cu
limba i literatura romn/clasic/literatur universal i comparat.
*4) Se adaug: n combinaie cu limba i literatura romn sau o limb i literatur modern/clasic/literatur universal i
comparat.
*5) Se refer, dup caz, la Teologie ortodox, Teologie romano-catolic, Teologie greco-catolic, Teologie reformat, Teologie
baptist, Teologie protestant, Teologie penticostal, Teologie adventist, Teologie cretin dup evanghelie.
*6) Se adaug, dup caz: Actorie, Regie, Ppui-Marionete, Coregrafie.
*7) Se adaug, dup caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
*8) Se adaug, dup caz: Regie de film i TV, Imagine de film i TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media.
*9) Se adaug, dup caz: Pictur, Sculptur, Grafic, Fotografie - videoprocesarea computerizat a imaginii.
*10) Se adaug, dup caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentar.
*11) Se poate aduga: n combinaie cu o limb i literatur modern/clasic/limba i literatura romn.
*12) Ofier de poliie, poliie de frontier, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul tiine juridice la domeniul tiine
militare, informaii i ordine public.
*13) Se poate susine doctorat tiinific n domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria i teoria artei" pentru toi absolvenii
de studii universitare de licen i master aparinnd programelor de studii din ramura de tiin "Arte".
#) Modificare denumire domeniu de ierarhizare: "Artele spectacolului" se modific n "Artele spectacolului, cinematografie i
media".
^) Eliminarea specializrii "Extracte i aditivi naturali alimentari" din domeniul de licen "Inginerie chimic" i rencadrarea acesteia
n domeniul de licen "Ingineria produselor alimentare".
^) Eliminarea specializrii "Informatic aplicat n ingineria materialelor" din domeniul de licen "tiine inginereti aplicate" i
rencadrarea acesteia n domeniul de licen "Ingineria materialelor".
^) Eliminarea specializrii "Art sacr" din domeniul de licen "Teologie" i rencadrarea acesteia n domeniul de licen "Arte
vizuale".
^) Eliminarea specializrii "Comunicare audiovizual-multimedia" din domeniul de licen "tiine ale comunicrii" i rencadrarea
acesteia n domeniul de licen "Cinematografie i media".
^) Eliminarea specializrilor "Inginerie economic n agricultur" i "Inginerie i management n alimentaia public i agroturism" i
ncadrarea acestora n domeniul de studii universitare de licen cu denumirea Inginerie i management n agricultur i dezvoltare
rural din cadrul (DII) "Agronomie, horticultur, silvicultur, inginerie forestier".
%) Se nfiineaz o nou specializare cu denumirea "Inginerie industrial (Industrial Engineering)" n cadrul domeniului de licen
"Inginerie industrial".
%) Se nfiineaz un nou domeniu de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) - "Inginerie i management n agricultur
i dezvoltare rural", un nou domeniu de studii universitare de licen cu denumirea "Inginerie i management n agricultur i
dezvoltare rural".
##) Se nfiineaz un nou domeniu fundamental de ierarhizare (DFI) - "tiina Sportului i Educaiei Fizice", o nou ramur de
tiin (RSI) - "tiina Sportului i Educaiei Fizice", se modific denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Educaie fizic i sport"
n "tiina Sportului i Educaiei Fizice", se modific denumirea domeniului de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) -
"tiinele motricitii umane" n "tiina Sportului i Educaiei Fizice".
###) Se modific denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Istorie" n "Istorie i Studiul patrimoniului", se nfiineaz un nou
domeniu de licen cu denumirea "Studiul patrimoniului (Heritage Studies)", precum i nfiinarea specializrilor "Studiul patrimoniului
i managementul bunurilor culturale", "Arheologie, studii antice i antropologie istoric" i "Turism cultural i studii muzeale".
^) Eliminarea specializrii "Biotehnologii industriale" din domeniul de licen "tiine inginereti aplicate" i rencadrarea acesteia
sub denumirea "Biotehnologii pentru industria alimentar (Biotehnologii*10)" n domeniul de licen "Biotehnologii", ramura de tiin
"Ingineria resurselor vegetale i animale".
*) Specializri reglementate sectorial n cadrul Uniunii Europene.
**) Specializri reglementate general.


ANEXA Nr. 2Structura instituiilor de nvmnt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen i specializrile/programele de studii
acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile
pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care
pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014


1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Electric
Inginerie
electric
Electronic de putere i
acionri electrice
A IF 240 75

Instrumentaie i achiziii
de date
A IF 240 35

Sisteme electrice A IF 240 75

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 30

tiine
inginereti
aplicate
Informatic aplicat n
inginerie electric
A IF 240 30

2 Facultatea de
Energetic
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Inginerie
energetic
Energetic i tehnologii
nucleare
A IF 240 50

Hidroenergetic A IF 240 60

Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 65

Managementul energiei A IF 240 60

Termoenergetic A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Informatic industrial A IF 240 50

3 Facultatea de
Automatic i
Calculatoare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 255

Tehnologia informaiei A IF 240 50

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 300

4 Facultatea de
Electronic,
Telecomunicaii
i Tehnologia
Informaiei
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Ingineria informaiei A IF 240 100

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 100

Electronic aplicat (n
limba englez)
A IF 240 60

Microelectronic,
optoelectronic i
nanotehnologii
A IF 240 95

Microelectronic,
optoelectronic i
nanotehnologii (n limba
englez)*)
A IF 240

Reele i software de
telecomunicaii
A IF 240 175

Reele i software de
telecomunicaii (n limba
englez)*)
A IF 240

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 200

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii (n limba
englez)
A IF 240 60

5 Facultatea de
Inginerie
Mecanic i
Mecatronic
Inginerie
industrial
Design industrial AP IF 240 50

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 50

Maini i sisteme
hidraulice i pneumatice
A IF 240 50

Mecanic fin i
nanotehnologii
A IF 240 50

Sisteme i echipamente
termice
A IF 240 58

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 50

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 100

tiine
inginereti
aplicate
Optometrie A IF 240 50

6 Facultatea de
Ingineria i
Managementul
Sistemelor
Tehnologice
Inginerie
industrial
Ingineria securitii n
industrie
AP IF 240 60

Ingineria sudrii A IF 240 35

Ingineria i
managementul calitii
A IF 240 90

Logistic industrial AP IF 240 50

Maini-unelte i sisteme
de producie
A IF 240 35

Nanotehnologii i
sisteme neconvenionale
A IF 240 40

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 160

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 125

Mecatronic i
robotic
Robotic A IF 240 60

7 Facultatea de
Ingineria
Sistemelor
Biotehnice
Ingineria
mediului
Ingineria dezvoltrii
rurale durabile
A IF 240 60

Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
A IF 240 85

Ingineria
produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare
AP IF 240 50

Inginerie
mecanic
Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 82

8 Facultatea de
Transporturi
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 150

Ingineria sistemelor de
propulsie pentru
autovehicule
AP IF 240 50

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
A IF 240 150

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Telecomenzi i
electronic n transporturi
A IF 240 100

Inginerie
mecanic
Vehicule pentru
transportul feroviar
A IF 240 75

9 Facultatea de
Inginerie
Aerospaial
Inginerie
aerospaial
Construcii aerospaiale A IF 240 50

Echipamente i instalaii
de aviaie
A IF 240 50

Inginerie i management
aeronautic
A IF 240 50

Navigaie aerian (n
limba englez)
AP IF 240 60

Sisteme de propulsie A IF 240 40

10 Facultatea de
tiina i
Ingineria
Materialelor
Ingineria
materialelor
Ingineria elaborrii
materialelor metalice
A IF 240 60

Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 60

tiina materialelor A IF 240 55

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie medical A IF 240 45

11 Facultatea de
Chimie Aplicat
i tiina
Materialelor
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industria
chimic i petrochimic
A IF 240 50

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 50

Inginerie
chimic
Chimia i ingineria
substanelor organice,
petrochimie i
carbochimie
A IF 240 60

Chimie alimentar i
tehnologii biochimice
A IF 240 60

Ingineria substanelor
anorganice i protecia
mediului*)
A IF 240

Ingineria i informatica
proceselor chimice i
biochimice
A IF 240 60

tiina i ingineria
materialelor oxidice i
nanomateriale
A IF 240 100

tiina i ingineria
polimerilor
A IF 240 60

Biotehnologii Biotehnologii pentru
industria alimentar
AP IF 240 50

12 Facultatea de
Inginerie n
Limbi Strine
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Ingineria informaiei (n
limba englez)
A IF 240 45

Ingineria informaiei (n
limba francez)
A IF 240 30

Ingineria
materialelor
tiina materialelor (n
limba englez)
A IF 240 30

tiina materialelor (n
limba francez)*)
A IF 240

Inginerie
chimic
Inginerie chimic (n
limba englez)
A IF 240 25

Inginerie chimic (n
limba francez)*)
A IF 240

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat (n
limba englez)
A IF 240 30

Electronic aplicat (n
limba francez)
A IF 240 25

Electronic aplicat (n
limba german)
A IF 240 30

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic (n
limba englez)
A IF 240 25

Inginerie mecanic (n
limba francez)
A IF 240 25

Inginerie mecanic (n
limba german)*)
A IF 240

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic (n
limba german)
A IF 240 45

Inginerie economic n
domeniul mecanic (n
limba german)
A IF 240 30

13 Facultatea de
tiine Aplicate
tiine
inginereti
aplicate
Inginerie fizic A IF 240 40

Matematic i
informatic aplicat n
inginerie
A IF 240 50

14 Facultatea de
Inginerie
tiine
inginereti
Biomateriale i
dispozitive medicale
AP IF 240 60

Medical aplicate Echipamente i sisteme
medicale
AP IF 240 60

Inginerie medical*) A IF 240

15 Facultatea de
Antreprenoriat,
Ingineria i
Managementul
Afacerilor
Inginerie i
management
Ingineria i
managementul afacerilor
AP IF 240 50

Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 75

Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
A IF 240 25


2. UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Construcii
Civile,
Industriale i
Agricole
Inginerie civil Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 450

Inginerie urban i
dezvoltare regional
A IF 240 100

Inginerie i
management
Inginerie economic n
construcii
A IF 240 75

2 Facultatea de
Hidrotehnic
Ingineria
mediului
Ingineria mediului A IF 240 50

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 50

Inginerie civil Amenajri i construcii
hidrotehnice
A IF 240 120

Inginerie sanitar i
protecia mediului
A IF 240 100

3 Facultatea de
Ci Ferate,
Drumuri i
Poduri
Inginerie civil Ci ferate, drumuri i
poduri
A IF 240 150

Infrastructura
transporturilor
metropolitane
A IF 240 75

4 Facultatea de
Inginerie a
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii A IF 240 325

Instalaiilor Instalaii pentru construcii
(n limba francez)
A IF 240 60

Instalaii i echipamente
pentru protecia
atmosferei
A IF 240 120

5 Facultatea de
Utilaj
Tehnologic
Inginerie
mecanic
Ingineria i managementul
resurselor tehnologice n
construcii
A IF 240 70

Utilaje tehnologice pentru
construcii
A IF 240 150

Mecatronic i
robotic
Mecatronic AP IF 240 60

6 Facultatea de
Geodezie
Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 250

7 Facultatea de
Inginerie n
Limbi Strine
Inginerie civil Inginerie civil (n limba
englez)
A IF 240 100

Inginerie civil (n limba
francez)
A IF 240 40

8 Departamentul
de Limbi
Strine i
Comunicare
Limbi
moderne
aplicate
Traducere i interpretare
(englez, francez,
german, spaniol)
A IF 180 45


3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Arhitectur
Arhitectur Arhitectur A IF 360 320

Conservare i restaurare de
arhitectur (la Sibiu)
AP IF 180 25

2 Facultatea de
Arhitectur de
Interior
Arhitectur Arhitectur de interior A IF 300 70

Design de produs A IF 300 40

Mobilier i amenajri
interioare
A IF 180 40

3 Facultatea de
Urbanism
Urbanism Amenajarea i planificarea
peisajului
A IF 240 40

Proiectare i planificare
urban
A IF 240 60

Urbanism i administrarea
teritoriului (la Sibiu)
AP IF 180 30


4. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
)) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Agricultur
Agronomie Agricultur A IF 240 150

Agricultur AP IFR 240 100

Protecia plantelor A IF 240 40

tiinele solului A IF 240 40

Biologie Biologie A IF 180 100

Biologie A IFR 180 75

Silvicultur Silvicultur A IF 240 50

2 Facultatea de
Management,
Inginerie
Economic n
Agricultur i
Dezvoltare
Rural
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 160

Inginerie economic n
agricultur
A ID 240 225

Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 400

Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A ID 240 250

3 Facultatea de
Horticultur
Horticultur Horticultur A IF 240 150

Horticultur AP ID 240 75

Peisagistic A IF 240 65

4 Facultatea de
Zootehnie
Ingineria
produselor
alimentare
Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 100

Silvicultur Cinegetic A IF 240 50

Zootehnie Piscicultur i acvacultur A IF 240 50

Zootehnie A IF 240 60

5 Facultatea de
Medicin
Veterinar
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 120

Medicin
veterinar
Medicin veterinar A IF 360 240

Medicin veterinar (n
limba englez)
AP IF 360 30

6 Facultatea de
Biotehnologii
Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50

Biotehnologii medical-
veterinare
A IF 240 40

Biotehnologii pentru
industria alimentar
A IF 240 60

7 Facultatea de
mbuntiri
Funciare i
Ingineria
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 150

Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IFR 240 150

Inginerie civil mbuntiri funciare i
dezvoltare rural
A IF 240 90

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 150

Inginerie i
management
Inginerie economic n
construcii
A IF 240 60

8 Facultatea de
Management,
Inginerie
Economic n
Agricultur i
Dezvoltare
Rural - Filiala
Slatina
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 80

9 Facultatea de
Management,
Inginerie
Economic n
Agricultur i
Dezvoltare
Rural - Filiala
Clrai
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 120


5. UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Administraie
i Afaceri
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor AP ID 180 100

Marketing Marketing AP IF 180 150

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 250

2 Facultatea de
Biologie
Biologie Biochimie A IF 180 60

Biologie A IF 180 120

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 60

3 Facultatea de
Chimie
Chimie Biochimie tehnologic A IF 180 25

Chimie A IF 180 155

Chimie (n limba francez) A IF 180 25

Radiochimie A IF 180 40

tiina mediului Chimia mediului A IF 180 75

4 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 600

Drept A ID 240 400

5 Facultatea de
Filosofie
Filosofie Filosofie A IF 180 180

6 Facultatea de
Fizic
Fizic Biofizic A IF 180 30

Fizic A IF 180 70

Fizic (n limba englez) A IF 180 50

Fizic informatic A IF 180 50

Fizic medical A IF 180 40

tiine
inginereti
aplicate
Fizic tehnologic A IF 240 110

7 Facultatea de
Geografie
Geografie Cartografie A IF 180 80

Geografia turismului A IF 180 250

Geografia turismului A ID 180 100

Geografia turismului (la
Climneti)
A IF 180 30

Geografia turismului (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 50

Geografia turismului (la
Sighioara)
AP IF 180 50

Geografie A IF 180 195

Geografie A ID 180 50

Hidrologie i meteorologie A IF 180 80

Planificare teritorial A IF 180 80

Planificare teritorial (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 50

tiina mediului Geografia mediului A IF 180 120

8 Facultatea de
Geologie i
Geofizic
Geologie Geologie A IF 180 55

Inginerie
geologic
Geofizic A IF 240 30

Inginerie geologic A IF 240 90

9 Facultatea de
Istorie
Istorie Istoria artei A IF 180 55

Istorie A IF 180 240

Istorie A ID 180 50

Istorie (la Sighioara) AP IF 180 55

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 75

10 Facultatea de
Jurnalism i
tiinele
Comunicrii
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 120

Comunicare i relaii
publice
A ID 180 75

Jurnalism A IF 180 120

Jurnalism A ID 180 50

Publicitate A IF 180 50

Publicitate AP ID 180 50

11 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern
A IF 180 350

Literatur universal i
comparat - O limb i
literatur modern
A IF 180 75

Studii culturale Etnologie AP IF 180 100

Studii europene A IF 180 120

tiine
administrative
Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 150

Comunicare i relaii
publice
AP IFR 180 75

tiine ale informrii i
documentrii
A IF 180 60

12 Facultatea de
Limbi i
Literaturi
Strine
Limb i
literatur
Limba i literatura
neogreac A - Limba i
literatura modern
B/Limba i literatura
romn B
A IF 180 30

Limba i literatura rromani
- Limba i literatura
romn/O limb i
literatur modern
A IF 180 21

Limb i literatur
modern - Limba i
literatura coreean (B)
A IF 180 25

Limb i literatur
modern - Limba i
literatura catalan (B)
AP IF 180 25

O limb i literatur
modern - Limba i
literatura romn/Limba i
literatura neogreac
A IF 180 30

O limb i literatur
modern (A) - O limb i
literatur modern
(B)/Limba rromani
A IF 180 750

Filologie clasic (Limba i
literatura latin A - Limba
i literatura greac veche
B)
A IF 180 50

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 270

Traducere i interpretare A IF 180 180

Studii culturale Studii americane A IF 180 25

Studii iudaice A IF 180 25

13 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Tehnologia informaiei AP IF 240 100

Informatic Informatic A IF 180 300

Informatic A ID 180 75

Matematic Matematic A IF 180 150

Matematic informatic A IF 180 75

Matematici aplicate A IF 180 75

14 Facultatea de
Sociologie i
Asisten
Social
Asisten
social
Asisten social A IF 180 200

Asisten social A ID 180 50

Sociologie Antropologie AP IF 180 50

Resurse umane AP IF 180 120

Sociologie A IF 180 335

15 Facultatea de
Psihologie i
tiinele
Educaiei
Psihologie Psihologie A IF 180 330

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 120

Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A ID 180 120

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Buzu)
A IF 180 50

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Focani)
A IF 180 50

Pedagogie A IF 180 70

Psihopedagogie special A IF 180 90

16 Facultatea de
tiine Politice
tiine politice Studii de securitate (cu
module opionale n limbile
romn, englez,
francez)
AP IF 180 60

tiine politice A IF 180 200

tiine politice (n limba
englez)
A IF 180 110

tiine politice (n limba
francez)
A IF 180 60

17 Facultatea de
Teologie
Baptist
Teologie Teologie baptist asisten
social
A IF 180 30

Teologie baptist didactic A IF 180 25

18 Facultatea de Arte vizuale Art sacr A IF 180 60

Teologie
Ortodox
Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 60

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 50

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 230

19 Facultatea de
Teologie
Romano-
Catolic
Teologie Teologie romano-catolic
asisten social
A IF 180 50

Studii religioase AP IF 180 50


6. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Sntate Medicin**) A IF 360 1500

Medicin (n limba englez) AP IF 360 200

2 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Medicin dentar**) A IF 360 310

3 Facultatea de
Farmacie
Sntate Farmacie**) A IF 300 300

4 Facultatea de
Moae i
Asisten
Medical
Sntate Asisten de farmacie) AP IF 180 25

Asisten dentar) AP IF 180

Asisten medical general A IF 240 100

Audiologie i protezare
auditiv)
AP IF 180

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 50

Laborator clinic) AP IF 180

Moae A IF 240 15

Radiologie i imagistic) AP IF 180

Tehnic dentar A IF 180 50

**) Se colarizeaz i la cererea Ministerului Aprrii Naionale.


7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Economie
Economie Economie i comunicare
economic n afaceri
A IF 180 300

2 Facultatea de
Economie
Agroalimentar
i a Mediului
Economie Economie agroalimentar
i a mediului
A IF 180 335

Economie agroalimentar
i a mediului
AP ID 180 100

3 Facultatea de
Administrarea
Afacerilor, cu
predare n limbi
strine
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor
(n limba englez)
A IF 180 195

Administrarea afacerilor
(n limba francez)
A IF 180 100

Administrarea afacerilor
(n limba german)
A IF 180 100

4 Facultatea de
Comer
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor
n comer, turism, servicii,
merceologie i
managementul calitii
A IF 180 500

Administrarea afacerilor
n comer, turism, servicii,
merceologie i
managementul calitii (n
limba englez)
AP IF 180 100

Administrarea afacerilor
n comer, turism, servicii,
merceologie i
managementul calitii
A ID 180 75

5 Facultatea de
Management
Management Management A IF 180 600

Management (n limba
englez)
AP IF 180 100

Management A ID 180 100

Management (la Piatra-
Neam)
A ID 180 50

6 Facultatea de
Marketing
Marketing Marketing A IF 180 450

Marketing (n limba
englez)
AP IF 180 100

Marketing A ID 180 125

Marketing AP IFR 180 100

7 Facultatea de
Cibernetic,
Statistic i
Informatic
Economic
Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Cibernetic economic A IF 180 300

Informatic economic A IF 180 300

Informatic economic (n
limba englez)
AP IF 180 100

Informatic economic A IF 180 300

Informatic economic A ID 180 125

Statistic i previziune
economic
A IF 180 100

8 Facultatea de
Finane,
Asigurri, Bnci
i Burse de
Valori
Finane Finane i bnci A IF 180 600

Finane i bnci (n limba
englez)
AP IF 180 100

Finane i bnci A ID 180 100

Finane i bnci (la
Buzu)
A ID 180 50

9 Facultatea de
Contabilitate i
Informatic de
Gestiune
Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 550

Contabilitate i
informatic de gestiune
(n limba englez)
AP IF 180 125

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 125

10 Facultatea de
Relaii
Economice
Internaionale
Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 460

Economie i afaceri
internaionale
A ID 180 125

Economie i afaceri
internaionale (n limba
englez)
AP IF 180 100

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate AP IF 180 100

11 Facultatea de
Administraie i
Management
Public
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 350


8. UNIVERSITATEA NAIONAL DE MUZIC DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Interpretare
Muzical
Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 15

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 70

2 Facultatea de
Compoziie,
Muzicologie i
Pedagogie
Muzical
Muzic Compoziie muzical A IF 240 35

Dirijat A IF 240 5

Muzic religioas A IF 180 5

Muzicologie A IF 240 5

Pedagogie muzical A IF 180 41


9. UNIVERSITATEA NAIONAL DE ARTE DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Arte Plastice
Arte vizuale Arte plastice (fotografie -
videoprocesarea
computerizat a imaginii)
A IF 180 45

Arte plastice (pictur,
sculptur, grafic)
A IF 180 140

2 Facultatea de
Arte
Decorative i
Design
Arte vizuale Art mural A IF 180 30

Arte textile - design textil A IF 180 15

Ceramic - sticl - metal A IF 180 40

Design A IF 180 60

Mod - design vestimentar A IF 180 50

Scenografie i eveniment
artistic
A IF 180 20

3 Facultatea de
Istoria i
Teoria Artei
Arte vizuale Conservare i restaurare A IF 180 10

Istoria i teoria artei A IF 180 25


10. UNIVERSITATEA NAIONAL DE ART TEATRAL I CINEMATOGRAFIC "I. L. CARAGIALE" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Teatru
Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie, regie, ppui -
marionete, coregrafie)
A IF 180 81

Scenografie A IF 180 12

Teatrologie (management
cultural, jurnalism teatral)
A IF 180 11

2 Facultatea
de Film
Cinematografie
i media
Cinematografie, fotografie,
media (Regie de film i TV,
imagine de film i TV,
multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate
media, filmologie)
A IF 180 66


11. UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 200

Educaie fizic i sportiv
(n limba francez)
A IF 180 25

Sport i performan
motric
A IF 180 112

Sport i performan
motric
AP IFR 180 50

2 Facultatea de
Kinetoterapie
Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
A IF 180 150


12. COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Administraie
Public
tiine
administrative
Administraie european A IF 180 100

Administraie public A IF 180 100

Administraie public A ID 180 100

2 Facultatea de
tiine Politice
Psihologie Psihologie AP IF 180 50

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 50

tiine politice tiine politice A IF 180 200

tiine politice A ID 180 100

3 Facultatea de
Comunicare i
Relaii Publice
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 350

Publicitate AP IF 180 80

4 Facultatea de
Management
Management Management AP IF 180 100


NOT Pentru absolvenii Facultii de Comunicare i Relaii Publice, nvmnt universitar de lung durat, nmatriculai n anul I
de studii n anii universitari 1998/1999, 1999/2000 i 2000/2001, profilul i specializarea obinute sunt "tiine ale comunicrii",
respectiv "Comunicare social i relaii publice".


13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Istorie i
Filologie
Istorie Arheologie A IF 180 21

Arheologie (n limba
englez)
AP IF 180 75

Istorie A IF 180 70

Muzeologie A IF 180 13

Limb i
literatur
Limba i literatura francez
- Limba i literatura
englez
A IF 180 25

Limba i literatura romn -
Limba i literatura englez
A IF 180 30

Limba i literatura romn -
Limba i literatura francez
A IF 180 75

Limbi moderne
aplicate
Traducere i interpretare AP IF 180 100

2 Facultatea
de tiine
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 90

Administrarea afacerilor (n
limba englez)
AP IF 180 60

Administrarea afacerilor A ID 180 75

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 90

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 50

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 115

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Informatic Informatic A IF 180 100

Informatic (n limba
englez)
AP IF 180 75

Ingineria
mediului
Ingineria mediului AP IF 240 85

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat AP IF 240 50

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 45

Marketing Marketing A IF 180 50

3 Facultatea
de Drept i
tiine
Sociale
Asisten
social
Asisten social A IF 180 60

Asisten social A ID 180 50

Drept Drept A IF 240 150

Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv AP IF 180 50

Psihologie Terapie ocupaional AP IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50

Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 75

4 Facultatea
de Teologie
Ortodox
Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 50

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 150


14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Inginerie
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 80

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 50

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 97

Tehnologia i designul
produselor textile
A IF 240 40

Tehnologia tricotajelor i
confeciilor
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 60

2 Facultatea
de Inginerie
Alimentar,
Turism i
Protecia
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
A IF 240 61

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 50

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 50

Protecia consumatorului i
a mediului
AP IF 240 60

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 60

3 Facultatea
de tiine
Umaniste i
Sociale
Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
A IF 180 100

Limba i literatura romn
- Limba i literatura
german
AP IF 180 30

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 24

Teologie Teologie penticostal
didactic
AP IF 180 90

4 Facultatea
de tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 60

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 150

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 100

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic AP IF 180 60

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 180

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 250

Finane i bnci A ID 180 100

Management Management A IF 180 100

Marketing Marketing AP IF 180 75

5 Facultatea
de Teologie
Teologie Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 20

6 Facultatea
de tiine
Exacte
Informatic Informatic A IF 180 75

Informatic A ID 180 50

Matematic Matematic informatic A IF 180 75

7 Facultatea
de tiine ale
Educaiei,
Psihologie i
Asisten
Social
Asisten
social
Asisten social A IF 180 100

Psihologie Psihologie AP IF 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 127

Psihopedagogie special A IF 180 60

8 Facultatea
de Educaie
Fizic i
Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 60

9 Facultatea
de Design
Arte vizuale Design AP IF 180 15

Design ambiental AP IF 180 25

Mod - design vestimentar AP IF 180 25


15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Tehnologia informaiei A IF 240 50

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 75

Ingineria dezvoltrii rurale
durabile
AP IF 240 100

Ingineria
produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 60

Inginerie
chimic
Controlul i securitatea
produselor alimentare
AP IF 240 50

Inginerie biochimic A IF 240 40

Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 50

Inginerie
industrial
Design industrial A IF 240 30

Ingineria i managementul
calitii
A IF 240 75

Tehnologia construciilor de
maini
A IF 240 80

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 70

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 60

2 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura englez
- Limba i literatura
francez
A IF 180 30

Limba i literatura romn -
O limb i literatur
modern (englez,
francez)
A IF 180 50

O limb i literatur
modern (englez,
francez) - Limba i
literatura romn
A IF 180 75

Limbi moderne
aplicate
Traducere i interpretare
(englez, francez)
AP IF 180 40

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 75

3 Facultatea de
tiine ale
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 95

Micrii,
Sportului i
Sntii
Educaie fizic i sportiv A IFR 180 60

Sport i performan
motric
AP IF 180 30

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
A IF 180 77

Kinetoterapie i motricitate
special
A IFR 180 60

Psihologie Terapie ocupaional AP IF 180 150

4 Facultatea de
tiine
Biologie Biologie A IF 180 50

Informatic Informatic A IF 180 80

Informatic A IFR 180 75

Matematic Matematic A IF 180 40

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
AP IF 180 40

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 60

5 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 200

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 100

Marketing Marketing A IF 180 150

Marketing A ID 180 60


16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAOV
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 140

Autovehicule rutiere A IFR 240 125

Autovehicule rutiere (n
limba englez)
A IF 240 30

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
A IF 240 100

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic A IF 240 60

Inginerie mecanic AP IFR 240 60

Inginerie mecanic (n
limba englez)
AP IF 240 30

Sisteme i echipamente
termice
AP IF 240 30

2 Facultatea de
Inginerie
Tehnologic i
Management
Industrial
Inginerie
aerospaial
Construcii aerospaiale A IF 240 60

Inginerie
industrial
Ingineria i
managementul calitii
AP IF 240 50

Maini unelte i sisteme
de producie
A IF 240 35

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 100

Inginerie i
management
Ingineria i
managementul afacerilor
AP IF 240 60

Inginerie economic
industrial
A IF 240 90

Inginerie economic
industrial
A ID 240 90

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie fizic A IF 240 25

3 Facultatea de
tiina i
Ingineria
Materialelor
Ingineria
materialelor
Informatic aplicat n
ingineria materialelor
AP IF 240 25

tiina materialelor A IF 240 25

Inginerie
industrial
Ingineria securitii n
industrie
AP IF 240 30

Ingineria sudrii A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 60

tiine
inginereti
aplicate
Matematic i informatic
aplicat n inginerie
AP IF 240 25

4 Facultatea de
Inginerie
Electric i
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare AP IF 240 45

Tehnologia informaiei AP IF 240 50

tiina
Calculatoarelor
Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 100

Inginerie
electric
Electrotehnic A IF 240 50

Inginerie electric i
calculatoare (n limba
englez)
A IF 240 60

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 25

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 50

Mecatronic i
robotic
Robotic A IF 240 30

tiine
inginereti
aplicate
Informatic aplicat n
inginerie electric
AP IF 240 30

Informatic industrial AP IF 240 60

5 Facultatea de
Silvicultur i
Exploatri
Forestiere
Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 50

Silvicultur Cinegetic A IF 240 100

Cinegetic A ID 240 125

Exploatri forestiere A IF 240 110

Silvicultur A IF 240 110

6 Facultatea de
Ingineria
Lemnului
Inginerie
forestier
Ingineria prelucrrii
lemnului
A IF 240 50

Ingineria prelucrrii
lemnului
AP IFR 240 70

Ingineria i designul
produselor finite din lemn
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie i management
forestier
AP IF 240 50

7 Facultatea de
Construcii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru
construcii
A IF 240 50

Inginerie civil Ci ferate, drumuri i
poduri
A IF 240 30

Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 100

8 Facultatea de
Alimentaie i
Turism
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 30

Ingineria produselor
alimentare
AP IF 240 50

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 50

Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 50

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie i management
n industria turismului
AP IF 240 40

9 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 100

Informatic A ID 180 100

Informatic aplicat A IF 180 75

Informatic aplicat (n
limba german)
A IF 180 50

Matematic Matematic informatic A IF 180 50

Matematici aplicate AP IF 180 35

10 Facultatea de
tiine
Economice i
Administrarea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor
(n limba englez)
A IF 180 50

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 75

Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP ID 180 70

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 30

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i
informatic de gestiune
AP ID 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 75

Afaceri internaionale AP ID 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Finane i bnci A ID 180 50

Management Management A IF 180 75

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing AP ID 180 70

11 Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 100

Psihologie i
tiinele
Educaiei
Psihologie AP ID 180 60

tiine ale
educaiei
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
A IF 180 120

Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
A ID 180 60

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie special AP IF 180 60

12 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sporturi
Montane
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 80

Educaie fizic i sportiv A IFR 180 25

Sport i performan
motric
A IF 180 45

Sport i performan
motric
AP IFR 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 75

13 Facultatea de
Muzic
Muzic Interpretare muzical -
canto
AP IF 240 10

Interpretare muzical -
Instrumente
A IF 240 25

Pedagogie muzical A IF 180 20

14 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 150

Laborator clinic AP IF 180 45

Balneofiziokinetoterapie
i recuperare
AP IF 180 45

Medicin A IF 360 100

15 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura
englez - O limb i
literatur modern
(francez,
german)/Limb i
literatur romn
A IF 180 150

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(englez, francez,
german)
A IF 180 200

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(englez, francez,
german, maghiar)
A ID 180 100

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate
(francez - englez)
A IF 180 50

Limbi moderne aplicate
(german - englez)
A IF 180 25

Studii culturale Studii americane (n
limba englez)
A IF 180 60

16 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 100

17 Facultatea de
Sociologie i
Comunicare
Asisten
social
Asisten social A IF 180 100

Sociologie Sociologie A IF 180 100

Resurse umane AP IF 180 60

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 100

18 Facultatea de
Design de
Produs i
Mediu
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Ingineria valorificrii
deeurilor
AP IF 240 30

Inginerie
industrial
Design industrial A IF 240 60

Design industrial (n
limba englez)
A IF 240 30

Ingineria sistemelor de
energii regenerabile
AP IF 240 30

Inginerie
mecanic
Ingineria designului de
produs (n limba englez)
AP IF 240 25

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 65

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie medical AP IF 240 30

Optometrie A IF 240 50


17. UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Arhitectur i
Urbanism
Arhitectur Arhitectur A IF 360 125

2 Facultatea de
Automatic i
Calculatoare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 150

Calculatoare (n limba
englez)
A IF 240 120

Tehnologia informaiei A IF 240 160

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 180

Automatic i informatic
aplicat (n limba
englez)
A IF 240 60

Automatic i informatic
aplicat (la Satu Mare)
A IF 240 45

3 Facultatea de
Construcii
Inginerie civil Amenajri i construcii
hidrotehnice
AP IF 240 60

Ci ferate, drumuri i
poduri
A IF 240 130

Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 200

Construcii civile,
industriale i agricole (n
limba englez)
A IF 240 50

Inginerie urban i
dezvoltare regional
AP IF 240 60

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
AP IF 240 80

Inginerie i
management
Inginerie economic n
construcii
A IF 240 110

4 Facultatea de
Construcii de
Maini
Inginerie
industrial
Design industrial A IF 240 30

Maini-unelte i sisteme
de producie
A IF 240 30

Maini-unelte i sisteme
de producie (la Bistria)
A IF 240 60

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 90

Tehnologia construciilor
de maini (n limba
german)
A IF 240 40

Tehnologia construciilor
de maini (la Alba Iulia)
A IF 240 60

Tehnologia construciilor
de maini (la Satu Mare)
A IF 240 60

Tehnologia construciilor
de maini (la Zalu)
A IF 240 60

Tehnologia construciilor
de maini (n limba
englez)
AP IF 240 60

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic AP IF 240 25

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 75

Inginerie economic
industrial (la Bistria)
A IF 240 50

Inginerie economic
industrial (n limba
englez)
A IF 240 100

Inginerie economic
industrial (la Alba Iulia)
A IF 240 50

Inginerie economic
industrial (la Satu Mare)
A IF 240 50

Mecatronic i
robotic
Robotic A IF 240 30

Robotic (n limba
englez)
A IF 240 60

Robotic (la Bistria) AP IF 240 30

5 Facultatea de
Electronic,
Telecomunicaii
i Tehnologia
Informaiei
Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 125

Electronic aplicat (n
limba englez)
A IF 240 60

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 100

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii (n limba
englez)
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
AP IF 240 60

6 Facultatea de
Inginerie
Electric
Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 50

Electronic de putere i
acionri electrice
A IF 240 30

Electrotehnic A IF 240 50

Instrumentaie i achiziii
de date
A IF 240 60

Inginerie
energetic
Managementul energiei A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
AP IF 240 75

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie medical A IF 240 45

Inginerie medical (la
Bistria)
AP IF 240 50

7 Facultatea de
Instalaii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru
construcii
A IF 240 200

8 Facultatea de
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 180

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
AP IF 240 35

Inginerie
mecanic
Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar (Alba Iulia)
AP IF 240 35

Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 30

Mecanic fin i
nanotehnologii
A IF 240 40

Sisteme i echipamente
termice
A IF 240 70

Sisteme i echipamente
termice (la Alba Iulia)
AP IF 240 35

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 75

9 Facultatea de
Ingineria
Materialelor i a
Mediului
Ingineria
materialelor
Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 67

Ingineria procesrii
materialelor (la Zalu)
A IF 240 60

tiina materialelor A IF 240 60

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

10 Facultatea de
Inginerie**
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 50

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 40

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 45

Inginerie
energetic
Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 30

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 27

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 35

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 60

11 Facultatea de
Resurse
Minerale i
Mediu**)
Ingineria
materialelor
Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 25

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 53

Ingineria valorificrii
deeurilor
A IF 240 50

Inginerie civil Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 50

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 50

Mine, petrol i
gaze
Inginerie minier A IF 240 30

Prepararea substanelor
minerale utile
A IF 240 30

tiina mediului tiina mediului A IF 180 40

12 Facultatea de
Litere**
Arte vizuale Arte plastice (pictur) A IF 180 26

Asisten
social
Asisten social A IF 180 80

Filosofie Filosofie A IF 180 20

Limb i
literatur
Limba i literatura
romn
A IF 180 50

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(englez, francez)
A IF 180 90

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 50

Studii culturale Etnologie A IF 180 15

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 30

tiine ale
educaiei
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
AP IF 180 40

Teologie Teologie greco-catolic
didactic
A IF 180 25

Teologie ortodox
asisten social (la Satu
Mare)
AP IF 180 40

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 25

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 50

13 Facultatea de
tiine**
Administrarea
afacerilor
Economia firmei A IF 180 100

Biologie Biologie A IF 180 20

Chimie Chimie A IF 180 20

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic AP IF 180 50

Informatic Informatic A IF 180 75

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 25

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 60

Management Management A IF 180 100

Management AP IFR 180 100

Fizic Fizic A IF 180 40

Matematic Matematic informatic A IF 180 16

Matematic A IF 180 14

**) Funcioneaz n cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).


18. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Agricultur
Agronomie Agricultur A IF 240 95

Agricultur A ID 240 50

Agricultur (n limba
francez)
A IF 240 30

Agricultur (Viterbo - Italia) AP ID 240 25

Exploatarea mainilor i
instalaiilor pentru
agricultur i industria
alimentar
AP IF 240 45

Montanologie A IF 240 50

Biologie Biologie A IF 180 50

Biologie A IFR 180 30

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 60

Ingineria i protecia
mediului n agricultur
AP ID 240 50

2 Facultatea de
Horticultur
Horticultur Horticultur A IF 240 110

Horticultur A ID 240 50

Horticultur (Viterbo -
Italia)
AP ID 240 25

Peisagistic A IF 240 100

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 80

Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 75

Inginerie economic n
agricultur
A IFR 240 30

Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
A IF 240 90

Inginerie i
management
Inginerie i management n
industria turismului
AP IF 240 75

Silvicultur Silvicultur A IF 240 100

3 Facultatea de
Zootehnie i
Biotehnologii
Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50

Biotehnologii medical-
veterinare
AP IF 240 35

Biotehnologii pentru
industria alimentar
A IF 240 50

Zootehnie Piscicultur i acvacultur A IF 240 60

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

Zootehnie (Viterbo - Italia) AP ID 240 25

4 Facultatea de
Medicin
Veterinar
Medicin
veterinar
Medicin veterinar A IF 360 235

Medicin veterinar (n
limba englez)
AP IF 360 30

Medicin veterinar (n
limba francez)
AP IF 360 30

Inginerie
chimic
Controlul i securitatea
produselor alimentare
AP IF 240 90

5 Facultatea de
tiina i
Tehnologia
Alimentelor
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 60

Ingineria produselor
alimentare
AP IF 240 50

Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 100

Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A ID 240 50


19. UNIVERSITATEA "BABE-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de studii
universitare de licen (locaia
geografic de desfurare
1
) i
limba de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Ingineria informaiei AP IF 240 30

Informatic Informatic A IF 180 200

Informatic (n limba englez) A IF 180 150

Informatic (n limba maghiar) A IF 180 100

Informatic (n limba maghiar, la
Odorheiu Secuiesc)
AP IF 180 40

Matematic Matematic A IF 180 75

Matematic (n limba maghiar) A IF 180 25

Matematic informatic A IF 180 200

Matematic informatic (n limba
maghiar)
AP IF 180 50

2 Facultatea de
Fizic
Fizic Fizic A IF 180 36

Fizic (n limba maghiar) A IF 180 25

Fizic informatic A IF 180 25

Fizic informatic (n limba
maghiar)
A IF 180 25

Fizic medical A IF 180 25

tiina mediului Fizica mediului A IF 180 50

tiine
inginereti
aplicate
Fizic tehnologic A IF 240 20

Fizic tehnologic (n limba
maghiar)
A IF 240 15

Inginerie medical AP IF 240 25

3 Facultatea de
Chimie i
Inginerie
Chimic
Chimie Chimie A IF 180 60

Chimie (n limba englez) AP IF 180 30

Chimie (n limba francez) AP IF 180 40

Chimie (n limba german) AP IF 180 30

Chimie (n limba maghiar) AP IF 180 45

Inginerie
chimic
Chimia i ingineria substanelor
organice, petrochimie i
carbochimie
A IF 240 40

Chimia i ingineria substanelor
organice, petrochimie i
carbochimie (n limba german)
A IF 240 10

Chimia i ingineria substanelor
organice, petrochimie i
carbochimie (n limba maghiar)
A IF 240 25

Chimie alimentar i tehnologii
biochimice
A IF 240 45

Ingineria substanelor anorganice
i protecia mediului
A IF 240 15

Ingineria i informatica proceselor
chimice i biochimice
A IF 240 45

Inginerie biochimic A IF 240 40

tiina i ingineria materialelor
oxidice i nanomateriale
A IF 240 20

tiina i ingineria materialelor
oxidice i nanomateriale (n limba
englez)
A IF 240 10

4 Facultatea de
Biologie i
Geologie
Biologie Biochimie A IF 180 50

Biologie A IF 180 55

Biologie (n limba maghiar) A IF 180 25

Geologie Geologie A IF 180 70

Geologie(n limba maghiar) AP IF 180 30

Inginerie
geologic
Inginerie geologic A IF 240 40

tiina mediului Ecologie i protecia mediului A IF 180 60

Ecologie i protecia mediului (n
limba german)
A IF 180 15

Ecologie i protecia mediului (n
limba maghiar)
A IF 180 25

Biotehnologii Biotehnologii pentru industria
alimentar
AP IF 240 30

5 Facultatea de
Geografie
Geografie Cartografie A IF 180 70

Geografia turismului A IF 180 500

Geografia turismului AP ID 180 75

Geografia turismului (n limba
maghiar)
A IF 180 100

Geografia turismului (n limba
maghiar, la Gheorgheni)
A IF 180 100

Geografia turismului (la Bistria) A IF 180 85

Geografia turismului (la
Gheorgheni)
A IF 180 84

Geografia turismului (la Sighetu
Marmaiei)
A IF 180 100

Geografia turismului (la Zalu) A IF 180 50

Geografie A IF 180 130

Geografie (n limba german) A IF 180 20

Geografie (n limba maghiar) A IF 180 40

Hidrologie i meteorologie A IF 180 50

Planificare teritorial A IF 180 50

Planificare teritorial (n limba
maghiar)
A IF 180 25

tiina mediului Geografia mediului (la Sighetu
Marmaiei)
AP IF 180 50

6 Facultatea de
tiina i
Ingineria
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria mediului AP IF 240 45

Ingineria sistemelor biotehnice i
ecologice
A IF 240 50

tiina mediului Geografia mediului A IF 180 40

tiina mediului A IF 180 140

tiina mediului (n limba
maghiar)
A IF 180 140

7 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 550

Drept A ID 240 150

8 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Filologie clasic A IF 180 20

Limba i literatura chinez -
Limba i literatura
romn/maghiar/modern/latin/
greac veche/ebraic/Literatura
universal i comparat
AP IF 180 25

Limba i literatura coreean -
Limba i literatura
romn/maghiar/modern/latin/
greac veche/ebraic/Literatura
universal i comparat
AP IF 180 25

Limba i literatura finlandez -
Limba i literatura romn/Limba
i literatura maghiar/Limba i
literatura modern (englez,
francez, german, italian,
spaniol, rus, norvegian,
japonez, chinez, coreean,
ebraic)/Limba latin/Limba
greac veche/Literatura
universal i comparat
AP IF 180 25

Limba i literatura maghiar AP IF 180 40

Limba i literatura
maghiar/modern (englez,
german, francez, rus,
italian,spaniol) - Limba i
literatura romn/Limba i
literatura maghiar/modern
(englez, german, francez,
rus, italian,
spaniol)/Latin/Greac
veche/Ebraic/ Literatura
universal i comparat
A IF 180 462

Limba i literatura romn -
Limba i literatura
maghiar/modern (englez,
german, francez, rus, italian,
spaniol)/latin/greac
veche/ebraic/ Literatura
universal i comparat
A IF 180 150

Limba i literatura romn/Limba
i literatura maghiar/Literatur
universal i comparat/Limbi i
literaturi moderne (englez,
francez, german, italian,
spaniol, rus, ucrainean,
norvegian, finlandez,
japonez)/Limbi i literaturi
clasice(latin) - Limba i literatura
chinez
AP IF 180 25

Limba i literatura romn/Limba
i literatura maghiar/Literatur
universal i comparat/Limbi i
literaturi moderne (englez,
francez, german, italian,
spaniol, rus, ucrainean,
norvegian, finlandez,
japonez)/Limbi i literaturi
clasice(latin) - Limba i literatura
coreean
AP IF 180 25

Limba i literatura ucrainean -
Limba i literatura
romn/maghiar/modern (n
limbile englez, german,
francez, rus, italian, spaniol,
ebraic, norvegian, finlandez,
japonez)//latin/greac
veche/Literatura universal i
comparat
A IF 180 50

Limb i literatur japonez -
limba i literatura
romn/maghiar/modern/latin/
greac veche/ebraic/Literatura
universal i comparat
AP IF 180 25

Limb i literatur norvegian -
limb i literatur
romn/maghiar/modern/latin/
greac veche/ebraic/Literatura
universal i comparat
AP IF 180 35

Limb i literatur
romn/maghiar/modern (n
limbile englez, german,
francez, rus, italian, spaniol)
- O limb i literatur modern
(ucrainean, ebraic, norvegian,
finlandez,
japonez)/latin/greac veche/
ebraic/Literatura universal i
comparat
A IF 180 50

Literatur universal i comparat
- Limba i literatura
modern(englez, francez,
german, italian, spaniol, rus,
ucrainean, norvegian,
finlandez, japonez, chinez,
coreean, ebraic)
A IF 180 50

Limb i literatur maghiar/
Limb i literatur romn/ Limb
i literatur modern ( englez,
german, francez, rus, italian,
spaniol, ucrainean, norvegian,
finlandez, japonez, chinez,
coreean) - Literatura universal
i comparat (n limba maghiar)
AP IF 180 35

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 180

Studii culturale Etnologie (n limba maghiar) A IF 180 15

Studii culturale ( n limba
maghiar)
AP IF 180 30

9 Facultatea de
Istorie i
Filosofie
Filosofie Filosofie A IF 180 105

Filosofie A ID 180 25

Filosofie (n limba german) A IF 180 25

Filosofie (n limba maghiar) A IF 180 25

Istorie Arheologie A IF 180 35

Arheologie (n limba maghiar) A IF 180 20

Arhivistic A IF 180 20

Arhivistic (n limba maghiar) A IF 180 10

Istoria artei A IF 180 30

Istoria artei (n limba maghiar) A IF 180 20

Istorie A IF 180 264

Istorie A ID 180 30

Istorie (n limba german) A IF 180 10

Istorie (n limba maghiar) A IF 180 25

Istorie (n limba maghiar) A ID 180 30

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i studii
europene
A IF 180 35

Relaii internaionale i studii
europene (n limba francez)
A IF 180 50

Relaii internaionale i studii
europene (n limba maghiar)
A IF 180 15

Studii culturale Etnologie A IF 180 15

Turism cultural AP IF 180 100

Turism cultural (n limba
maghiar)
AP IF 180 40

Studii iudaice A IF 180 40

tiine ale
comunicrii
tiine ale informrii i
documentrii
A IF 180 15

tiine ale informrii i
documentrii (n limba maghiar)
A IF 180 10

tiine politice Studii de securitate AP IF 180 150

10 Facultatea de
Sociologie i
Asisten
Social
Asisten
social
Asisten social A IF 180 120

Asisten social A ID 180 120

Asisten social (n limba
maghiar)
A IF 180 30

Asisten social (n limba
maghiar)
A ID 180 30

Sociologie Antropologie A IF 180 30

Antropologie (n limba maghiar) A IF 180 20

Resurse umane AP IF 180 120

Resurse umane (n limba
maghiar)
AP IF 180 20

Sociologie A IF 180 125

Sociologie (n limba maghiar) A IF 180 25

11 Facultatea de
Psihologie i
tiine ale
Educaiei
Psihologie Psihologie A IF 180 240

Psihologie A ID 180 175

Psihologie (n limba maghiar) A IF 180 80

Psihologie (n limba maghiar) A ID 180 100

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului primar
i precolar
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar
A ID 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar)
AP ID 180 75

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Odorheiu Secuiesc)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Trgu Mure)
AP IF 180 50

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Trgu Secuiesc)
A IF 180 25

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Nsud)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Nsud)
AP ID 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Sibiu)
A IF 180 150

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Sibiu)
AP ID 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Sighetu
Marmaiei)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Sighetu
Marmaiei)
AP ID 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Trgu Mure)
A IF 180 80

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Trgu Mure)
AP ID 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (la Vatra Dornei)
AP IF 180 50

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba german, la
Sibiu)
A IF 180 50

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Odorheiu Secuiesc)
AP ID 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Satu Mare)
A IF 180 30

Pedagogia nvmntului primar
i precolar (n limba maghiar, la
Satu Mare)
AP ID 180 30

Pedagogie A IF 180 30

Pedagogie (n limba maghiar) A IF 180 20

Psihopedagogie special A IF 180 50

Psihopedagogie special A ID 180 50

Psihopedagogie special (n
limba maghiar)
A IF 180 65

12 Facultatea de
tiine
Economice i
Gestiunea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Economia comerului, turismului
i serviciilor
A IF 180 220

Economia comerului, turismului
i serviciilor
A ID 180 120

Economia comerului, turismului
i serviciilor (n limba maghiar)
A IF 180 30

Economia comerului, turismului
i serviciilor (n limba maghiar)
A ID 180 30

Economia comerului, turismului
i serviciilor (n limba maghiar, la
Sfntu Gheorghe)
AP IF 180 60

Economia comerului, turismului
i serviciilor (n limba maghiar, la
Sfntu Gheorghe)
AP ID 180 30

Economia comerului, turismului
i serviciilor (la Sfntu Gheorghe)
A IF 180 50

Economia comerului, turismului
i serviciilor (la Sfntu Gheorghe)
AP ID 180 30

Economia firmei (n limba
german)
A IF 180 50

Economia firmei (n limba
maghiar, la Sfntu Gheorghe)
A IF 180 80

Economia firmei (n limba
maghiar, la Sfntu Gheorghe)
AP ID 180 50

Economia firmei (la Sfntu
Gheorghe)
A IF 180 20

Economia firmei (la Sfntu
Gheorghe)
AP ID 180 50

Cibernetic,
statistic i
informatic
Informatic economic A IF 180 150

Informatic economic A ID 180 100

economic Statistic i previziune economic A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate i informatic de
gestiune
A IF 180 400

Contabilitate i informatic de
gestiune
A ID 180 175

Contabilitate i informatic de
gestiune (n limba englez)
AP IF 180 25

Contabilitate i informatic de
gestiune (n limba francez)
AP IF 180 30

Contabilitate i informatic de
gestiune (la Sighetu Marmaiei)
A IF 180 50

Contabilitate i informatic de
gestiune (la Sighetu Marmaiei)
AP ID 180 30

Economie Economie agroalimentar i a
mediului
A IF 180 75

Economie general A IF 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri internaionale A IF 180 150

Economie i afaceri internaionale A ID 180 50

Economie i afaceri internaionale
(n limba german)
A IF 180 50

Economie i afaceri internaionale
(n limba german)
A ID 180 25

Finane Finane i bnci A IF 180 240

Finane i bnci A ID 180 100

Finane i bnci (n limba
englez)
A IF 180 35

Finane i bnci (n limba
maghiar)
A IF 180 70

Finane i bnci (n limba
maghiar)
A ID 180 50

Management Management A IF 180 180

Management A ID 180 100

Management (n limba englez) A IF 180 50

Management (n limba maghiar) A IF 180 50

Management (n limba maghiar) A ID 180 50

Marketing Marketing A IF 180 250

Marketing A ID 180 75

Marketing (n limba maghiar) A IF 180 50

Marketing (n limba maghiar) A ID 180 25

13 Facultatea de
Studii
Europene
Management Management A IF 180 250

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i studii
europene
A IF 180 410

Relaii internaionale i studii
europene
A ID 180 100

Relaii internaionale i studii
europene (n limba englez)
AP IF 180 100

Relaii internaionale i studii
europene (n limba german)
A IF 180 100

Studii culturale Studii americane (n limba
englez)
A IF 180 60

tiine
administrative
Administraie european A IF 180 75

14 Facultatea de
Business
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 300

Administrarea afacerilor A ID 180 150

Administrarea afacerilor (n limba
englez)
A IF 180 50

Administrarea afacerilor (la
Bistria)
AP IF 180 75

Administrarea afacerilor n servicii
de ospitalitate
AP IF 180 150

Administrarea afacerilor n servicii
de ospitalitate
AP ID 180 75

15 Facultatea de
tiine
Politice,
Administrative
i ale
Comunicrii
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 300

Administraie public A ID 180 150

Administraie public (n limba
german, la Satu Mare)
A IF 180 25

Administraie public (n limba
maghiar, la Satu Mare)
A IF 180 50

Administraie public (n limba
maghiar, la Sfntu Gheorghe)
A IF 180 70

Administraie public (n limba
maghiar, la Sfntu Gheorghe)
A ID 180 40

Administraie public (la Bistria) A IF 180 100

Administraie public (la Bistria) AP ID 180 50

Administraie public (la Satu
Mare)
A IF 180 50

Administraie public (la Satu
Mare)
AP ID 180 30

Administraie public (la Sfntu
Gheorghe)
A IF 180 30

Administraie public (la Sfntu
Gheorghe)
AP ID 180 20

Servicii i politici de sntate
public (Public Health)
AP IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii publice A IF 180 145

Comunicare i relaii publice A ID 180 75

Comunicare i relaii publice (n
limba german)
A IF 180 25

Comunicare i relaii publice (n
limba maghiar)
A IF 180 50

Jurnalism A IF 180 200

Jurnalism A ID 180 50

Jurnalism (n limba englez) A IF 180 50

Jurnalism (n limba german) A IF 180 15

Jurnalism (n limba maghiar) A IF 180 35

Publicitate AP IF 180 100

tiine politice tiine politice A IF 180 100

tiine politice A ID 180 50

tiine politice (n limba maghiar) A IF 180 25

tiine politice (n limba englez) A IF 180 25

16 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IFR 180 75

Educaie fizic i sportiv A IF 180 228

Educaie fizic i sportiv (n
limba maghiar)
A IF 180 60

Educaie fizic i sportiv (la
Bistria)
A IF 180 40

Sport i performan motric AP IF 180 70

Sport i performan motric (n
limba maghiar)
AP IF 180 30

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
A IF 180 76

Kinetoterapie i motricitate
special (n limba maghiar)
A IF 180 24

17 Facultatea de Arte vizuale Art sacr A IF 180 150

Teologie
Ortodox
Teologie Teologie ortodox asisten
social
A IF 180 50

Teologie ortodox didactic A IF 180 50

Teologie ortodox pastoral A IF 240 101

18 Facultatea de
Teologie
Greco-
Catolic
Teologie Teologie greco-catolic asisten
social
A IF 180 50

Teologie greco-catolic didactic A IF 180 50

Teologie greco-catolic pastoral A IF 240 50

Teologie greco-catolic pastoral
(la Blaj)
A IF 240 50

Teologie greco-catolic pastoral
(la Oradea)
A IF 240 30

19 Facultatea de
Teologie
Reformat
Muzic Pedagogie muzical (n limba
maghiar)
A IF 180 20

Teologie Teologie reformat asisten
social (n limba maghiar)
A IF 180 20

Teologie reformat didactic (n
limba maghiar)
A IF 180 50

20 Facultatea de
Teologie
Romano-
Catolic
Teologie Studii religioase (n limba
maghiar)
AP IF 180 50

Teologie romano-catolic
asisten social (n limba
maghiar)
A IF 180 50

Teologie romano-catolic
didactic (n limba maghiar)
A IF 180 50

Teologie romano-catolic
pastoral (n limba maghiar) **)
A IF 240 40

21 Facultatea de
Teatru i
Televiziune
Cinematografie
i media
Cinematografie, fotografie, media
(Regie de film i TV, Imagine film
i TV, Multimedia: sunet-montaj,
Comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate, media)
A IF 180 30

Cinematografie, fotografie, media
(Regie de film i TV, Imagine film
i TV, Multimedia: sunet-montaj,
Comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate, media)
(n limba maghiar)
A IF 180 20

Filmologie AP IF 180 15

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului (actorie) A IF 180 20

Artele spectacolului (actorie) (n
limba maghiar)
A IF 180 11

Artele spectacolului (regie) A IF 180 10

Artele spectacolului (regie) (n
limba maghiar)
A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral,
Management cultural, n limba
maghiar)
A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral,
Management cultural)
A IF 180 15

**) Se colarizeaz ncepnd cu anul I universitar 2007/2008, n baza contractului de parteneriat n form autentic
ncheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia.


20. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "IULIU HAIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical general A IF 240 100

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 75

Laborator clinic A IF 180 30

Medicin A IF 360 330

Medicin (n limba englez) A IF 360 200

Medicin (n limba francez) A IF 360 120

Moae A IF 240 25

Radiologie i imagistic A IF 180 30

2 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Asisten dentar AP IF 180 25

Medicin dentar A IF 360 100

Medicin dentar (n limba
englez)
A IF 360 50

Medicin dentar (n limba
francez)
A IF 360 50

Tehnic dentar A IF 180 50

3 Facultatea de
Farmacie
Sntate Asisten de farmacie) AP IF 180

Farmacie A IF 300 165

Farmacie (n limba englez) A IF 300 40

Farmacie (n limba francez) A IF 300 80

Nutriie i dietetic AP IF 180 90


21. ACADEMIA DE MUZIC "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Interpretare
Muzical
Muzic Artele spectacolului muzical A IF 240 10

Interpretare muzical -
canto
A IF 240 13

Interpretare muzical -
canto
A ID 240 30

Interpretare muzical -
canto (la Piatra Neam)
A IF 240 8

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 65

Interpretare muzical -
instrumente
A ID 240 50

Interpretare muzical -
instrumente (la Piatra
Neam)
A IF 240 8

2 Facultatea
Teoretic
Muzic Compoziie muzical A IF 240 6

Dirijat A IF 240 6

Muzicologie A IF 240 10

Pedagogie muzical A IF 180 30

Pedagogie muzical A ID 180 50

Pedagogie muzical (la
Piatra Neam)
A IF 180 15


22. UNIVERSITATEA DE ART I DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Arte Plastice
Arte vizuale Arte plastice (fotografie -
videoprocesarea
computerizat a imaginii)
A IF 180 50

Arte plastice (grafic) A IF 180 61

Arte plastice (pictur) A IF 180 26

Arte plastice (sculptur) A IF 180 19

Conservare i restaurare A IF 180 15

2 Facultatea de
Arte
Decorative i
Design
Arte vizuale Arte textile - design textil A IF 180 50

Ceramic - sticl - metal A IF 180 10

Design A IF 180 46

Mod - design vestimentar A IF 180 25


23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura
francez - Limba i
literatura englez
AP IF 180 25

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura modern
(italian)
A IF 180 30

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura portughez
A IF 180 25

Limba i literatura
englez - O limb i
literatur modern
(german, turc,
portughez)
AP IF 180 60

Limba i literatura
englez - O limb i
literatur modern
(italian, francez)
AP IF 180 60

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
italian)
A IFR 180 75

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
italian, german, turc,
spaniol, portughez,
francez)
A IF 180 90

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate
(englez, francez)
A IF 180 25

Limbi moderne aplicate
(englez, italian)
AP IF 180 25

Studii culturale Studii americane (n limba
englez)
A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 190

2 Facultatea de
Teologie
Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 40

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 50

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 150

Muzic Muzic religioas AP IF 180 40

3 Facultatea de
Istorie i
tiine Politice
Istorie Istorie A IF 180 26

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

tiine politice Studii de securitate AP IF 180 50

tiine politice A IF 180 50

4 Facultatea de
Drept, tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 75

Sociologie Sociologie AP IF 180 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public A IFR 180 50

Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 60

Poliie local AP IF 180 100

5 Facultatea de
tiine ale
Naturii i
tiine Agricole
Agronomie Agricultur A IF 240 40

Agricultur A IFR 240 50

Biologie Biologie A IF 180 50

Geografie Geografia turismului AP IF 180 130

Geografie A IF 180 50

Horticultur Horticultur A IF 240 40

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 100

tiina mediului AP IF 180 100

6 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 70

Educaie fizic i sportiv A IFR 180 50

Sport i performan
motric
AP IF 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 40

7 Facultatea de
tiine Aplicate
i Inginerie
Chimie Chimie A IF 180 50

Fizic Fizic A IF 180 25

Inginerie
chimic
Chimie alimentar i
tehnologii biochimice
AP IF 240 30

Prelucrarea petrolului i
petrochimie
A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Fizic tehnologic A IF 240 25

Electronic aplicat AP IF 240 35

8 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 150

Informatic (n limba
englez)
AP IF 180 60

Matematic Matematic A IF 180 80

Matematic informatic A IF 180 30

9 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 250

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 100

Economia firmei AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 100

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 200

Afaceri internaionale A ID 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 200

Finane i bnci A ID 180 75

Management Management AP IF 180 100

Marketing Marketing A IF 180 100

10 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 30

Balneofiziokinetoterapie
i recuperare
A IF 180 70

Medicin A IF 360 250

Medicin (n limba
englez)
A IF 360 125

11 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Medicin dentar A IF 360 50

Tehnic dentar A IF 180 50

12 Facultatea de
Farmacie
Sntate Asisten de farmacie A IF 180 50

Farmacie A IF 300 150

13 Facultatea de
Inginerie
Mecanic,
Industrial i
Maritim
Arhitectur
naval
Sisteme i echipamente
navale
A IF 240 75

Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 60

Autovehicule rutiere A IFR 240 75

Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 37

Inginerie
industrial
Ingineria sudrii A IF 240 40

Inginerie
mecanic
Utilaje i instalaii
portuare
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 75

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IFR 240 75

14 Facultatea de
Construcii
Inginerie civil Amenajri i construcii
hidrotehnice
A IF 240 30

Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 60

mbuntiri funciare i
dezvoltare rural
A IF 240 40

Inginerie i
management
Inginerie economic n
construcii
A IF 240 60

15 Facultatea de
Arte
Arte vizuale Pedagogia artelor plastice
i decorative
A IF 180 19

Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 6

Pedagogie muzical A IF 180 15

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 12

Artele spectacolului
(coregrafie)
AP IF 180 6

16 Facultatea de
Psihologie i
tiinele
Educaiei
Asisten
social
Asisten social A IF 180 60

Psihologie Psihologie A IF 180 60

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 60

Psihopedagogie special A IF 180 60


24. UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Navigaie i
Inginerie
marin i
Navigaie i transport
maritim i fluvial
A IF 240 225

Transport Naval navigaie Navigaie i transport
maritim i fluvial
A IFR 240 125

Navigaie i transport
maritim i fluvial (n
limba englez)
A IF 240 60

Navigaie i transport
maritim i fluvial (n
limba englez, la Aktau
Kazakhstan)
AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul transporturilor
A IF 240 60

2 Facultatea de
Electromecanic
Naval
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 90

Inginerie
electric
Electrotehnic A IF 240 100

Electrotehnic A IFR 240 100

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 50

Inginerie
marin i
navigaie
Electromecanic naval A IF 240 200

Electromecanic naval A IFR 240 100

Electromecanic naval
(n limba englez)
A IF 240 30

Electromecanic naval
(n limba englez, la
Aktau Kazakhstan)
AP IF 240 50


25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Matematic i
tiine ale
Naturii
Chimie Biochimie tehnologic A IF 180 30

Chimie A IF 180 50

Fizic Fizic A IF 180 60

Fizic informatic A IF 180 30

Fizic medical A IF 180 25

Informatic Informatic A IF 180 200

Matematic Matematic A IF 180 50

Matematic informatic A IF 180 50

tiina mediului Chimia mediului A IF 180 30

Fizica mediului A IF 180 30

Geografie Geografia turismului AP IF 180 80

Geografie A IF 180 150

2 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 150

Educaie fizic i sportiv
(la Drobeta-Turnu
Severin)
A IF 180 60

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 100

Kinetoterapie i
motricitate special (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 60

3 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura latin
A IF 180 10

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez, italian,
german, spaniol)
A IF 180 80

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez, italian,
german, spaniol)
A ID 180 75

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (francez,
englez) (la Drobeta-
Turnu Severin)
A IF 180 40

O limb i literatur
modern (A) - O limb i
literatur modern
(B)/Limba i literatura
latin
A IF 180 190

Limbi moderne
aplicate
Traducere i interpretare
(englez, francez)
A IF 180 40

Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 8

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 8

Pedagogie muzical A IF 180 15

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 90

Jurnalism AP IF 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 60

Pedagogie AP IF 180 25

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 10

4 Facultatea de
Teologie
Ortodox
Arte vizuale Art sacr AP IF 180 30

Teologie Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 80

5 Facultatea de
Drept i tiine
Sociale
Drept Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

Istorie Istorie A IF 180 50

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 75

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 100

Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 100

Asisten
social
Asisten social AP IF 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 100

tiine politice tiine politice A IF 180 75

6 Facultatea de
Economie i
Administrarea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor
(la Drobeta-Turnu
Severin)
A IF 180 50

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 60

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 80

Statistic i previziune
economic
A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 150

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 150

Contabilitate i
informatic de gestiune
(la Drobeta-Turnu
Severin)
A IF 180 75

Economie Economie general i
comunicare economic
AP IF 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 100

Economie i afaceri
internaionale (n limba
englez)
AP IF 180 50

Economie i afaceri
internaionale
A ID 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 180

Finane i bnci (n limba
englez)
AP IF 180 30

Finane i bnci A ID 180 150

Finane i bnci (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 180 85

Finane i bnci (la
Drobeta-Turnu Severin)
AP ID 180 40

Management Management A IF 180 150

Management A ID 180 175

Management (la Drobeta-
Turnu Severin)
A IF 180 80

Management (la Drobeta-
Turnu Severin)
AP ID 180 40

Marketing Marketing A IF 180 100

7 Facultatea de
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 110

Ingineria
materialelor
tiina materialelor (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 240 30

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 240 50

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
A IF 240 60

Inginerie civil Construcii civile,
industriale i agricole
AP IF 240 60

Inginerie
industrial
Ingineria sudrii (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 240 40

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 60

Inginerie
marin i
navigaie
Navigaie i transport
maritim i fluvial (la
Drobeta-Turnu Severin)
A IF 240 30

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial (la Drobeta-
Turnu Severin)
A IF 240 50

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 50

8 Facultatea de
Inginerie
Electric
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Inginerie
aerospaial
Echipamente i instalaii
de aviaie
A IF 240 30

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 60

Electromecanic A IFR 240 50

Inginerie electric i
calculatoare
A IF 240 45

Inginerie electric i
calculatoare (n limba
francez)
A IF 240 30

Sisteme electrice A IF 240 25

Inginerie
energetic
Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 30

Termoenergetic A IF 240 30

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 30

tiine
inginereti
aplicate
Informatic aplicat n
inginerie electric
A IF 240 50

9 Facultatea de Calculatoare i Calculatoare A IF 240 60

Automatic,
Calculatoare i
Electronic
tehnologia
informaiei
Calculatoare (n limba
englez)
A IF 240 60

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 108

Ingineria sistemelor
multimedia
A IF 240 60

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 45

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 45

Robotic A IF 240 45

10 Facultatea de
Agricultur i
Horticultur
Agronomie Agricultur A IF 240 100

Agricultur AP IFR 240 75

Montanologie A IF 240 60

Biologie Biologie A IF 180 60

Horticultur Horticultur A IF 240 55

Peisagistic AP IF 240 40

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 60

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 50

Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 60

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 50

Silvicultur Silvicultur A IF 240 50


26. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE DIN CRAIOVA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Sntate Medicin A IF 360 320

Medicin (n limba englez) AP IF 360 50

2 Facultatea de
Moae i
Asisten
Medical
Sntate Asisten medical general A IF 240 125

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 30

Moae A IF 240 25

3 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Medicin dentar A IF 360 95

Tehnic dentar A IF 180 45

4 Facultatea de
Farmacie
Sntate Farmacie A IF 300 120

Farmacie AP IF 300 30


27. UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" DIN GALAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere AP IF 240 40

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
AP IF 240 50

Inginerie
industrial
Ingineria sudrii A IF 240 30

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 75

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic A IF 240 60

Sisteme i echipamente
termice
A IF 240 30

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 60

Inginerie economic
industrial
A IFR 240 75

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 50

2 Facultatea de
Arhitectur
Naval
Arhitectur
naval
Arhitectur naval A IF 240 80

Sisteme i echipamente
navale
A IF 240 80

3 Facultatea de
Automatic,
Calculatoare,
Inginerie
Electric i
Electronic
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 120

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 75

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 60

Electronic de putere i
acionri electrice
A IF 240 60

Inginerie electric i
calculatoare
AP IF 240 30

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 50

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 50

4 Facultatea de
Ingineria
Materialelor i a
Mediului
Ingineria
materialelor
Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 75

tiina materialelor A IF 240 30

Informatic aplicat n
ingineria materialelor
AP IF 240 60

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 50

Ingineria i protecia
mediului n industrie
AP IFR 240 50

Inginerie
industrial
Ingineria securitii n
industrie
AP IF 240 60

5 Facultatea de
Inginerie din
Brila
Agronomie Agricultur A IF 240 30

Ingineria
mediului
Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
A IF 240 50

Inginerie
mecanic
Ingineria i
managementul
resurselor tehnologice n
construcii
A IF 240 60

Utilaje tehnologice pentru
construcii
A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 60

6 Facultatea de
tiina i
Ingineria
Alimentelor
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 60

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 90

Pescuit i industrializarea
petelui
A IF 240 45

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 50

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 80

Biotehnologii Biotehnologii pentru
industria alimentar
A IF 240 45

7 Facultatea de
Medicin i
Farmacie
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 100

Farmacie A IF 300 75

Medicin A IF 360 80

Medicin dentar AP IF 360 50

Moae AP IF 240 40

8 Facultatea de
tiine i Mediu
Chimie Chimie A IF 180 30

Fizic Fizic A IF 180 25

Matematic Matematic informatic A IF 180 50

tiina mediului tiina mediului AP IF 180 50

9 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(englez)
A IF 180 100

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(englez)
A ID 180 75

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(francez)
A IF 180 60

Limba i literatura
englez - Limba i
literatura francez
A IF 180 50

Limba i literatura
englez - Limba i
literatura romn
AP IF 180 50

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura romn
AP IF 180 50

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura englez
AP IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 42

10 Facultatea de
Istorie, Filosofie
i Teologie
Filosofie Filosofie A IF 180 20

Istorie Istorie A IF 180 45

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Teologie Teologie ortodox
asisten social
AP IF 180 50

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 50

11 Facultatea de
Arte
Arte vizuale Arte plastice (pictur) A IF 180 15

Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 50

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 15

12 Facultatea de
Economie i
Administrarea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 130

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i
informatic de gestiune
A IFR 180 60

Economie Economie
agroalimentar
A IF 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 90

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Finane i bnci A IFR 180 60

Management Management A IF 180 75

Management A ID 180 100

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 100

13 Facultatea de
tiine Juridice,
Sociale i
Politice
Drept Drept A IF 240 125

Drept A IFR 240 60

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public A ID 180 50

14 Facultatea de
Educaie Fizic
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 150

i Sport Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 40

tiine ale
educaiei
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
AP IF 180 50

15 Facultatea
Transfrontalier
de tiine
Umaniste,
Economice i
Inginereti
(Cahul)
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 50

Ingineria
produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 50

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 30

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
AP IF 240 30

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate AP IF 180 50

Zootehnie Piscicultur i
acvacultur
AP IF 240 50

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
AP IF 180 100


28. UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Automatic i
Calculatoare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 85

Tehnologia informaiei A IF 240 85

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 130

2 Facultatea de
Inginerie
Chimic i
Protecia
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 75

Inginerie
chimic
Chimia i ingineria
substanelor organice,
petrochimie i
carbochimie
A IF 240 206

Chimie alimentar i
tehnologii biochimice
AP IF 240 30

Ingineria fabricaiei
hrtiei
A IF 240 40

Ingineria substanelor
anorganice i protecia
mediului
A IF 240 40

Inginerie biochimic A IF 240 30

Inginerie chimic A IF 240 50

tiina i ingineria
polimerilor
A IF 240 40

Inginerie i
management
Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
A IF 240 30

3 Facultatea de
Construcii i
Instalaii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru
construcii
A IF 240 100

Inginerie civil Ci ferate, drumuri i
poduri
A IF 240 100

Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 390

Inginerie civil (n limba
englez)
A IF 240 120

4 Facultatea de
Construcii de
Maini i
Management
Industrial
Inginerie
industrial
Ingineria sudrii A IF 240 30

Maini-unelte i sisteme
de producie
A IF 240 35

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 60

Inginerie
mecanic
Maini i sisteme
hidraulice i pneumatice
A IF 240 50

Mecanic fin i
nanotehnologii
A IF 240 30

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 62

5 Facultatea de
Electronic,
Telecomunicaii
i Tehnologia
Informaiei
Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 90

Microelectronic,
optoelectronic i
nanotehnologii
A IF 240 90

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 90

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii (n limba
englez)
AP IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Matematic i
informatic aplicat n
inginerie
AP IF 240 30

6 Facultatea de
Inginerie
Electric,
Energetic i
Informatic
Aplicat
Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 60

Electronic de putere i
acionri electrice
A IF 240 35

Inginerie electric i
calculatoare (n limba
englez)
AP IF 240 60

Instrumentaie i achiziii
de date
A IF 240 50

Sisteme electrice A IF 240 60

Inginerie
energetic
Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 50

Managementul energiei A IF 240 50

Termoenergetic A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Informatic aplicat n
inginerie electric
A IF 240 60

7 Facultatea de
Hidrotehnic,
Geodezie i
Ingineria
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 60

Inginerie civil Amenajri i construcii
hidrotehnice
A IF 240 100

mbuntiri funciare i
dezvoltare rural
A IF 240 150

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 120

8 Facultatea de
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 60

Construcii de
autovehicule
AP IF 240 60

Ingineria sistemelor de
propulsie pentru
autovehicule
AP IF 240 30

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic AP IF 240 50

Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 75

Sisteme i echipamente
termice
A IF 240 35

Mecatronic i Mecatronic A IF 240 70

robotic Robotic A IF 240 45

9 Facultatea de
tiina i
Ingineria
Materialelor
Ingineria
materialelor
Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 66

tiina materialelor A IF 240 70

Inginerie
industrial
Ingineria securitii n
industrie
AP IF 240 25

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 50

10 Facultatea de
Textile - Pielrie
i Management
Industrial
Inginerie
chimic
Tehnologia chimic a
produselor din piele i
nlocuitori
A IF 240 25

Tehnologie chimic
textil
A IF 240 25

Inginerie
industrial
Design industrial AP IF 240 42

Tehnologia i designul
confeciilor din piele i
nlocuitori
A IF 240 40

Tehnologia i designul
produselor textile
A IF 240 150

Tehnologia tricotajelor i
confeciilor
A IF 240 97

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 80

11 Facultatea de
Arhitectur "G.
M.
Cantacuzino"
Arhitectur Arhitectur A IF 360 100


29. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Agricultur
Agronomie Agricultur A IF 240 150

Agricultur A ID 240 50

Montanologie A IF 240 50

Biologie Biologie A IF 180 30

Ingineria
produselor
alimentare
Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 100

Inginerie i
management
n agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 75

Inginerie economic n
agricultur
A ID 240 75

2 Facultatea de
Horticultur
Horticultur Horticultur A IF 240 125

Horticultur A ID 240 50

Peisagistic A IF 240 75

Ingineria
mediului
Ingineria mediului AP IF 240 60

3 Facultatea de
Zootehnie
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 75

Inginerie i
management
n agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 75

Zootehnie Piscicultur i acvacultur A IF 240 40

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

4 Facultatea de
Medicin
Veterinar
Medicin
veterinar
Medicin veterinar A IF 360 200


30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Biologie
Biologie Biochimie A IF 180 60

Biochimie (n limba
francez)
AP IF 180 50

Biologie A IF 180 100

Biologie AP ID 180 50

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 200

Ecologie i protecia
mediului
AP ID 180 50

2 Facultatea de
Chimie
Chimie Biochimie tehnologic A IF 180 50

Chimie A IF 180 110

Chimie informatic AP IF 180 25

tiina mediului Chimia mediului AP IF 180 25

3 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 250

Drept A IFR 240 125

4 Facultatea de
Economie i
Administrarea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor
(n limba englez)
AP IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 300

Economia comerului,
turismului i serviciilor
(Bli - Republica
Moldova)
AP IF 180 110

Economia comerului,
turismului i serviciilor (la
Piatra Neam)
A IF 180 75

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 150

Statistic i previziune
economic
A IF 180 40

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 300

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 150

Economie Economie agroalimentar A IF 180 75

Economie general A IF 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 400

Finane Finane i bnci A IF 180 300

Finane i bnci A ID 180 150

Management Management A IF 180 250

Management A ID 180 175

Marketing Marketing A IF 180 300

tiine Administraie public A IF 180 300

administrative Administraie public A ID 180 100

5 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 90

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
A IF 180 50

6 Facultatea de
Filosofie i
tiine Social-
Politice
Asisten
social
Asisten social A IF 180 315

Asisten social A ID 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 80

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 100

Sociologie Resurse umane AP IF 180 60

Sociologie A IF 180 110

Studii culturale Studii culturale AP IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 100

Comunicare i relaii
publice
A ID 180 50

tiine politice tiine politice A IF 180 100

tiine politice A ID 180 50

7 Facultatea de
Fizic
Fizic Biofizic A IF 180 40

Fizic A IF 180 120

Fizic informatic A IF 180 40

Fizic medical A IF 180 40

tiine
inginereti
aplicate
Fizic tehnologic A IF 240 30

Fizic tehnologic (Bli -
Republica Moldova)
AP IF 240 80

8 Facultatea de
Geografie i
Geologie
Geografie Geografia turismului A IF 180 250

Geografia turismului (n
limba francez)
A IF 180 50

Geografie A IF 180 120

Hidrologie i meteorologie A IF 180 60

Planificare teritorial A IF 180 60

Geologie Geochimie A IF 180 95

Inginerie
geologic
Inginerie geologic A IF 240 55

tiina mediului Geografia mediului A IF 180 40

9 Facultatea de
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 400

Informatic (n limba
englez)
A IF 180 100

10 Facultatea de
Istorie
Istorie Arheologie A IF 180 50

Arhivistic AP IF 180 40

Istoria artei AP IF 180 25

Istorie A IF 180 120

Istorie A ID 180 50

Muzeologie AP IF 180 50

Studii culturale Studii europene AP IF 180 40

11 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Filologie clasic (Limba
latin A - Limba greac
veche B)
A IF 180 40

Limba i literatura romn
- Literatur universal i
comparat
A IF 180 20

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern
A IF 180 250

Literatur universal i
comparat - Limb i
literatur modern
A IF 180 20

O limb i literatur
modern A (englez,
francez, german, rus,
italian, spaniol) - Limba
i literatura romn
A IF 180 200

O limb i literatur
modern A (englez,
francez, german, rus,
italian, spaniol) - O
limb i literatur modern
B (englez, francez,
german, rus, italian,
spaniol)
A IF 180 400

O limb i literatur
modern (A) - Literatur
universal i comparat
A IF 180 20

Limbi moderne
aplicate
Traducere i interpretare A IF 180 100

Studii culturale Studii americane A IF 180 30

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 125

12 Facultatea de
Matematic
Matematic Matematic A IF 180 120

Matematic (n limba
englez)
A IF 180 30

Matematic informatic A IF 180 100

13 Facultatea de
Psihologie i
tiine ale
Educaiei
Psihologie Psihologie A IF 180 230

Psihologie A ID 180 100

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 120

Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP ID 180 60

Pedagogie A IF 180 125

Psihopedagogie special A IF 180 70

14 Facultatea de
Teologie
Ortodox
Arte vizuale Art sacr A IF 180 60

Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 50

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 60

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 200

15 Facultatea de
Teologie
Romano-
Catolic
Teologie Teologie romano-catolic
asisten social
A IF 180 50

Teologie romano-catolic
didactic
A IF 180 30

Teologie romano-catolic
pastoral
AP IF 240 30


31. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical general A IF 240 150

Asisten medical general
(la Bacu)
AP IF 240 120

Asisten medical general
(la Botoani)
A IF 240 120

Medicin A IF 360 550

Medicin (n limba englez) A IF 360 150

Medicin (n limba francez) A IF 360 150

Moae A IF 240 25

Nutriie i dietetic A IF 180 35

2 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Asisten dentar A IF 180 15

Medicin dentar A IF 360 180

Medicin dentar (n limba
englez)
A IF 360 70

Medicin dentar (n limba
francez)
A IF 360 90

Tehnic dentar A IF 180 80

3 Facultatea de
Farmacie
Sntate Farmacie A IF 300 220

Farmacie (n limba englez) A IF 300 70

4 Facultatea de
Bioinginerie
Medical
Sntate Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 100

tiine
inginereti
aplicate
Bioinginerie A IF 240 60


32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Interpretare,
Compoziie i
Muzic Compoziie muzical A IF 240 6

Dirijat A IF 240 7

Studii
Muzicale
Teoretice
Interpretare muzical -
canto
A IF 240 15

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 45

Muzic religioas A IF 180 15

Muzicologie A IF 240 6

Pedagogie muzical A IF 180 20

2 Facultatea de
Teatru
Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie, ppui-
marionete)
A IF 180 21

Artele spectacolului (regie) AP IF 180 7

Teatrologie (jurnalism
teatral)
A IF 180 12

3 Facultatea de
Arte Vizuale i
Design
Arte vizuale Art mural A IF 180 15

Arte plastice (fotografie -
videoprocesarea
computerizat a imaginii)
AP IF 180 30

Arte plastice (pictur,
sculptur, grafic)
A IF 180 100

Conservare i restaurare A IF 180 20

Design A IF 180 72

Istoria i teoria artei AP IF 180 15

Mod - design vestimentar A IF 180 35

Pedagogia artelor plastice
i decorative
A IF 180 20


33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de Arte vizuale Arte decorative A IF 180 20

Arte Arte plastice (pictur) A IF 180 20

Arte plastice (sculptur) A IF 180 20

Conservare i restaurare A IF 180 15

Design A IF 180 20

Mod - design
vestimentar
AP IF 180 15

Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 12

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 15

Pedagogie muzical A IF 180 20

2 Facultatea de
Construcii i
Arhitectur
Inginerie civil Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 75

Inginerie sanitar i
protecia mediului
A IF 240 60

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 60

Arhitectur Arhitectur AP IF 360 40

3 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 40

4 Facultatea de
Geografie,
Turism i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 50

Geografie Geografia turismului A IF 180 150

Geografia turismului (n
limba englez)
AP IF 180 50

Geografie A IF 180 75

Planificare teritorial A IF 180 40

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 40

tiina mediului Geografia mediului A IF 180 40

5 Facultatea de
Inginerie
Electric i
Tehnologia
Informaiei
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 75

Tehnologia informaiei A IF 240 35

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 30

Inginerie Electromecanic A IF 240 50

electric Electromecanic (la
Beiu)
A IF 240 30

Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 40

Reele i software de
telecomunicaii
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 50

6 Facultatea de
Inginerie
Energetic i
Management
Industrial
Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 20

Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 50

Inginerie
industrial
Ingineria sistemelor de
energii regenerabile
AP IF 240 50

Tehnologia tricotajelor i
confeciilor
A IF 240 25

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 50

Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 50

7 Facultatea de
Inginerie
Managerial i
Tehnologic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 75

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 80

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 80

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A ID 240 30

Mecatronic i
robotic
Mecatronic AP IF 240 30

Robotic A IF 240 50

8 Facultatea de
Istorie, Relaii
Internaionale,
tiine Politice
i tiinele
Comunicrii
Istorie Istorie A IF 180 60

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

Relaii internaionale i
studii europene (n limba
englez)
A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 50

tiine politice Studii de securitate AP IF 180 30

tiine politice A IF 180 75

Studii culturale Studii americane AP IF 180 50

Turism cultural AP IF 180 40

9 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura
englez - O limb i
literatur modern
(francez, german,
rus)/Limba i literatura
romn
A IF 180 50

Limba i literatura
francez - O limb i
literatur modern
(englez, german)/
Limba i literatura romn
A IF 180 50

Limba i literatura
german - O limb i
literatur modern
(englez, francez)/
Limba i literatura romn
A IF 180 25

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez, german)
A IF 180 50

10 Facultatea de
Medicin i
Farmacie
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 50

Balneofiziokinetoterapie
i recuperare
A IF 180 30

Farmacie A IF 300 50

Medicin A IF 360 140

Medicin dentar A IF 360 85

Medicin (n limba
englez)
AP IF 360 50

Radiologie i imagistic A IF 180 30

Tehnic dentar A IF 180 30

11 Facultatea de
Protecia
Mediului
Agronomie Agricultur A IF 240 50

Horticultur Horticultur A IF 240 50

Peisagistic AP IF 240 30

Ingineria
mediului
Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
A IF 240 120

Ingineria
produselor
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 250

alimentare Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 50

Inginerie
forestier
Ingineria prelucrrii
lemnului
A IF 240 35

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 90

Silvicultur Exploatri forestiere A IF 240 40

Silvicultur A IF 240 75

Zootehnie Zootehnie A IF 240 50

12 Facultatea de
tiine
Biologie Biologie A IF 180 80

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizic Fizic A IF 180 40

Fizic medical AP IF 180 25

Informatic Informatic A IF 180 40

Matematic Matematic A IF 180 50

Matematic informatic A IF 180 40

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
AP IF 180 40

13 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 120

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 50

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 120

Afaceri internaionale A ID 180 30

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Finane i bnci A ID 180 50

Management Management A IF 180 90

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 50

14 Facultatea de
tiine Socio-
Asisten
social
Asisten social A IF 180 100

Umane Psihologie Psihologie A IF 180 100

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Resurse umane AP IF 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 75

Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IFR 180 75

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (n
limba maghiar)
A IF 180 25

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Beiu)
A IF 180 60

Psihopedagogie special A IF 180 25

15 Facultatea de
Teologie
Ortodox
"Episcop Dr.
Vasile Coman"
Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 25

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 60


34. UNIVERSITATEA DIN PETROANI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Mine
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Ingineria valorificrii
deeurilor
AP IF 240 40

Inginerie civil Construcii miniere A IF 240 50

Inginerie
industrial
Ingineria i managementul
calitii
AP IF 240 30

Ingineria securitii n
industrie
AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 30

Inginerie economic n
construcii
AP IF 240 30

Mine, petrol i
gaze
Inginerie minier A IF 240 30

Topografie minier A IF 240 45

2 Facultatea
de Inginerie
Mecanic i
Electric
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 60

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 50

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i a
traficului
A IF 240 40

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 115

Instrumentaie i achiziii de
date
A IF 240 30

Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 28

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor de
maini
A IF 240 40

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 60

Maini i echipamente
miniere
A IF 240 60

3 Facultatea
de tiine
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 90

Asisten
social
Asisten social A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 90

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 120

Finane i bnci A ID 180 75

Management Management A IF 180 75

Management A ID 180 75

Matematic Matematic A IF 180 30

Sociologie Sociologie A IF 180 87

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50


35. UNIVERSITATEA DIN PITETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Biologie Biologie A IF 180 70

Chimie Chimie A IF 180 50

Horticultur Horticultur A IF 240 50

Ingineria
mediului
Ingineria mediului AP IF 240 40

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 60

Psihologie Terapie ocupaional AP IF 180 60

Sntate Asisten medical
general
A IF 240 45

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 110

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie fizic A IF 240 60

2 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura
francez - Limba i
literatura englez
A IF 180 57

Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez (la Rmnicu
Vlcea)
A IF 180 50

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (francez,
englez)
A IF 180 120

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 63

3 Facultatea de
Mecanic i
Tehnologie
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 90

Autovehicule rutiere (n
limba francez)
AP IF 240 30

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
A IF 240 60

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 60

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 60

Inginerie economic
industrial (n limba
francez)
AP IF 240 30

4 Facultatea de
Electronic,
Comunicaii i
Calculatoare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 100

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 86

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 60

Reele i software de
telecomunicaii
A IF 240 40

5 Facultatea de
Teologie
Ortodox
Muzic Pedagogie muzical A IF 180 25

Asisten
social
Asisten social A IF 180 50

Arte vizuale Art sacr A IF 180 30

Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 50

Teologie ortodox
didactic
A IF 180 50

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 100

6 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 75

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 60

Economia comerului,
turismului i serviciilor (la
Rmnicu Vlcea)
AP IF 180 50

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 200

Contabilitate i
informatic de gestiune
A IFR 180 60

Economie Economie agroalimentar
i a mediului
AP IF 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
AP IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Finane i bnci A IFR 180 50

Management Management A IF 180 60

Management A IFR 180 60

Marketing Marketing A IF 180 75

7 Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 60

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 75

8 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 75

Sport i performan
motric
A IF 180 75

9 Facultatea de
Matematic-
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 100

Informatic (la Rmnicu
Vlcea)
AP IF 180 30

Matematic Matematic A IF 180 25

10 Facultatea de
tiine Socio-
Umane
Filosofie Filosofie A IF 180 25

Istorie Istorie A IF 180 30

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

tiine
administrative
Poliie local AP IF 180 60

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 50

11 Facultatea de
tiine ale
Educaiei
tiine
administrative
Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 100

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Alexandria)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Cmpulung)
A IF 180 50

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Rmnicu Vlcea)
A IF 180 60

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Slatina)
A IF 180 60


36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Mecanic i
Electric
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 40

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 80

Automatic i informatic
aplicat
A IFR 240 60

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 30

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 45

Inginerie
mecanic
Utilaje pentru transportul i
depozitarea hidrocarburilor
A IF 240 60

Utilaje petroliere i
petrochimice
A IF 240 90

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 65

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A ID 240 50

2 Facultatea de
Ingineria
Petrolului i
Gazelor
Inginerie
geologic
Geologia resurselor
petroliere
A IF 240 50

Mine, petrol i
gaze
Inginerie de petrol i gaze A IF 240 100

Inginerie de petrol i gaze A IFR 240 75

Transportul, depozitarea i
distribuia hidrocarburilor
A IF 240 50

3 Facultatea de
Tehnologia
Petrolului i
Petrochimie
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 90

Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IFR 240 50

Inginerie
chimic
Ingineria i informatica
proceselor chimice i
biochimice
A IF 240 30

Prelucrarea petrolului i
petrochimie
A IF 240 70

4 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Merceologie i
managementul calitii
A IF 180 75

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 130

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

5 Facultatea de
Litere i
tiine
Chimie Chimie A IF 180 50

Informatic Informatic A IF 180 60

Limb i
literatur
Limba i literatura englez
- Limba i literatura
francez
A IF 180 100

Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
A IF 180 150

Matematic Matematic A IF 180 40

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 60

Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 50

Pedagogie A IF 180 25


37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REIA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Mecanic i
Ingineria
Materialelor
Ingineria
materialelor
Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 50

Inginerie
industrial
Ingineria sudrii A IF 240 50

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 30

Ingineria sistemelor de
energii regenerabile
AP IF 240 25

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic AP IF 240 25

2 Facultatea de
Inginerie
Electric i
Informatic
Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Informatic industrial A IF 240 35

3 Facultatea de
Inginerie i
Management
Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 30

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 30

4 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP ID 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 100

5 Facultatea de
tiine
Administrative
Drept Drept european i
internaional
AP IF 240 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50

Administraie public A ID 180 100

6 Facultatea de
Teologie,
Asisten
social
Asisten social A IF 180 65

tiine Sociale
i ale Educaiei
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv AP IF 180 25

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP IF 180 65

Teologie Teologie ortodox
didactic (la Caransebe)
A IF 180 50

Sociologie Resurse umane AP IF 180 50


38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Teologie
Teologie Teologie ortodox
asisten social
A IF 180 35

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 200

2 Facultatea
de Drept
Drept Drept A IF 240 350

Drept A ID 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public A ID 180 75

Poliie local A IF 180 75

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP IF 180 50

Pedagogia nvmntului
primar i precolar (n
limba german)
AP IF 180 35

3 Facultatea
de Litere i
Arte
Limb i
literatur
Limba i literatura chinez
- Limba i literatura
englez
AP IF 180 25

Limba i literatura englez
- O limb i literatur
modern (german,
francez)/Limba i
literatura romn
A IF 180 70

Limba i literatura francez
- O limb i literatur
modern
(englez/german) sau
Limba i literatura romn
A IF 180 50

Limba i literatura
german - O limb i
literatur modern
(englez, francez) sau
Limba i literatura romn
A IF 180 50

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
german, francez)
A IF 180 70

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 100

Studii culturale Studii americane AP IF 180 50

tiine ale
comunicrii
tiine ale informrii i
documentrii
A IF 180 25

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 12

Teatrologie (management
cultural)
A IF 180 12

4 Facultatea
de tiine
Socio-
Umane
Arte vizuale Conservare i restaurare A IF 180 25

Design AP IF 180 25

Asisten
social
Asisten social A IF 180 100

Istorie Istorie A IF 180 50

Istorie AP ID 180 60

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

Sociologie Resurse umane AP IF 180 75

Sociologie A IF 180 75

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

Comunicare i relaii
publice
A ID 180 50

Jurnalism A IF 180 90

Jurnalism A ID 180 50

tiine politice Studii de securitate A IF 180 75

tiine politice A IF 180 50

tiine politice A ID 180 50

Teologie Teologie asisten social
(n limba german)
AP IF 180 25

Teologie protestant
pastoral
A IF 240 10

5 Facultatea
de Inginerie
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 100

Tehnologia informaiei A IF 240 50

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Ingineria
sistemelor
Ingineria sistemelor
multimedia
AP IF 240 50

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor i
a traficului
A IF 240 60

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 50

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat AP IF 240 50

Inginerie
industrial
Design industrial AP IF 240 50

Maini-unelte i sisteme de
producie
A IF 240 30

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 140

Tehnologia tricotajelor i
confeciilor
A IF 240 50

Tehnologia tricotajelor i
confeciilor (n limba
englez)
AP IF 240 30

Inginerie
mecanic
Mecanic fin i
nanotehnologii
AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
AP IF 240 50

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 80

Inginerie economic n
domeniul mecanic
A ID 240 50

Mecatronic i
robotic
Mecatronic AP IF 240 50

Robotic AP IF 240 30

Mine, petrol i
gaze
Transportul, depozitarea i
distribuia hidrocarburilor
A IF 240 30

Transportul, depozitarea i
distribuia hidrocarburilor
AP IFR 240 60

tiine
inginereti
aplicate
Informatic industrial AP IF 240 50

6 Facultatea
de tiine
Biologie Biologie A IF 180 40

Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 25

Sport i performan
motric
A IF 180 30

Fizic Fizic informatic AP IF 180 25

Informatic Informatic A IF 180 80

Matematic Matematic informatic A IF 180 100

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 100

Fizica mediului AP IF 180 40

7 Facultatea
de Medicin
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 75

Farmacie AP IF 300 60

Medicin A IF 360 120

Medicin dentar A IF 360 25

Tehnic dentar A IF 180 25

8 Facultatea
de tiine
Agricole,
Industrie
Alimentar i
Protecia
Mediului
Agronomie Montanologie A IF 240 50

Montanologie A ID 240 50

Biotehnologii Biotehnologii pentru
industria alimentar
AP IF 240 60

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
AP IF 240 60

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 60

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 100

Ingineria produselor
alimentare
A ID 240 50

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 60

9 Facultatea
de tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 120

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 120

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 25

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 65

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 100

Economie Economie general A IF 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 125

Finane i bnci A ID 180 120

Management Management A IF 180 75

Management A ID 180 100

Marketing Marketing A IF 180 50


39. UNIVERSITATEA "TEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 50

2 Facultatea de
Inginerie
Alimentar
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 140

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 130

Protecia consumatorului
i a mediului
AP IF 240 75

3 Facultatea de
Inginerie
Electric i
tiina
Calculatoarelor
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 125

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 50

Inginerie
electric
Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 50

Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 50

4 Facultatea de
Inginerie
Mecanic,
Mecatronic i
Management
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
AP IF 240 30

Inginerie
industrial
Ingineria i
managementul calitii
A IF 240 120

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 120

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 26

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 38

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 30

5 Facultatea de
Istorie i
Geografie
Asisten
social
Asisten social A IF 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 20

Geografie Geografia turismului A IF 180 100

Geografia turismului A ID 180 50

Geografie A IF 180 60

Geografie A ID 180 60

Istorie Istorie A IF 180 50

Muzeologie A IF 180 25

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 75

tiina mediului Geografia mediului A IF 180 50

tiine politice tiine politice A IF 180 50

6 Facultatea de
Litere i tiine
ale Comunicrii
Limb i
literatur
Limba i literatura
englez - Limba i
literatura german/Limba
i literatura romn
A IF 180 80

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura englez
A IF 180 45

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura german
A IF 180 25

Limba i literatura
romn - Limba i
literatura italian
A IF 180 30

Limba i literatura
romn - Limba i
literatura spaniol
A IF 180 50

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(francez, german)
A IF 180 50

Limba i literatura
romn - O limb i
literatur modern
(francez, german)
A ID 180 50

Limba i literatura
ucrainean - O limb i
literatur modern
(francez,
englez)/Limba i
literatura romn
A IF 180 25

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

7 Facultatea de
Silvicultur
Silvicultur Silvicultur A IF 240 80

Silvicultur A ID 240 75

tiina mediului Ecologie i protecia
mediului
AP IF 180 50

8 Facultatea de
tiine
Economice i
Administraie
Public
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 80

Administrarea afacerilor A ID 180 60

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 60

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic AP IF 180 50

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 75

Drept Drept A IF 240 75

Economie Economie general i
comunicare economic
AP IF 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Management Management A IF 180 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public A ID 180 75

Asisten managerial i
secretariat
A IF 180 50

Asisten managerial i
secretariat
A ID 180 60

9 Facultatea de
tiine ale
Educaiei
tiine ale
educaiei
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
A IF 180 100

10 Departamentul
de Sntate i
Dezvoltare
Uman
Sntate Balneofiziokinetoterapie
i recuperare
AP IF 180 30

Nutriie i dietetic AP IF 180 30


40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TRGOVITE
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului
turismului i serviciilor (la
Alexandria)
AP IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i
informatic de gestiune
AP ID 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Finane i bnci AP ID 180 75

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 50

Marketing Marketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 50

2. Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 100

Drept A ID 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50

Administraie public A ID 180 75

Administraie public (la
Alexandria)
AP IF 180 80

3. Facultatea de
tiine Politice,
Litere i
Comunicare
tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 50

Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez/francez
A IF 180 75

tiine politice tiine politice AP IF 180 50

4. Facultatea de
tiine
Umaniste
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 90

Istorie Istorie A IF 180 70

Geografie Geografie A IF 180 90

5. Facultatea de
Teologie
Ortodox i
tiinele
Educaiei
Teologie Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 100

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 70

6. Facultatea de
tiine i Arte
Chimie Chimie A IF 180 40

Fizic Fizic A IF 180 40

Matematic Matematic informatic A IF 180 50

Muzic Pedagogie muzical A IF 180 25

7. Facultatea de
Inginerie
Electric,
Electronic i
Tehnologia
Informaiei
Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 40

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 45

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 50

Inginerie
electric
Electrotehnic A IF 240 65

Inginerie
energetic
Energetic industrial A IF 240 40

8. Facultatea de
Ingineria
Materialelor i
Mecanic
Ingineria
materialelor
tiina materialelor A IF 240 70

Inginerie
mecanic
Echipamente pentru
procese industriale
A IF 240 70

9. Facultatea de
Ingineria
Mediului i
tiina
Alimentelor
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 110

Ingineria
produselor
alimentare
Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
A IF 240 60

Inginerie
chimic
Controlul i securitatea
produselor alimentare
AP IF 240 60

Agronomie Montanologie AP IF 240 45


41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRNCUI" DIN TRGU JIU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 50

Maini unelte i sisteme
de producie
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 40

Mecatronic
i robotic
Mecatronic AP IF 240 50

Inginerie
energetic
Termoenergetic A IF 240 50

Managementul energiei A IF 240 50

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 75

Ingineria
sistemelor
Automatic i
informatic aplicat
A IF 240 50

tiine
inginereti
aplicate
Informatic aplicat n
inginerie electric
AP IF 240 50

2 Facultatea de
tiine Economice
i Gestiunea
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 60

Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i
informatic de gestiune
A ID 180 60

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Finane i bnci A ID 180 75

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 60

3 Facultatea de
tiine Sociale,
Administrative i
Umaniste
Istorie Istorie AP IF 180 50

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

Sociologie Sociologie AP IF 180 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

Administraie public AP ID 180 30

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 50

Limb i
literatur
Limba i literatura
englez - Limb i
literatura romn
AP IF 180 60

tiine ale
educaiei
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar
AP IF 180 50

4 Facultatea de
tiine Juridice
Drept Drept A IF 240 150

Drept A ID 240 75

tiine
militare,
informaii i
ordine public
Ordine i siguran
public
AP IF 180 50

5 Facultatea de
tiine Medicale
i
Comportamentale
Educaie
fizic i sport
Educaie fizic i
sportiv
A IF 180 60

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
AP IF 180 30

Sntate Asisten medical
general
AP IF 240 20

Arte vizuale Arte plastice - Sculptur AP IF 180 20


42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TRGU MURE
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Inginerie
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 50

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 50

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 60

Inginerie
energetic
Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 60

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 50

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 50

2 Facultatea de
tiine i Litere
Informatic Informatic A IF 180 75

Istorie Istorie A IF 180 50

Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
A IF 180 100

Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
A IFR 180 30

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 60

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 60

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 75

3 Facultatea de
tiine
Economice,
Juridice i
Administrative
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 75

Drept Drept A IF 240 75

Drept A IFR 240 75

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 75

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 120

Administraie public A IFR 180 50


43. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE DIN TRGU MURE
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Educaie
fizic i sport
Educaie fizic i sportiv AP IF 180 40

Sntate Medicin **) A IF 360 240

Medicin (n limba
maghiar)
A IF 360 200

Medicin (n limba englez) A IF 360 50

Asisten medical general A IF 240 100

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
AP IF 180 50

Nutriie i dietetic AP IF 180 50

2 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Medicin dentar A IF 360 140

Tehnic dentar A IF 180 30

3 Facultatea de
Farmacie
Sntate Farmacie A IF 300 150

Asisten de farmacie A IF 180 40

**) Se colarizeaz i la cererea Ministerului Aprrii Naionale.


44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TRGU MURE
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de Arte n
Limba
Romn
Muzic Pedagogie muzical A IF 180 12

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(coregrafie)**)
AP IF 180 12

Artele spectacolului
(ppui - marionete)
A IF 180 12

Teatrologie (Jurnalism
teatral)
A IF 180 12

Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 12

Artele spectacolului (regie)
**)
A IF 180 7

Arte vizuale Scenografie i eveniment
artistic**)
AP IF 180 9

2 Facultatea
de Arte n
Limba
Maghiar
Muzic Pedagogie muzical (n
limba maghiar)
A IF 180 13

Cinematografie
i media
Comunicare audiovizual-
multimedia (n limba
maghiar)
AP IF 180 20

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(coregrafie n limba
maghiar)**)
AP IF 180 12

Artele spectacolului
(Ppui - marionete, n
limba maghiar)
A IF 180 12

Teatrologie (Jurnalism
teatral, n limba maghiar)
A IF 180 12

Artele spectacolului
(actorie n limba maghiar)
A IF 180 12

Artele spectacolului (regie
n limba maghiar) **)
A IF 180 7

Arte vizuale Scenografie i eveniment
artistic (n limba maghiar)
**)
AP IF 180 9

**) Se colarizeaz alternativ n cadrul Facultii de Arte n Limba Romn, respectiv n cadrul Facultii de
Arte n Limba Maghiar [n anul universitar 2013-2014 se colarizeaz astfel: n cadrul Facultii de Arte n
Limba Romn: Artele spectacolului (regie), Scenografie i eveniment artistic; n cadrul Facultii de Arte n
Limba maghiar: Artele spectacolului (coregrafie n limba maghiar)].


45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia
geografic de
desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Automatic i
Calculatoare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 240

Calculatoare (n limba
englez)
A IF 240 50

Informatic Informatic A IF 180 100

Informatic A ID 180 30

Ingineria
sistemelor
Automatic i
informatic aplicat
A IF 240 235

2 Facultatea de
Chimie
Industrial i
Ingineria
Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria sistemelor
biotehnice i ecologice
A IF 240 60

Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 60

Inginerie
chimic
Chimia i ingineria
substanelor organice,
petrochimie i
carbochimie
A IF 240 32

Chimie alimentar i
tehnologii biochimice
A IF 240 42

Ingineria substanelor
anorganice i protecia
mediului
A IF 240 32

tiina i ingineria
materialelor oxidice i
nanomateriale
A IF 240 25

tiina i ingineria
polimerilor
A IF 240 25

Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 60

3 Facultatea de
Construcii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru
construcii
A IF 240 95

Inginerie civil Amenajri i construcii
hidrotehnice
A IF 240 145

Ci ferate, drumuri i
poduri
A IF 240 140

Construcii civile,
industriale i agricole
A IF 240 385

Inginerie civil (n limba
englez)
A IF 240 60

Inginerie civil (n limba
german)
A IF 240 50

Inginerie sanitar i
protecia mediului
A IF 240 50

mbuntiri funciare i
dezvoltare rural
A IF 240 40

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 50

4 Facultatea de
Arhitectur i
Urbanism
Arhitectur Arhitectur A IF 360 130

Mobilier i amenajri
interioare
AP IF 180 25

5 Facultatea de
Electronic i
Telecomunicaii
Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat A IF 240 150

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A IF 240 150

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
A ID 240 50

Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii (n limba
englez)
A IF 240 60

6 Facultatea de
Electrotehnic i
Electroenergetic
Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 55

Electrotehnic A IF 240 110

Inginerie
energetic
Ingineria sistemelor
electroenergetice
A IF 240 120

7 Facultatea de
Management n
Producie i
Transporturi
Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 30

Inginerie economic n
construcii
AP IF 240 50

Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
A IF 240 60

Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
AP IF 240 40

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 40

8 Facultatea de
Mecanic
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 80

Ingineria
materialelor
tiina materialelor A IF 240 50

Ingineria
transporturilor
Ingineria transporturilor
i a traficului
A IF 240 80

Inginerie
industrial
Ingineria sudrii A IF 240 30

Maini-unelte i sisteme
de producie
A IF 240 60

Tehnologia construciilor
de maini
A IF 240 60

Inginerie
mecanic
Inginerie mecanic A IF 240 100

Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 30

Maini i sisteme
hidraulice i pneumatice
A IF 240 25

Sisteme i echipamente
termice
A IF 240 30

Vehicule pentru
transportul feroviar
A IF 240 60

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 60

Robotic A IF 240 60

Robotic (n limba
german)
A IF 240 60

tiine
inginereti
aplicate
Inginerie medical A IF 240 45

9 Facultatea de
tiine ale
Comunicrii
Limbi moderne
aplicate
Traducere i
interpretare
AP IF 180 25

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 75

10 Facultatea de
Inginerie din
Hunedoara
Ingineria
autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 60

Ingineria
materialelor
Ingineria elaborrii
materialelor metalice
A IF 240 30

Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240 45

Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 55

Inginerie electric i
calculatoare
AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240 30

Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
A IF 240 30

tiine
inginereti
aplicate
Informatic industrial A IF 240 70

Ingineria
mediului
Ingineria valotificrii
deeurilor
AP IF 240 30


46. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMNIEI"
DIN TIMIOARA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Agricultur
Agronomie Agricultur A IF 240 100

Agricultur AP IFR 240 50

Protecia plantelor A IF 240 45

Biologie Biologie A IF 180 60

Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n agricultur
A IF 240 100

Ingineria i protecia
mediului n agricultur
AP IFR 240 75

Inginerie
geodezic
Msurtori terestre i
cadastru
A IF 240 50

Inginerie
mecanic
Maini i instalaii pentru
agricultur i industrie
alimentar
A IF 240 50

2 Facultatea de
Horticultur i
Silvicultur
Biotehnologii Inginerie genetic A IF 240 40

Horticultur Horticultur A IF 240 75

Horticultur AP IFR 240 50

Peisagistic A IF 240 50

Silvicultur Silvicultur A IF 240 80

3 Facultatea de
Management
Agricol
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie economic n
agricultur
A IF 240 50

Inginerie economic n
agricultur
A ID 240 75

Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 60

Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A ID 240 150

Inginerie i
management
Inginerie i management
n industria turismului
AP IF 240 50

4 Facultatea de
Medicin
Veterinar
Medicin
veterinar
Medicin veterinar A IF 360 150

Medicin veterinar (n
limba englez)
A IF 360 30

5 Facultatea de
Tehnologia
Produselor
Agroalimentare
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 35

Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IFR 240 50

Extracte i aditivi naturali
alimentari
A IF 240 50

Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 50

Ingineria produselor
alimentare
AP IFR 240 50

Protecia consumatorului
i a mediului
AP IF 240 75

6 Facultatea de
Zootehnie i
Biotehnologii
Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 60

Zootehnie Piscicultur i acvacultur A IF 240 70

Zootehnie A IF 240 60

Zootehnie AP IFR 240 30


47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 275

Informatic (n limba
englez)
A IF 180 50

Informatic aplicat A IF 180 300

Matematic Matematic A IF 180 120

Matematic informatic A IF 180 75

Matematici aplicate A IF 180 30

2 Facultatea de
Fizic
Fizic Fizic A IF 180 35

Fizic informatic A IF 180 35

Fizic medical AP IF 180 50

tiine
inginereti
aplicate
Fizic tehnologic A IF 240 30

3 Facultatea de
Chimie,
Biologie,
Geografie
Biologie Biochimie A IF 180 30

Biologie A IF 180 40

Chimie Chimie A IF 180 25

Chimie (n limba englez) A IF 180 25

Chimie informatic AP IF 180 25

Geografie Geografia turismului A IF 180 60

Geografie A IF 180 50

Planificare teritorial AP IF 180 50

tiina mediului Chimia mediului A IF 180 30

Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 70

tiina mediului AP IF 180 30

4 Facultatea de
Litere, Istorie
i Teologie
Istorie Istorie A IF 180 45

Limb i
literatur
Filologie clasic (limba i
literatura latin) - Limba i
literatura romn/O limb
i literatur modern
(englez, francez,
german, italian,
spaniol)
AP IF 180 25

Limba i literatura englez
- Limbi i literaturi
moderne (francez,
german, italian,
spaniol)/Limba i
literatura latin/Limba i
literatura romn
A IF 180 100

Limba i literatura francez
- Limbi i literaturi
moderne (englez,
german, italian,
spaniol)/Limba i
literatura latin/Limba i
literatura romn
A IF 180 50

Limba i literatura
german - Limbi i
literaturi moderne
(englez, francez,
italian, spaniol)/Limba i
literatura latin/Limba i
literatura romn
A IF 180 30

Limba i literatura romn
- Limbi i literaturi
moderne (englez,
francez, german,
italian, spaniol)/Limba i
literatura latin
A IF 180 150

Limba i literatura rus -
Limbi i literaturi moderne
(englez, francez,
german, italian,
spaniol)/Limba i
literatura latin/Limba i
literatura romn
A IF 180 15

Limba i literatura srb i
croat - Limbi i literaturi
moderne (englez,
francez, german,
italian, spaniol)/Limba i
literatura latin/Limba i
literatura romn
A IF 180 15

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 100

Studii culturale Studii culturale AP IF 180 50

Teologie Teologie ortodox
didactic
A IF 180 25

Teologie ortodox
pastoral
A IF 240 50

5 Facultatea de
tiine
Politice,
Filosofie i
tiine ale
Comunicrii
Filosofie Filosofie A IF 180 25

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 100

Relaii internaionale i
studii europene (n limba
german)
A IF 180 70

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 100

Jurnalism A IF 180 50

Publicitate AP IF 180 50

tiine ale informrii i
documentrii
A IF 180 50

tiine politice tiine politice A IF 180 100

6 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 550

Drept A IFR 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

7 Facultatea de
Sociologie i
Psihologie
Asisten
social
Asisten social A IF 180 50

Asisten social A ID 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 230

Sociologie Resurse umane AP IF 180 50

Sociologie A IF 180 60

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 60

Pedagogie A IF 180 175

Psihopedagogie special A IF 180 50

8 Facultatea de
Economie i
de
Administrare a
Afacerilor
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 150

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 300

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Economie Economie agroalimentar
i a mediului
A IF 180 75

Economie general i
comunicare economic
A IF 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 150

Finane Finane i bnci A IF 180 420

Finane i bnci A ID 180 50

Finane i bnci (n limba
englez)
A IF 180 75

Management Management A IF 180 400

Management A ID 180 100

Management (n limba
francez)
A IF 180 50

Marketing Marketing A IF 180 185

9 Facultatea de
Arte i Design
Arte vizuale Arte plastice (fotografie -
videoprocesarea
computerizat a imaginii)
AP IF 180 40

Arte plastice (pictur,
grafic, sculptur)
A IF 180 96

Arte textile - design textil A IF 180 31

Ceramic - sticl - metal A IF 180 31

Conservare i restaurare A IF 180 31

Design A IF 180 75

Istoria i teoria artei A IF 180 15

Mod - design vestimentar A IF 180 31

Pedagogia artelor plastice
i decorative
A IF 180 31

10 Facultatea de
Muzic
Muzic Interpretare muzical -
canto
A IF 240 14

Interpretare muzical -
instrumente
A IF 240 25

Pedagogie muzical A IF 180 16

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 11

Artele spectacolului
(actorie) (n limba
german)
A IF 180 11

11 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 50

Educaie fizic i sportiv A IFR 180 75

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
A IF 180 50


48. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "VICTOR BABE" DIN TIMIOARA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical general A IF 240 100

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 80

Medicin A IF 360 525

Medicin (n limba englez) A IF 360 100

Medicin (n limba francez) AP IF 360 40

Nutriie i dietetic AP IF 180 25

Radiologie i imagistic A IF 180 20

2 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Asisten de profilaxie
stomatologic
AP IF 180 20

Medicin dentar A IF 360 150

Medicin dentar (n limba
englez)
AP IF 360 30

Tehnic dentar A IF 180 55

3 Facultatea de
Farmacie
Sntate Asisten de farmacie A IF 180 40

Farmacie A IF 300 160

Farmacie (n limba francez) A IF 300 60


49. ACADEMIA TEHNIC MILITAR DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Mecatronic
i Sisteme
Integrate de
Armament
Ingineria
autovehiculelor
Blindate, automobile i
tractoare
A IF 240 30

Echipamente i sisteme
de comand i control
pentru autovehicule
AP IF 240 50

Inginerie
aerospaial
Aeronave i motoare de
aviaie
A IF 240 50

Echipamente i instalaii
de aviaie
A IF 240 25

Inginerie civil Construcii i fortificaii A IF 240 25

Inginerie de
armament,
rachete i
muniii
Armament, aparatur
artileristic i sisteme de
conducere a focului
A IF 240 25

Armament, rachete,
muniii de aviaie i
sisteme de salvare
A IF 240 25

Muniii, rachete, explozivi
i pulberi
A IF 240 25

Inginerie
genistic
Sisteme pentru baraje de
mine, distrugeri i
mascare
A IF 240 25

Inginerie
geodezic
Topogeodezie i
automatizarea asigurrii
topogeodezice
A IF 240 25

2 Facultatea de
Sisteme
Electronice i
Informatice
Militare
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare i sisteme
informatice pentru aprare
i securitate naional
A IF 240 85

Ingineria
sistemelor
Echipamente pentru
modelare, simulare i
conducere informatizat a
aciunilor de lupt
A IF 240 30

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Echipamente i sisteme
electronice militare
A IF 240 30

Transmisiuni A IF 240 50


50. UNIVERSITATEA NAIONAL DE APRARE "CAROL I" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Comand i
Stat Major
tiine
militare,
informaii i
ordine
public
Conducere interarme - fore
aeriene
A IF 180 25

Conducere interarme - fore
terestre
A IF 180 15

Conducere logistic A IF 180 25

Conducere militar AP IF 180 180

2 Facultatea de
Securitate i
Aprare
tiine
militare,
informaii i
ordine
public
Securitate i aprare AP IF 180 50

Comunicare public i
intercultural n domeniul
securitii i aprrii
AP IF 180 33

Sisteme informaionale AP IF 180 30


51. ACADEMIA NAIONAL DE INFORMAII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Informaii
tiine
militare,
informaii i
ordine
public
Comunicare i relaii publice
- informaii
A IF 180 30

Psihologie - informaii A IF 180 30

Studii de securitate i
informaii
AP IF 180 25


52. ACADEMIA DE POLIIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Poliie
Drept Drept A IF 240 350

tiine
militare,
informaii i
ordine public
Ordine i siguran public A IF 180 490

Ordine i siguran public AP IFR 180 50

2 Facultatea de
Pompieri
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii -
pompieri
A IF 240 50

3 Facultatea de
Arhivistic
Istorie Arhivistic A IF 180 20


53. ACADEMIA FORELOR AERIENE "HENRI COAND" DIN BRAOV
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management
Aeronautic
tiine
militare,
informaii i
ordine
public
Management n aviaie AP IF 180 42

Managementul organizaiei A IF 180 53

Managementul traficului
aerian
AP IF 180 69


54. ACADEMIA NAVAL "MIRCEA CEL BTRN" DIN CONSTANA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Marin Civil
Inginerie
electric
Electromecanic A IF 240 30

Electromecanic A IFR 240 50

Inginerie
marin i
navigaie
Electromecanic naval A IF 240 50

Electromecanic naval A IFR 240 50

Navigaie i transport
maritim i fluvial
A IF 240 120

Navigaie i transport
maritim i fluvial
A IFR 240 125

Inginerie i
management
Inginerie i management
naval i portuar
A IF 240 50

Inginerie i management
naval i portuar
A IFR 240 50

2 Facultatea de
Marin
Militar
Inginerie
marin i
navigaie
Electromecanic naval A IF 240 20

Navigaie, hidrografie i
echipamente navale
A IF 240 50


55. ACADEMIA FORELOR TERESTRE "NICOLAE BLCESCU" DIN SIBIU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management
Militar
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50

tiine militare,
informaii i
ordine public
Management economico-
financiar
A IF 180 50

Managementul
organizaiei
A IF 180 2001
) Locaia geografic de desfurare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect locaia
geografic a sediului instituiei de nvmnt superior.

2
) Limba de predare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect limba romn.

3
) Forma de nvmnt: cu frecven (IF), cu frecven redus (IFR), la distan (ID).

NOT: *) ) Specializri/Programe de studii universitare de licen pentru care nu se organizeaz admitere n anul universitar 2013-
2014.
#) Instituii de nvmnt superior care vor fi monitorizate special pn la data de 31 martie 2014.


ANEXA Nr. 3


Structura instituiilor de nvmnt superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licen i
specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul
de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i
numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2013-2014


1. UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine Juridice
i
Administrative
Drept Drept A IF 240 500

Drept A IFR 240 300

tiine Administraie public A IF 180 100

administrative Administraie public AP IFR 180 100

2 Facultatea de
Management
Turistic i
Comercial
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 600

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 350

3 Facultatea de
Istorie
Istorie Istorie A IF 180 150

Istorie A IFR 180 75

4 Facultatea de
Relaii
Economice
Internaionale
Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 300

Economie i afaceri
internaionale
A IFR 180 200

5 Facultatea de
Finane, Bnci
i Contabilitate
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180 150

Finane Finane i bnci A IF 180 400

Finane i bnci A IFR 180 200

6 Facultatea de
tiine Politice
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 80

tiine politice tiine politice A IF 180 75

tiine politice A IFR 180 150

7 Facultatea de
Limbi i
Literaturi
Strine
Limb i
literatur
Limba i literatura englez
- Limba i literatura
modern B (francez,
rus, chinez, turc)
AP IF 180 25

Limba i literatura englez
- Limbi i literaturi
moderne (german,
arab, italian, japonez,
spaniol)
A IF 180 50

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura modern B
(rus, chinez, turc)
AP IF 180 25

Limba i literatura
francez - Limbi i
literaturi moderne
(englez, german, arab,
italian, japonez,
spaniol)
A IF 180 50

Limba i literatura
german - Limba i
literatura modern B
(francez, rus, chinez,
turc)
AP IF 180 25

Limba i literatura
german - Limbi i
literaturi moderne
(englez, arab, italian,
japonez, spaniol)
A IF 180 50

Limba i literatura romn
- O limb i literatura
modern (englez,
francez, spaniol,
italian, arab, japonez,
rus, chinez, turc)
AP IF 180 25

8 Facultatea de
Drept din Cluj-
Napoca
Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 150

9 Facultatea de
tiine
Economice din
Cluj- Napoca
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 200

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 150

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 50

Finane i bnci A IFR 180 50

10 Facultatea de
Geografia
Turismului din
Sibiu
Geografie Geografia turismului A IF 180 150

Geografia turismului*) AP IFR 180 100

11 Facultatea de
Management
Turistic i
Comercial din
Timioara
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 300

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 150

12 Facultatea de
Management
Turistic i
Comercial din
Constana
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 150

13 Facultatea de
Relaii
Economice
Internaionale
din Braov
Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 100

Economie i afaceri
internaionale
A IFR 180 150

14 Facultatea de
Finane, Bnci
i Contabilitate
din Braov
Finane Finane i bnci A IF 180 125

Finane i bnci A IFR 180 150

15 Facultatea de
Management
Turistic i
Comercial din
Sibiu
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 100

16 Facultatea de
Marketing
Marketing Marketing AP IF 180 100

17 Facultatea de
tiine ale
Educaiei
tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP IF 180 80


2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 100

2 Facultatea de
Drept din
Trgu Jiu
Drept Drept A IF 240 150

3 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 120

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 150

Finane i bnci A ID 180 75

4 Facultatea de
tiine
Economice
din Trgu Jiu
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 50

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Economie Economia mediului AP IF 180 50

5 Facultatea de
Psihologie
Psihologie Psihologie A IF 180 200

Psihologie A ID 180 100

6 Facultatea de Informatic Informatic A IF 180 100

Informatic Informatic A ID 180 100

7 Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten medical
general
A IF 240 50

Medicin A IF 360 125

8 Facultatea de
Farmacie
Sntate Farmacie AP IF 300 50

9 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Medicin dentar A IF 360 100

Tehnic dentar A IF 180 25

10 Facultatea de
tiine
Sociale,
Politice i
Umaniste
Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
AP IF 180 60

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 50

tiine politice tiine politice AP IF 180 100

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate AP IF 180 150


3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 150

Drept european i
internaional
A IF 240 200

2 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 150

Administrarea afacerilor AP ID 180 50

Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 150

Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP ID 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 250

Finane i bnci A ID 180 50

Marketing Marketing AP IF 180 150

Marketing AP ID 180 50

3 Facultatea de
tiine Sociale
i
Administrative
Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 250

Administraie public A ID 180 75

Poliie local AP IF 180 50


4. UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 250

Drept A IFR 240 100

2 Facultatea de
Economia
Turismului
Intern i
Internaional
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 450

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IFR 180 100

3 Facultatea de
Informatic
Managerial
Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic A IF 180 400

Informatic economic (n
limba englez)
A IF 180 100

4 Facultatea de
Management-
Marketing
Management Management A IF 180 425

Management A IFR 180 75

Marketing Marketing A IF 180 250

Marketing A IFR 180 75

5 Facultatea de
Relaii
Comerciale i
Financiar-
Bancare
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180 150

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 400

Afaceri internaionale A IFR 180 100

Interne i
Internaionale
Afaceri internaionale (n
limba englez)
A IF 180 150

Finane Finane i bnci A IF 180 450

Finane i bnci A IFR 180 75

6 Facultatea de
Studii
Economice
Europene
Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 150


5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de tiine
Exacte i
Inginereti
Fizic Fizic A IF 180 30

Informatic Informatic A IF 180 30

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 100

2 Facultatea
de tiine
Sociale,
Umaniste i
ale Naturii
Geografie Geografie A IF 180 30

Istorie Istorie A IF 180 50

Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez, japonez)
A IF 180 50

tiine politice tiine politice A IF 180 50

3 Facultatea
de Drept,
Jurnalism,
Psihologie i
tiine ale
Educaiei
Drept Drept A IF 240 100

Drept*) AP ID 240 250

Psihologie Psihologie A IF 180 200

Sociologie Sociologie A IF 180 75

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 350

4 Facultatea
de tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 75

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 50

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale A IF 180 50

Afaceri internaionale A ID 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 80

Finane i bnci A ID 180 50

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

5 Facultatea
de Arte
Cinematografie
i media
Cinematografie, fotografie,
media (Regie de film i TV,
Imagine de film i TV)
A IF 180 100

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 25


6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Litere
Limb i
literatur
Limba i literatura englez
- Limbi i literaturi
moderne (francez,
german, spaniol,
italian, rus)/clasic
(latin)
A IF 180 50

Limba i literatura
francez - Limbi i
literaturi moderne
(englez, german,
spaniol, italian,
rus)/clasic (latin)
A IF 180 50

Limba i literatura
modern (englez,
francez) - Limba i
literatura modern (arab)
AP IF 180 25

Limba i literatura
modern (englez,
francez) - Limba i
literatura modern
(japonez)
AP IF 180 25

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez)
A IF 180 150

Limba i literatura romn
- O limb i literatur
modern (englez,
francez)
A IFR 180 75

Limba i literatura
francez - Limba i
literatura romn
AP IF 180 75

2 Facultatea de
Drept i
Administraie
Public
Drept Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

tiine
administrative
Administraie public AP IF 180 50

3 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 150

Educaie fizic i sportiv AP IFR 180 75

Sport i performan
motric
AP IF 180 60

Kinetoterapie Kinetoterapie i
motricitate special
A IF 180 150

4 Facultatea de
Marketing i
Afaceri
Economice
Internaionale
Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale AP IF 180 150

Marketing Marketing A IF 180 300

Marketing AP IFR 180 75

Marketing AP ID 180 75

5 Facultatea de
Management
Financiar-
Contabil
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 300

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IFR 180 75

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP ID 180 120

Management Management A IF 180 100

6 Facultatea de
Finane i
Bnci
Finane Finane i bnci A IF 180 450

Finane i bnci AP IFR 180 100

Finane i bnci AP ID 180 100

7 Facultatea de
Medicin
Veterinar
Medicin
veterinar
Medicin veterinar A IF 360 50

8 Facultatea de
Relaii
Internaionale,
Istorie i
Filosofie
Filosofie Filosofie A IF 180 100

Filosofie A IFR 180 50

Istorie Istorie A IF 180 50

Istorie A IFR 180 50

Istorie AP ID 180 50

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 100

Relaii internaionale i
studii europene
AP IFR 180 50

Relaii internaionale i
studii europene
AP ID 180 50

9 Facultatea de
Sociologie-
Psihologie
Psihologie Psihologie A IF 180 200

Psihologie AP IFR 180 125

Sociologie Sociologie A IF 180 125

Sociologie AP IFR 180 100

10 Facultatea de
Management
din Braov
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 75

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP ID 180 50

Management Management A IF 180 150

Management A IFR 180 75

Management AP ID 180 50

11 Facultatea de
Arte
Muzic Pedagogie muzical A IF 180 60

Pedagogie muzical A IFR 180 50

Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
A IF 180 35

12 Facultatea de
Geografie
Geografie Geografia turismului AP IF 180 75

Geografia turismului AP IFR 180 75

Geografie A IF 180 125

Geografie AP ID 180 75

13 Facultatea de
Management
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 150

Financiar-
Contabil din
Constana
Finane Finane i bnci A IF 180 100

Finane i bnci A IFR 180 75

Management Management A IF 180 75

Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor n
comer, turism, servicii,
merceologie i
managementul calitii
AP IF 180 100

14 Facultatea de
tiine Juridice
i
Administrative
din Braov
Drept Drept A IF 240 100

Drept AP IFR 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 150

Administraie public A IFR 180 75

15 Facultatea de
Management
Financiar-
Contabil din
Craiova
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 150

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IFR 180 75

Economie i
afaceri
internaionale
Afaceri internaionale AP IF 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 125

Finane i bnci A IFR 180 50

16 Facultatea de
Drept i
Administraie
Public din
Craiova
Drept Drept AP IF 240 200

tiine
administrative
Administraie public AP IF 180 100

17 Facultatea de
Contabilitate i
Finane din
Cmpulung
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 125

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 50

Finane i bnci A IFR 180 75

18 Facultatea de
Matematic i
Informatic
Informatic Informatic A IF 180 150

Matematic Matematic A IF 180 100

19 Facultatea de
Arhitectur
Arhitectur Arhitectur A IF 360 120

20 Facultatea de
Drept i
Administraie
Public din
Constana
Drept Drept A IF 240 175

Drept A IFR 240 100

21 Facultatea de
Psihologie i
Pedagogie din
Braov
Psihologie Psihologie A IF 180 100

Psihologie AP IFR 180 50

tiine ale
educaiei
Pedagogie A IF 180 100

22 Facultatea de
Drept i
Administraie
Public din
Rmnicu
Vlcea
Drept Drept A IF 240 100

23 Facultatea de
Contabilitate i
Finane din
Rmnicu
Vlcea
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Finane i bnci A IFR 180 50

24 Facultatea de
tiine
Economice din
Blaj
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 50

25 Facultatea de
Jurnalism i
tiinele
Comunicrii
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 60

Jurnalism A IF 180 60

Jurnalism A IFR 180 100


7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management
Agroturistic
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 300

Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IFR 240 75

2 Facultatea de
Management
Agroturistic din
Focani
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
A IF 240 100

3 Facultatea de
Management
Agroturistic din
Alexandria
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 150

4 Facultatea de
Management
Agroturistic din
Slobozia
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 150

5 Facultatea de
Ingineria
Produselor
Alimentare
Ingineria
produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 75

6 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 100

Drept A IFR 240 75

7 Facultatea de
Controlul i
Expertiza
Produselor
Alimentare
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 150

Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IFR 240 75

Protecia consumatorului i
a mediului
AP IF 240 90

8 Facultatea de
Controlul i
Expertiza
Produselor
Alimentare din
Alexandria
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 75

9 Facultatea de
Controlul i
Expertiza
Produselor
Alimentare din
Slobozia
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
A IF 240 75

10 Facultatea de
Management
Agroturistic din
Buzu
Inginerie i
management
n agricultur
i dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 50

11 Facultatea de
Controlul i
Expertiza
Produselor
Alimentare din
Buzu
Ingineria
produselor
alimentare
Controlul i expertiza
produselor alimentare
AP IF 240 50


8. UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

Drept AP ID 240 75

tiine
administrative
Administraie public AP IF 180 100

2 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 100

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
AP IF 180 100

3 Facultatea de
Inginerie
Managerial i
a Mediului
Ingineria
mediului
Ingineria mediului AP IF 240 50

Inginerie i
management
Inginerie economic
industrial
A IF 240 100

4 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Finane i bnci A IFR 180 75

Finane i bnci AP ID 180 75

5 Facultatea de
Ecologie i
Protecia
Mediului
tiina
mediului
Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 150

Ecologie i protecia
mediului
AP IFR 180 50

6 Facultatea de
Psihologie
Psihologie Psihologie A IF 180 80

Psihologie AP IFR 180 50

7 Facultatea de
tiinele
Comunicrii
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 100

Comunicare i relaii
publice
AP IFR 180 50


9. UNIVERSITATEA ROMN DE TIINE I ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice,
Juridice i
Administrative
Drept Drept A IF 240 50

Finane Finane i bnci A IF 180 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 25

2 Facultatea de
Arte i tiine
Teatru i artele
spectacolului
Artele spectacolului
(coregrafie)
A IF 180 30


10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 50

Marketing Marketing AP IF 180 150

2 Facultatea de
Administraie
Public
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 50


11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Finane i
Contabilitate
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 180

2 Facultatea de
Management-
Marketing
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 125

Management Management A IF 180 300

Marketing Marketing A IF 180 200


12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCURETI#)
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Teologie
Romano-
Catolic
Teologie Teologie romano-catolic
didactic*)
A IF 180 50

Teologie romano-catolic
didactic*)
AP IFR 180 50


13. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Teologie
Teologie Teologie baptist pastoral A IF 240 25

Teologie baptist pastoral A ID 240 50


14. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCURETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Teologie
Penticostal
Teologie Teologie penticostal
pastoral
A IF 240 30

Teologie penticostal
pastoral
AP IFR 240 30


15. UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCAR DIN BUCURETI#)
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
)) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management
Financiar
Finane Finane i bnci*) A IF 180 200


16. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCURETI - nvmnt universitar - ciclul II
Domeniul de licen
Programul de studii
universitare de master
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor -
Executiv MBA
A IF 120 75

Administrarea afacerilor -
Master of Business
Administration
A IF 120 25


17. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDI" DIN ARAD
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine Juridice
Drept Drept A IF 240 100

Drept A ID 240 100

2 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 100

Administrarea afacerilor
(n limba englez)
A IF 180 50

Economia comerului,
turismului i serviciilor (la
Sebi)
A IF 180 50

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune
A ID 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune (la Baia Mare)
AP IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune (la Satu Mare)
A IF 180 100

Marketing Marketing A IF 180 50

Marketing A ID 180 50

Marketing (la Baia Mare) A IF 180 25

Marketing (la Marghita) AP IF 180 50

Marketing (la Satu Mare) A IF 180 75

Marketing (la Zalu) A IF 180 60

3 Facultatea de
Medicin,
Farmacie i
Medicin
Dentar
Sntate Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
A IF 180 75

Farmacie AP IF 300 150

Medicin A IF 360 75

Medicin (n limba
englez)
A IF 360 40

Medicin (n limba
francez)
A IF 360 20

Medicin dentar A IF 360 100

Nutriie i dietetic AP IF 180 45

Tehnic dentar A IF 180 30

4 Facultatea de
tiine ale
Educaiei,
Psihologie i
Educaie Fizic
i Sport
Asisten
social
Asisten social A IF 180 60

Asisten social AP ID 180 20

Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Psihologie AP ID 180 20

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar
A IF 180 50

5 Facultatea de
tiine
Umaniste,
Politice i
Administrative
Istorie Istorie A IF 180 40

Limb i
literatur
Limba i literatura englez A IF 180 50

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate
(cte dou limbi strine
dintre: englez, francez
i german)
A IF 180 100

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 25

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

Jurnalism A IF 180 40

6 Facultatea de
tiine ale
Naturii,
Inginerie i
Informatic
Biologie Biologie A IF 180 60

Geografie Geografia turismului (la
Baia Mare)
A IF 180 60

Informatic Informatic A IF 180 75

Informatic A ID 180 75

Informatic (n limba
englez)
A IF 180 30

Silvicultur Silvicultur A IF 240 60

Silvicultur AP IFR 240 60

tiina
mediului
Ecologie i protecia
mediului
A IF 180 50

Ecologie i protecia
mediului (la Satu Mare)
AP IF 180 80

Ecologie i protecia
mediului (la Zalu)
AP IF 180 30


18. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice,
Juridice i
Administrative
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 175

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 50

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 50

Marketing Marketing A IF 180 60

Marketing A IFR 180 50

Drept Drept AP IF 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100


19. UNIVERSITATEA "GEORGE BARIIU" DIN BRAOV
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 400

Drept AP ID 240 75

2 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP ID 180 75

Economia comerului,
turismului i serviciilor*)
A IF 180 400

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 400

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP ID 180 75

3 Facultatea de
Educaie Fizic
i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i
sportiv*)
A IF 180 200

4 Facultatea de
Finane i
Bnci din
Ploieti
Finane Finane i bnci AP IF 180 75

Finane i bnci AP IFR 180 50

5 Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
din Ploieti
Drept Drept AP IF 240 75

tiine
administrative
Administraie public AP IF 180 75

Administraie public AP IFR 180 50


20. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine Sociale
i Politice
Asisten
social
Asisten social) A IF 180 50

Sociologie Antropologie) A IF 180 50

2 Facultatea de
Administraie
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

i tiine
Economice
Management Management AP IF 180 150

3 Facultatea de
Educaie
Fizic i Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv
)
A IF 180 30

Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
AP IF 180 100


21. UNIVERSITATEA "BOGDAN VOD" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 150

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 40

Management (la Timioara) AP IF 180 75

2 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 80

Drept AP IFR 240 50

3 Facultatea de
Educaie
Fizic i
Sport
Educaie fizic
i sport
Educaie fizic i sportiv A IF 180 100


22. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare i limba de
predare)
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5

Teologie Teologie protestant
pastoral**)
A IF 240 50

**) A funcionat i nainte de 1989.


23. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA**)
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea
de tiine i
Arte
Cinematografie
i media
Cinematografie, fotografie,
media (Regie de film i TV,
Imagine de film i TV,
Comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate
media, filmologie)
A IF 180 25

Drept Drept AP IF 240 40

Relaii
internaionale i
studii europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 40

tiina mediului tiina mediului AP IF 180 30

2 Facultatea
de tiine din
Miercurea-
Ciuc
Ingineria
mediului
Ingineria i protecia
mediului n industrie
A IF 240 50

Ingineria
produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare
A IF 240 50

Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare
rural
Inginerie i management
n alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 30

Sociologie Sociologie A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

Biotehnologii Biotehnologii pentru
industria alimentar
AP IF 240 45

3 Facultatea
de tiine
Economice i
Umaniste din
Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Statistic i previziune
economic
AP IF 180 30

Informatic economic AP IF 180 30

Miercurea-
Ciuc
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Economie Economie agroalimentar A IF 180 50

Economie general A IF 180 75

Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
A IF 180 50

Literatur universal i
comparat - Limba i
literatura englez
AP IF 180 30

Marketing Marketing AP IF 180 30

4 Facultatea
de tiine
Tehnice i
Umaniste din
Trgu Mure
Calculatoare i
tehnologia
informaiei
Calculatoare A IF 240 40

Horticultur Horticultur A IF 240 50

Peisagistic AP IF 240 40

Informatic Informatic A IF 180 50

Ingineria
sistemelor
Automatic i informatic
aplicat
A IF 240 40

Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
AP IF 240 50

Inginerie
industrial
Tehnologia construciilor
de maini
AP IF 240 50

Limbi moderne
aplicate
Traducere i interpretare AP IF 180 50

Mecatronic i
robotic
Mecatronic A IF 240 50

tiine
administrative
Servicii i politici de
sntate public
AP IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

**) Activitatea didactic la specializrile instituiei se desfoar n limba maghiar


24. UNIVERSITATEA "ANDREI AGUNA" DIN CONSTANA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 75

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 75

2 Facultatea de
tiinele
Comunicrii i
tiine Politice
Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 75

3 Facultatea de
Psihosociologie
Psihologie Psihologie A IF 180 100

4 Facultatea de
tiine
Economice
Contabilitate Contabilitate i
informatic de gestiune
A IF 180 50

Finane Finane i bnci A IF 180 150

Management Management A IF 180 200

Marketing Marketing AP IF 180 30


25. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 75

Drept A ID 240 100

2 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 125

Economia comerului,
turismului i serviciilor
A ID 180 100

Cibernetic,
statistic i
informatic
economic
Informatic economic AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IFR 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 150

Finane i bnci A ID 180 100

Finane i bnci AP IFR 180 75

3 Facultatea de
Comunicare i
Relaii
Internaionale
Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
A IF 180 50

tiine
administrative
Asisten managerial i
secretariat
AP IF 180 100

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 50

Comunicare i relaii
publice
AP ID 180 50


26. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGLNICEANU" DIN IAI#)
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 100

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii publice AP IF 180 60


27. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Asisten
Social i
Sociologie
Asisten
social
Asisten social A IF 180 125

2 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 150

3 Facultatea de
Economie
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IFR 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 75

Finane Finane i bnci A IF 180 60

Finane i bnci A IFR 180 50

4 Facultatea de
Psihologie i
tiinele
Educaiei
Psihologie Psihologie A IF 180 150

5 Facultatea de
tiine Politice
i
Administrative
tiine politice tiine politice A IF 180 100


28. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Medicin
Dentar
Sntate Asisten medical
general
AP IF 240 40

Balneofiziokinetoterapie i
recuperare
AP IF 180 40

Medicin dentar A IF 360 60

Tehnic dentar AP IF 180 25

2 Facultatea de
tiine ale
Comunicrii
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
AP IF 180 25

Jurnalism AP IF 180 25


29. UNIVERSITATEA EUROPEAN "DRGAN" DIN LUGOJ
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 100

2 Facultatea de
tiine
Economice
Finane Finane i bnci A IF 180 150


30. UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept i
tiine
Economice
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Drept Drept A IF 240 100

Management Management A IF 180 50

tiine
administrative
Poliie local AP IF 180 100


31. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Teologie
Asisten
social
Asisten social A IF 180 40

Limb i
literatur
Limba i literatura romn
- Limba i literatura
englez
AP IF 180 20

Muzic Pedagogie muzical A IF 180 20

Teologie Teologie baptist pastoral A IF 240 40

2 Facultatea de
Management
Management Management A IF 180 40

Management*) AP ID 180 25


32. UNIVERSITATEA CRETIN "PARTIUM" DIN ORADEA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine Socio-
Umane
Asisten
social
Asisten social A IF 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Limb i
literatur
Limba i literatura englez A IF 180 40

Limba i literatura englez
- Limba i literatura romn
A IF 180 30

Limba i literatura englez
- Limba i literatura
german
AP IF 180 35

Limba i literatura
maghiar - Limba i
literatura romn
AP IF 180 35

Limba i literatura
maghiar - Limba i
literatura englez
AP IF 180 35

Limba i literatura german A IF 180 35

Limba i literatura
maghiar
AP IF 180 35

Sociologie Sociologie (n limba
maghiar)
A IF 180 35

tiine ale
educaiei
Pedagogia nvmntului
primar i precolar (n
limba maghiar)
AP IF 180 35

2 Facultatea de
Arte
Arte vizuale Arte plastice (grafic) A IF 180 35

Muzic Pedagogie muzical A IF 180 25

3 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 75

Finane Finane i bnci AP IF 180 50

Management Management A IF 180 75


33. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRNCOVEANU" DIN PITETI
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management,
Marketing n
Afaceri
Economice
Management Management A IF 180 150

Management A IFR 180 100

Management (n limba
englez)
AP IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 100

Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 150

2 Facultatea de
Finane-
Contabilitate
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 150

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 150

3 Facultatea de
tiine Juridice,
Administrative
i ale
Comunicrii
Drept Drept A IF 240 80

Relaii
internaionale
i studii
europene
Relaii internaionale i
studii europene
AP IF 180 150

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 100

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii
publice
A IF 180 75

Jurnalism A IF 180 60

4 Facultatea de
Management,
Marketing n
Afaceri
Economice din
Brila
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 75

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 75

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 100

5 Facultatea de
tiine
Administrative
i ale
Comunicrii
din Brila
tiine
administrative
Administraie public A IF 180 60

Asisten
social
Asisten social AP IF 180 75

tiine ale
comunicrii
Jurnalism AP IF 180 75

6 Facultatea de
Management,
Marketing n
Afaceri
Economice din
Rmnicu
Vlcea
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 200

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 100

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 100

Management Management A IF 180 200

Management A IFR 180 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 60


34. UNIVERSITATEA "ROMNO-GERMAN" DIN SIBIU
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului, serviciilor i
managementul calitii
A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul electric,
electronic i energetic
AP IF 240 75

Management Management A IF 180 125

Marketing Marketing A IF 180 75

2 Facultatea de
Drept i tiine
Administrative
Drept Drept A IF 240 100

tiine
administrative
Administraie public A IF 180 30


35. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TRGU MURE
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 200

2 Facultatea de
tiine
Economice
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 100

Economia comerului,
turismului i serviciilor (n
limba englez)
AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180 150

Finane Finane i bnci A IF 180 100

3 Facultatea de
Psihologie i
tiine ale
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Educaiei

4 Facultatea de
Geografie
Geografie Geografia turismului A IF 180 120


36. UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIOARA#)
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
Management
Turistic,
Hotelier i
Comercial
Administrarea
afacerilor
Economia comerului,
turismului i serviciilor
A IF 180 250

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune)
AP IF 180 125

2 Facultatea de
Psihologie i
Asisten
Social
Psihologie Psihologie) AP IF 180 50


37. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIOARA
Nr.
crt.
Facultatea
Domeniul de
licen
Specializarea/Programul
de studii universitare de
licen (locaia geografic
de desfurare
1
) i limba
de predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Facultatea de
tiine
Economice
Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
A IF 180 50

Contabilitate i informatic
de gestiune
A IFR 180 100

Economie i
afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180 100

2 Facultatea de
Jurnalism,
Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 30

Comunicare i
Limbi
Moderne
tiine ale
comunicrii
Jurnalism A IF 180 60

3 Facultatea de
Calculatoare
i Informatic
Aplicat
Informatic Informatic A IF 180 75

4 Facultatea de
Drept i
Administraie
Public
Drept Drept A IF 240 100

5 Facultatea de
Psihologie
Psihologie Psihologie A IF 180 100

6 Facultatea de
Design
Arte vizuale Design A IF 180 501
) Locaia geografic de desfurare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect locaia
geografic a sediului instituiei de nvmnt superior.

2
) Limba de predare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect limba romn.

3
) Forma de nvmnt: cu frecven (IF), cu frecven redus (IFR), la distan (ID).

NOT: *) ) Specializri/Programe de studii universitare de licen pentru care nu se organizeaz admitere n anul universitar 2013-
2014.
#) Instituii de nvmnt superior care vor fi monitorizate special pn la data de 31 martie 2014.


ANEXA Nr. 4


Specializrile/Programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu n cadrul instituiilor de nvmnt superior
particular autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru
fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi
colarizai n anul universitar 2013-2014


1. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Limb i literatur Limba i literatura romn -
Limba i literatura englez
AP IF 180 30

tiine ale educaiei Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP IF 180 30

Asisten social Asisten social A IF 180 35

Teologie Teologie adventist pastoral A IF 240 25


2. FUNDAIA "TEFAN LUPACU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Management Management A IF 180 50

tiine administrative Administraie public A IF 180 50


3. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Marketing Marketing A IF 180 50


4. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Filosofie Filosofie AP IF 180 40

Teologie Teologie romano-catolic
pastoral
A IF 240 25


5. FUNDAIA "ACADEMIA COMERCIAL" DIN SATU MARE
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Administrarea afacerilor Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180 100

Contabilitate Contabilitate i informatic de
gestiune
AP IF 180 100

Management Management A IF 180 100

Finane Finane i bnci A IF 180 100


6. FUNDAIA UNIVERSITAR "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Administrarea afacerilor Economia comerului,
turismului, serviciilor i
managementul calitii
AP IF 180 75

Economia comerului,
turismului, serviciilor i
managementul calitii (la
Hunedoara)
AP IF 180 75

Asisten social Asisten social AP IF 180 75

Drept Drept AP IF 240 100

Finane Finane i bnci AP IF 180 50

Geografie Geografia turismului AP IF 180 60

Inginerie i management n
agricultur i dezvoltare rural
Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
AP IF 240 50

Management Management A IF 180 75

Psihologie Psihologie AP IF 180 30

tiine administrative Administraie public (la
Hunedoara)
AP IF 180 75

tiine ale educaiei Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP IF 180 60

tiine administrative Administraie public A IF 180 60


7. FUNDAIA PENTRU CULTUR I NVMNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIOARA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 120

Calculatoare i tehnologia
informaiei
Tehnologia informaiei AP IF 240 75

Finane Finane i bnci A IF 180 100


8. FUNDAIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100

Economia comerului,
turismului, serviciilor i
managementul calitii
AP IF 180 75

Finane Finane i bnci AP IF 180 100


9. INSTITUTUL TEOLOGIC CRETIN DUP EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCURETI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Teologie Teologie cretin dup
evanghelie pastoral
AP IF 240 30


10. FUNDAIA LUMINA - INSTITUII DE NVMNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST - LUMINA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 50

Calculatoare i tehnologia
informaiei
Tehnologia informaiei AP IF 240 50

Inginerie electronic i
telecomunicaii
Tehnologii i sisteme de
telecomunicaii
AP IF 240 50

Relaii internaionale i studii
europene
Relaii internaionale i studii
europene
AP IF 180 50

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 50

tiine ale educaiei Pedagogia nvmntului
colar i precolar
AP IF 180 501
) Locaia geografic de desfurare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect locaia
geografic a sediului instituiei de nvmnt superior.

2
) Limba de predare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect limba romn.

3
) Forma de nvmnt: cu frecven (IF), cu frecven redus (IFR), la distan (ID).

NOT: *) ) Specializri/Programe de studii universitare de licen pentru care nu se organizeaz admitere n anul universitar 2013-
2014.
#) Instituii de nvmnt superior care vor fi monitorizate special pn la data de 31 martie 2014.


ANEXA Nr. 5Structura instituiilor de nvmnt superior autorizate s funcioneze provizoriu, care organizeaz numai programe de studii
universitare de masterat/studii postuniversitare, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru
fiecare program de studii universitare, form de nvmnt sau limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi
colarizai n anul universitar 2013-2014


1. COALA NORMAL SUPERIOAR - BUCURETI (S.N.S.B.)
Domeniul de licen
Programul de studii
universitare de master
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
Numr
maxim de
studeni
care pot fi
colarizai

Biologie Chimie biologic A IF 120 10

Matematic Analiz i modelare prin
ecuaii difereniale i
stocastice
A IF 120 10

Logistic i specificaii
formale
A IF 120 10

Structuri fundamentale cu
aplicaii n algebr,
geometrie i topologie
A IF 120 101
) Locaia geografic de desfurare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect locaia
geografic a sediului instituiei de nvmnt superior.

2
) Limba de predare a specializrii/programului de studii se noteaz numai n cazul n care este alta dect limba romn.

3
) Forma de nvmnt: cu frecven (IF), cu frecven redus (IFR), la distan (ID).

NOT: colile de studii academice postuniversitare care au fost nfiinate n baza unor acte normative i continu activitatea n
conformitate cu prevederile acestora, urmnd ca n anul universitar 2012-2013 s finalizeze procedurile de evaluare extern la nivel
instituional.


ANEXA Nr. 6


Specializri/Programe de studii universitare care intr n lichidare ncepnd cu anul universitar 2013-2014


1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Inginerie Mecanic
i Mecatronic
Inginerie industrial Ingineria prelucrrii materialelor
polimerice, textile i compozite
A IF 240


2. UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Administraie i
Afaceri
tiine administrative Administraie public AP IFR 180

Administraie public AP ID 180

Facultatea de
Chimie
Chimie Chimie (n limba englez) AP IF 180

Facultatea de
Fizic
Fizic Fizic (n limba francez) A IF 180

Facultatea de
Geografie
Geografie Geografia turismului AP IFR 180

Geografie AP IFR 180

tiina mediului Geografia mediului AP IFR 180

Geografia mediului AP ID 180

Facultatea de
Matematic i
Informatic
Calculatoare i
tehnologia informaiei
Tehnologia informaiei AP ID 240

Matematic Matematic (n limba francez) A IF 180

Matematic informatic AP ID 180

Matematici aplicate (n limba
englez)
A IF 180

Facultatea de
Psihologie i
tiinele Educaiei
Psihologie Psihologie AP ID 180

tiine ale educaiei Pedagogia nvmntului
primar i precolar (la
Crevedia)
A IF 180

Facultatea de
Litere
tiine administrative Asisten managerial i
secretariat (la Crevedia)
A IF 180


3. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Inginerie
Inginerie industrial Ingineria sudrii A IF 240

Inginerie mecanic Vehicule pentru transportul
feroviar
A IF 240

Facultatea de
Inginerie
Alimentar, Turism
i Protecia
Mediului
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria
alimentar
AP IF 240

Inginerie chimic Tehnologie chimic textil A IF 240

Facultatea de
tiine Umaniste i
Sociale
Istorie Istorie AP IF 180

tiine administrative Poliie local AP IF 180


4. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAOV
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Inginerie
Tehnologic i
Management
Industrial
Fizic Fizic A IF 180

Inginerie industrial Tehnologia construciilor de
maini (n limba francez)
AP IF 240

Facultatea de
tiina i Ingineria
Materialelor
Chimie Chimie A IF 180

Ingineria materialelor Ingineria elaborrii materialelor
metalice
AP IF 240

Ingineria procesrii
materialelor
A IF 240

Inginerie chimic Ingineria i informatica
proceselor chimice i
biochimice
AP IF 240

Inginerie mecanic Echipamente pentru procese
industriale
A IF 240

Inginerie i
management
Inginerie economic n
industria chimic i de
materiale
AP IF 240

Facultatea de
Inginerie Electric i
tiina
Calculatoarelor
Inginerie electric Instrumentaie i achiziii de
date
AP IF 240

Facultatea de
Ingineria Lemnului
Inginerie forestier Ingineria prelucrrii lemnului
(n limba englez)
A IF 240

Facultatea de
Matematic i
Informatic
Informatic Informatic (n limba german) AP IF 180

Matematic Matematic A IF 180

Facultatea de Litere tiine ale
comunicrii
tiine ale informrii i
documentrii
AP IF 180

tiine ale informrii i
documentrii
AP ID 180

Facultatea de
Design de Produs i
Mediu
Inginerie mecanic Mecanic fin i
nanotehnologii
A IF 240


5. UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Construcii de
Maini
Inginerie industrial Maini-unelte i sisteme de
producie (la Satu Mare)
AP IF 240

Maini-unelte i sisteme de
producie (la Zalu)
AP IF 240

Tehnologia construciilor de
maini (la Bistria)
AP IF 240

Inginerie i
management
Inginerie economic industrial
(la Zalu)
AP IF 240

Facultatea de
Litere**
tiine ale comunicrii Comunicare i relaii publice AP IF 180

Facultatea de
tiine**
Fizic Fizic AP ID 180

Matematic Matematic AP ID 180

Matematici aplicate A IF 180


6. UNIVERSITATEA "BABE-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Chimie i Inginerie
Chimic
Ingineria mediului Ingineria i protecia mediului n
industria chimic i
petrochimic
AP IF 240

Inginerie i
management
Inginerie economic n industria
chimic i de materiale
AP IF 240

tiina mediului Chimia mediului AP IF 180

Facultatea de
tiina i Ingineria
Mediului
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice
i ecologice (n limba maghiar,
la Sfntu Gheorghe)
AP IF 240

Ingineria sistemelor biotehnice
i ecologice (la Sfntu
Gheorghe)
AP IF 240

Facultatea de
Istorie i Filosofie
Filosofie Filosofie (n limba maghiar) A ID 180

Management Management (la Bistria) AP IF 180


7. UNIVERSITATEA DE ART I DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de Arte
Plastice
Arte vizuale Arte plastice (pictur, la Bistria) AP IF 180

Pedagogia artelor plastice i
decorative
A IF 180

Facultatea de Arte
Decorative i
Design
Arte vizuale Art mural A IF 180

Arte decorative A IF 180


8. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Medicin
Sntate Laborator clinic AP IF 180

Moae AP IF 240

Facultatea de
Psihologie i
tiinele Educaiei
tiine ale educaiei Psihopedagogie special AP IFR 180

Facultatea de
Construcii
Ingineria mediului Ingineria dezvoltrii rurale
durabile
AP IF 240

Ingineria mediului AP IF 240


9. UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" DIN GALAI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Mecanic
Ingineria mediului Ingineria i protecia mediului
n industrie
AP IFR 240

Inginerie mecanic Echipamente pentru procese
industriale
A IF 240

Mecanic fin i
nanotehnologii
A IF 240

Mecatronic i
robotic
Robotic A IF 240

Facultatea de
Ingineria
Materialelor i a
Mediului
Ingineria materialelor Ingineria elaborrii
materialelor metalice
A IF 240

Facultatea de tiine
i Mediu
Fizic Fizic informatic AP IF 180

Facultatea
Transfrontalier de
Contabilitate Contabilitate i informatic de
gestiune
A IF 180

tiine Umaniste,
Economice i
Inginereti (Cahul)
Informatic Informatic A IF 180

Ingineria mediului Ingineria i protecia mediului
n industrie
AP IF 240

Inginerie mecanic Inginerie mecanic AP IF 240

Inginerie i
management
Inginerie economic n
domeniul mecanic
A IF 240

Istorie Istorie AP IF 180

Limb i literatur Limb i literatur romn AP IF 180

Management Management A IF 180

Matematic Matematic A IF 180

Matematic informatic A IF 180

tiine administrative Administraie public A IF 180


10. UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Construcii i
Instalaii
Inginerie civil Inginerie civil (n limba
francez)
A IF 240


11. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Educaie Fizic i
Sport
Educaie fizic i
sport
Educaie fizic i sportiv AP IFR 180

Facultatea de
Filosofie i tiine
Social-Politice
Filosofie Filosofie AP ID 180


12. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de Arte Arte vizuale Pedagogia artelor plastice i
decorative
A IF 180

Facultatea de
Inginerie Electric
i Tehnologia
Informaiei
tiine inginereti
aplicate
Inginerie medical AP IF 240

Facultatea de
Inginerie Energetic
i Management
Industrial
Inginerie industrial Tehnologia i designul
confeciilor din piele i
nlocuitori
A IF 240

Inginerie energetic Termoenergetic A IF 240

Facultatea de
tiine
Fizic Fizic informatic AP IF 180


13. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REIA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Teologie, tiine
Sociale i ale
Educaiei
Istorie Istorie A IF 180


14. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Teologie
Teologie Teologie ortodox didactic A IF 180

Facultatea de
Litere i Arte
Limb i literatur Limba i literatura romn - O
limb i literatur modern
(englez, german, francez)
AP ID 180

Facultatea de
tiine Socio-
Umane
Filosofie Filozofie AP IF 180

Istorie Istorie (n limba german) A IF 180

Studii culturale Etnologieo) AP IF 180

tiine ale educaiei Psihopedagogie specialo) AP IF 180

Facultatea de
Inginerie
Inginerie industrial Tehnologia i designul
confeciilor din piele i
nlocuitori
AP IF 240

Tehnologia i designul
produselor textile
AP IF 240

Inginerie mecanic Utilaje pentru textile i pielrie A IF 240

Inginerie electric Electromecanic AP IFR 240

Facultatea de
tiine
Fizic Fizic A IF 180

Informatic Informatic aplicat AP IF 180

Informatic aplicat AP ID 180

Matematic Matematic AP IF 180

Matematic informatic AP ID 180

Matematici aplicate AP IF 180

Facultatea de
Medicin
Sntate Asisten dentar AP IF 180

Moae AP IF 240

Facultatea de
tiine Agricole,
Industrie
Alimentar i
Protecia Mediului
Horticultur Horticultur AP IF 240

Ingineria produselor
alimentare
Tehnologia prelucrrii
produselor agricole
AP IF 240

Facultatea de
tiine Economice
Cibernetic, statistic
i informatic
economic
Informatic economic AP ID 180


15. UNIVERSITATEA "TEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Inginerie
Alimentar
Inginerie i
management n
agricultur i
dezvoltare rural
Inginerie i management n
alimentaia public i agroturism
AP IF 240

Facultatea de
Litere i tiine ale
Comunicrii
Limb i literatur Literatur universal i
comparat - Limba i literatura
romn sau o limb modern
(spaniol/italian/german)
AP IF 180

Limbi moderne
aplicate
Limbi moderne aplicate AP IF 180

Studii culturale Studii americane AP IF 180


16. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Automatic i
Calculatoare
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia A IF 240


17. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Fizic
tiina mediului Fizica mediului AP IF 180

Facultatea de
Chimie, Biologie,
Geografie
Chimie Biochimie tehnologic AP IF 180

Facultatea de
Economie i de
Administrare a
Afacerilor
Economie i afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
AP ID 180

Facultatea de
Drept
Drept Drept AP ID 240

tiine administrative Poliie local AP IF 180

Facultatea de
Sociologie i
Psihologie
Sociologie Antropologie A IF 180


18. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMNIEI"
DIN TIMIOARA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Tehnologia
Produselor
Agroalimentare
Inginerie chimic Chimie alimentar i tehnologii
biochimice
AP IF 240

Controlul i securitatea
produselor alimentare
AP IF 240


19. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "VICTOR BABE" DIN TIMIOARA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Medicin
Sntate Laborator clinic A IF 180

Facultatea de
Medicin Dentar
Sntate Asisten dentar A IF 180


20. ACADEMIA TEHNIC MILITAR DIN BUCURETI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Mecatronic i
Sisteme Integrate
de Armament
Ingineria instalaiilor Instalaii pentru construcii A IF 240

Inginerie chimic Chimie militar A IF 240

Inginerie civil Ci ferate, drumuri i poduri A IF 240

Inginerie genistic Maini i utilaje de geniu A IF 240


21. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURETI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Drept i
Administraie
Public din
Constana
tiine administrative Administraie public AP IF 180

Facultatea de
tiine Economice
din Blaj
Finane Finane i bnci AP IFR 180


22. UNIVERSITATEA ROMN DE TIINE I ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCURETI
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
tiine Economice,
Juridice i
Administrative
Economie Economia mediului AP IF 180

Economie i afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
A IF 180


23. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDI" DIN ARAD
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
tiine Economice
Administrarea
afacerilor
Administrarea afacerilor (la
Bistria)
AP IF 180

Economia comerului,
turismului i serviciilor (la
Sebi)
AP ID 180

Contabilitate Contabilitate i informatic de
gestiune (la Alba Iulia)
AP IF 180

Finane Finane i bnci AP IF 180

Facultatea de
Medicin, Farmacie
i Medicin Dentar
Sntate Asisten medical general AP IF 240

Facultatea de
tiine ale
Kinetoterapie Kinetoterapie i motricitate
special
AP IF 180

Educaiei,
Psihologie i
Educaie Fizic i
Sport
tiine ale educaiei Pedagogia nvmntului
primar i precolar
AP ID 180

Facultatea de
tiine Umaniste,
Politice i
Administrative
Limb i literatur Limba i literatura romn -
Limba i literatura englez
AP IF 180

tiine administrative Administraie public AP ID 180

Poliie local AP IF 180

tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii publice AP ID 180

Facultatea de
tiine ale Naturii,
Inginerie i
Informatic
Horticultur Peisagistic AP IF 240

Inginerie industrial Ingineria sistemelor de energii
regenerabile
AP IF 240

Inginerie i
management
Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
AP IF 240

Inginerie i management n
alimentaia public i
agroturism
AP IFR 240


24. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACU
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
tiine Economice,
Juridice i
Administrative
Asisten social Asisten social AP IF 180

tiine administrative Administraie public AP ID 180

Marketing Marketing AP ID 180


25. UNIVERSITATEA "BOGDAN VOD" DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
(AP)

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
tiine Economice
Cibernetic, statistic
i informatic
economic
Informatic economic AP IF 180

Management Management (la Baia Mare) AP IF 180

Management (la Baia Mare) AP IFR 180

Facultatea de
Drept
tiine politice tiine politice AP IF 180


26. UNIVERSITATEA "ROMNO-GERMAN" DIN SIBIU
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
tiine Economice
Finane Finane i bnci AP IF 180


27. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIOARA
Facultatea Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4 5

Facultatea de
Jurnalism,
Comunicare i
Limbi Moderne
tiine ale
comunicrii
Comunicare i relaii publice A IF 180


28. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Limb i literatur Limba i literatura romn AP IF 180

Teologie Teologie adventist
didactic
AP IF 180


29. UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Administrarea afacerilor Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180

Drept Drept AP IF 240

Finane Finane i bnci AP IF 180

Limb i literatur Limba i literatura modern
(englez, francez)
AP IF 180

Management Management AP IF 180


30. FUNDAIA "TEFAN LUPACU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180


31. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Teologie Teologie romano-catolic
pastoral **)
A IF 240

Teologie Teologie romano-catolic
didactic
AP IF 180


32. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Limb i literatur Limba i literatura englez -
Limba i literatura francez
AP IF 180

Management Management AP IF 180

tiine administrative Administraie public AP IF 180


33. FUNDAIA UNIVERSITAR "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile
(AP)

0 1 2 3 4

Cibernetic, statistic i
informatic economic
Informatic economic AP IF 180

Contabilitate Contabilitate i informatic
de gestiune
AP IF 180

Economie Economie agroalimentar i
a mediului
AP IF 180

Economie i afaceri
internaionale
Afaceri internaionale (la
Bacu)
AP IF 180

Afaceri internaionale AP IF 180

Marketing Marketing (la Bacu) AP IF 180

Marketing AP IF 180


34. SOCIETATEA ATENEUL ROMN - UNIVERSITATEA ECOLOGIC "TRAIAN" DIN DEVA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Administrarea afacerilor Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180

Economie i afaceri
internaionale
Economie i afaceri
internaionale
AP IF 180

Informatic Informatic AP IF 180


35. FUNDAIA PENTRU PROMOVAREA NVMNTULUI EUROPEAN - UNIVERSITATEA WALES - ROMNIA DIN
BUCURETI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Management Management AP IF 180

Marketing Marketing AP IF 180


36. FUNDAIA UNIVERSITAR "MILENIUM" DIN TIMIOARA
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Informatic Informatic AP IF 180


37. ASOCIAIA PENTRU NVMNT SUPERIOR N COMER I TURISM - UNIVERSITATEA DE TIINE, ARTE I
MESERII DIN BUCURETI
Domeniul de licen
Specializarea/Programul de
studii universitare de licen
(locaia geografic de
desfurare
1
) i limba de
predare
2
))
Acreditare
(A)/
Autorizare
de
funcionare
provizorie
(AP)
Forma de
nvmnt
3
)
Numr de
credite de
studii
transferabile

0 1 2 3 4

Administrarea afacerilor Economia comerului,
turismului i serviciilor
AP IF 180