You are on page 1of 87

CUPRINS

CUPRINS.........................................................................................................................................3
ABREVIERI.....................................................................................................................................4
Capitolul I. .......................................................................................................................................5
Generaliti privind partiipaia penal............................................................................................5
Seiunea I. Preli!inarii ................................................................................................................5
Calitatea de in"rator revine aelei per#oane are #v$r%e%te #au partiip la #v$r%irea unei "apte
prev&ute de le'ea penal( aea#t alitate pre#upun$nd o unoa%tere a!nunit a !eani#!elor(
a "atorilor are ondiionea& %i in"luenea& onduita in"raional. )$ndu*#e o anali& a
"atorilor e+o'eni %i endo'eni are aionea& a#upra per#oanei in"ratorului( anali& !enit #a
o"ere e+pliaii pentru o!porta!entul ri!inal( #*a dovedit nee#ar #tudierea in"ratorului %i
#u, a#pet ri!inolo'i....................................................................................................................5
Seiunea II . )or!ele pluralitii de in"ratori................................................................................-
.nainte de a pre&enta "or!ele pluralitii de in"ratori( e#te nee#ar !enionarea "aptului
pluralitatea de in"ratori nu #e on"und u partiipaia penal( !ai !ult de$t at$t( partiipaia
penal e#te doar o "or! a pluralitii de in"ratori/ pluralitatea natural( pluralitatea on#tituit %i
pluralitatea oa&ional #au partiipaia penal.................................................................................0
1.Pluralitatea natural...............................................................................................................0
2. Pluralitatea on#tituit #au le'al..........................................................................................3
3.Pluralitatea oa&ional #au partiipaia penal....................................................................14
Capitolul II .....................................................................................................................................23
In#ti'area * "or! prinipal a partiipaiei penale........................................................................23
Seiunea I. Con#ideraii 'enerale..................................................................................................23
1.I#toriul re'le!entrii..........................................................................................................23
A.Re'le!entarea in#ti'rii 4n Codul penal de la 1054...........................................................23
B.In#ti'area 4n onepia Codului penal Carol al II*lea.........................................................33
Seiunea II. In#ti'area 4n onepia Codului penal ......................................................................35
1.Preli!inarii..........................................................................................................................35
2.In#ti'area 6 Noiune %i arateri&are....................................................................................35
3.Su,ieii in#ti'rii................................................................................................................3-
Seiunea III. Condiiile in#ti'rii..................................................................................................47
Capitolul III . )or!ele in#ti'rii.....................................................................................................45
Seiunea 1. In#ti'area individual %i in#ti'area oletiv.............................................................45
Seiunea II. In#ti'area diret %i in#ti'area indiret............................................................4-
Seiunea III. In#ti'area ali"iat %i in#ti'area #i!pl..................................................................40
Seiunea IV. In#ti'area deter!inat %i in#ti'area indeter!inat..................................................40
Seiunea V. In#ti'area evident %i in#ti'area in#idioa#...............................................................43
Seiunea VI .In#ti'area i!ediat %i in#ti'area !ediat.................................................................43
Seiunea VII. In#ti'area proprie %i in#ti'area i!proprie...............................................................57
Seiunea VIII. In#ti'area i&,utit 8at de partiipaie9 %i in#ti'area "r re&ultat 8in"raiune de
#ine #tttoare9................................................................................................................................57
Capitolul IV....................................................................................................................................54
E+pliaii o!ple!entare...............................................................................................................54
Seiunea I. Interaiuni ale in#ti'rii u alte in#tituii de drept penal...........................................54
1.In#ti'area prin a!eninare %i a!eninarea a in"raiune de #ine #tttoare........................54
2. A!eninarea a !i:lo de deter!inare %i in"raiunea de %anta:................................................55
3
Seiunea II. A#pete de drept o!parat........................................................................................50
Capitolul V. ...................................................................................................................................57
A#pete din pratia :udiiar.........................................................................................................57
Conlu&ii.........................................................................................................................................01
Bi,lio'ra"ie.....................................................................................................................................0-
ABREVIERI
alin. * alineatul
apud * itat dup
art. * artiol8ul9
Bull. * Buletinul Curii de Ca#aie a Ro!$niei
C. orn. - Codul o!erial
C. pro. iv. * Codul de proedur ivil
C. pro. "i#. * Codul de proedur "i#al
C. pro. pen. * Codul de proedur penal
CA. * Curtea de Apel
C;. * Cule'ere de dei&ii
C.S.<. * Curtea Supre! de <u#tiie
ap. * apitol8ul9
Ca#. ** Curtea de Ca#aie %i <u#tiie a Ro!$niei
ed. * ediia
Ed. * Editura
I.C.C.<. * 4nalta Curte de Ca#aie %i <u#tiie
I,ide! * 4n aela%i lo
Ide! * aela%i autor
<ud. * <udetoria
lit. * litera
=. >". * =onitorul >"iial
n.n. * nota noa#tr
nr. * nu!r8ul9
>.G. * >rdonana Guvernului
>.U.G. * >rdonana de ur'en a Guvernului
op. it. * opera itat
p* * pa'ina
pt. * puntul
R.;.C. * Revi#ta de ;rept Co!erial
R.;.P. * Revi#ta de ;rept Penal
R.R.;. * Revi#ta Ro!$n de ;rept
#.n. * #u,linierea noa#tr
?ri,.
Buure%ti
* ?ri,unalul Buure%ti
?ri,.
Supre!
* ?ri,unalul Supre!
?ri,. * ?ri,unalul
4
ur!. * ur!toarele
vol. * volu!ul
Capitolul I.
Generaliti privind participaia penal.
Seciunea I. Preliminarii
Calitatea de in"rator revine aelei per#oane are #v$r%e%te #au partiip la
#v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal( aea#t alitate pre#upun$nd o unoa%tere
a!nunit a !eani#!elor( a "atorilor are ondiionea& %i in"luenea& onduita
in"raional
1
. )$ndu*#e o anali& a "atorilor e+o'eni %i endo'eni are aionea&
a#upra per#oanei in"ratorului( anali& !enit #a o"ere e+pliaii pentru o!porta!entul
ri!inal( #*a dovedit nee#ar #tudierea in"ratorului %i #u, a#pet ri!inolo'i.
;reptul penal 4n# pune !ai !ult aentul pe "apt %i nu pe "ptuitor( nee+i#t$nd o
preoupare pentru per#onalitatea real a in"ratorilor( pentru p#i@olo'ia %i te!pera!entul
ae#tora de$t u totul inidental( 4n #ituaia $nd ei depind de anu!ite ate'orii( u! ar
"i/ reidivi%tii( !inorii( de!enii( et. .n ae#t #en#( 4n dotrina #trin #e re!ar( de
a#e!enea( tendina de a #tudia delinventul Ael puin tot at$t $t %i "aptaB
2
(
individuali&$ndu*#e trata!entul penal 4n raport de per#oana in"ratorului. ?otodat(
in#tanele en'le&e :ude at$t pe ,a&a raportului or'anelor de ur!rire penal( dar %i pe
,a&a unui raport a!nunit a#upra datelor !ediale( "a!iliale ale in"ratorului
3
.
1
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( Drept penal.Partea general.Curs universitar, ediia aIVa(
Editura All,eC(Buure%ti( 2774( p.1-0.
2
P. De@n#( Revue de science criminelle et de droit pnal compar, nr.4( 1353( p.-40( itat de Ale+andru
Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.( 2774( p.1--.
3
I.C.S!it@( Revue de science criminelle et de droit pnal compar, nr.1( 1355( p.45. ( itat de Ale+andru
Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.( 2774( p.1--.
5
Codul penal ro!$n( pe l$n' noiunea de in"rator "olo#e%te ade#ea noiunea de
"ptuitor( prin aea#ta 4nele'$ndu*#e orie per#oan are a #v$r%it o "apt prev&ut de
le'ea penal( indi"erent da el 4n au& r#punde #au nu din punt de vedere penal.
Su,iet de drept( #u,iet al r#punderii penale nu poate "i de$t in"ratorul( are r#punde
penal( 4n ti!p e "ptuitorul nu 4ntotdeauna r#punde penal
4
.
In"raiunea( "iind o "apt anti#oial %i neper!i#( de re'ul( #e #v$r%e%te pe
a#un# %i din ae#t !otiv( de o #in'ur per#oan
5
.
;e%i antrenarea %i partiiparea !ai !ultor per#oane la o!iterea unei in"raiuni
o!port ri#ul de#operirii ei !ai u%oare( e+i#t #u"iiente a&uri 4n are( la o!iterea
unei in"raiuni onlurea& !ai !ulte per#oane. E+pliaia pentru "aptul nu!eroa#e
in"raiuni #unt #v$r%ite 4n ola,orare( on#t 4n aeea #e reea& po#i,iliti pentru o
e+eutare !ai #i'ur %i u !ai !uli #ori de i&,$nd. Sv$r%ind o in"raiune prin e"ortul
on:u'at al !ai !ultor per#oane #e a#i'ur 4nlturarea !ai u%or a piediilor( inlu#iv a
viti!ei %i a per#oanelor are #*ar opune in"ratorilor( #e !re%te ura:ul( #e a!pli"i
po#i,ilitile de a a#unde ur!ele in"raiunii per!i$nd totodat #u#tra'erea tuturor
in"ratorilor( #au doar a unei pri a ae#tora de la ur!rire %i de la r#pundere penal.
.n de"inirea pluralitii de in"ratori #e are 4n vedere alitatea per#oanelor preu! %i
da prin e"ortul on:u'at al aelor per#oane #*a #v$r%it o "apt prev&ut de le'ea penal
#au o in"raiune.
A%adar( o "apt periuloa# poate "i o!i# de tre un #in'ur "ptuitor #au de !ai
!uli "ptuitori are ooperea& 4!preun ( 4n ae#t din ur! a& e+i#t$nd o pluralitate de
"ptuitori
5
.
Aeea%i alternativ e#te po#i,il %i 4n #"era ativitii lor in"raionale( adi 4n
a&ul #v$r%irii de "apte are potrivit le'ii penale( on#tituie in"raiune( pluralitatea de
"ptuitori devenind( 4n ae#t a& o pluralitate de in"ratori
-
.
4
Ale+andru Boroi( Drept penal.Parte general.Curs universitar, ediia aIIIa( Editura All,eC( Buure%ti(
2771( p.215.
5
Ion >anea( Tratat de drept penal.Parte general, Editura All( Buure%ti( 1334( p.242.
5
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( Drept penal.Partea general.Curs universitar,Editura
All,eC(Buure%ti( 2772( p.135
-
Idem
5
Cu alte uvinte( pentru e+i#tena pluralitii de in"ratori( e#enial( #u, raportul
ele!entului !aterial 8al laturii o,ietive9( e#te !ani"e#tarea unei ontri,uii e"etive a
dou #au !ai !ulte per#oane la #v$r%irea aelea%i "apte penale( iar #u, raportul
ele!entului #u,ietiv( e+i#tena vinoviei 4n "or!a erut de le'e %i are re"let( de
re'ul( voina de ooperare
0
.
Nu tre,uie on"undat pluralitatea de in"ratori u pluralitatea de in"raiuni( ele
dou in#tituii "iind dia!etral opu#e. ;a 4n a&ul pluralitii de in"raiuni aeea%i
per#oan #v$r%e%te dou #au !ai !ulte in"raiuni( 4n a&ul pluralitii de in"ratori(
aea%i in"raiune e#te #v$r%it de doi #au !ai !uli in"ratori 8onur#u# pluriu! ad
ide! delitu!
3
9.
;e a#e!enea( nu tre,uie "ut on"u&ia u one+itatea in"raional( #ituaie 4n
are 4ntre in"raiuni e+i#t o anu!it le'tur. Spre e+e!plu( 4ntre in"raiunea de "urt
8art.270 C.pen.9 %i ele #u,#evente( de tinuire %i "avori&are 8art.221 C.pen. %i art. 254
C.pen.9 #au 4ntre in"raiunile 4ndreptate ontra #euritii naionale( %i ea #u,#event de
nedenunare 8art.252 C.pen.9
17
.
;i"erena 4ntre in"raiunea o!i# prin !ani"e#tarea unei #in'ure ener'ii u!ane %i
in"raiunea o!i# prin a#oiera !ai !ultor per#oane e#te evident #u, a#pet alitativ %i
antitativ
11
. ;a din punt de vedere ri!inolo'i( pluralitatea de in"ratori #e
arateri&e& printr*un periol #oial #porit( 4n planul dreptului penal( aea#t in#tituie
:u#ti"i preouprile le'iuitorului de a reaiona prin a#prirea unor pedep#e din le'ile
adoptate( pentru de#ura:area ae#tui "eno!en
12
( pluralitatea de in"ratori( a "or! de
ri!inalitate oletiv ridi$nd pro,le!e deo#e,ite 4n eea e prive%te prevenirea %i
o!,aterea ele!entului in"raional.
Seciunea II . ormele pluralitii de in!ractori.
0
Nari# Giur'iu( Drept penal general.Doctrin, legislaie,jurispruden,Editura Sun#et( Ia%i( 133-( p.233.
3
Co#ti Bulai( Manual de drept penal.Partea general, Editura All( Buure%ti( 133-(p.424.
17
=atei Ba#ara,( Drept penal.Partea general.Tratat, vol.I( Editura Du!ina De+( Buure%ti( 2775( p.333.
11
=arel Ioan Ru#u( Drept penal.Partea general, Ediia a*II*a( Editura C.E.BeC( Buure%ti( 2775(p.112.
12
G@eor'@e Aleu( Drept penal.Partea general, Editura Europoli#( Con#tana( 2775( p.243.
-
nainte de a pre!enta "ormele pluralitii de in"ractori, este necesar menionarea
"aptului c pluralitatea de in"ractori nu se con"und cu participaia penal, mai mult
dec#t at#t, participaia penal este doar o "orm a pluralitii de in"ractori$ pluralitatea
natural, pluralitatea constituit %i pluralitatea oca!ional sau participaia penal.
&. Pluralitatea natural.
Pluralitatea natural #au nee#ar( a "or! a pluralitii de in"raiuni( e+i#t
atuni $nd o in"raiune( prin oninutul le'al pe are 4l pre#upune( nu poate "i #v$r%it
de$t prin ooperarea !ai !ultor per#oane( "ieare dintre ae#tea av$nd alitatea de
#u,iet ativ al in"raiunii( de autor
13
.
Cele !ai !ulte dintre "aptele prev&ute de le'ea penal a in"raiuni e #e
#u,#riu pluralitii naturale de in"ratori( #unt aele "apte are nu pot "i #v$r%ite de$t
prin ontri,uia a dou per#oane %i anu!e( in"raiunile ,ilaterale. Un e+e!plu 4n ae#t
#en# 4l on#tituie in"raiunile de ,i'a!ie 8art.373 C.pen9 #au de ine#t 8art.273 C.pen.9.
S*a #u#inut ideea a ae#t tip de in"raiuni( u! #unt ,i'a!ia #au ine#tul(
repre&int in"raiuni ,ilaterale nedi#oiate
14
#pre deo#e,ire de in"raiunile ,ilaterale
di#oiate u! #unt ele de dare 8art.255 C.pen.9 %i luare de !it 8art.254 C.pen.9. ;e%i
in"raiunea de luare de !it nu poate e+i#ta "r #v$r%irea in"raiunii de dare de !it(
pri!a pre#upun$nd*o pe ealalt( 4ntr*o a#t"el de #ituaie nu pute! vor,i de pluralitate de
in"ratori( 4n pri!ul r$nd pe !otivul nu #e re#pet ondiia re"eritoare la unitatea de
"apt 8#v$r%irea unei #in'ure in"raiuni9 4n iuda "aptului a! putea pre#upune o
ola,orare( o 4nele'ere 4ntre in"ratori.
Revenind la in"raiunile ,ilaterale nedi#oiate( 4n a&ul ,i'a!iei #au ine#tului nu
#e o!ite totdeauna din partea "ierui autor o in"raiune. Prin ur!are( 4n a&ut
ine#tului( da un autor e#te #u, 14 ani( el nu o!ite o in"raiune( i nu!ai el are
13
=atei Ba#ara,( op.cit.( p.334.
14
G@. Ivan( Complicitatea la in"raciunile 'ilaterale( Revi#ta de ;rept penal( nr.1F2771( p.3.
0
r#punde penalG iar ,i'a! e#te nu!ai el #torit( 4n# partenerul are nu unoa%te
aea#t 4!pre:urare nu o!ite nii o in"raiune. .n ae#t #en# #*a e+pri!at opinia ar
e+i#ta un #in'ur in"rator %i o #in'ur in"raiune
15
. Aea#t opinie nu e#te to!ai e+at
4ntru$t pentru a e+i#ta pluralitate natural nu #e ere a toate per#oanele # oopere&e u
vinovie la #v$r%irea in"raiunii( alitatea de in"rator ne"iind de e#ena pluralitii
naturale 84n a& de ine#t partenerul nu unoa%te are de a "ae u o rud 6 eroarea u
privire la aea#t 4!pre:urare 4nltur r#punderea penal a elui are nu a %tiut( 4n
!o!entul #v$r%irii "aptei( are( 4n raport u ellalt "ptuitor( alitatea #peial erut
de le'e F re#petiv 4n a&ul in"raiunii de ,i'a!ie( aela dintre parteneri are nu a %tiut
ellalt nu poate "i #ootit in"rator( dar ele!entele in"raiunii #unt 4ntrunite
15
9.
Pe l$n' in"raiunile ,ilaterale( !ai a"l! %i o #erie de in"raiuni are nu pot "i
o!i#e de$t prin ontri,uia unui nu!r !ai !are de dou per#oane. Spre e+e!plu(
in"raiunile de/ #u,!inarea puterii de #tat 8art.152 C.pen.9( 4nierarea 8art.322 C.pen.9(
:oul de noro8art.337 C.pen.9.
(. Pluralitatea constituit sau legal
Pute! vor,i de#pre pluralitate on#tituit ori de $te ori o in"raiune #e #v$r%e%te
prin #i!plul "apt al iniierii #au on#tituirii a#oiaiei #au 'ruprii inter&i#e de le'ea
penal( #au al aderrii ori #pri:inirii #u, orie "or! a ae#teia( 4n vederea #v$r%irii unor
in"raiuni( independent de 4!pre:urarea ulterior( ae#tea #*au o!i# ori nu
1-
.
Core#pun&$nd oneptului de ,and ri!inal( pluralitatea on#tituit*de%i nu e#te nii ea
on#arat 4n vreo di#po&iie u arater 'eneral * a "o#t inri!inat de le'iuitorul ro!$n
#u, "or!a unei in"raiuni di#tinte( #i!pla 4n:'@e,are #au reare a unor a#oiaii 4n
#opuri ri!inale pre&ent$nd un 'rad de periol #oial #u"iient de !are pentru a :u#ti"ia
inri!inarea ei( @iar independent de treerea la #v$r%irea in"raiunilor pro'ra!ate
10
.
15
=atei Ba#ara,( op.cit.( 2775( p.334.
15
Va#ile Papadopol( Condiiile generale al participaiei penale( Revi#ta Ro!$n de ;rept( nr. 3F13-7(
p.30.
1-
=atei Ba#ara,( Drept penal.Partea general, vol.I( Editura Du!ina De+( Buure%ti(133-( p.332
10
Nari# Giur'iu( op.cit.( p.234.
3
;a 4n a&ul pluralitii naturale( periolul #oial al "aptei deriv din eea e "a
ei are onur la o!iterea in"raiunii( 4n a&ul pluralitii on#tituite periolul #oial
e#te deter!inat to!ai de eea e*%i propun # "a
13
.
Intr 4n ate'oria in"raiunilor u pluralitate on#tituit de in"ratori( aiuni
4!potriva ordinii on#tituionale 8art.155H C.pen.9( o!plotul 8art.15-( alin.1 %i 3 C.pen.9(
a#oierea pentru #v$r%irea de in"raiuni 8art.323 C.pen.9( 4nele'erea 4n vederea #v$r%irii
in"raiunii de 'enoid 8art.35-( alin 3 C.pen.9. ;a in"raiunile pentru are #e iniia#e
#au #e on#titui#e a#oiaia #au 'ruparea au "o#t #v$r%ite( #e vor aplia re'ulile re"eritoare
la onur#ul de in"raiuni( 4ntre ae#tea %i in"raiunea de o!plot #au a#oiere( dup
a&.
.n adrul ae#tui tip de pluralitate toi #u,ieii ativi do,$nde# alitatea de autori.
.n# pluralitatea on#tituit e#te #u#epti,il de partiipaie #u, toate "or!ele( eea e
4n#ea!n pe l$n' autori( pot oopera 4n adrul unei partiipaii oa&ionale %i alte
per#oane av$nd alitatea de in#ti'ator #au o!plie.
Cu toate ae#te( re"eritor la oe+i#tena pluralitii on#tituite u pluralitatea
oa&ional( au e+i#tat opinii are #*au opu# ae#tei po#i,iliti on#ider$nd pluralitatea
oa&ional ar putea e+i#ta nu!ai 4n a&ul #v$r%irii in"raiunilor pe are %i le*au propu#
e*i e #*au a#oiat
27
.
Pe de alt parte 4n#( #*a !er# pe ideea pluralitatea oa&ional #e poate
#uprapune at$t pluralitii on#tituite $t %i pluralitii naturale( a!,ele repre&ent$nd
in"raiuni de #ine #tttoare. Cu alte uvinte per#oanele 'rupate 4n a&ul pluralitii
on#tituite %i per#oanele #trit nee#are 4n a&ul pluralitii naturale pot "olo#i %i
ontri,uia oa&ional a altor per#oane 8pluralitate natural %i o!pliitate 4nt$lni! #pre
e+e!plu atuni $nd o per#oan( uno#$nd alitatea de rude 4n linie diret a elor e
#v$r%e# in"raiunea de ine#t( pune la di#po&iia ae#tora propriul aparta!ent 4n #opul
4ntreinerii de raporturi #e+ualeG pluralitate on#tituit %i o!pliitate !oral F !aterial *
4nele'erea 4n vederea #v$r%irii in"raiunii de 'enoid 8art.35- alin.3 C.pen.9 prin luarea
de !#uri tin&$nd la 4!piediarea na%terilor 4n #$nul oletivitii #au 'rupului naional(
13
V. Papadopol( op.cit.( p.33.
27
=atei Ba#ara,( Drept penal, partea general, Centrul de !ultipliare a Univer#itii Ba,e% BolIai( Clu:
Napoa( 13-5( p.1-2.
17
etni(reli'io# #au ra#ial( ur!at de aordarea de in"or!aii( in#truiuni privind "olo#irea
!i:loaelor de o!itere a "aptei #au @iar prourarea de in#tru!ente nee#are o!iterii
ei9. E#te !ai 'reu de oneput un e+e!plu 4n a&ul in"raiunilor de a#oiere 4n vederea
#v$r%irii de in"raiuni 4ntru$t oninutul in"raiunii uprinde at$t ate de in#ti'are $t
%i ate de o!pliitate( de aii %i onepia potrivit reia o!pliitatea poate aprea
nu!ai 4n a&ul 4n are #e tree la #v$r%irea in"raiunilor propu#e.
Conret( 4n a&ul in"raiunii prev&ute 4n art.13 din De'ea nr. 51F1331
21
privind
#euritatea naional al rei oninut #e re"er la Ainiierea( or'ani&area #au on#tituirea
pe teritoriul Ro!$niei a unor #truturi in"or!ative are pot adue atin'ere #euritii
naionale( #pri:inirea 4n orie !od a ae#tora #au aderarea la eleJBG preu! %i 4n a&ul
in"raiunii de a#oiere pentru #v$r%irea de in"raiuni 8art.323 C.pen.9 al rei oninut
prevede A"apta de a #e a#oia #au de a iniia on#tituirea unei a#oieri 4n #opul #v$r%irii
uneia #au !ai !ultor in"raiuni 8J9ori aderarea #au #pri:inirea #u, orie "or! a unei
a#t"el de a#oieriJB.
S*a on#iderat 4n a&ul o!iterii unor a#t"el de "apte( in"raiunea #e reali&ea&
@iar da e+i#t nu!ai un #in'ur in"rator( 4n a&ul 4n are iniierea nu a "o#t ur!at de
on#tituire.
;e a#e!enea( #*a !er# pe ideea ter!enul de AiniiereB din oninutul in"raiunii
4n'lo,ea& at$t iniierea $t %i re&ultatul ei "iind vor,a de o "apt o!i#iv de re&ultat.
.n# 4n ontinuare #e #u#ine ter!enul are( prati( oninutul unei aiuni de in#ti'are
are e#te( 4n ti!p( anterioar aiunilor propriu*&i#e de on#tituire %i or'ani&are a
#truturilor re#petive
22
.
.n realitate 4n#( le'iuitorul enu!er !odalitile 4n are a#e!enea in"raiuni pot
"i o!i#e( prev&$nd a#t"el un oninut alternativ al in"raiunii( "apta "iind #v$r%it @iar
%i 4n a&ul iniierii "r a aea#t aiune # "ie ur!at de o Aor'ani&areB #au
Aon#tituireB. Vor,i! a%adar de in"raiuni de periol %i nu de re&ultat.
Pluralitatea on#tituit( a "or! a pluralitii de in"raiuni( e#te reat de le'iuitor
a ur!are a "aptului #opul ur!rit de tre ei are #*au a#oiat ori #*au 4nele#(
pre&int un !are periol 8po#i,ilitatea de a #e tree la #v$r%irea de alte in"raiuni9. Prin
21
pu,liat 4n =on.>"iial nr.153 din 1-.70.1331
22
=atei Ba#ara,( op.cit.( 2775( p.334.
11
ur!are( #oietatea nu*%i per!ite # a%tepte o!iterea in"raiunilor pe are %i le*au propu#
e*i Aa#oiaiB ori are #*au A4nele#B( pentru a*i #aniona( "iind ur!rile ar "i "oarte
'rave( iar uneori irepara,ile
23
.
?otodat( 4n pratia :udiiar( apliarea di#po&iiilor le'ale privitoare la
pluralitatea on#tituit 4nt$!pin anu!ite di"iulti deter!inate de "aptul ( 4n toate
#ituaiile 4n are o in"raiune e#te o!i# de !ai !ulte per#oane 4!preun( "iind
aplia,ile 4n aea#t #ituaie di#po&iiile re"eritoare la iru!#tanele a'ravante 8art. -5(
alin.1( lit.a. A#v$r%irea de trei #au !ai !ulte per#oane 4!preunB9( preu! %i ele
re"eritoare la "or!a a'ravat a unor in"raiuni 8art.132( alin2( violarea de do!iiliu 4n
"or!a a'ravat( #v$r%it de dou #au !ai !ulte per#oaneG art.13-( alin.2( lit.a
in"raiunea de viol #v$r%it de dou #au !ai !ulte per#oane9( dar %i 4n a&urile
prev&ute de art.15-8o!plotul9 %i art.323 8a#oierea pentru #v$r%irea de in"raiuni9(
vo! avea ele!ente de a#oiere( o voin o!un %i intere#e are oinid
24
. .n a&ul 4n
are #v$r%irea unei in"raiuni de tre !ai !ulte per#oane 4!preun repre&int reali&area
#opului unei a#oieri de in"ratori 4n preala,il on#tituit( va e+i#ta pe l$n' in"raiunea
re#petiv( #v$r%it 4n iru!#tane a'ravante %i #pre e+e!plu in"raiunea prev&ut 4n
art.15- C.pen. #au ea prev&ut 4n art.323 C. pen.
Ca ur!are a anali&ei "ute a#upra pluralitii on#tituite( reie#e pentru e+i#tena
ei( indi"erent de "or!a de !ani"e#tare %i de inri!inare( #e er a "i 4ndeplinite o #erie de
ondiii.
.n pri!ul r$nd e#te nee#ar # e+i#te o 'rupare de el puin dou per#oane ( 4n
"unie de natura %i de iru!#tanele 4n are vor "i #v$r%ite in"raiunile proietate.
Cu privire la aea#t ondiie tre,uie # !enion! "aptul ( odat u ela,orarea
noului Cod penal a "o#t in#erat un artiol prin are #e o"erea o de"iniie a noiunii de A'rup
in"raional or'ani&atB. A#t"el( art. 355 al noului Cod penal 4nele'ea prin 'rup
in"raional or'ani&at ael A'rup #truturat( "or!at din trei #au !ai !ulte per#oane( are
e+i#t pentru o perioad de ti!p %i aionea& 4n !od oordonat 4n #opul o!iterii uneia
#au !ai !ultor in"raiuni 'rave( pentru a o,ine diret #au indiret un ,ene"iiu "inaniar
23
=atei Ba#ara,( op.cit.( 2775( p.335*335.
24
Va#ile ;o,rinoiu( Killia! Br$n&( Drept penal.Partea general. Curs universitar( Editura Du!ina De+(
Buure%ti( 2773( p.233*234.
12
#au alt ,ene"iiu !aterialB. Ca ur!are a ae#tei re'le!entri( ondiiile de e+i#ten
puteau "i e+tra#e @iar din oninutul ae#tui artiol( u deo#e,irea pentru a #e vor,i de
pluralitate on#tituit #e erea a "apta # "ie #v$r%it de un !ini! de trei per#oane.
Potrivit Codului penal 4n vi'oare ae#t !ini! r!$ne de dou per#oane. Celelalte ondiii
are #e de#prind r!$n aplia,ile %i 4n a&ul re'le!entrilor atuale.
> alt ondiie #e re"er la 4nele'erea #ta,ilit 4ntre !e!,rii 'rupului de a aiona
4!preun( #au alt"el #pu#( dorina ae#tora de a #e altura 'ruprii e #e altuie%te ori #*a
altuit( unit u %tiina #e ur!re%te o aiune iliit o!un
25
. .n# aea#t a#oiere
i!pli re&oluia de a prepara( de a de#e!na !i:loaele nee#are pentru reali&area aelor
in"raiuni.
Gruparea # ai, o anu!it pro'ra!are( # preoni&e&e #v$r%irea unor in"raiuni
%i totodat # ai, o anu!it durat. Pentru e+i#tena pluralitii on#tituite nu e#te
#u"iient 6a 4n a& de partiipaie * a !ai !ulte per#oane # lure&e 4n 4nele'ere prin
#i!pla e+eutare a unei in"raiuni( i #e ere o a#oiere de natur # dure&e un anu!it
ti!p %i u o pronunat oe&iune( deter!inat de un o,ietiv o!un( de o onepie uni
%i de o di#iplin #tatorni 4ntre !e!,rii 'ruprii
25
.
A#oiaiile de in"ratori( #u, raport or'ani&atori( pot "i de o o!ple+itate diver#.
E+i#t a#oiaii u o #trutur or'ani&atori( u o ierar@ie intern a o!parti!entelor u
%e"i %i e+eutani( au+iliari et.( aea#ta pre#upun$nd e+i#tena unor raporturi pe ori&ontal
%i pe vertial 4ntre in"ratori %i %e"i #au 4ntre in"ratori %i ,and a atare
2-
.
Alte tr#turi #pei"ie #e re"er la araterul on#pirativ 8#eret9( di#i!ularea
#ur#elor de venit( reilarea "ondurilor do,$ndite iliit( "olo#irea !i:loaelor de
on#tr$n'ere "i&i %i p#i@i %i a ointere#rii( orientarea #pre te@nolo'iile !oderne(
!anipularea !i:loaelor de in"or!are 4n !a#( tendina #pre tran#naionalitate et
20
.
25
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.103
25
Idem
2-
;. Ciunan( )nele consideraii privind sv#r%irea de in"raciuni de mai multe persoane( 4n Revi#ta
Ro!$n de ;rept( nr. 5F1303(p.35.
20
=atei Ba#ara,( op.cit.( 2775( p..335.
13
*.Pluralitatea oca!ional sau participaia penal
De'iuitorul inri!inea& 4n Codul penal in"raiuni are( 4n !od natural( pot "i
#v$r%ite nu!ai de tre o #in'ur per#oan( dar #e o!it 4n onret %i oa&ional de !ai
!ulte per#oane( "ieare ooper$nd u ate are pot "i de natur di"erit #au @iar de
aeea%i natur.. .n a&ul in"raiunii u pluralitate natural #au on#tituit de #u,iei
ativi( de dou #au !ai !ulte per#oane( a "o#t o!i# de un nu!r de per#oane( #uperior
elui nee#ar 4n raport u natura "aptei.
Partiipaia penal 8Partiipaia oa&ional9
Definiie. ;e%i le'iuitorul on#ar un 4ntre' apitol partiipaiei penale 8Capitolul
III( art.23*31 C.pen.9 ( el nu o"er o de"iniie le'al prei&$nd totu%i( 4n artiolul 23 C.pen.
po&iia partiipanilor 4n raport de "apta #v$r%it8Apartiipanii #unt per#oanele are
ontri,uie la #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal 4n alitate de autori(
in#ti'atori #au o!pliiB9.
.n aepiunea #a lar'( noiunea de partiipaie penal e#te utili&at pentru a
de#e!na pluralitatea de in"ratori 4n an#a!,lul ei( "r a #e ine #ea!a de !odalitatea
#pei"i #u, are pluralitatea #e 4n"i%ea&
23
.
.ntr*o aepiune re#tr$n# 4n#( 4nt$lnit u predere 4n dotrina #trin(
partiipaia penal de#e!nea& nu!ai ontri,uia la #v$r%irea "aptei prev&ute de le'ea
penal a aelor per#oane are nu au alitatea de autori
37
.
.n dotrina de #peialitate ro!$n #*a !er# pe prinipiul ave! partiipaie
penal( ori de $te ori o "apt prev&ut de le'ea penal a "o#t #v$r%it de un nu!r !ai
!are de per#oane de$t el indi#pen#a,il 4n raport de natura ei
31
.
Prin ur!are( pluralitatea oa&ional #au partiipaia penal( #pre deo#e,ire de
elelalte "or!e ale pluralitii de in"ratori( nu e#te deter!inat de natura "aptei #au de
23
Ioan =olnar( Participaia penal. +undamente teoretice( R.;.P.( nr.2F1330( p.25.
37
<ean Claude SoIer( Manuel de droit pnal et de procdure pnale,5*L!e Mdition( Pari#( 1304( p.05( itat
de ;i!a ?raian( Drept penal. Partea general. In"raciunea( vol. I( Editura Du!ina De+( Buure%ti( 2774(
p.473.
31
V. ;o,rinoiu( G@. Ni#toreanu( I. Pa#u( I. =olnar( V. Da&r( Al. Boroi( Drept penal. Partea general(
Editura Atla# De+( Buure%ti( 1335( p.230.
14
ondiiile 4n are aea#ta ar putea "i reali&at( i are arater 4nt$!pltor( oa&ional( "iind
deter!inat de anu!ite ondiii onrete( 4n are reali&area prin ooperare a unei
in"raiuni apare a !ai avanta:oa# #u, raportul #v$r%irii #au al a#underii ur!elor ei
32
.
?re,uie !enionat "aptul 4ntr*o re'le!entare anterioar( pentru a putea vor,i de
partiipaie oa&ional #e erea a "apta #v$r%it # on#tituie in"raiune iar 4n raport de
aea#ta toi partiipanii # "i aionat u intenie( u alte uvinte( ve@iul od uno%tea a
%i re'le!entare doar partiipaia proprie
33
.
Codul 4n vi'oare lr'e%te adrul partiipaiei "iind introdu# %i partiipaia
i!proprie( on#ider$nd e+i#t partiipaie %i 4n a&ul 4n are unul dintre partiipani
8indi"erent de pe po&iia de pe are onlurea&*in#ti'ator( o!plie( autor9 aionea&
"r vinovie #au din ulp. Spre e+e!plu( da in#ti'atorulFo!pliele a aionat u
intenie iar autorul "r intenie 8a "o#t deter!inatFa:utat un !inor #u, 14 ani # o!it un
"urt9( in#ti'atorulFo!pliele va r#punde 4n aea#t alitate "r a deveni( a%a u!
prevedea le'i#laia anterioar( autorul !ediat al "aptei.
Conlu&ia are #e tra'e e#te partiipaia poate "i de"init a "iind ooperarea la
#v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal a unui nu!r #uperior elui erut de le'e(
4n ,a&a unei voine o!une dintre are cel puin una a aionat u intenie aea#ta reie%ind
din "aptul le'iuitorul operea& u noiunea de A"apt prev&ut de le'ea penalB %i nu
u ea de in"raiune
34
.
Natura "uridic.
.n dotrina penal ve@e( re'le!entarea in#tituiei partiipaiei oa&ionale era
v&ut a "iind "ie inutil 8Di#&t opina 4ntrea'a in#tituia ar putea "i redu# 4ntr*o
#in'ur "ra&/B el are a ontri,uit o,ietiv %i u vinovie la o in"raiune va "i
re#pon#a,il de aea in"raiune.
32
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.104.
33
V. Papadopol( op.cit( p.41.
34
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( Drept penal.Partea general( Editura )undaiei C@e!area( Ia%i(
1333( p.1-7.
15
Cu aea#ta #*ar "ae inutile o !uli!e de !ono'ra"ii #ri#e 4n toate li!,ile
ivili&ate.B
#$
9( "ie ar "i tre,uit 4nlturat 4n totalitate 8aea#t opinie radial aparine lui
)rane#o Carrara/B
;up prerea !ea dotrina partiipaiei ar tre,ui radial 4nlturat. N*a! ute&at #
"a ae#t luru pentru a nu "i novator %i pentru a !er'e ontra dotrinei univer#ale( 4n#( 4n
opinia !ea( "or!ula partiipaie ar tre,ui u totul de#"iinat( "r a :u#tiia # #u"ere eva
%i u !arele "olo# al %tiinei %i pratiii.
>rie o! r#punde pentru propria #a "apt( dup e a voit %i dup e"etul pe are l*
a produ#( in$nd #ea!a de le'tura ideolo'i %i antolo'i dintre "apta #a %i violarea
dreptuluiB
#%
9. .n iuda ae#tor preri at$t de radiale( dotrina %i le'i#laia deopotriv au
!er# 4n ontinuare pe ideea nee#itii in#tituirii partiipaiei penale( pro,le!a !a:or
"iind le'at de di"iultatea #ta,ilirii naturii :uridie a ae#tei in#tituii.
A%adar( 4n literatura de #peialitate #*au onturat privitor la natura :uridi a
partiipaiei penale( dou opinii( %i anu!e/ te&a !oni#t #au a unitii de in"raiune %i
te&a plurali#t #au a autono!iei partiipaiei uno#ut totodat %i #u, denu!irea de
o!pliitate delit di#tint.
Potrivit te&ei plurali#te #e #u#ine atele de ooperare ale partiipanilor
repre&int "apte u #e!ni"iaie :uridi proprie( on#tituind tot at$tea in"raiuni di#tinte(
dar one+e( $te per#oane au partiipat la produerea re&ultatului. Pe #urt/ at$ia
partiipani( at$tea in"raiuni o!i#e.
;e%i e+i#t on#en# 4n eea e prive%te "aptul 4n "inal #e a:un'e la un #in'ur
re&ultat iliit( din punt de vedere :uridi #e !er'e pe ideea e+i#t at$tea ativiti
iliite $te per#oane au luat parte la produerea aelui re&ultat. Conlu&ia/ nu #e #v$r%e%te
o #in'ur in"raiune i !ai !ulte in"raiuni( "ieare partiipant "iind inut # r#pund a
autor al unei "apte di#tinte( i&olat din an#a!,lul 4n are de "apt #e inte'rea&( a %i u!
nu ar e+i#ta eilali "ptuitori
3-
. > :u#ti"iare 4n plu# pentru ae#t !od de a vedea lururile
35
I. ?anovieanu( Curs de drept penal, vol.II( Editura Soe( Buure%ti( 1312( p.51.
35
Idem.
3-
=aria NolIneaC( Concepia unitii de in"raciune ,n materia participaiei penale %i implicaiile ei ,n
ca!ul succesiunii ,n timp a legilor penale( Revi#ta Ro!$n de ;rept( nr.17F13-1( p.03.
15
e#te %i "aptul 4n ae#t "el #e are 4n vedere( 4n pri!ul r$nd in"ratorul( in"raiunea
ne"iind de$t oa&ia de a*l prinde( de a*l de#operi
30
.
?e&a pluralitii in"raionale #au teoria o!pliitii delit di#tint( a "o#t
"unda!entat pentru pri!a oar( 4n anul 1035( la Con're#ul Uniunii Internaionale de
;rept Penal( de#"%urat la Din&. ?eoria a "o#t 4!,ri%at %i la el de*al VII*lea Con're# de
;rept Penal inut la Atena 4n anul 135-( are di#ut$nd #ituaia :uridi a in#ti'atorului
unei per#oane ire#pon#a,ile( a a:un# la onlu&ia ( on#e!nat 4n re&oluia Seiei I
Ael are deter!in la o!iterea unei in"raiuni( pe un e+eutant ire#pon#a,il de
#v$r%irea ei( e#te autor !ediat
33
.
?e&a autorului !ediat %i i!pliit te&a !oni#t au "o#t o!,tute de !a:oritatea
autorilor( 4n !od deo#e,it pro"e#orul V. ;on'oro& art$nd / A ire#pon#a,ilitatea
e+eutantului !aterial al ativitii inri!inate nu :u#ti"i #@i!,area alitii de
in#ti'ator #au de o!plie a elorlali partiipani( 4n aeea de autor( deoaree nii
#u,ietiv( nii o,ietiv nu e+i#t vreo deo#e,ire 4ntre a deter!ina #au a a:uta un alienat
!intal #au un !inor "r di#ern!$nt la #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal
%i a "ae aela%i luru "a de o per#oan re#pon#a,il( are o!ite aeea%i in"raiuneG din
punt de vedere #u,ietiv 4n a!,ele a&uri a %i 4n aela 4n are e+eutantul !aterial #e
a"l 4n eroare de "apt #au aionea& #u, i!periul unei on#tr$n'eri !orale*partiipantul
4n alitate de in#ti'ator #au o!plie unoa%te ativitatea e #e va e"etua de autor #au e#te
@iar 4n ur# de de#"%urare( prevede re&ultatele #ale %i u ,un %tiin 4ndea!n #au
ontri,uie la 4n"ptuirea ei 4n vederea atin'erii ae#tor re&ultateG din punt de vedere
o,ietiv el are 4ndea!n #au a:ut pe un ire#pon#a,il #au !inor "ae 4nto!ai aela%i
luru a %i el are in#ti' #au a:ut 4n reali&area ae#tei ativiti( pe un o! #nto# #au
!a:orB
47
.
;e ealalt parte( te&a !oni#t #au a unitii de in"raiune ( on#arat 4n
!a:oritatea le'i#laiilor penale( on#ider ativitile partiipanilor nu au
individualitate :uridi di#tint i #e 4nadrea& 4n "apta uni e atri,uie #e!ni"iaie
penal tuturor atelor de partiipaie
41
. Prin ur!are toi partiipanii r#pund pentru
30
Idem.
33
;i!a ?raian( op.cit. ( p.470.
47
V. ;on'oro&( Drept penal( 1333( Buure%ti( p.515
41
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-4.
1-
aeea%i in"raiune( deoaree partiipaia nu e#te o in"raiune i un !od de #v$r%ire a
ae#teia. E+i#t o #in'ur in"raiune u !ai !uli "ptuitori( iar nu at$tea in"raiuni $i
partiipani. .n lip#a o!iterii "aptei de tre autor( atele de ooperare nu #unt apreiate
a "or!e de partiipaie( i pot on#titui in"raiuni de #ine*#tttoare( da prin ele 4n#ele
reali&ea& oninutul unor in"raiuni di#tinte #au "apte penale #ui*'eneri#( a 4n a&ul
in#ti'rii neur!ate de e+eutare( #anionat e+pre# de le'e 4n art.23 C.pen.
42
Conepia unitii de in"raiune e#te on#arat %i de Codul penal ro!$n 4n art.23
are prevede Apartiipanii #unt per#oanele are ontri,uie la #v$r%irea unei "apte
prev&ute de le'ea penalB.
Condiii de e+i#ten. ;in 4ntrea'a re'e!entare a in#tituiei penale re&ult pentru
e+i#tena ae#teia e#te nee#ar a "i 4ndeplinite u!ulativ !ai !ulte ondiii 'enerale
dup u! ur!ea&
&.-v#r%irea unei "apte prev!ute de legea penal
Potrivit art.23 C.pen. le'iuitorul 4nele'e prin partiipani Aper#oanele are
ontri,uie la #v$r%irea unei "apte prev!ute de legea penal B %i nu a unei in"raiuni(
eea e 4n#ea!n va e+i#ta partiipaie penal @iar da autorul nu are alitatea de
#u,iet al in"raiunii. Conlu&ia are #e tra'e e#te 4n !aterie de partiipaie aentul
ade pe "apta !aterial #v$r%it %i pe ooperarea "i&i a partiipanilor( u toate nii
a#petele #u,ietive ale ae#tei ooperri nu tre,uie ne'li:ate
43
.
Cu privire la "apt( aea#ta poate "i 4n "or!a on#u!at( 4n ea a tentativei #au
@iar 4n "or!a atelor pre'titoare 8da e+i#t o inri!inare a unor a#e!enea ate9.
.n #ituaia 4n are pentru reali&area oninutului le'al al in"raiunii #e ere a
#u,ietul ativ # ai, o anu!it alitate( poate e+i#ta partiipaie la o a#e!enea "apt
da autorul #au oautorul au alitatea erut de le'e. Ca atare( e+i#t partiipaie la
in"raiunea de delapidare @iar da in#ti'atorul #au o!pliele nu au alitatea de
'e#tionar #au ad!ini#trator al ,unurilor delapidate.
42
Idem.
43
G@eor'@e Aleu( op.cit.( p.254.
10
;in anali&a ae#tei ondiii reie#e in#ti'area %i o!pliitatea la o "apt
neprev&ut de le'ea penal nu pot "i on#iderate a "or!e de partiipaie datorit
ine+i#tenei ate'oriei e le atri,uie arater penal.
;a totu%i e+i#t o ativitate de deter!inare #au 4nle#nire la #v$r%irea unei "apte
neprev&ute de le'ea penal dar are totu%i pre&int periol #oial( #e "ae nee#ar
inri!inarea aelor ativiti de deter!inare #au 4nle#nire 4n# a in"raiuni di#tinte.
44
.
Un e+e!plu 4n ae#t #en# 4l repre&int inri!inarea in"raiunii de deter!inare #au
4nle#nire a #inuiderii art.1-3 C.pen.
.n a&ul ae#tei in"raiuni( de%i ativitatea in"raional a #u,ietului ativ
repre&int o ativitate #pei"i in#ti'rii re#petiv o!pliitii dar raportat la o "apt
are nu e#te prev&ut de le'ea penal 8#inuiderea nu on#tituie o in"raiune9(%i prin
ur!are nu on#tituie "or! a partiipaiei penale 4n #en#ul art.25( 25 C.pen.
(.Cooperarea mai multor persoane la sv#r%irea "aptei
Aea#t ondiie #e re"er la nee#itatea e+i#tenei unui onur# de ativiti a el
puin dou per#oane are ooperea& la #v$r%irea uneia %i aeleia%i "apte prev&ute de
le'ea penal.
.n a&ul in"raiunilor a ror e+i#ten e#te ondiionat de o pluralitate de
"ptuitori( natural #au on#tituit( partiipaia e#te po#i,il nu!ai da #e dep%e%te
nu!rul de "ptuitori #trit nee#ar pentru e+i#tena aelei in"raiuni.
Cooperarea poate on#ta "ie 4ntr*o ativitatea de deter!inare la #v$r%irea unei
"apte prev&ute de le'e 8in#ti'are9( de #v$r%ire ne!i:loit a "aptei 8autorat( oautorat9 "ie
de a:utor #au 4nle#nire 4n orie !od la o!iterea ei 8o!pliitate9.
Ceea e e#te #pei"i ativitii de partiipant e#te "aptul aea#ta ori ontri,uie
la "or!area re#petiv on#olidarea laturii #u,ietive a in"raiunii( ori repre&int ate e
#e 4n#riu 4n latura o,ietiv a "aptei #au "r a #e 4nadra 4n aiunea iliit ontri,uie la
reali&area ei
45
. Prin ur!are( ontri,uia partiipantului poate "i una !oral 8#e #pri:in
44
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-1.
45
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-1.
13
latura #u,ietiv*in#ti'area9 #au !aterial 8#e #pri:in latura o,ietiv*o!pliitate
!aterial9.
Si!pla intenie #au @otr$re de a ontri,ui la #v$r%irea in"raiunii nu dau
per#oanei 4n au& alitatea de partiipantG o!uniarea re&oluiei de partiipare %i
apro,area planului in"raional nu pot "i ate de partiipaie a"ar de a&ul 4n are au
deter!inat @otr$rea in"raional ori i*au 4ntrit aea#t @otr$re( ipo#ta& 4n are ele
on#tituie in#ti'are %i re#petiv o!pliitate
45
.
Pentru a ativitatea de deter!inare #au a:utorare # "ie 4nadrate 4n in#tituia
partiipaiei penale( e#te e#enial a ae#te ativiti # intervin anterior #au ono!itent
#v$r%irii "aptei p$n la !o!entul on#u!rii #au epui&rii. E#te po#i,il %i aordarea
unui a:utor ulterior #v$r%irii "aptei( 4n# pentru a on#titui o ativitate de partiipare( !ai
e+at( aea#t o!pliitate tre,uie # #e "a 4n ,a&a unei pro!i#iuni de a:utorare(
pro!i#iune "ut anterior #au 4n ti!pul o!iterii "aptei.
;a nu e+i#t aea#t 4nele'ere anterioar #au ono!itent #v$r%irii "aptei nu
#unte! 4n pre&ena unei ativiti de partiipare( a:utorul aordat on#tituie o in"raiune
de #ine*#tttoare 84n "unie de a:utorul onret aordat vo! "i 4n pre&ena #v$r%irii
in"raiunii de tinuire*art.221 C.pen.( re#petiv "avori&area in"ratorului*art.254 C.pen.9.
Nu intere#ea& 4n adrul partiipaiei penale "elul ontri,uiilor. A%adar ae#tea
pot "i identie 8partiipaie o!o'en9 $nd toi partiipanii e"etuea& ate a#e!ntoare
e #e o!pletea& unele pe altele %i #e 4n#riu 4n latura o,ietiv a "aptei 8#pre e+e!plu
oautoratul9( #au ontri,uiile pot "i etero'ene( $nd ativitile di"er a !od de reali&are
%i on#tau 4n ate de in#ti'are( autorat %i o!pliitate 8partiipaie etero'en #au
o!ple+9.
;e a#e!enea partiipaia poate "i #pontan $nd nu e+i#t 4nele'erea preala,il %i
poate "i preordinat $nd e+i#t aea 4nele'ere preala,il( un Aonert "raudulo#B 4ntre ei
are ooperea&
4-
.
.n "unie de atitudinea p#i@i pute! avea partiipaie proprie*$nd toi
partiipanii aionea& de pe aeea%i po&iie p#i@i( intenie #au ulpG preu! %i
45
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.100.
4-
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-2.
27
partiipaie i!proprie*$nd unul dintre partiipani 8autorul9 #v$r%e%te "apta din ulp #au
"r vinovie( eilali #au el puin unul dintre partiipani aion$nd u intenie.
;up riteriul i!portanei ontri,uiei partiipanilor la #v$r%irea "aptei prev&ute
de le'ea penal( ave! partiipaie prinipal %i partiipaie #eundar u prei&area
partiipaia prinipal a,#oar,e "or!ele partiipaiei #eundare. A#t"el( #unt on#iderate
"or!e prinipale ale partiipaiei oautoratul "a de in#ti'are %i in#ti'area "a de
o!pliitate( ea prinipal a,#or,ind*o pe ea #eundar. Soluia e#te dat de "aptul
partiiparea unei per#oane la #v$r%irea unei in"raiuni nu poate "i ali"iat %i in#ti'are
%i oautorat
40
.
*.- e.iste o voin comun ,n sv#r%irea "aptei
Pentru a putea vor,i de#pre partiipaie penal e#te nee#ar # e+i#te o oe&iune
p#i@i 4ntre partiipani( adi o voin o!un a partiipanilor de a #v$r%i "apta
prev&ut de le'ea penal. .n lip#a voinei o!une ativitatea per#oanelor are au
ontri,uit la o!iterea "aptei tre,uie apreiate a ativiti di#tinte( #u, o ali"iare
di#tint.
Su, a#pet #u,ietiv( #e ere a el puin unul dintre partiipani # "i aionat u
intenie( %i anu!e in#ti'atorul #au o!pliele. Aea#t onlu&ie poate "i tra# din anali&a
artiolelor 25 %i 25 C.pen. are er e+pre# intenia 4n a& de in#ti'are %i o!pliitate(
preu! %i din artiolul 31 C.pen.( are re'le!entea& partiipaia i!proprie( adi
partiiparea u intenie la o "apt prev&ut de le'ea penal #v$r%it din ulp #au "r
vinovie*nu!ai 4n ipo#ta&a in#ti'rii %i a o!pliitii. Coautoratul pe de alt parte(
potrivit unor autori( ere a toi partiipanii # "i aionat u intenie
43
.
Intenia "ierui partiipant e#te arateri&at de uno%tina ae#tuia #v$r%e%te
ate arateri#tie unui !od de partiipare( unit u %tiina %i voina de a #e a#oia a#t"el la
o!iterea unei "apte prev&ute de le'ea penal.
Ae#t ele!ent #u,ietiv #pei"i nu tre,uie on#tatat u privire la autor( "iind nu
aiunea lui #e altur la aeea a altei per#oane( i la aiunea #a( are e#te prinipal( #e
40
;i!a ?raian( op.cit.( p.411.
43
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.100
21
altur aiunea altei per#oane. Prin ur!are( nu #e ere on#i!!$ntul autorului la
#v$r%irea 4n o!un a in"raiunii %i nii unoa%terea de tre el a atului in#ti'atorului
#au o!plielui.
Su, a#pet inteletiv( ael partiipant are repre&entarea ur!rilor #oial!ente
periuloa#e ale aelei "apte( "iind on%tient de ontri,uia #a la produerea lor
57
. ;e aii #e
poate tra'e onlu&ia le'tura #u,ietiv dintre partiipani poate "i ,ilateral( $nd
"ieare partiipant e#te on%tient de aportul elorlali partiipani( #au poate "i o le'tur
#u,ietiv unilateral( #ituaie 4n are o!uniarea #e "ae de la in#ti'ator %i o!plie la
autor( ae#ta din ur! neuno#$nd "aptul a "o#t in#ti'at #au a:utat
51
.
/.+ormele participaiei penale
.n "unie de natura ontri,uiei pe are di"eritele per#oane %i*o adu la #v$r%irea
"aptei prev&ut de le'ea penal %i dei la produerea re&ultatului #oial!ente periulo#(
partiipaia penal #e pre&int #u, !ai !ulte "or!e.
Prinipalele "or!e de ooperare la #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal
#e arateri&ea& prin/
a9 e"etuarea de ate prin are #e reali&ea& !aterial "apta 8ate de
e+eutare( partiipanii 4n aea#t #ituaie nu!indu*#e oautori9G
,9 e"etuarea de ate prin are #e ontri,uie la "or!area @otr$rii de a
#v$r%i "apta %i de a tree la e+eutare 8ate de deter!inare( partiipanii
nu!indu*#e in#ti'atori #au autori !orali ai in"raiunii9G
9 e"etuarea de ate prin are #e a:ut 4n orie !od la #v$r%irea "aptei
"ie #e on#olidea& @otr$rea de #v$r%ire a "aptei 8ate de o!pliitate
!aterial %i !oral partiipanii nu!indu*#e o!plii9.
.n dotrin #*a ridiat pro,le!a e+i#tenei unui alt tip de partiipant %i anu!e
or'ani&atorul a %i per#oan e a pu# la ale #v$r%irea unei in"raiuni #au a ondu# la
#v$r%irea ei. Unii autori ai "o#t de prere or'ani&atorul nu e#te altineva de$t autorul
in"raiunii 4n ti!p e ali autori au !er# pe ideea or'ani&atorul ar "i un partiipant #ui*
57
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.103.
51
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-4.
22
'eneri#. .n realitate 4n#( o a#t"el de ontri,uie e#te #pei"i pluralitii on#tituite de
in"ratori( iar pe de alt parte ( 4n adrul partiipaiei rolul or'ani&atorului e#te 4ndeplinit(
dup a&( de autor #au de in#ti'ator
52
.
A%adar( prinipalele "or!e ale partiipaiei penale #unt/ autoratul 8oautoratul9
art.24 C.pen.( in#ti'area art.25 C.pen.( o!pliitatea art.25 C.pen.( u prei&area ae#te
"or!e au un arater a,#or,ant( 4n #en#ul ele !ai 'rave le a,#or, pe ele !ai puin
'rave.
0.-istemul sancionator al participaiei penale
A. De'ea penal ro!$n 4n !aterie
;at "iind on#ararea 4n le'i#laia penal a te&ei unitii in"raionale 4n adrul
partiipaiei penale( pe plan #anionator deur'e o #erie de on#eine :uridie #pei"ie
in#tituiei anali&ate.
A#t"el( o pri! on#ein #e re"er la data #v$r%irii "aptei( 4n #en#ul
in"raiunea #e on#ider o!i# la data on#u!rii ei #au a r!$nerii 4n "or! de
tentativ pedep#i,il( indi"erent de !o!entul 4n are "ieare partiipant %i*a adu#
ontri,uia.
Ae#t a#pet are relevan 4n eea e prive%te apliarea le'ii penale 4n ti!p( 4n
#en#ul ( da ativitile in#ti'atorului %i o!plielui au "o#t #v$r%ite #u, i!periul le'ii
52
Va#ile ;o,rinoiu( Killia! Br$n&( op.cit.( p.242.
23
ve@i( iar autorul a o!i# "apte #u, i!periul le'ii noi( r#punderea penal a tuturor
partiipanilor va "i #ta,ilit 4n ,a&a le'ii noi.
?otodat( in#ti'area %i o!pliitatea u toate au avut lo 4naintea adoptrii
atului de a!ni#tie #au 'raiere( iar e+eutarea "aptei a avut lo 4n &iua #au dup adoptarea
ae#tuia( ele #e vor pedep#i a ate de partiipaie deoaree au ptat #e!ni"iaie penal
nu!ai din !o!entul 4neperii e+eutrii "aptei de tre autor #au oautor
53
.
?er!enul de pre#ripie e#te uni pentru toi partiipanii( ur!$nd a #e alula de la
data #v$r%irii "aptei.
> alt on#ein #e re"er la "aptul ( "iind vor,a de #v$r%irea unei #in'ure "apte(
au&ele are aionea& a#upra "aptei 8in re!9( e du la 4nlturarea r#punderii penale( #e
r#"r$n' a#upra tuturor partiipanilor deur'$nd de aii #olidaritatea ativ dintre
partiipani.
;e a#e!enea( pl$n'erea preala,il "ut #au !eninut nu!ai u privire la unul
dintre partiipani #e reperutea& a#upra tuturor( dup u! 4ntreruperea ter!enului de
pre#ripie "a de unul dintre ei produe aelea%i e"ete %i a#upra elorlali
54
on#tat$ndu*
#e prin aea#ta #olidaritatea pa#iv dintre partiipani
55
.
.n "ine( 4nadrarea :uridi a "aptei #e r#"r$n'e a#upra tuturor partiipanilor( u
po#i,ilitatea di"erenierii 4n eea e prive%te reinerea oninutului de ,a& pentru unii
partiipani %i a'ravat pentru alii( dup u! au uno#ut #au nu iru!#tanele reale 4n
onte+tul rora #*a o!i# "apta 8art. 20 C.pen.9( di"ereniere aplia,il %i 4n a&ul
partiipaiei i!proprii 8art.31 C.pen.9.
B. Si#te!ul #anionator on#arat
.n eea e prive%te !odul de #anionare a partiipanilor( 4n dotrin %i le'i#laie
#*au onturat dou #i#te!e / #i#te!ul diver#i"irii %i el al pari"irii
Si#te!ul diver#i"irii/ anali&$nd ierar@i&area 4n a,#trat a ontri,uiilor diver%ilor
partiipani( 4n ontri,uii prinipale %i ontri,uii #eundare( #*a a:un# la onlu&ia
53
=atei Ba#ara,( op.cit.( 2775( p.34-.
54
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-5.
55
Ale+andru Boroi( G@eor'@e Ni#toreanu( op.cit.(2774( p.105.
24
ae%tia ar tre,ui #anionai prin le'e 4n !od di"ereniat( proporional u aportul %i
e"iiena lor 4n o!iterea in"raiunii. A#t"el( ativitile in"raionale ale in#ti'atorului %i
ale oautorului ar tre,ui #anionate u pedeap#a prev&ut de le'e pentru autor 4n ti!p e
o!pliele ar tre,ui #anionat !ai u%or #u, a#petul naturii #au a li!itelor prev&ute de
le'e( ativitatea #a "iind privit a o ontri,uie #eundar #au ae#orie.
Apliarea unui a#t"el de #i#te! e#te ritiat 4n#( 4ntru$t pre#upune o #anionare
"or!al( pornindu*#e de la o apreierea antiipat a i!portanei ontri,uiei
partiipanilor %i a:un'$ndu*#e 4n unele a&uri la pedep#e e nu re"let realitatea.
Si#te!ul pari"irii pe de alt parte( on#arat 4n art. 2- C. pen.8artiol aplia,il
doar 4n a&ul partiipaiei proprii9( #anionea& pe in#ti'ator %i o!plie u aeea%i
pedeap# prev&ut de le'e pentru autor( ur!$nd a #e ine #ea!a de ontri,uia "ieruia
la #v$r%irea in"raiunii preu! %i de riteriile de individuali&are a pedep#ei prev&ute 4n
art. -2 C. pen.
Pentru a #ta,ili pedeap#a aplia,il "ierui partiipant #e va "ae o anali&
a!nunit a iru!#tanelor %i au&elor per#onale atenuante 8art.-4 C.pen.9 #au a'ravante
8art.-5 C.pen.9 dar %i a iru!#tanelor reale( i!portana lor "iind evideniat 4n art.20
alin.1 %i 2 C.pen potrivit ruia iru!#tanele privitoare la per#oana unui partiipant nu
#e r#"r$n' a#upra elorlali 4n ti!p e iru!#tanele privitoare la "apt #e r#"r$n'
a#upra partiipanilor( nu!ai 4n !#ura 4n are le*au uno#ut #au le*au prev&ut.
Av$ndu*#e 4n vedere riteriul atitudinii p#i@ie "a de re&ultatul "aptei o!i#e u
voina o!un de a oopera
55
( le'iuitorul on#ar partiipaia proprie %i partiipaia
i!proprie.
Partiipaia proprie( uno#ut %i #u, denu!irea de partiipaie propriu*&i# #au
per"et( #e arateri&ea& prin "aptul toi partiipanii aionea& de pe aeea%i po&iie
#u,ietiv( 4n #en#ul toi aionea& u aea%i "or! de vinovie/ intenie #au ulp
8po#i,il nu!ai 4n a&ul oautoratului9.
Partiipaia i!proprie #au i!per"et( pe de alt parte( #e arateri&ea& prin aeea
partiipanii aionea& de pe po&iii #u,ietive di"erite( !ai e+at/ unii aionea& u
intenie %i alii din upl #au unii u intenie %i alii "r vinovie.
55
Con#tantin =itra@e( Cri#tian =itra@e( Drept penal rom#n. Partea general, ediia a*IV*a revi&uit %i
adu'it( Editura Univer#ul :uridi(Buure%ti( 2775(p.374.
25
Spre deo#e,ire de partiipaia proprie 4n are toi partiipanii aionau u intenie
8iar 4n a&ul oautoratului din upl9( 4n a&ul partiipaiei i!proprii u intenie aionea&
doar in#ti'atorul #au o!pliele( iar autorul poate aiona din ulp #au "r vinovie.
Re'le!entarea 4n le'i#laia penal ro!$n a partiipaiei i!proprii e#te o
re"letarea a onepiei reali#te( %tiini"ie( din dotrin( potrivit reia unitatea 4n raport
u are #e apreia& ontri,uiile !ai !ultor per#oane e#te "apta prev&ut de le'ea
penal( la #v$r%irea reia partiipanii pot aiona u intenie ( alii din ulp %i alii u
vinovie
5-
.
1.Modalitile participaiei improprii.
;up natura ontri,uiei la #v$r%irea "aptei prev&ute de le'ea penal %i 4n raport
u vinovia elui are 4%i adue ontri,uia #e pot di#tin'e dou !odaliti ale
partiipaiei i!proprii/
a9 =odalitatea intenie %i ulp . Potrivit art.31 al.1 C.pen. aea#t
!odalitate on#t 4n deter!inarea( 4nle#nirea #au a:utarea 4n orie !od( u
intenie( la #v$r%irea din ulp de tre o alt per#oan 8autorul9( a unei "apte
prev&ute de le'ea penal.
;e aii tra'e! onlu&ia partiipaia i!proprie 4n aea#t !odalitate
4!,ra dou "or!e/ instigarea improprie %i complicitatea improprie.
A#t"el( pe plan #anionator( in#ti'atorul %i o!pliele are de#"%oar
ativitatea u intenie vor pri!i pedeap#a prev&ut de le'e pentru "apta
intenionat( 4n ti!p e autorul aion$nd din ulp va r#punde pentru "apta
#v$r%it din up 8da "or!a de vinovie a ulpei e#te inri!inat 4n a&
ontrar autorul "iind ner#pun&tor penal9
50
.
5-
Con#tantin =itra@e( Cri#tian =itra@e( op.cit.( p.315.
50
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.270*273.
25
,9 =odalitatea intenie %i lip# de vinovie . Art.31 al.2 C.pen. prevede
deter!inarea( 4nle#nirea #au a:utarea 4n orie !od( u intenie( la #v$r%irea unei
"apte prev&ute de le'ea penal( de tre o per#oan are o!ite aea "apt "r
vinovie.
Oi 4n aea#t !odalitate a partiipaiei i!proprii in#ti'atorul %i o!pliele 4%i adu
ontri,uia la #v$r%irea "aptei u intenie( dar autorul o!ite "apta "r vinovie(
'#indu*#e 4n ael !o!ent 4n eroare de "apt8art.51 C.pen.9 ori #u, i!periul unei
on#tr$n'eri "i&ie #au !orale 8art.45 C.pen.9 ori 4n #tare de ,eie aidental o!plet
8art.43 al.1 C.pen.9 #au "ptuitorul era !inor 8art.57 C.pen.9 #au ire#pon#a,il 8art.40
C.pen.9
53
.
Privitor la r#punderea penal( in#ti'atorul %i o!pliele are au aionat u intenie
#e #anionea& u pedeap#a prev&ut de le'e pentru "apta #v$r%it u intenie( iar
autorul nu e#te #upu# r#punderii penale( deoaree a o!i# "apta "r vinovie.
;i#po&iiile re"eritoare la iru!#tanele per#onale %i reale 8art.20 C.pen.9 %i ele
re"eritoare la in#ti'area neur!at de e+eutare 8art.23 C.pen.9 %i 4!piediarea #v$r%irii
"aptei 8art.37 C.pen.9 #e apli %i 4n a&ul partiipaiei i!proprii.
2.Participaia 3 cau! de agravare a pedepsei pentru participani.
Pute! privi partiipaia penal !ai 4nt$i a pe o iru!#tan a'ravant 'eneral.
A#t"el art.-5( alin.1( pt. a prevede a iru!#tan a'ravant A#v$r%irea "aptei de trei #au
!ai !ulte per#oane 4!preunB( aea#ta pre#upun$nd 4ntrunirea u!ulativ a dou
ondiii/
a9)apta # "ie #v$r%it de el puin trei partiipani neintere#$nd 4n ae#t a&
alitatea 4n are au aionat 8 oautori( o!plii9 %i nii po&iia p#i@i de pe are au
aionat 8nu intere#ea& #u, ae#t a#pet da e vor,a de partiipaie proprie #au
i!proprie9.
,9Per#oanele # aione&e la #v$r%irea "aptei 4!preun( aea#ta 4n#e!n$nd
reali&area unor aiuni on:u'ate de tre oautori #au de autori %i o!plii de re'ul 4n
53
I'idem, p.273G Co#ti Bulai( op.cit.( p.453.
2-
ti!pul %i la loul #v$r%irii "aptei( 4ntru$t nu!ai 4n ae#t onte+t #e reali&ea& avanta:ul
!aterial %i p#i@i al ooperrii
57
. ;e aii reie#e nu 4n orie #ituaie #e apli aea#t
a'ravant( a#t"el 4n a&ul 4n are aiunile in#ti'atorului %i ale o!plielui #unt
anterioare !o!entului #v$r%irii "aptei de tre o alt per#oan( autor( nu pute! vor,i de
aea#t a'ravant.
;ar( uneori partiipaia !ai poate aprea %i a o iru!#tan de a'ravare #peial
%i anu!e atuni $nd le'iuitorul on#ar "or!e ali"iate ale unor in"raiuni prin
A#v$r%irea lor de tre dou #au !ai !ulte per#oane 4!preunB8 art.103 alin.2* lip#irea de
li,ertate 4n !od ile'al( art.132( alin.2*violarea de do!iiliu( art.13-( alin.2( pt. a* violul9.
Se ere 4ndeplinirea u!ulativ a aelora%i dou ondiii.
I!portant de reinut e#te 4n a&ul 4n are le'ea reine pentru o in"raiune o
a#t"el de a'ravant( iar "apta a "o#t #v$r%it de trei #au !ai !ulte per#oane 4!preun( #e
va reine nu!ai "or!a ali"iat u trata!entul ore#pun&tor #ta,ilit de le'e( "r a #e
!ai da e"et %i di#po&iiei din partea 'eneral( :u#ti"iarea "iind aeea%i 4!pre:urare nu
poate avea un du,lu e"et a'ravant( #peialul pri!$nd a#upra 'eneralului
51
.
57
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p.1-0.
51
=aria NolIneaC( =aria Ioana =i@inii( op.cit.( p. 1-3.
20
Capitolul II .
In&ti'area ( !orm principal a participaiei penale
Seciunea I. Con&ideraii 'enerale.
1.I&toricul re'lementrii.
4. Reglementarea instigrii ,n Codul penal de la &51/.
.n onepia Codului penal de la 1054( ativitatea de in#ti'are era e+pri!at prin
ter!enul de provocare) are Pdin punt de vedere #u,#tanial repre&enta atul inteletual
prin are #e o!unia unei per#oane ideea #v$r%irii unei ativiti iliite penale( "$ndu*
#e # #e na# 4n u'etul aelei per#oane re&oluiunea de a #v$r%i aea ativitate #au
4ner$ndu*#e ae#t "aptQ.
;in punt de vedere "or!al( #*a apreiat provoarea e#te uneori un adevrat
!andat( 4n are provoatorul :oa rolul !andantului( iar provoatul pe aela al
!andatarului.
A#t"el( 4n art. 4- C. pen. de la 1054( #e prevedea P#unt a'eni provoatori aeia
ari( prin daruri( pro!i#iuni( a!eninri( a,u& de autoritate #au de putere( uneltiri
ulpa,ile( vor "i provoat la o in"raiune #au vor "i dat in#truiuni #pre a o o!iteQ.
Condiii de e.isten a provocrii
23
.n !aterie de provoare( a#t"el u! era prev&ut 4n Codul penal de la 1054( #e
i!puneau a "i 4ndeplinite ur!toarele ondiii/
a9 provoarea tre,uia # ai, lo 4n "a&a onepiei( adi 4nainte de a #e "i luat
o re&oluie delituoa#. ;in !o!ent e o a#t"el de re&oluie a "o#t luat( orie 4nde!n
poate on#titui doar un at de o!pliitate !oral( dar nu !ai e#te o provoareG
,9 provoarea # "i "o#t au&a deter!inant 4n proe#ul p#i@o*inteletual din
are a re&ultat re&oluia delituoa#. ;e aeea( tre,uia eretat 4n "ieare a& da
provoarea a "o#t au&a deter!inant #au 4nde!nul a on#tituit doar o #u#inere a
re&oluiei de:a luate( a& 4n are va e+i#ta o!pliitate !oral( %i nu provoareG
9 provoarea # "i "o#t e"etuat 4n ondiiile nee#are e+i#tenei unui at iliit
penal( adi #u, raportul ele!entului !aterial # e+i#te el puin o tentativ( iar #u,
a#petul ele!entului i!aterial # e+i#te "atorul volitiv %i el inteletual.
Conepia le'iuitorului de la 1054( de a inlude pe a'enii provoatori 4n ate'oria
o!pliilor( a "o#t ritiat 4n literatura de #peialitate( #u#in$ndu*#e ( 4n realitate(
a'enii provoatori #unt autori( !ai e+at oautori inteletuali.
S*a #u#inut
52
4n ae#t #en# Pru "ae le'ea pune pe a'enii provoatori 4n
ate'oria o!pliilor( vor,ind de#pre ei 4n titlul de#pre o!pliitate( "iind a'enii
provoatori #unt 4n realitate autori #au( !ai ,ine &i#( oautori inteletualiQ. A#t"el( da o
per#oan 4%i propune !ai 4nt$i # o!it o in"raiune %i apoi o %i o!ite( a!,ele
ele!ente( el !oral #au intenional %i el !aterial #au "i&i( #unt 4ntrunite 4n aeea%i
per#oan.
;a 4n# o per#oan nu dore%te # o!it ea 4n#%i in"raiunea( i 4ntre,uinea&
o alt per#oan a un in#tru!ent pentru 4ndeplinirea #opului #u( e#te evident a!,ii
indivi&i #unt autori( unul nu!ai !oral( iar ellalt( "i&i %i !oral 4n aela%i ti!p.
A'entul provoator apare de "apt a autor !oral al in"raiunii( 4n ti!p e autorul
e+eutant al "aptei apare %i a autor "i&i( dar %i a autor !oral 4n aela%i ti!p( 4ntru$t
a'entul provoator doar tran#!ite %i in#u"l @otr$rea de a #v$r%i in"raiunea altei
per#oane( iar aea#ta din ur! deide( la r$ndul #u( o!iterea "aptei( aion$nd 4n ae#t
#en#( pun$nd 4n e+eutare dei&ia in"raional.
52
I. Tanoviceanu ( Cur# de drept penal( p. 31.
37
Un ar'u!ent invoat de tre teoretiienii vre!ii pentru a :u#ti"ia ideea e+luderii
a'enilor provoatori din ate'oria o!pliilor a "o#t aela al !odului di#tint de
#anionare a ae#tora( re'le!entat @iar de Codul penal.
A#t"el( de%i le'ea penal 4l on#ider pe a'entul provoator a "iind o!plie( 4l
pedep#e%te totu%i u aeea%i pedeap# a pe autorul in"raiunii( de%i * a re'ul 'eneral *
o!pliele e#te pedep#it !ai u%or de$t autorul prinipal. S*a #u#inut a#t"el a'enii
provoatori 8autorii !orali9 tre,uie pu%i Ppe aeea%i linie u ei "i&iiQ( 4ntru$t
Ppartiiparea !oral nu poate "i #ootit a ae#orie( i e @iar !ai ulpa,ilQ .
Re'le!entarea din art. 4- ondue la onlu&ia #unt on#arate dou tipuri de
provoare/ provocarea cali!icat) are #e '#e%te re'le!entat 4n redatarea iniial a
ae#tui te+t de le'e( %i provocarea &impl) introdu# prin le'ea !odi"iatoare din 1-
"e,ruarie 10-4.
Provocarea cali"icat
Artiolul 4- prevedea #unt a'eni provoatori aeia are au 4nde!nat la
o!iterea unei in"raiuni prin daruri( pro!i#iuni( a!eninri( a,u& de autoritate #au de
putere ori prin uneltiri ulpa,ile.
*aruri &au promi&iuni. At$t darurile( $t %i pro!i#iunile tre,uie # "ie anterioare
in"raiunii( i nu!ai atuni #e poate #pune au provoat in"raiunea.
Anterioar poate "i %i nu!ai pro!i#iunea de daruri( re!iterea e"etiv a ae#tora
"iind po#i,il a #e reali&a %i ulterior o!iterii in"raiunii.
Ameninrile nu pot "i #ootite a provoare de$t da #*au e+eritat anterior
o!iterii in"raiunii. 4n# :udetorul tre,uie # apreie&e da a!eninrile nu
on#tituie o "or! de on#tr$n'ere !oral are # ondu la apliarea prevederilor e
re'le!entea& au&ele de 4nlturare a araterului penal al "aptei.
A+u,ul de autoritate &au de putere. A,u&ul de autoritate avea 4n vedere
autoritatea prinilor( a pro"e#orilor( a du@ovniilor et.( iar a,u&ul de putere #e re"erea la
puterea e #e e+erita de tre un "unionar u ran' #uperior a#upra unui "unionar u
ran' in"erior.
31
Curtea de Ca#aie #*a pronunat la aea vre!e 4n #en#ul te+tul de le'e avea 4n
vedere at$t autoritatea de "apt( $t %i ea de drept 8le'al9( ad!i$ndu*#e @iar autoritatea
!oral a unui preot a#upra o!unitii.
Uneltiri culpa+ile. Prin aea#t #inta'! le'ea avea 4n vedere orie "raud #au
4n%eliune are avea drept re&ultat deter!inarea unei per#oane # o!it o in"raiune.
*area de in&truciuni. In#truiunile tre,uiau a "i date u intenie( u ,un %tiin
vor #ervi pentru o!iterea in"raiunii.
;area de in#truiuni poate "i privit #u, du,lu a#pet( eea e due la inluderea
ae#tei ativiti 4n dou "or!e de partiipaie( 4n "unie de !o!entul 4n are #e aord %i
e"etul pe are 4l produe.
A#t"el( #e 4nadrea& pe tr$!ul provorii per#oana are d in#truiuni(
4nde!n$nd 4n aela%i ti!p la o!iterea in"raiunii( deter!in$nd apariia ideii de a #v$r%i
in"raiunea.
;i!potriv( #e 4nadrea& 4n li!itele unei o!pliiti !orale ativitatea de dare a
in#truiunilor "a de o per#oan are a luat de:a @otr$rea de a #v$r%i in"raiunea(
4ntru$t prin ae#te in#truiuni nu #e 4ndea!n( i #e a:ut o per#oan are a luat re&oluia
de o!itere a "aptei.
Cu alte uvinte( pentru a "i at de provoare( darea de in#truiuni tre,uie # na#
re&oluia in"raional( 4n a& ontrar "iind doar un at de o!pliitate !oral
Provoarea #i!pl
Alineatul 829 al art. 4- C. pen.( are prevedea provoarea #i!pl( a "o#t adu'at 4n
1- "e,ruarie 10-4( av$nd ur!torul uprin#/ PSunt a#e!enea a'eni provoatori aeia
ari( prin vre*unul din !i:loaele enu!erate 4n art. 234( vor "i provoat diret o!iterea
unei ri!e #au delit prev&ut de odiele penalQ.
Artiolul 234 C. pen. arta aele !i:loae relativ la alo!nie/ Pprin uvinte ro#tite
-n pu+lic) prin #rieri( prin i!pri!ate( prin de#ene( prin 'ravuri( prin e!,le!e v$ndute
#au e+pu#e la v$n&are( di#tri,uite #au a"ipte -n pu+lic. 8#.n.9.
32
Se on#tat a#t"el ( 4n ti!p e pentru provoarea ali"iat nu #e erea ele!entul
pu,liitii( pentru provoarea #i!pl prev&ut de alin. 829( ae#t ele!ent al pu,liitii
era indi#pen#a,il( 4ntru$t te+tul art. 234 C. pen.( la are le'ea tri!itea( erea aea#t
ondiie.
Aea#t di#tinie 4ntre provoarea #i!pl %i ea ali"iat e#te i!portant %i #u,
un alt a#pet( %i anu!e el al provocrii tar e!ect) aea#ta "iind pedep#it prin alin. 849
al art. 4- doar $nd ea #*a produ# prin vreunul din !i:loaele prev&ute de art. 234( "iind
pedep#it a#t"el doar provoarea #i!pl r!a# "r e"et.
E#te urioa# onepia le'iuitorului de la 10-4 de a pedep#i doar provoarea
#i!pl r!a# "r e"et( 4n ondiiile 4n are provoarea ali"iat de la alin. 819 al art. 4-
aprea a "iind !ai 'rav. S*a #u#inut aea#t provoare r!a# "r e"et tre,uie
on#iderat a o tentativ 4n raport u in"raiunea a rei e+eutare #*a ur!rit.
6. Instigarea ,n concepia Codului penal Carol al II-lea.
?er!enul de in#ti'are a "o#t pre"erat de le'iuitorul de la 133- elui de provoare
din ve@iul Cod penal ro!$n( repre&ent$nd determinarea intenionat a unei per&oane
la comiterea unei in!raciuni Rart. 27 alin. 819S.
In#ti'ator #au autor !oral era dei Paela are a i!a'inat "aptul e avea # #e
o!it 8onepiunea delituoa#9( a luat @otr$rea a # reali&e&e ae#t "apt 8re&oluiunea
delituoa#9 %i a "ut a aea#t @otr$re # "ie adoptat %i de un altul( are %i*a a#u!at
rolul de e+eutor 8deter!inarea delituoa#9 .
Pentru e+i#tena in#ti'rii a "or! a partiipaiei penale( #e erea a atul de
in#ti'are( are on#ta 4ntr*o ativitate inteletual( # ai, e"etul de a deter!ina
re&oluiunea ri!inal a autorului( deoaree( da nu!ai 4ntrea aea#t re&oluiune( era
vor,a de o o!pliitate inteletual #au !oral.
=i:loaele prin are #e putea reali&a aea#t deter!inare erau diver#e( 4ntru$t ele
nu erau deter!inate prin le'e( i li,ere.
In#ti'area tre,uia # "ieT ur!at de e+eutarea in"raiunii la are #e re"erea(
in"raiune e tre,uia # 4!,rae "or!a "aptului on#u!at ori el puin a unei tentative
pedep#i,ile. In a& ontrar( era aplia,il alin. ulti! al art. 127 C. pen.( are tri!itea la
33
re'ulile de #anionare a tentativei( uprin#e 4n art. 33 8#i#te! preluat din Codul penal
anterior9.
> per#oan ire#pon#a,il nu putea "i in#ti'at( 4n ae#t a& in#ti'atorul devenind
autor intelectual. Autorul inteletual era di"erit de in#ti'ator( "iind o per#oan are nu a
e+eutat per#onal in"raiunea( i printr*o alt per#oan( are era i'norant( inon%tientG
autorul inteletual ur!a a#t"el # r#pund 4n loul autorului !aterial.
?otodat( #*a #u#inut in#ti'atorul #e deo#e,ea %i de a'entul provoator( are nu
era un in#ti'ator #iner( i pre"ut. 4n art. 127 alin. 829 #e prevedea in#ti'atorul #e
pedep#ea a %i autorul.
34
Seciunea II. In&ti'area -n concepia Codului penal .
1.Preliminarii.
Potrivit art. 25 C. pen.( in#ti'ator e#te per#oana are( u intenie( deter!in o alt
per#oan # #v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penal.
In re'le!entarea Codului penal 4n vi'oare( a%adar( in#ti'area e#te o !orm a
participaiei penale are on#t 4n "apta unei per#oane 8in#ti'ator9 de a deter!ina( u
intenie( prin orie !i:loae( o alt per#oan 8in#ti'at9 # #v$r%ea# o "apt prev&ut de
le'ea penal.
In#ti'atorul de#"%oar( a%adar( 4n pri!ul r$nd( o activitate p&i/ic 8intern9 4n
adrul reia apare ideea #v$r%irii "aptei( #e deli,erea& 4n #en#ul o!iterii ei #au nu %i #e
deide 4n "inal a "apta # "ie o!i# de o alt per#oanG 4n adrul activitii !i,ice
8e+terne9( in#ti'atorul identi"i per#oana are ur!ea& # #v$r%ea# "apta( tran#!ite
@otr$rea ae#teia( ale'e !i:loul el !ai e"iient pentru a o deter!ina # o!it "apta et.
0. In&ti'area 1 Noiune 2i caracteri,are.
.n Codul penal( nu e#te de"init noiunea de in#ti'are( i noiunea de in#ti'ator( 4n
art. 25 art$ndu*#e / PIn#ti'ator e#te per#oana are( u intenie( deter!in pe o alt
per#oan # #v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penalB.
;in e+a!inarea ae#tei prevederi le'ale #e poate de#prinde %i de"iniia in#ti'rii.
A#t"el( #e poate #pune in#ti'are e#te o "or! de partiipaie !oral( arateri&at prin
35
aeea o per#oan( u intenie( deter!in o alt per#oan # o!it o "apt prev&ut de
le'ea penal.
In#ti'atorul( prin ativitatea #a( "ae # #e na# 4n !intea in#ti'atului @otr$rea de
a #v$r%i o "apt prev&ut de le'ea penal( ontri,uie( dei( la "or!area laturii #u,ietive
a in"raiuniiG de aeea( in#ti'atorului i #e !ai #pune autor !oral( iar in#ti'atului( autor
!aterial .In#ti'area #e deo#e,e%te de Po!pliitatea !oralB( deoaree in#ti'area
deter!in luarea @otr$rii( 4n ti!p e Po!pliitatea !oralB a:ut doar la 4ntrirea #au
!eninerea @otr$rii de:a luate.
In#ti'area e#te po#i,il( 4n 'eneral( la orie in"raiune( inlu#iv la ele
neintenionate( 4n ae#t din ur! a& "iind vor,a de in#ti'are i!proprie( re'le!entat 4n
art. 31 Cod penal
53
.
In#ti'ator( 4n vor,irea urent( e#te aela are 4ndea!n pe altul # o!it o "apt(
#u'er$ndu*i !ai 4nt$i ideea #v$r%irii aelei "apte %i "$ndu*l apoi # aepte aea idee %i
# trea la reali&area ei.
In#ti'area e#te( a%adar( relevant din punt de vedere al le'ii penale nu!ai atuni
$nd ativitatea de in#ti'are prive%te o "apt prev&ut de le'ea penal. In#ti'area
pre#upune( 4n !od "ire#( pre&ena a dou per#oane. Una( in#ti'atorul( are de#"%oar
ativitatea de in#ti'are %i alta( in#ti'atul( "a de are #e e"etuea& aea#t ativitate.
In#ti'area pre&int( 4n prinipal( un a#pet p#i@i( !oral( ea reea& 4n !intea altuia
@otr$rea de a #v$r%i "apta prev&ut de le'ea penal( reali&$nd 4n ae#t "el au&alitatea
p#i@i are preede %i 4n#oe%te apoi au&alitatea "i&i( adi e"etuarea atelor de
e+eutare prin are #e o!ite "apta.
;ar nu tre,uie # #e tra' onlu&ia ( ontri,uia in#ti'atorului ar "i nu!ai de
ordin !oral( in#ti'atorul de#"%oar %i el o ativitate "i&i( e"etuea& ate 6de e+e!plu/
ia ontat u el in#ti'at( 4l onvin'e( 4i prour in"or!aii * are on#tituie( 4n e#en(
adevrate ate de pre'tire 4n vederea o!iterii in"raiunii. )r ae#te ate !ateriale(
ontri,uia in#ti'atorului nu #*ar putea e+teriori&a %i ar r!$ne ine"iient.
In#ti'area e#te po#i,il la oriare din "aptele prev&ute de le'ea penal. Conret( nu
poate e+i#ta "apta #v$r%it "r autorG ori( autorul # "i oneput el 4n#u%i #v$r%irea "aptei
53
=aria NolIneaC( ;rept penal.Partea 'eneral( vol.II( Editura C@e!area( Ia%i 1332( p.4-5.
35
#au poate # "i "o#t deter!inat de un altul # o #v$r%ea#. A#t"el( in#ti'area e#te po#i,il
at$t la in"raiunile de aiune( $t %i la ele de inaiune( la ele de intenie( a %i la ele
de ulp( la ele are pot "i o!i#e de o #in'ur per#oan( $t %i la ele o!i#e u
pluralitate natural #au on#tituit de "ptuitori. C@iar la in"raiunile la are un autor nu
poate "i de$t o per#oan u o anu!it alitate * in"raiuni proprii * ideea %i @otr$rea de a
#v$r%i in"raiunea nu tre,uie neaprat # "ie proprii autorului( i pot "i re&ultatul unei
deter!inri provenite de la un altul( iar ae#ta poate "i orie per#oan( @iar %i una are nu
are alitatea erut autorului. ;e e+e!plu/ un ivil poate in#ti'a pe un !ilitar # de&erte&e
#au un partiular poate deter!ina pe un "unionar # #v$r%ea# un a,u& 4n #erviiu.
In#ti'area poate "i operat de o #in'ur per#oan( dar poate "i e"etuat %i de !ai
!ulte per#oane( "ie ono!itent( "ie #ue#iv "a de aeea%i per#oan #au "a de !ai
!ulte per#oane( dar privitor la aeea%i "apt prev&ut de le'ea penal. Pot e+i#ta( a#t"el(
oin#ti'atori( "ie "a de un #in'ur autor( "ie "a de oautorii aeleia%i "apte. E+i#t
onur# de in#ti'ri %i nu oin#ti'are( atuni $nd 4ntre di"erii in#ti'atori nu e+i#t vreo
4nele'ere( dar "apta a "o#t #v$r%it a ur!are o!un a ontri,uiei lor.
C$nd un in#ti'ator a luat parte %i a autor la o!iterea "aptei( #ituaia de in#ti'ator
#e a,#oar,e 4n aeea de autor. Se va ine 4n# #ea!a de ea la individuali&area pedep#ei. 4n
#peial la in"raiunile u pluralitate natural preu! ,i'a!ia( adulter #au ine#t( unde
unul dintre autori e#te de ele !ai !ulte ori in#ti'ator "a de ellalt autor.
#.Su+iecii in&ti'rii.
Ca "or! de ontri,uie la #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal(
in#ti'area pre#upune e+i#tena a dou per#oane( %i anu!e/ in&ti'atorul) re#petiv
per#oana are de#"%oar ativitatea de deter!inare( de in#ti'are( %i in&ti'atul) re#petiv
per#oana a#upra reia #e e+eut in#ti'area( ativitatea de deter!inare.
A#t"el( in#ti'atorul de#"%oar o ativitate are #e 4nadrea& 4ntr*o au&alitate
p#i@i( apr$nd 4n on#ein a autor moral) 4n ti!p e in#ti'atul de#"%oar o
3-
ativitate e #e 4nadrea& 4ntr*o au&alitate "i&i( apr$nd a#t"el a autor material al
"aptei.
a3 In&ti'atorul.
In#ti'ator poate "i orie per#oan are 4ndepline%te ondiiile 'enerale prev&ute de
le'e pentru a "i #u,iet ativ al in"raiunii.
De'ea nu ere a in#ti'atorul # 4ndeplinea# o alitate #peial( in#ti'area "iind
po#i,il la oriare dintre "aptele prev&ute de le'ea penal.
=ai !ult de$t at$t( in#ti'area e#te po#i,il at$t 4n a&ul in"raiunilor intenionate(
$t %i 4n a&ul elor din ulp( 4n aea#t din ur! #ituaie "iind vor,a de o partiipaie
i!proprie( 4n "or!a intenie*ulp R"or! re'le!entat 4n pre&ent 4n art. 31 alin. 819 C.
pen.S( aeea%i "or! de partiipaie e+i#t$nd %i 4n a&ul deter!inrii o!iterii "r
vinovie a unei "apte prev&ute de le'ea penal Raea#t din ur! "or! a partiipaiei
i!proprii "iind re'le!entat 4n pre&ent 4n uprin#ul art. 31 alin. 829 C. pen.S.
In#ti'area poate "i #v$r%it de o &in'ur per&oan #au de ctre mai multe
per&oane.
C$nd !ai !ulte per#oane de#"%oar ativiti de in#ti'are 4n ,a&a unei 4nele'eri
e+i#tente 4ntre ae#tea 4n #en#ul de a oopera( va e+i#ta coin&ti'are. Ativitatea
oin#ti'atorilor poate "i ono!itent #au #ue#iv.
A#t"el( oin#ti'are va e+i#ta %i atuni $nd o per#oan deter!in pe o alt per#oan
a( la r$ndul ei( # deter!ine pe o a treia per#oan # #v$r%ea# o "apt prev&ut de
le'ea penal. In aea#t #ituaie( va e+i#ta in&ti'are mediat din partea pri!ului in#ti'ator
%i in&ti'are imediat din partea elui de*al doilea( are 4l %i deter!in diret pe autor #
o!it "apta.
.n literatura :uridi #*a #u#inut
54
per#oanele are aionea& #ue#iv( u aeea%i
ontri,uie 4n deter!inarea autorului( vor avea( de a#e!enea( alitatea de oin#ti'atoriG
da 4n# pri!ul oin#ti'ator a "o#t !ai e"iient( ae#ta va r#punde pentru in#ti'are la
in"raiune( iar al doilea pentru o!pliitate !oralG autorul "iind deter!inat de tre
54
F. Ionescu, op. it( p. 432.
30
pri!a per#oan( ativitatea elei de*a doua nu a avut de$t araterul
unor ate de 4ntrire a @otr$rii de a aiona( luat de:a de autor.
.n aela%i #en#( #*a #u#inut de tre ali autori nu #unt 4ndeplinite ondiiile unei
oin#ti'ri $nd ativitatea de deter!inare are lo #ue#iv( iar in#ti'atul a luat @otr$rea
de a #v$r%i in"raiunea dup e a "o#t deter!inat de tre pri!ul in#ti'ator( "iind
ativitatea elorlali nu !ai are nii un rol 4n deter!inare( i doar 4n 4ntrirea @otr$rii
in"raionale * ativitate #pei"i o!pliilor
55
.
;a !ai !ulte per#oane de#"%oar ativiti de in#ti'are( #eparat unele "a de
altele( "r a e+i#ta vreo 4nele'ere 4ntre ae#tea( dei rar voin o!un de a oopera( va
e+i#ta concur& de in&ti'ri. Conur#ul de in#ti'ri poate "i nu!ai #ue#iv.
+3 In&ti'atul.
.n privina in#ti'atului( le'ea nu prevede nee#itatea 4ndeplinirii vreunor erine
#peiale %i( !ai !ult de$t at$t( nu i!pune nii !ar a in#ti'atul # 4ndeplinea# el
puin ondiiile 'enerale pentru a "i #u,iet ativ al in"raiunii la are a "o#t in#ti'at.
.n #ituaia 4n are el in#ti'at nu 4ndepline%te ondiiile 'enerale pentru a "i #u,iet
ativ al in"raiunii * "iind "ie o per#oan ire#pon#a,il( "ie un !inor u v$r#ta #u, 14 ani
et. U( ne vo! a"la 4n pre&ena unei participaii improprii.
.n raport de nu!rul per#oanelor in#ti'ate( #e di#tin'e 4ntre in&ti'area
individual) adre#at unei #in'ure per#oane #au unor per#oane deter!inate( %i in&ti'area
colectiv) adre#at unui nu!r nedeter!inat de per#oane.
.n #ituaia 4n are in#ti'area e#te adre#at !ai !ultor per#oane deter!inate
individual( e#te #u"iient pentru e+i#tena partiipaiei a nu!ai una dintre ae#tea #
trea la e+eutarea aiunii la are #*a in#ti'at. Unele "or!e de in#ti'are #unt inri!inate
a in"raiuni di#tinte( de #ine #tttoare( 4n a&ul rora nu e#te nevoie # #e produ
vreun re&ultat pentru a "i pedep#iteG de e+e!plu( $nd in#ti'area are lo "a de un nu!r
nedeter!inat de per#oane( "apta ar putea on#titui in#ti'area pu,li %i apolo'ia
55
C. Mitrac7e, op. it( p. 310.
33
in"raiunilor 8art. 324 C. pen.9( in#ti'area la di#ri!inare 8art. 31- C. pen.9( propa'anda
pentru r&,oi 8art. 355 C. pen.9 et.
.n a&ul ae#tor in"raiuni de #ine #tttoare( de a#e!enea( va putea e+i#ta
in#ti'are a at de partiipaie( $nd autorul lor e#te deter!inat de o alt per#oan # le
#v$r%ea#.
Seciunea III. Condiiile in&ti'rii.
Pentru e+i#tena in#ti'rii a "or! a partiipaiei penale %i pentru a in#ti'atorul #
"ie on#iderat partiipant( tre,uie 4ndeplinite ur!toarele ondiii/
A * e"etuarea unei ativiti de deter!inare din partea unei per#oane( in#ti'ator
"a de o alta( nu!it in#ti'atG
B * ativitatea de deter!inare # "i intervenit 4nainte a per#oana "a de are #e
de#"%oar # "i luat @otr$rea de a #v$r%i "apta prev&ut de le'ea penalG
C * ativitatea de deter!inare # #e e"etue&e u intenieG
; * in#ti'area # "ie ur!at de e+eutare ori # "ie ur!at el puin de o tentativ
pedep#i,il.
A * 4ctivitatea de determinare 4nepe( de re'ul( printr*un 4nde!n adre#at de
in#ti'ator altei per#oane( %i #e 4ntre'e%te prin deter!inarea e"etiv a ae#teia la o!iterea
"aptei avut 4n vedere de in#ti'ator( prin luarea @otr$rii de a o!ite "apta. 4nde!nul #e
poate !ani"e#ta #u, "or! oral #au #ri#.
Pentru aeptarea @otr$rii( in#ti'atorul poate "olo#i di"erite !i:loae( 4n "unie de
ondiia p#i@i a elui in#ti'at( de #tarea 4n are #e a"la 4n !o!entul in#ti'rii( de
raporturile #ale u in#ti'atorul. Pentru tran#!iterea @otr$rii( uneori e#te #u"iient # #e
"olo#ea# anu!ite ar'u!ente( # #e inite un anu!it "ond p#i@i uno#ut de in#ti'ator(
dup u!( 4n alte #ituaii( pentru aptarea voinei in#ti'atului( #e i!pune "olo#irea unor
daruri( rearea de avanta:e #au #ituaii onvena,ile( "olo#indu*#e @iar a!eninarea #au
on#tr$n'erea. 4n pri!a ipote&( in#ti'area e#te #i!pl( iar 4n a doua( e#te ali"iat.
Sta,ilirea !odului de deter!inare pre&int un intere# prati 4n operaiunea de
individuali&are :udetorea# a pedep#ei in#ti'atorului.
47
Eotr$rea poate "i tran#!i# in#ti'atului diret prin indiarea e+pliit a "aptei pe
are # o o!it autorul( a& 4n are in#ti'area e#te diret #au "r a #e !ani"e#ta 4n ae#t
"el( #e reea& o anu!it #tare de #pirit in#ti'atului( prin initarea unor #enti!ente de
r&,unare( lo!ie( 'elo&ie are*1 ondu la luarea @otr$rii( #ituaie 4n are in#ti'area
e#te indiret. ;a 4n pri!ul a& le'tura #u,ietiv dintre partiipani e#te ,ilateral( 4n
#ituaia in#ti'rii indirete( le'tura e#te unilateral( autorul ned$ndu*%i #ea!a a "o#t
deter!inat la o!iterea "aptei.
;eter!inarea #e poate "ae %i "a de o per#oan are aionea& "r vinovie *
ire#pon#a,il( !inor( are nu r#punde penal * a& la are in#ti'area 4!,ra "or!
i!proprie 8art. 31 Cod penal9.
;eter!inarea 4n#ea!n luarea e"etiv a @otr$rii de tre el in#ti'at( indi"erent
de 4!pre:urarea da o pune #au nu 4n e+eutare
55
.
;a o pune 4n e+eutare( in#ti'area repre&int o "or! de partiipaie la "apta
o!i#( iar da el in#ti'at nu !ai d ur# in#ti'rii( #e reali&ea& in#ti'area neur!at de
e+eutare( prev&ut 4n art. 23 Cod penal.
Re&ult nu e+i#t in#ti'are 4n a&ul a%a*nu!itei Pin#ti'ri aparenteB( $nd el
a#upra ruia #*a e"etuat deter!inarea( nu a luat @otr$rea de a o!ite "apta #au a l#at
doar i!pre#ia a "o#t deter!inat %i ulterior anun viti!a #au or'anele o!petente
5-
.
In#ti'area #e poate e"etua de o #in'ur per#oan #au de dou per#oane( la aeea%i
"apt( ono!itent #au #ue#iv.
.n a&ul din ur!( #e reali&ea& o oin#ti'are( partiipanii "iind ei doi in#ti'atori
%i autorul( are au ooperat la #v$r%irea aeleia%i "apte. Coin#ti'area nu tre,uie
on"undat u onur#ul de in#ti'ri( i e+i#t 4n #ituaia 4n are dou per#oane deter!in
pe alta la o!iterea aeleia%i "apte( "ieare aion$nd #eparat( "r o 4nele'ere %i
ooperare 4ntre ei.
;a dup e"etuarea ativitii de in#ti'are( in#ti'atorul partiip ne!i:loit la
#v$r%irea "aptei alturi de autor( nu va r#punde pentru un onur# de in"raiuni 4n are
55
=aria Nol&neaC ( op. it.( p. 4-0.
5-
Va#ile Papadopol( PE+a!en teoreti al pratiii ?ri,unalului Supre! 4n !ateria dreptului penalB( Partea
'eneral( 4n Revi#ta Ro!$n de ;rept( nr. 12F13-4( p. 113*121.
41
#*ar reuni ele dou "or!e de partiipaie( i nu!ai pentru oautorat( 4n are #e a,#oar,e
ativitatea anterioar de in#ti'are.
Nu #e reali&ea& onur#ul de in"raiuni pentru ele dou "or!e de partiipaie
repre&int ate de ooperare 4n reali&area unei #in'ure in"raiuni( %i nu a unor "apte
penale di"erite.
B * In#ti'area pre&int relevan penal da ativitatea de deter!inare #e re"er la
sv#r%irea de ctre autor a unei "apte prev!ute de legea penal * aea#t ondiie
i!pli nee#itatea a in#ti'area # "ie ert( adi ativitatea de deter!inare # "ie
reali&at a#t"el 4n$t el in#ti'at # ia uno%tin #e voie%te %i #e ur!re%te a el #
o!it o "apt prev&ut de le'ea penal( on#u!at #au nu!ai o tentativ( $nd le'ea
penal #anionea& tentativa aelei "apte.
Nu 4nt$!pltor a! #u,liniat o,ietivul atelor de deter!inare 4l on#tituie
o!iterea de tre autor a unei "apte prev&ute de le'ea penal/ da ineva deter!in o
per#oan # o!it o "apt prev&ut de le'ea penal 4n alitate de o!plie( in#ti'are la
o!pliitate( iar aea#t din ur! per#oan 4nle#ne%te #au a:ut #v$r%irea "aptei( atuni
po&iia :uridi a a!,elor per#oane e#te ea de o!plii.
.ntr*adevr( el e deter!in pe altul # a:ute la o!iterea unei "apte prev&ute de
le'ea penal ontri,uie de "apt la #v$r%irea "aptei( a#t"el 4n$t( 4n realitate( o!ite el
4n#u%i un at de o!pliitate !oral %i e#te( dei( o!plie @iar 4n lip#a unui te+t are #*
1 ali"ie a#t"el.
Ativitatea de deter!inare # "i intervenit 4nainte a per#oana "a de are #e
de#"%oar # "i luat @otr$rea de a #v$r%i "apta prev&ut de le'ea penal. In#ti'area
pre#upune # nu e+i#te o deter!inare anterioar #au o autodeter!inare.
Cel are de#"%oar o ativitate de deter!inare la o!iterea unei "apte "a de o
per#oan are anterior lua#e @otr$rea de a o o!ite( nu are alitatea de in#ti'ator. ;a
ativitatea #a are doar rolul de a 4ntri @otr$rea in"raional a eluilalt( #e va tran#"or!a
4n o!pliitate !oral.
C * 4ctivitatea de determinare s se e"ectue!e cu intenie( adi el are in#ti' o
alt per#oan # de#"%oare aea#t ativitate anu!e pentru a a:un'e la #v$r%irea "aptei
are "or!ea& o,ietul in#ti'rii.
42
Nu e+i#t( dei( in#ti'are din ulp( $nd uvinte i!prudent ro#tite au deter!inat
pe o alt per#oan # o!it o "apt prev&ut de le'ea penal( aea#t 4!pre:urare din
are re&ult autorul a "o#t oareu! #u, in"luena unei #u'e#tii( va putea #ervi la
individuali&area pedep#ei autorului( dar nu va due la e+i#tena unei in#ti'ri penale.
Pentru e+i#tena ondiiei privitoare la e+i#tena in#ti'atorului nu e#te i!portant
da per#oana in#ti'at a o!i# "apta u intenie * 4n are a&( va e+i#ta o partiipaie
propriu*&i# * #au din ulp * a& 4n are( partiipaia va "i i!proprie.
Pentru e+i#tena in#ti'rii nu intere#ea& #opul #au !o,ilul pe are 1*a avut 4n
vedere in#ti'atorul. A#t"el e+i#t in#ti'are %i atuni $nd in#ti'atorul nu a ur!rit
reali&area "aptei la are a in#ti'at( i punerea elui in#ti'at 4n #ituaia de a "i denunat %i
#urprin# 4n !o!entul 4neperii e+eutrii .a'ent provoator
50
.
In#ti'area( "iind o "or! de partiipaie are #e o!ite nu!ai u intenie( nu %i din
ulp( pune pro,le!a da e#te po#i,il la in"raiunile praeterintenionate.
R#punderea in#ti'atorului pentru a#e!enea "apte #e re&olv 4n ,a&a art. 20( al. 2
C. penal( re"eritor la iru!#tanele reale %i la !odul u! #e r#"r$n' a#upra
partiipanilor
* * Instigarea s "ie urmat de e.ecutare. Condiia e#te 4ndeplinit %i aruni $nd
in#ti'atul a 4neput #v$r%irea "aptei la are a "o#t deter!inat( dar ulterior #*a de#i#tat #au a
4!piediat produerea re&ultatului.
;a in#ti'atul nu a treut la o!iterea "aptei( aruni nu e#te 4ndeplinit ondiia
pre&entat %i nu #e reali&ea& "or!a de partiipaie a in#ti'rii( iar ativitatea in#ti'atorului
poate 4!,ra "or!a unei in"raiuni di#tinte
53
.
In#ti'area a "or! de partiipaie nu tre,uie on"undat u anu!ite "or!e de
Pin#ti'areB( de 4nde!n( inri!inate a in"raiuni de #ine*#tttoare( dar are #e pot
tran#"or!a 4n ate de partiipare $nd( 4n ur!a aiunii de in#ti'are( o per#oan a dat ur#
ae#teia( #v$r%ind "apta la are a "o#t in#ti'at.
50
Vintil ;on'oro& 6 Io#i" )odor 6 Sie'"ried Va@ane 6 Nioleta Ilie#u 6 Ion >anea * Con#tantin
Bulai 6 Rodia Stnoiu( E+pliaii teoretie ale Codului penal ro!$n( vol.1( Editura All BeC( Buure%ti
2773( p.1-0.
53
Con#tantin Bulai 6 )ilipa% Avra! 6=itra@e Con#tantin( ;rept penal ro!$n( Editura Pre## P=i@aelaB(
Buure%ti 133-( p.52.
43
A#t"el( Codul penal( inri!inea& 4n art. 324( #u, denu!irea PIn#ti'area pu,li %i
apolo'ia in"raiunilorB( "apta de a 4nde!na pu,liul( prin di"erite !i:loae( # nu re#pete
le'ile ori # #v$r%ea# "apte e on#tituie in"raiuni.
De'ea a inri!inat a "apt penal #i!plul 4nde!n al pu,liului 4n #en#ul elor
a!inte datorit periolului #oial pre&entat de o a#t"el de ativitate( av$nd 4n vedere
ondiiile 4n are #e e"etuea& %i e"etele pe are le poate antrena. ;a 4nde!nul #e
"inali&ea& prin deter!inare( are are drept ur!are o!iterea in"raiunii la are #*a
in#ti'at( ae#ta va on#titui un at de partiipaie #u, "or!a in#ti'rii la "apta #v$r%it(
#aniona,il potrivit re'le!entrii 'enerale 8art. 25 %i art. 2- Cod penal9.
44
Capitolul III . ormele in&ti'rii.
Seciunea 1. In&ti'area individual 2i in&ti'area colectiv.
In "unie de nu!rul per#oanelor "a de are #e de#"%oar ativitatea de in#ti'are(
#e di#tin'e 4ntre in#ti'area individual %i in#ti'area oletiv.
In#ti'area e#te individual atuni $nd e#te adre#at unei per#oane deter!inate 8a&
4n are in#ti'area e#te &in'ular3 #au !ai !ultor per#oane deter!inate 8a& 4n are
in#ti'area e#te plural3.
In#ti'area e#te colectiv atuni $nd #e adre#ea& unui nu!r nedeter!inat de
per#oane %i are nu prive%te anu!ite per#oane( i orie per#oan dintr*un 'rup.
Spre deo#e,ire de in#ti'area individual( are poate avea un arater a#un#(
in#ti'area oletiv e#te( prin natura ei( pu,li( produ$nd prin ea 4n#%i( independent de
ur!rile #ale( o tul,urare a ordinii( o a!eninare a lini%tii pu,lie.
In#ti'area oletiv e#te inri!inat 4n !od di#tint( a in"raiune de #ine #tttoare(
4n Partea #peial a Codului penal( re#petiv 4n art. 324( #u, denu!irea de Pin#ti'are
pu,li %i apolo'ia in"raiunilorQ.
Potrivit alin. 819 al art. 324 C. pen.( on#tituie in"raiunea de in#ti'are pu,li %i
apolo'ia in"raiunilor P"apta de a 4nde!na pu,liul prin 'rai( #ri# #au prin orie alte
!i:loae( de a nu re#peta le'ile ori de a #v$r%i "apte e on#tituie in"raiuniQ.
45
Potrivit alin. 849 al art. 324 C. pen.( in"raiunea on#t 4n Ppurtarea 4n pu,li a unei
uni"or!e( e!,le!e( in#i'ne #au altor a#e!enea #e!ne di#tintive neautori&ate( 4n
#opurile artate 4n alin. 819Q.
.n "ine( potrivit alin. 859 al te+tului( in"raiunea on#t 4n Pludarea 4n pu,li a
elor are au #v$r%it in"raiuni #au a in"raiunilor #v$r%ite de ae%tiaQ. Cu toate
te+tul inri!inator poart denu!irea !ar'inal de Pin#ti'are pu,li %i apolo'ia
in"raiunilorQ( 4n realitate #unte! 4n pre&ena a trei variante ale in"raiunii de in#ti'are
pu,li( re#petiv/ in#ti'area diret re'le!entat de alin. 819( are %i on#tituie varianta
tip a in"raiuniiG in#ti'area indiret #u, "or! de apolo'ie #i!,oli %i in#ti'area
indiret #u, "or! de apolo'ie real.
Aea#t in"raiune poate "i #v$r%it de orie per#oan( le'ea nei!pun$nd vreo
ondiie #peial are # "ie 4ndeplinit de #u,ietul ativ.
?otodat( partiipaia penal e#te po#i,il #u, toate "or!ele #ale( dei inlu#iv #u,
"or!a in#ti'rii( in#ti'ator put$nd "i el are deter!in o alt per#oan # 4nde!ne
pu,liul la nere#petarea le'ilor #au la o!iterea de in"raiuni.
Ele!entul !aterial al ae#tei in"raiuni e#te tipi pentru eea e 4n#ea!n e#ena
in#ti'rii( on#t$nd 4n aiunea de 4nde!nare a pu,liului la nere#petarea le'ilor #au la
#v$r%irea unor "apte e on#tituie in"raiuni.
A#t"el( pentru e+i#tena in#ti'rii oletive tre,uie # e+i#te un 4nde!n( eea e
pre#upune o initare( tre&irea unui intere#( o #"tuire( #u'erare !ani"e#tat prin viu 'rai(
prin #ri# ori prin alte !i:loae.
S*a apreiat 4nde!nul 4n#ea!n !ai puin de$t o deter!inare( 4ntru$t( da 4n
a&ul deter!inrii #e a:un'e la adoptarea unei @otr$ri de tre el vi&at prin aiunea de
deter!inare( 4n a&ul 4nde!nului aea#t "inalitate poate # nu "ie atin#. )olo#ind
ter!enul Pa 4nde!naQ( le'iuitorul a artat( a%adar( nu tre,uie # "ie vor,a de un
4nde!n are a reu%it # deter!ine.
In"raiunea #u,&i#t "r a "i nee#ar # #e #v$r%ea# vreo in"raiune #au vreun
at de nere#petare a le'ilor.
;a 4n# in#ti'area pu,li a avut a ur!are #v$r%irea in"raiunii la are #*a
in#ti'at( ea #e onverte%te 4n in#ti'are( a "or! de partiipaie la aea in"raiune. In ae#t
45
#en#( art. 324 alin. 839 C. pen prevede ( da in#ti'area pu,li a avut a ur!are
#v$r%irea in"raiunii la are #*a in#ti'at( pedeap#a e#te ea prev&ut de le'e pentru aea
in"raiune.
Seciunea II. In&ti'area direct 2i in&ti'area indirect.
;up !odalitatea 4n are in#ti'atorul o!uni 4nde!nul #u la #v$r%irea "aptei
prev&ute de le'ea penal( #e di#tin'e 4ntre in#ti'area diret %i in#ti'area indiret.
In#ti'area e#te direct atuni $nd in#ti'atorul o!uni 4n !od diret( e+pliit
elui in#ti'at ideea #v$r%irii in"raiunii( art$ndu*i ae#tuia e anu!e in"raiune tre,uie #
#v$r%ea# %i deter!in$ndu*1 a#t"el # 4%i a#u!e rolul de autor.
In#ti'area e#te indirect atuni $nd in#ti'atorul nu tran#!ite 4n !od diret(
e+pliit elui in#ti'at ideea #v$r%irii in"raiunii( i reea& nu!ai o #tare de #pirit are(
prin ea 4n#%i( "ae # #e na# 4n !intea elui in#ti'at ideea %i re&oluiunea delituoa#(
a%a "el 4n$t( indiret( #*a a:un# la aela%i re&ultat la are #*ar "i a:un# %i pe ale diret.
)or!a ea !ai i!portant de in#ti'are indiret e#te apolo'ia in"raiunilor #au
in"ratorilor( adi ludarea( apro,area unor anu!ite in"raiuni #au prea!rirea(
'lori"iarea autorilor lor( 4n #opul de a deter!ina %i pe alii # le ur!e&e e+e!plul.
Apolo'ia( la r$ndul ei( poate "i concret) atuni $nd #e re"er la in"raiuni reale
#au la in"ratori uno#ui( ori a+&tract) atuni $nd are a o,iet orie r&vrtire
4!potriva le'ilor #au ordinii pu,lie.
?otodat( apolo'ia poate "i real) $nd re&ult din ate( uv$ntri( #rieri( #au
&im+olic) atuni $nd deriv din anu!ite #e!ne( e!,le!e( drapele et.
> alt "or! 4n are #e poate onreti&a in#ti'area indiret e#te %i ea reali&at
prin per&oan interpu&) in#ti'atorul aion$nd %i 4n aea#t #ituaie 4n !od indiret(
!i:loit a#upra in#ti'atului.
4-
Seciunea III. In&ti'area cali!icat 2i in&ti'area &impl.
;up !i:loaele "olo#ite de in#ti'ator pentru deter!inarea in#ti'atului #
#v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penal( #e di#tin'e 4ntre in#ti'area #i!pl %i
in#ti'area ali"iat.
4n a&ul in#ti'rii &imple) in#ti'atorul #e "olo#e%te doar de ar'u!ente( de puterea #a
proprie de a onvin'e( 4n ti!p e 4n a&ul in#ti'rii cali!icate) #e "olo#e# de tre
in#ti'ator anu!ite !i:loae 4n #opul deter!inrii in#ti'atului 4n #en#ul o!iterii "aptei
8#pre e+e!plu( #e o"er ,ani ori alte avanta:e( #e "a pro!i#iuni( #e "olo#e# a!eninri(
a!'iri et.9.
Seciunea IV. In&ti'area determinat 2i in&ti'area indeterminat.
;up u! in#ti'atorul 4ndea!n la #v$r%irea unei anu!ite "apte prev&ute de
le'ea penal #au la o!iterea orireia dintre "aptele prev&ute de le'ea penal( #e
di#tin'e 4ntre in#ti'area deter!inat %i ea nedeter!inat.
In#ti'area e#te determinat atuni $nd in#ti'atorul prei&ea& in"raiunea %i
ondiiile 4n are ea ur!ea& # "ie o!i# %i e#te nedeterminat 8indeter!inat9 atuni
$nd #e in#ti' la #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal( oriare ar "i aea#ta(
opiunea 4n #en#ul #v$r%irii uneia #au alteia dintre "aptele inter&i#e aparin$nd
in#ti'atului.
40
Seciunea V. In&ti'area evident 2i in&ti'area in&idioa&.
;up !odul de#@i# #au a#un# 4n are aionea& in#ti'atorul pentru deter!inarea
in#ti'atului # #v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penal( in#ti'area poate "i evident
8de#@i#( e+pliit9 #au in#idioa# 8a#un#9.
In#ti'area e#te evident atuni $nd in#ti'atorul aionea& pe "a( e+pune de#@i#
#opul #u( "r a*%i a#unde rolul de a*1 onvin'e la #v$r%irea "aptei pe in#ti'at( %i
in&idioa&) atuni $nd in#ti'atorul aionea& oult( din u!,r( "r a*%i de&vlui rolul(
a#t"el 4n$t el in#ti'at # nu reali&e&e "aptul e#te in#ti'at # o!it o in"raiune.
Seciunea VI .In&ti'area imediat 2i in&ti'area mediat.
;up !odul de aiune a in#ti'atorului pentru deter!inarea in#ti'atului la
#v$r%irea "aptei prev&ute de le'ea penal( #e di#tin'e 4ntre in#ti'area i!ediat %i
in#ti'area !ediat.
.n a&ul in#ti'rii imediate) in#ti'atorul #e adre#ea& diret %i 4n !od ne!i:loit
elui in#ti'at( "r a:utorul altei per#oane( pe $nd 4n a&ul in#ti'rii mediate) in#ti'atorul
reali&ea& deter!inarea printr*o per#oan interpu#( printr*un inter!ediar.
;a inter!ediarul tran#!ite 4nde!nul "r vreo ontri,uie per#onal la
deter!inarea autorului # o!it "apta( el va avea alitatea de complice la in&ti'are4 da
va dep%i ae#t rol( ontri,uind la deter!inarea autorului( alturi de el are a tran#!i#
in#ti'area( inter!ediarul va avea( %i el( alitatea de in#ti'ator( e+i#t$nd( dei( o coin&ti(
'are
56
.
-7
?ri,. Supre!( Seia penal( dei&ia nr. 125F13-1( 4n I. lone#u, op. it.( p. 432.
43
;a !ai !ulte per#oane e+eut ono!itent ate de in#ti'are( ele vor avea
alitatea de oin#ti'atori. .n a&ul 4n are oin#ti'atorii aionea& #ue#iv( a!$ndoi
av$nd aeea%i ontri,uie 4n deter!inarea autorului( vor avea( de a#e!enea( alitatea de
oin#ti'atori. ;a pri!ul in#ti'ator a "o#t el e"iient( ae#ta va r#punde pentru in#ti'are
la in"raiune( iar al doilea pentru o!pliitate !oralG autorul "iind deter!inat de pri!a
per#oan( ativitatea elei de*a doua nu a avut de$t araterul unor ate de 4ntrire a
@otr$rii de a aiona( luat de:a de autor .
Seciunea VII. In&ti'area proprie 2i in&ti'area improprie.
;up "or!a de vinovie u are aionea& in#ti'atul( in#ti'area poate "i proprie
#au i!proprie.
Cel are deter!in "or!a in#ti'rii e#te in#ti'atulG a#t"el( $nd in#ti'atul aionea&
u intenie( va aiona u aeea%i "or! de vinovie a %i in#ti'atorul( e+i#t$nd in#ti'are
proprie) iar 4n #ituaia 4n are in#ti'atul va aiona din ulp #au "r vinovie( va e+i#ta
in#ti'are improprie.
Seciunea VIII. In&ti'area i,+utit 7act de participaie3 2i in&ti'area !r re,ultat
7in!raciune de &ine &tttoare3.
.n literatura de #peialitate !ai ve@e #*a #u#inut Pprovoarea r!a# "r e"et
tre,uie on#iderat a o tentativ 4n raport u in"raiunea a rei e"etuare #*a ur!ritQ.
.n ar'u!entarea ae#tui punt de vedere( #*a artat in#ti'atorul 8a'entul
provoator9 de#"%oar o ativitate are e#te ali"iat prin ea 4n#%i a iliit penalG a#t"el(
aea#ta poate "i privit 4n aela%i !od 4n are le'ea penal prive%te orie ativitate
pedep#i,il( "ie i&,utit( "ie r!a# 4n "a&a tentativei.
E#te po#i,il a in#ti'atorul 8a'entul provoator9 are 4ndea!n alte per#oane #
#v$r%ea# o in"raiune # 4%i vad ativitatea r!$n$nd "r e"et( "ie pentru ei
in#ti'ai nu au aeptat 4nde!nul( "ie pentru ( aept$ndu*l( nu #*au inut de an'a:a!ent
ori "ie pentru ei in#ti'ai nu au reu%it 4n de!er#ul lor.
57
.n toate ae#te a&uri( #ituaia in#ti'atorului e#te aeea%i/ din punt de vedere
#u,ietiv( a dorit #v$r%irea unei "apte pentru a produe un re&ultat iliit( iar pe plan
o,ietiv( %i*a e+teriori&at dorina prin o!iterea de ate univoe aparin$nd de#"%urrii
ativitii e tre,uia # ondu la re&ultatul iliit.
A#t"el( #*a on@i# 4n #en#ul #unt 4ntrunite toate ondiiile unei tentative
pedep#i,ile( ativitatea in#ti'atorului "iind ter!inat( "r 4n# a re&ultatul # #e produ(
din au&e independente de voina #a.
Codul penal Carol al II*lea #aniona in#ti'area neur!at de e+eutare *
inri!inat 4n uprin#ul art. 127 alin. 839 U potrivit re'ulilor de #anionare a tentativei
prev&ute de art. 33( u o pedeap# uprin# 4ntre :u!tatea !ini!ului #peial al pedep#ei
prev&ute de le'e pentru in"raiunea e a "or!at o,iet al in#ti'rii %i !ini!ul 'eneral(
iar 4n #ituaia 4n are !ini!ul #peial al pedep#ei era @iar !ini!ul 'eneral( put$nd "i
apliat a!enda.
De'iuitorul Codului penal de la 133- a 4nele# # pedep#ea# nu!ai in#ti'area
diret r!a# "r re&ultat Rprev&$nd ae#t luru 4n !od e+pre# 4n uprin#ul art. 127 alin.
839 C. pen.S %i nu!ai atuni $nd #e re"er la o in"raiune pe are le'ea o pedep#e%te u o
pedeap# privativ de li,ertate !ai !are de 2 ani.
S*a apreiat Ple'iuitorul a proedat "oarte prudent( atuni $nd a inri!inat
nu!ai in#ti'area diret r!a# "r re&ultat( "iind in#ti'area indiret e#te 'reu de
#ta,ilit atuni $nd a r!a# "r re&ultatQ.
.n raport de atuala re'le!entare uprin# 4n art. 23 C. pen.( 4n literatura :uridi #*
a apreiat ae#t te+t de le'e une%te #u, o denu!ire !ar'inal o!un * in#ti'area
neur!at de e+eutare * dou ate'orii de ate( deo#e,ite prin ur!rile %i #e!ni"iaia lor/
atele de in#ti'are neur!ate de e+eutarea "aptei %i atele de in#ti'are ur!ate de
de#i#tarea autorului ori de 4!piediarea de tre autor a produerii re&ultatului.
a9 ?re,uie prei&at noiunea de acte de in&ti'are neurmate de e8ecutarea
!aptei pre#upune ideea 4n#u%irii de tre el in#ti'at a @otr$rii tran#!i#e 4n #en#ul
#v$r%irii "aptei la are a "o#t 4nde!natG aea#t noiune neinlu&$nd %i aele ate prin are
o per#oan a 4nerat( "r a reu%i( # in#u"le alteia @otr$rea de a #v$r%i o "apt prev&ut
de le'ea penal.
51
Aea#t onlu&ie #e i!pune 4n raport de ter!enul Pdeter!inareQ "olo#it de
le'iuitor 4n uprin#ul art. 25 C. pen.( a#t"el nu #e poate vor,i de Pin#ti'areQ %i de Pate
de in#ti'areQ at$ta ti!p $t ativitatea de#"%urat de a%a*&i#ul Pin#ti'atorQ nu a avut
e"etul de a deter!ina pe el Pin#ti'atQ # o!it "apta prev&ut de le'ea penal.
Si!plele 4nerri #terile de a deter!ina #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea
penal pot dea 4n# #u, inidena le'ii penale 4n !od di#tint( de #ine #tttor.
.n onlu&ie( e+i#t Pate de in#ti'are neur!ate de e+eutarea "apteiQ 4n #en#ul art.
23 alin. 819 te&a I C. pen. nu!ai atuni $nd in#ti'atorul a i&,utit #*1 deter!ine pe el
in#ti'at( 4n# ae#ta( dup e a aeptat propunerea "ut %i a luat @otr$rea de a #v$r%i
"apta prev&ut de le'ea penal( #*a r&'$ndit %i nu a !ai treut la e+eutare #au( da a
4neput e+eutarea( aea#ta a r!a# 4n "or!a unei tentative nepedep#i,ile.
.ntru$t el Pin#ti'atQ nu a #v$r%it vreo "apt prev&ut de le'ea penal( nu poate
e+i#ta partiipatie %i dei nii in#ti'are u arater de partiipatie( ativitatea in#ti'atorului
"iind inri!inat 4n !od di#tint( 4n ondiiile art. 23 C. pen. In#ti'area neur!at de
e+eutarea "aptei are araterul unei in!raciuni autonome inri!inate a atare 4n Partea
'eneral a Codului penal %i #anionat u o pedeap# varia,il( derivat din pedeap#a
prev&ut de le'e pentru in"raiunea la are #*a in#ti'at.
A#t"el( potrivit art. 23 alin. 819 C. pen.( in#ti'area neur!at de e+eutare P#e
#anionea& u o pedeap# 4ntre !ini!ul #peial al pedep#ei pentru in"raiunea la are
#*a in#ti'at %i !ini!ul 'eneral( iar 4n a&ul 4n are pedeap#a prev&ut de le'e e#te
deteniunea pe via( #e apli pedeap#a 4n@i#orii de la 2 la 17 aniQ.
Da aea#t "or! de in#ti'are neur!at de e+eutare( in#ti'atorul devine autor al
in"raiunii %i de aeea o!pliii la in#ti'are 8ei are au a:utat pe in#ti'ator9 vor "i tra%i la
r#pundere 4n alitate de o!plii la aea#t in"raiune de #ine #tttoare %i pedep#ii( 4n
prinipiu( a %i autorul 8in#ti'atorul9.
,9 In a&ul eleilalte ate'orii de ate re'le!entate de art. 23 alin. 819 C. pen.(
re#petiv actele de in&ti'are urmate de de&i&tarea autorului ori de -mpiedicarea de
ctre ace&ta a producerii re,ultatului) el in#ti'at nu nu!ai a luat @otr$rea de a
#v$r%i "apta prev&ut de le'ea penal( dar a %i e"etuat ate de e+eutare pedep#i,ile(
52
4n# ulterior "ie #*a de#i#tat( "ie a 4!piediat produerea re&ultatului "aptei o!i#e( 4n
ondiiile art. 22 C. pen.
A#t"el( at$t 4n a&ul de#i#trii( $t %i 4n el al 4!piedirii produerii re&ultatului(
autorul a #v$r%it o "apt prev&ut de le'ea penal( 4n# e#te aprat de r#pundere pentru
aea#ta( u e+epia a&ului 4n are atele #v$r%ite p$n 4n !o!entul de#i#trii ori al
4!piedirii produerii re&ultatului on#tituie( ele 4n#ele( o alt in"raiune.
Ca atare( atele 4ndeplinite p$n 4n !o!entul de#i#trii ori al 4!piedirii
produerii re&ultatului au #e!ni"iaia unor ate de partiipaie( aea#t on#ein "iind
deter!inat de e+i#tena unui 4neput de e+eutare a in"raiunii e a "or!at o,ietul
in#ti'rii.
Sin'urul e"et pe are de#i#tarea ori 4!piediarea de tre autor a produerii
re&ultatului 4l are a#upra in#ti'atorului e#te o diminuare a r&punderii penale 4n
ondiiile art. 23 alin. 819 C. pen.
53
Capitolul IV.
E8plicaii complementare.
Seciunea I. Interaciuni ale in&ti'rii cu alte in&tituii de drept penal.
1.In&ti'area prin ameninare 2i ameninarea ca in!raciune de &ine &tttoare.
.n privina !i:loaelor prin are #e poate reali&a aiunea de deter!inare a unei
per#oane # #v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penal( e#te de anali&at o pro,le!
i!portant %i o!ple+( re#petiv aeea a deter!inrii reali&ate prin a!eninare.
.n dotrin a "o#t unani! aeptat a!eninarea poate on#titui un !i:lo prin
are # #e reali&e&e deter!inarea unei per#oane de tre o alta 4n #en#ul #v$r%irii unei
"apte prev&ute de le'ea penal.
Cu! #e poate reali&a 4n# o di#tinie ore#pun&toare 4ntre a!eninarea a !i:lo
de deter!inare 4n #en#ul #v$r%irii unei in"raiuni( 4n li!itele 4n# ale unei partiipaii
proprii( %i a!eninarea #pei"i unei partiipaii i!proprii 84n a&ul reia autorul
aionea& "r vinovie( a e"et al on#tr$n'erii !orale9( 4n ae#t din ur! a& per#oana
a!eninat "iind #ilit # alea' 4ntre o!iterea unei in"raiuni %i #u"erirea unui ru
i!ediatW
Anali&$nd ondiiile 4n are voina per#oanei deter!inate # o!it o "apt
prev&ut de le'ea penal e#te ani@ilat #u, e"etul on#tr$n'erii !orale( #e on#tat *
potrivit art. 45 alin. 829 C. pen. * a!eninarea tre,uie # produ elui a!eninat o te!ere
puterni e 4l on#tr$n'e # aione&e 4n #en#ul dorit de el are a!enin( per#oana
a!eninat ne!aiav$nd a#t"el po#i,ilitatea de a*%i diri:a #in'ur voina.
54
?otodat( rul are a!enin tre,uie # on#tituie un periol 'rav pentru el
a!eninat ori pentru o alt per#oan( # "ie #erio#( atual ori i!inent %i( nu 4n ulti!ul r$nd(
#erio#.
Se !ai i!pune( de a#e!enea( a rul are a!enin # nu poat "i 4nlturat prin
alte !i:loae( i nu!ai prin #v$r%irea unei "apte prev&ute de le'ea penal. Apreie& (
pentru a "i 4nlturat r#punderea penal a elui a!eninat( ulti!a ondiie e#te deo#e,it
de i!portant( 4ntru$t on#tr$n'erea !oral va putea "i reinut nu!ai da #v$r%irea
unei "apte prev&ute de le'ea penal era #in'ura !odalitate de a 4nltura periolul.
;e alt"el( :udetorii #unt ei @e!ai # apreie&e da a!eninrile nu au
on#tituit u!va o "or! de on#tr$n'ere !oral( are # ondu la onlu&ia aplirii
prevederilor e re'le!entea& au&ele e 4nltur araterul penal al "aptei.
;a e+i#tau %i alte po#i,iliti de 4nlturare a periolului( iar per#oana a!eninat
a ale#*o pe ea iliit( to!ai aea#t !ani"e#tare %i onreti&are a opiunii dovede%te
e+i#tena po#i,ilitii reale de a di#erne %i de a "ae o ale'ere 4n uno%tin de au&(
!ani"e#t$ndu*%i apoi 4n !od li,er voina 4n ae#t #en#. ;e a#e!enea( o pro,le!
intere#ant e#te aeea de a %ti $nd e#te vor,a de in"raiunea de a!eninare de #ine
#tttoare %i $nd anu!e #unte! 4n pre&ena doar a unei in#ti'ri ali"iate( reali&at prin
a!eninareW
?otodat( e#te intere#ant de %tiut da %i $nd poate e+i#ta in"raiunea de
a!eninare 4n onur# u in#ti'area ali"iat.
In!raciunea de ameninare de &ine &tttoare e#te inri!inat 4n uprin#ul art.
133 C. pen. %i on#t 4n "apta de a a!enina o per#oan u #v$r%irea unei in"raiuni #au a
unei "apte p'u,itoare 4ndreptate 4!potriva ei( a #oului ori a unei rude apropiate( da
e#te de natur # o alar!e&e.
Pentru a e+i#ta in&ti'are cali!icat) tre,uie # #e on#tate a!eninarea a
repre&entat au&a deter!inant a o!iterii in"raiunii( e+erit$ndu*#e o pre#iune a#upra
p#i@iului autorului( @iar 4n ondiiile 4n are ativitatea de a!eninare( 4n !od onret( nu
#e iru!#rie pe deplin ele!entelor on#titutive ale in"raiunii re'le!entate de art. 133
C. pen.
55
Ele!entul !aterial al in"raiunii de a!eninate on#t 4n aiunea de !ani"e#tare a
inteniei de a "ae ru uiva 8#en#ul o,i%nuit al noiunii de a!eninare9( "iind o in"raiune
de periol %i( 4n aela%i ti!p( o in"raiune "or!al %i in#tantanee( on#u!$ndu*#e( de
re'ul( prin #i!plul "apt al a!eninrii. ;a #unt 4ntrunite toate ele!entele on#titutive
ale ae#tei in"raiuni( apreie& e#te po#i,il reinerea 4n concur& at$t a in"raiunii de
a!eninare( $t %i a elei de in#ti'are la "apta prev&ut de le'ea penal o!i# prin
a!eninare.
.n ae#t !od #unt reinute at$t in"raiunea !i:lo 84n ae#t a&( a!eninarea9( $t %i
in"raiunea #op 8re#petiv ativitatea de deter!inare la #v$r%irea unei "apte prev&ute
de le'ea penal9.
Apreie& aea#t #oluie #e i!pune pentru a di#tin'e 4ntre !i:loaele PliiteQ de
deter!inare a autorului # o!it "apta prev&ut de le'ea penal 8u! ar "i #i!plele
ereri( ru'!inile et.9 %i ele PiliiteQ( u! e#te( 4n e+e!plul dat( Pa!eninareaQ #au 4n
e+e!plul are ur!ea&( P%anta:ulQ.
Nu #e poate pune un #e!n de e'alitate 4ntre #ituaia in#ti'atorului are deter!in la
o!iterea unei "apte prev&ute de le'ea penal prin !i:loae are nu #unt apreiate de
le'ea penal periuloa#e prin ele 4n#ele( ne"iind inri!inate 4n !od di#tint( %i ea a
in#ti'atorului are ale'e # reali&e&e deter!inarea prin !i:loae inri!inate de le'ea
penal de #ine #tttor( a in"raiuni( dovedind a#t"el o periulo&itate #porit e tre,uie
#anionat a atare.
0. Ameninarea ca mi"loc de determinare 2i in!raciunea de 2anta".
In#ti'area reali&at prin a!eninri #e #uprapune( p$n la un anu!it !o!ent( pe
ele!entele on#titutive ale in"raiunii de %anta:( inri!inat 4n art. 134 C. pen.
A#t"el( potrivit ae#tui te+t de le'e( in"raiunea de %anta: on#t 4n on#tr$n'erea
unei per#oane( prin violen #au a!eninare( # dea( # "a( # nu "a #au # #u"ere eva(
da "apta e#te o!i# #pre a do,$ndi 4n !od in:u#t un "olo#( pentru #ine #au pentru altul.
Ele!entul !aterial al in"raiunii de %anta: on#t 4n aiunea autorului ei de a
on#tr$n'e o alt per#oan # dea( # "a( # nu "a ori # #u"ere eva.
55
A#t"el( a e"et al onduitei elui e a!enin( viti!a a!eninrii nu !ai are ori
nu ar !ai putea avea li,ertatea p#i@i nee#ar pentru a opune re&i#ten( "iind #ilit #
dea( # "a( # nu "a ori # #u"ere eva.
?otodat( #u, a#petul laturii #u,ietive( in"raiunea de %anta:( a %i ativitatea
#pei"i in#ti'rii( nu #e poate #v$r%i de$t u intenie( diret #au indiret.
Ele!entele de di"ereniere apar 4n !o!entul anali&rii momentului con&umrii
in"raiunii de %anta:( ae#ta "iind el 4n are e+eutarea aiunii de on#tr$n'ere a "o#t
e"etuat o!plet %i #*a produ# ur!area i!ediat( re#petiv in#u"larea unei te!eri( a unei
#tri de #iluire p#i@i( aea#t ur!are produ$ndu*#e independent de #ati#"aerea
ererilor autorului. 4!pre:urarea el "a de are #*a e+eritat a!eninarea a re&i#tat
pre#iunilor ori a #ati#"ut preteniile autorului nu in"luenea& !o!entul de on#u!are
a "aptei.
;a 4n# autorul aiunii de a!eninare a erut a viti!a # #v$r%ea# o "apt
prev&ut de le'ea penal( nu va !ai e+i#ta in"raiunea de %anta:( i in#ti'are la
in"raiunea o!i# de viti!G da 4n# viti!a a!eninrii #v$r%e%te "apta #u,
i!periul on#tr$n'erii( va ,ene"iia de au&a de 4nlturare a araterului penal al "aptei
prev&ut de art. 45 C. pen.( iar autorul on#tr$n'erii va r#punde 4n te!eiul
prevederilor art. 31 alin. 829 C. pen.
;e a#e!enea( apreie& ( da #unt 4ntrunite toate ele!entele on#titutive ale
in"raiunii de %anta:( e#te po#i,il reinerea 4n con cur& at$t a ae#tei in"raiuni( $t %i a
elei de in#ti'are la "apta prev&ut de le'ea penal o!i# prin %anta:.
5-
Seciunea II. A&pecte de drept comparat.
.n le'i&laia penal italian #unt prev&ute di#po&iii #peiale( potrivit rora nu
#e pedep#e# a'enii dele'ai o"iial de tre poliia :udiiar pentru #tr$n'erea de pro,e
4n vederea dovedirii unor "or!e de ri!inalitate. A#t"el( 4n art. 25 din De'ea nr.
152F1337( 4n !ateria #tupe"iantelor #e prevede nu #e pedep#e%te el dele'at o"iial de
o unitate #peial antidro' a poliiei :udiiare( are prour #tupe"iante #au #u,#tane
p#i@otrope pentru on#tituirea pro,elor nee#are dovedirii tra"iului de #tupe"iante.
;e a#e!enea( 4n art. 12 din De'ea nr. 355F1332 u privire la #plarea ,anilor(
tra"iul de ar!e %i e+plo&ivi( #e prevede nu #e pedep#e# a'enii o"iiali ai poliiei
:udiiare din ;ireia de Inve#ti'aii Anti!a"ia are( pentru a #e in"iltra 4n 'rupuri ale
ri!ei or'ani&ate( prour ori a#und ar!e( partiip la ate de #plare a ,anilor( da
ae#te ativiti #unt e"etuate pentru adunarea pro,elor nee#are reali&rii atului de
:u#tiie.
<uri#prudena italian pro!ovea& 4n !aterie #oluii are nu e+lud 4ntotdeauna
pedep#irea a'entului provoator. A#t"el( #*a apreiat i!punitatea e#te :u#ti"iat doar
4n #ituaiile 4n are ativitatea a'entului provoator nu poate "i "ruti"iat prin #i!pla
o,#ervare %i #uprave'@ere a aiunilor iliite #v$r%ite de alii
-1
.
In a& ontrar( #e i!pune a a'entul provoator # aione&e #trit 4n li!itele
4n#rinrii pri!ite %i( totodat( # "ie luate toate !#urile are # "a i!po#i,il
on#u!area in"raiunii( prin or'ani&area "la'rantului delit 4n "a&a tentativei.
Se i!pune a "i !enionat "aptul ele dou le'i #peiale italiene a!intite anterior
"a tri!itere la nor!a 'eneral uprin# 4n art. 51 C. pen. italian( potrivit reia nu e#te
in"raiune "apta #v$r%it la o!anda autoritii le'iti!e pentru o,inerea unor dove&i
-1
8. +iandaca, 9. Musco, op. it.( p. 455.
50
nee#are :u#tiiei. In doctrina penal 'erman) opinia do!inant #u#ine( de a#e!enea(
nepedep#irea a'entului provoator.
<uri#prudena 'er!an ad!ite aea#t te& 4n #peial 4n do!eniul ri!inalitii
or'ani&ate( al tra"iului de dro'uri( ar!e( al tinuirii or'ani&ate et.
Nu e#te 4n# ad!i# provoarea( reali&at @iar de a'eni o"iiali( da aea#ta
4!,ra "or!a unei in"luenri per#i#tente 4n #opul deter!inrii #v$r%irii in"raiunii %i
nii provoarea 4n raport u per#oane a#upra rora nu planea& o #u#piiune :u#ti"iat
ar "i i!pliate 4n ativiti in"raionale. ;a dep%e%te ae#te li!ite( a'entul
provoator va putea ,ene"iia doar de o atenuare a pedep#ei.
53
Capitolul V.
A&pecte din practica "udiciar.
1..n#elaiune #u, "or!a o!pliitatii #i in#ti'rii. )apta inulpatului de a partiipa la
#v$r%irea unei in"raiuni ontinuate( la unele ate 4n alitate de in#ti'ator( iar la altele 4n
alitate de o!plie on#tituie in#ti'are la in"raiunea re#petiv( o!i# 4n "or!
ontinuat.
Prin #entina penala nr.-5F1.72.2770 pronunata de <udetoria Piatra Nea!( 4n
,a&a art. 334 Cod proedura penala( #*au re#pin# a ne"ondate #@i!,rile de 4nadrare
:uridia a "aptelor pentru are #*a di#pu# tri!iterea 4n :udeata a inulpailor C. C.( A. P. #i
N. I. A.( a#t"el u! au "o#t pu#e 4n di#uie 4n %edinta pu,lia din data de 72.17.277-.
.n ,a&a art. 334 Cod proedura penala( #*a di#pu# #@i!,area 4nadrrii :uridie a
"aptelor pentru are #*a di#pu# tri!iterea 4n :udeata a inulpatului C. C.( din in"raiunile
de 4n#eliune( prev. de art. 215 alin.l( 4 Cod penal( u apliarea art. 41 alin.2 Cod penal
#i 4n%eliune( prev. de art. 215 alin.l( 3 Cod penal( totul u apliarea art.33 lit. a Cod
penal( 4n in"raiunea de 4n#elaiune #u, "or!a o!pliitatii #i in#ti'rii( prev&uta de
art.25 Cod penal #i art.25 Cod penal raportat la art.215 alin. 1(3 Cod penal u apliarea
art.41 alin.2 Cod penal.
.n ,a&a art.334 Cod proedura penala( #*a di#pu# #@i!,area 4nadrrii :uridie a
"aptelor pentru are #*a di#pu# tri!iterea 4n :udeata a inulpatului A.P.( din in"raiunile
de 4n#elaiune( prev&uta de art.215 alin.1(4 Cod penal u apliarea art.41 alin.2 Cod
penal #i 4n#elaiune( prev&uta de art.215 alin.1(3 Cod penal( totul u apliarea art.33 lit. a
57
Cod penal( 4n in"raiunea de 4n#elaiune prev&uta de art.215 alin.1(3 Cod penal u
apliarea art.41 alin.2 Cod penal.
.n ,a&a art. 334 Cod proedura penala( #*a di#pu# #@i!,area 4nadrrii :uridie a
"aptelor pentru are #*a di#pu# tri!iterea 4n :udeata a inulpatei N. I. A.( din in"raiunile
de 4n#elaiune( prev&uta de art.215 alin.1(4 Cod penal u apliarea art.41 alin.2 Cod
penal #i 4n#elaiune( prev&uta de art.215 alin.1(3 Cod penal( totul u apliarea art.33 lit. a
Cod penal( 4n in"raiunea de 4n#elaiune prev&uta de raportat la art.215 alin.1(3 Cod
penal u apliarea art.41 alin.2 Cod penal.
.n ,a&a art. 25 Cod penal #i art. 25 Cod penal raportat la art. 215 alin.l( 3 Cod penal
u apliarea art.41 alin.2 Cod penal( #*a di#pu# onda!narea inulpatului C. C. la
pedeap#a de 2 ani 4n@i#oare pentru o!iterea in"ratiunii de 4n#elaiune #u, "or!a
o!pliitatii #i in#ti'rii.
.n ,a&a art.-1 Cod penal( #*au inter&i# inulpatului C. C. drepturile prev&ute de
art.54 lit. a te&a a II*a lit., Cod penal( pe durata e+eutrii pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.01 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii pedep#ei
4n@i#orii apliate inulpatului C. C. pe o durata de 4 ani( ter!en de 4nerare #ta,ilit 4n
ondiiile art.02 Cod penal.
.n ,a&a art.-1 alin.5 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii
pedep#elor ae#orii apliate inulpatului C. C. pe durata de 4 ani a #u#pendrii
ondiionate a pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.353 Cod proedura penala( #*a atra# atenia inulpatului C. C. a#upra
prevederilor art.03 Cod penal a ror nere#petare are a ur!are revoarea #u#pendrii.
.n ,a&a art.215 alin.1(3 Cod penal u apliarea art.41 alin.2 Cod penal( art.-4 alin.l
lit. Cod penal( art.-5 alin.l lit. e te&a I Cod penal #i art.07 Cod penal( #*a di#pu#
onda!narea inulpatului A. P. la pedeap#a de 3 luni 4n@i#oare pentru o!iterea
in"raiunii de 4n#elaiune.
.n ,a&a art.-1 Cod penal( #*au inter&i# inulpatului A. P. drepturile prev&ute de
art.54 lit. a te&a a II*a( lit. , Cod penal( pe durata e+eutrii pedep#ei 4n@i#orii.
51
.n ,a&a art.01 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii pedep#ei
4n@i#orii apliate inulpatului A. P.( pe o durata de 2 ani #i 3 luni( ter!en de 4nerare
#ta,ilit 4n ondiiile art.02 Cod penal.
.n ,a&a art.-1 alin.5 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii
pedep#elor ae#orii apliate inulpatului A. P. pe durata de 2 ani #i 3 luni a #u#pendrii
ondiionate a pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.353 Cod proedura penala( #*a atra# atenia inulpatului A. P. a#upra
prevederilor art.03 Cod penal a ror nere#petare are a ur!are revoarea #u#pendrii.
.n ,a&a art.215 alin.1(3 Cod penal u apliarea art.41 alin.2 Cod penal( art.-4 alin.l
lit. Cod penal( art.-5 alin.l lit. e te&a I Cod penal #i art.07 Cod penal( #*a di#pu#
onda!narea inulpatei N. I. A. la pedeap#a de 3 luni 4n@i#oare pentru o!iterea
in"raiunii de 4n#elaiune.
.n ,a&a art.-1 Cod penal( #*au inter&i#e inulpatei N. I. A. drepturile prev&ute de
art.54 lit. a te&a a II*a( lit., Cod penal( pe durata e+eutrii pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.01 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii pedep#ei
4n@i#orii apliate inulpatei N. I. A. pe o durata de 2 ani #i 3 luni( ter!en de 4nerare
#ta,ilit 4n ondiiile art.02 Cod penal.
.n ,a&a art.-1 alin.5 Cod penal( #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii
pedep#elor ae#orii apliate inulpatei N. I. A.( pe durata de 2 ani #i 3 luni a #u#pendrii
ondiionate a pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.353 Cod proedura penala( #*a atra# atenia inulpatei N. I. A. a#upra
prevederilor art.03 Cod penal a ror nere#petare are a ur!are revoarea #u#pendrii.
.n ,a&a art. 14 Cod proedura penala #i art. 345 alin.l Cod proedura penala
raportat la art. 330*333 Cod ivil( #*au ad!i# aiunile ivile "or!ulate de prtile ivile
S.G S. C. S.RX. Piatra Nea!( S.G E. C. S.R.D. P. N. #i S.G I. S.RD. Piatra Nea!.
Au "o#t o,li'ai inulpaii( 4n #olidar( #a pltea# parii ivile S.G S. C. S.R.D.
#u!a de 5.53-(07 lei( daune !ateriale( parii ivile S.G E. G. S.R.D. #u!a de 1.257 lei(
daune !ateriale #i parii ivile S.G I. S.RD. #u!a de 455(55 lei( daune !ateriale.
52
.n ,a&a art. 103 Cod proedura penala( onorariul avoatului din o"iiu( in uantu!
de 157 lei( #*a di#pu# a "i avan#at din "ondul =ini#terului <u#tiiei tre Baroul de Avoai
Nea!( pentru avoat I. I. G.
.n ,a&a art. 131 alin. 2 Cod proedura penala( au "o#t o,li'ai inulpaii #a
pltea# tre #tat #u!a de 1.077 lei( $te 577 lei "ieare( u titlu de @eltuieli :udiiare.
Pentru a pronuna aea#ta #oluie ( pri!a in#tana a reinut a la data de 11.11.2775(
=. N.( 4n alitate de %e" punt luru S.G S. Y G. SRD Piatra Nea!( a #e#i&at Politia
!uniipiului Piatra Nea!( u privire la "aptul a 4n data de 21.17.2775( #*a pre&entat la
!a'a&inul #oiettii nu!itul A. P.( 4n alitate de dele'at al S.G S. S. G. S.R.D. Vatra
;ornei( are a a@i&iionat anvelope( ulei =47( un "iltru ulei trator #i 1 l. !otorina (
pentru are a e!i# o "ila CEC 4n valoare de 1713-(47 R>N. 4n !o!entul introduerii 4n
,ana a "ilei CEC( aea#ta a "o#t re"u&ata din lip#a totala de di#poni,il.
A#t"el( la data de 21.17.2775( 4n ur!a unei 4nele'eri preala,ile( inulpaii C. C.( A.
P. #i N. I. A.( #*au pre&entat la S.G S. Y G. SRD Piatra Nea!( de unde au a@i&iionat
anvelope( ulei #i un "iltru( on"or! "aturii "i#ale nr. 340733-F21.17.2775 e!i#a de
"urni&or.
Da data de 21.17.2775( N. I. A. #*a pre&entat la S.C. S Y C. S.R.D. pentru a ridia
!aterialele 4n valoare de 1713-(47 R>N( "iind 4n#oita de inulpatul A. P.( 4n ti!p e
inulpatul C. C. a r!a# 4n a"ara !a'a&inului.
Pentru a@itarea !aterialelor( N. I. A. a l#at "ila CEC #eria BB.372 nr.77253207
#e!nata #i #ta!pilata( are 4n pre&enta ae#teia #i a inulpatului A. P.( !artora =. N. a
o!pletat la ru,riile Pdata*#u!a 4n i"reQ de o!un aord u ei doi inulpai.
=. N. a !enionat 4n delaraia #a "aptul a inulpata a #ri# ontul IBAN al
tra'atorului pe "ila CEC 4n pre&enta #a. Cu oa&ia pre&entrii pentru reunoa%tere dup
plan%a "oto( =. N. a indiat*o pe inulpata N. I. A. a "iind per#oana are #*a pre&entat #u,
identitatea de G. A=.( a#pet are nu a putut "i pro,at dinolo de orie du,iu. )ila CEC
!ai #u#*!enionata a "o#t pri!ita de ei doi inulpai de la C. C.( are la r$ndul lui a
pri!it*o de la P. V.( ad!ini#trator al S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei.
=ar"a a@i&iionata a "o#t tran#portata de S. ;. u autoutilitara N?*75*BZ)( la
do!iiliul inulpatului A. P. din o!una ?.( :udeul Nea!.
53
Produ#ele ridiate de la S.C. S. Y C. SRD Piatra Nea! au "o#t valori"iate de
inulpaii A. P. #i C. C..
> parte din ,unurile a@i&iionate au "o#t reuperate de S.C. Ote"an Y Co!pania
S.R.D.( 4n valoare de 3533(57 R>N.
Inulpatul C. C. a pri!it "ile CEC #i ,ilete la ordin de la nu!itul P. V.(
ad!ini#trator al S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei( ei trei inulpai uno#$nd "aptul a
#oietatea are a e!i# "ilele CEC nu avea di#poni,il 4n ont( aept$nd #a pun 4n
irulaie ae#te "ile CEC #i ,ilete la ordin( "apt reuno#ut de inulpatul A. P. 4n ur!a
ae#tor 4nele'eri preala,ile( ei trei inulpai au !ai pu# 4n irulaie o "ila CEC #i un
,ilet la ordin e!i#e de S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei( uno#$nd a aea#ta #oietate nu
are di#poni,il 4n ont.
Da data de 25.17.2775( inulpaii A. P. #i N. I. A. #*au( pre&entat la S.C. E. C. SRD
Piatra Nea!( de unde au ridiat !ar"a 4n valoare totala de 1257 R>N( a@it$nd u o "ila
CEC #eria BB.372 772532-5 pri!ita de ei doi inulpai de la C. C. )ila CEC a "o#t
introdu#a la plata #i re"u&ata pe !otiv de lip#a totala di#poni,il 4n ont 8tra'atorul a"lat 4n
interdiie ,anara.
.n aeea%i &i de 25.17.2775( inulpaii A. P. #i N. I. #*au pre&entat la S.C. I. SRD de
unde au ridiat !ar"a 4n valoare de 455(55 R>N( a@it$nd aea#ta !ar"a u ,ilet la ordin
are a "o#t re"u&at de ,ana datorita lip#ei di#poni,ilului 4n ont. Biletul la ordin a "o#t
pri!it de ei doi inulpai de la inulpatul C. C.
=ar"a ridiata de A. P. #i N. I. A. de la S.G E. G. SRD #i S.G I. SRD a "o#t l#ata
inulpatului C. C.
Inulpaii C. C.( A. P. #i N. I. A. au !ai "o#t eretai pentru "apte #i!ilare de
Politia ora%ului Vatra ;o!ei.
Rein$ndu*#e vinovia inulpailor( in#tana de "ond a di#pu# onda!narea
inulpailor prin #@i!,area 4nadrrii :uridie a "aptelor de#ri#e 4n atul de #e#i&are al
in#tanei la pedep#e u 4n@i#oare( "$ndu*#e apliarea di#po&iiilor art.01*03 Cod penal.
;e a#e!enea( #*a reinut a prin "aptele o!i#e( ei trei inulpai au produ#
pre:udiii parilor ivile SC S. C. SRD 4n #u!a de 5.53-(07 lei( SC E. Corn SRD 4n #u!a
54
de 1.257 lei #i parii ivile SC I. SRD 4n #u!a de 4555(55 lei #i au "o#t o,li'ai la plata
ae#tor de#p'u,iri.
.!potriva #entinei a delarat apel inulpatul C. C. #oliit$nd a@itarea #a 4n ,a&a
art. 11 pt.2 lit.a raportat la art. 17 lit.a din Codul de proedura penala( 4ntru$t 4n !od
nele'al #*a di#pu# onda!narea #a 4n ,a&a delaraiilor ontraditorii date de ei doi
inulpai.
.n #u,#idiar( #*a #oliitat apliarea di#po&iiilor art. 10F1 Cod penal.
Apelul e#te ne"ondat.
E+a!in$nd #entina ataata 4n ,a&a !otivelor de apel invoate( $t #i din o"iiu(
tri,unalul a on#tatat le'alitatea #i te!einiia ae#teia.
Pri!a in#tana a reinut 4n !od oret vinovtia inulpailor #i a dat o 4nadrarea
le'ala "aptelor reinute 4n #arina lor prin apliarea di#po&iiilor art.334 Cod proedura
penala.
;in toate pro,ele ad!ini#trate 4n pre&enta au&a re&ulta a la data de 21.17.2775(
4n ur!a unei 4nele'eri preala,ile( inulpaii C. C.( A. P. #i N. I. A.( #*au pre&entat la S.C.
S. Y C. SRD Piatra Nea!( de unde au a@i&iionat anvelope( ulei #i un "iltru( on"or!
"aturii "i#ale nr. 340733-F21.17.2775 e!i#a de "urni&or.
Da data de 21.17.2775( N. I. A. #*a pre&entat la S.C. S. Y C. S.R.D. pentru a ridia
!aterialele 4n valoare de 1713-(47 R>N( "iind 4n#oita de inulpatul A. P.( 4n ti!p e
inulpatul C. C. a r!a# 4n a"ara !a'a&inului.
Pentru a@itarea !aterialelor( N. I. A. a l#at "ila CEC #eria BB.372 nr.77253207
#e!nata #i #ta!pilata( are 4n pre&enta ae#teia #i a inulpatului A. P.( !artora =. N. a
o!pletat la ru,riile Pdata*#u!a 4n i"reQ de o!un aord u ei doi inulpai.
=. N. a !enionat 4n delaraia #a "aptul a inulpata a #ri# ontul IBAN al
tr'atorului pe "ila CEC 4n pre&enta #a. Cu oa&ia pre&entrii pentru reunoa%tere dup
plan%a "oto( =. N. a indiat*o pe inulpata N. I. A. a "iind per#oana are #*a pre&entat #u,
identitatea de G. A. =.( a#pet are nu a putut "i pro,at dinolo de orie du,iu. )ila CEC
!ai #u#*!enionata a "o#t pri!ita de ei doi inulpai de la C. C.( are la r$ndul lui a
pri!it*o de la P. V.( ad!ini#trator al S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei.
55
=ar"a a@i&iionata a "o#t tran#portata de S. ;. u autoutilitara N?*75*BZ)( la
do!iiliul inulpatului A. P. din orn. ?.( :ud. Nea!.
Produ#ele ridiate de la S.C. S. Y C. SRD Piatra Nea! au "o#t valori"iate de
inulpaii A. P. #i C. C.
> parte din ,unurile a@i&iionate au "o#t reuperate de S.C. S. Y C. S.R.D.( 4n
valoare de 3533(57 R>N.
Inulpatul C. C. a pri!it "ile CEC #i ,ilete la ordin de la nu!itul P. V.(
ad!ini#trator al S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei( ei trei inulpai uno#$nd "aptul a
#oietatea are a e!i# "ilele CEC nu avea di#poni,il 4n ont( aept$nd #a pun 4n
irulaie ae#te "ile CEC #i ,ilete la ordin( "apt reuno#ut de inulpatul A. P. In ur!a
ae#tor 4nele'eri preala,ile( ei trei inulpai au !ai pu# 4n irulaie o "ila CEC #i un
,ilet la ordin e!i#e de S.C. S. S. C. SRD Vatra ;o!ei( uno#$nd a aea#ta #oietate nu
are di#poni,il 4n ont.
Da data de 25.17.2775( inulpaii A. P. #i N. I. A. #*au( pre&entat la S.C. E. G. SRD
Piatra Nea!( de unde au ridiat !ar"a 4n valoare totala de 1257 R>N( a@it$nd u o "ila
CEC #eria BB.372 772532-5 pri!ita de ei doi inulpai de la C. C. )ila CEC a "o#t
introdu#a la plata #i re"u&ata pe !otiv de lip#a totala di#poni,il 4n ont 8tra'atorul a"lat 4n
interdiie ,anara.9
.n aeea%i &i de 25.17.2775( inulpaii A. P. #i N. I. #*au pre&entat la S.C. I. SRD de
unde au ridiat !ar"a 4n valoare de 455(55 R>N( a@it$nd aea#ta !ar"a u ,ilet la ordin
are a "o#t re"u&at de ,ana datorita lip#ei di#poni,ilului 4n ont. Biletul la ordin a "o#t
pri!it de ei doi inulpai de la inulpatul C. C.
=ar"a ridiata de A. P. #i N. I. A. de la S.C. E. C. SRD #i S.C. I. SRD a "o#t l#ata
inulpatului C. C.
.n !od oret au "o#t 4nlturate delaraiile #i aprrile inulpatului C. C. a "iind
neonludente( 4ntru$t nu #e oro,orea& u elelalte pro,e din are re&ulta a ae#ta u
intenie direta( a in#ti'at #i a:utat pe oinulpatii A. P. #i N. I. A. #a o!it !ai !ulte
ate !ateriale are intra 4n oninutul in"raiunii de 4n#elaiune prev&uta de art.215 al.l
#i 3 Cod penal.
55
Prin ur!are( #*a apreiat a "aptele #ale pre&int un 'rad ridiat de periol #oial #i
nu #unt aplia,ile di#po&iiile art.10F1 Cod penal #i nii nu #e poate reapreia pedeap#a e
i*a "o#t apliata inulpatului( 4ntru$t in#tana de "ond a avut 4n vedere la individuali&area
ae#teia toate riteriile prev&ute de art.-2 Cod penal.
.!potriva dei&iei a delarat reur#( 4n ter!en le'al( inulpatul C. C.( "r nii o
!otivare 4n ererea #ri#a.
;in o"iiu( Curtea a pu# 4n di#uia parilor !otivul de a#are prev&ut de art. 3053
pt.1- Cod proedura penala.
Cu oa&ia de&,aterilor( inulpatul prin aprtor a prei&at a unul dintre !otivele
de reur# 4l on#tituie 4nadrarea :uridia a "aptei #u#in$nd a nu poate "i reinuta at$t
o!pliitatea( $t #i in#ti'area la aeea%i in"raiune( aea#ta din ur!a a,#or,indu*#e 4n
pri!a.
Al doilea !otiv invoat 4l on#tituie individuali&area pedep#ei( #oliit$nd reduerea
uantu!ului ae#teia( av$nd 4n vedere a a reuno#ut "aptele( preu! #i lip#a
anteedentelor penale #i valoarea !odia a pre:udiiului. Ae#t !otiv on#tituie a&ul de
a#are prev. de art. 3053 pt.14 Cod proedura penala.
Veri"i$nd dei&ia( dar #i #entina pe ,a&a lurrilor do#arului( a !otivelor invoate
de inulpat #i a elui invoat din o"iiu( Curtea on#tata a reur#ul e#te "ondat.
.n pri!ul r$nd #e i!pune prei&area a 4n reur# inulpatul #i*a #@i!,at po&iia(
adopt$nd o atitudine de reunoa%tere a "aptelor( "ata de "a&ele anterioare( $nd a #u#inut
a nu e#te vinovat.
.n e prive%te 4nadrarea :uridia a "aptelor( prin re@i&itoriu #*au reinut 4n #arina
#a doua in"raiuni de 4n#elaiune( prev&ute de art. 215 al.l #i 3 u apliarea art. 41 al.2
Cod penal #i de art.215 al. 1(4 Cod penal u apliarea art. 41 al.2 Cod penal( "r a
prourorul #a prei&e&e are ate !ateriale intra 4n oninutul pri!ei in"raiuni #i are 4n
elei de*a doua.
Pri!a in#tana a #@i!,at 4nadrarea :uridia pentru inulpaii A. P. #i N. I. A. din
ele doua in"raiuni 4n ea prev. de art. 215 al. 1(3 Cod penal( u apliarea art. 41 al.2
Cod penal( u !otivarea a repre&entanii parilor vt!ate au %tiut a nu e+i#ta di#poni,il
4n ont la data e!iterii eurilor( iar inulpaii nu erau repre&entani le'ali ai #oietii
5-
are le*a e!i#. 4n #arina inulpatului reurent in#tana a reinut o!pliitate #i in#ti'are la
aea#ta in"raiune( el "iind el are i*a deter!inat pe eilali doi inulpai #a pri!ea#
eurile #i ,iletele la ordin #i #a le "olo#ea# 4n #opul induerii 4n eroare a parilor
vt!ate.
Reinerea elor doua "or!e de partiipaie la aeea%i in"raiune nu e#te oreta(
ae#tea "iind prev&ute #i #anionate di#tint de le'e( potrivit art. 25 #i 25 Cod penal.
Aea#ta #ituaie e#te vala,ila #i 4n a&ul in"raiunii ontinuate( are tre,uie #a pri!ea#
o #in'ura 4nadrare :uridia( @iar daa unele ate !ateriale e intra 4n oninutul ei au
"o#t o!i#e 4n alitate de o!plie( iar altele 4n alitate de in#ti'ator.
In"raiunea ontinuata on#tituie o unitate le'ala de in"raiune( din aea#ta
arateri&are deur'$nd !ai !ulte on#eine printre are #i ea potrivit reia atele
!ateriale e o o!pun nu au o e+i#tenta proprie( autono!a 4n #en#ul a nu pot "i
#anionate aparte #i nu pot pri!i 4nadrri :uridie a in"raiuni di#tinte.
.n au&a( din pro,ele ad!ini#trate re&ulta a inulpatul C. C. a pri!it in#tru!entele
de plata de la repre&entantul SC P S. S. C.Q S.R.D( lu$nd re&oluia in"raionala de a le
"olo#i #i ulterior i*a ontatat pe eilali doi inulpai( onvin'$ndu*i #a a@ie#e&e la ae#t
plan( ae%tia din ur!a "iind ei are au ontatat #i au ne'oiat u prtile vt!ate.
E#te a#t"el evident a inulpatul C. C. a avut alitatea de in#ti'ator( neav$nd nii o
relevanta pentru 4nadrarea :uridia a "aptei a ulterior el a de#"%urat aiuni #pei"ie
o!pliitatii( deoaree aea#ta #e a,#oar,e 4n in#ti'are.
;in on#iderentele artate( 4n te!eiul art. 305l; pt.2 lit. d Cod proedura penala
#*a ad!i# reur#ul( #*a a#at 4n totalitate dei&ia #i 4n parte #entina pri!ei in#tane( u
privire la inulpatul C. C. Rein$nd au&a #pre re:udeare( Curtea a #@i!,at 4nadrarea
:uridia a in"raiunii reinute 4n #arina inulpatului 4n di#po&iiile art.25 raportat la art.
215 al. 1(3 Cod penal u apliarea art.41 al.2 Cod penal. ;i#pun$nd onda!narea
inulpatului( #*a "ut o noua individuali&are a pedep#ei( la #ta,ilirea uantu!ului ae#teia
av$ndu*#e 4n vedere #i 4!pre:urarea a 4n ulti!ul uv$nt( 4n reur#( inulpatul #i*a
reuno#ut "apta.
.n ,a&a art.01 al.l Cod penal #*a di#pu# #u#pendarea ondiionata a e+eutrii
pedep#ei pe durata ter!enului de 4nerare prev. de art. 02 Cod penal.
50
0.In&ti'are la !urt cali!icat.
Prin #entina penala nr.2354F11.12.2773 din do#arul nr.11704F201F2773 al
<udetoriei Ploie%ti( #*au @otr$t ur!toarele/
Q.n ,a&a art. prev. de art. 323 al.3 Cod penal u apli.art.33 #i ur!. Cod penal(
onda!na pe inulpata =)B( ...( 4n pre&ent 4n Peniteniarul ?$r'#or( pentru #av$r#irea
in"raiunii de pro+eneti#!( "apta din perioada noie!,rie 2770*"e,ruarie 2773( la
pedeap#a de 28doi9 ani #i 5 luni 4n@i#oare.
Cu apliarea art.-1 #i art.54 lit.a #i , C.pen.( u e+epia dreptului de a ale'e 4n
ale'erile le'i#lative( prev. de art. 54 al.1 lit.a C.p.
.n ,a&a art. 00 C.p. dedue din pedeap#a apliata prin pre&enta( perioada reinerii #i
a are#trii preventive de la 73.74.2773 la 13.74.2773 #i de la 73.75.2773 la &i.
.n te!eiul art. 051 al.1 C.pen. #i 1171 Cod penal( di#pune #u#pendarea e+eutrii
#u, #uprave'@ere a pedep#ei de 2 ani #i 5 luni 4n@i#oare pe durata unui ter!en de
4nerare de 4 ani #i 5 luni( #ta,ilit 4n on"or!itate u di#po&iiile art. 117 C.pen.
.n te!eiul art. -1 al. 5 C.pen. #u#penda e+eutarea pedep#ei ae#orii apliata
inulpatei( pe durata ter!enului de 4nerare de !ai #u#.
.n ,a&a art. 053 C.p. di#pune a pe durata ter!enului de 4nerare inulpata =)B
#a #e #upun ur!toarelor !a#uri de #uprave'@ere/
* #a #e pre&inte tri!e#trial la Serviiului de Pro,aiune de pe l$n' ?ri,unalul
Pra@ovaG
* #a anune( 4n preala,il( orie #@i!,are de do!iiliu( re#edinta #au louina #i
orie depla#are are dep%e#te 0 &ile( preu! #i 4ntoarereaG
* #a o!unie #i #a :u#ti"ie #@i!,area loului de !unaG
* #a o!unie in"or!aii de natura a putea "i ontrolate !i:loaele ei de e+i#tenta
.n ,a&a art. 053 al.3 C.p. di#pune a pe durata ter!enului de 4nerare inulpata #a
re#pete ur!toarele o,li'aii/
* #a nu intre 4n le'tura u partea vt!ata (u !artorii #au u inulpatul.
53
.n ,a&a art.353 C.pr.pen. atra'e atenia inulpatei a#upra di#p.art.054 C.pen.
privind revoarea #u#pendrii #u, #uprave'@ere a e+eutrii pedep#ei( 4n a&ul #av$r#irii
unei alte in"raiuni 4n ter!enul de 4nerare( al ne4ndeplinirii o,li'aiilor ivile din
pre&enta @otr$re p$n la e+pirarea ae#tui ter!en #au al ne4ndeplinirii u rea redina a
!a#urilor de #uprave'@ere prev&ute de le'e #i a o,li'aiilor #ta,ilite de in#tana.
.n ,a&a art. 357 al.3 lit., C.p.p. di#pune punerea de 4ndat 4n li,ertate a inulpatei
=)B( de #u, puterea !andatului de are#tare preventiva nr.5-FUF73.75.2773 e!i# de
<udetoria Ploie%ti( daa nu e#te reinuta #au are#tata 4n alta au&a.
.n ,a&a art.11 pt.2 lit.a Cod proedura penala rap.la art.17 al.1 lit.,1 Cod
proedura penala( a@ita inulpata =)B pentru #av$r#irea in"raiunii de in#ti'are la "urt
ali"iat( prev. de art.25 rap.la art.270 al.1*273 al.1 lit.a(' Cp u apli.art.33 #i ur!. Cp.
.n ,a&a art.101 al.3 Cod penal rap.la art.31 lit. Cod penal aplia inulpatei =)B
a!enda ad!ini#trativa 4n uantu! de 577 lei.
.n ,a&a art. prev. de art. 323 al.3 Cod penal u apli.art.-5 al.1 lit. Cod penal #i
art.-4 al.2 Cod penal( onda!na pe inulpatul PCI ...( 4n pre&ent 4n Peniteniarul
=ar'ineni( pentru #av$r#irea in"raiunii de pro+eneti#!( "apta din perioada noie!,rie
2770*"e,ruarie 2773( la pedeap#a de 38trei9 ani 4n@i#oare #i pedeap#a o!ple!entara a
inter&ierii drepturilor prev. de art.54 al.1 lit.a(,( e Cp u e+epia dreptului de a ale'e 4n
ale'erile le'i#lative( pe o perioada de 5 ani dup e+eutarea pedep#ei 4n@i#orii.
.n ,a&a art.357 Cpp( !enine are#tarea preventiva a inulpatului PCI.
Cu apliarea art.-1 #i art.54 lit.a #i , C.pen.( u e+epia dreptului de a ale'e 4n
ale'erile le'i#lative( prev. de art. 54 al.1 lit.a C.p.
.n ,a&a art. 00 C.p. dedue din pedeap#a apliata prin pre&enta( perioada reinerii #i
a are#trii preventive de la 73.74.2773 la 13.74.2773 #i de la 13.75.2773 la &i.
.n ,a&a art.11 pt.2 lit.a Cod proedura penala rap.la art.17 al.1 lit.,1 Cod
proedura penala( a@ita inulpatul PCI pentru #av$r#irea in"raiunii de in#ti'are la "urt
ali"iat( prev. de art.25 rap.la art.270 al.1*273 al.1 lit.a(' Cp u apli.art.-5 al.1 lit. Cp.
.n ,a&a art.101 al.3 Cod penal rap.la art.31 lit. Cod penal aplia inulpatului PCI
a!enda ad!ini#trativa 4n uantu! de 577 lei.
-7
.n te!eiul art.345 rap. la art.14 C.p.p. ia at a partea vt!ata nu #*a on#tituit
parte ivila 4n au&a( pre:udiiul "iind inte'ral reuperat prin re#tituire.
.n ,a&a art.110 al.1 lit.e Cod penal( di#pune on"i#area de la inulpata =)B a
#u!ei de -77 EUR.
.n ,a&a art.131 C.pr.pen. o,li'a inulpaii #a pltea# #tatului 1777 lei @eltuieli
:udiiare( $te 577 lei "ieare.
.n ,a&a art.103 alin.1 Cod proedura penala di#pune avan#area din "ondurile
=ini#terului <u#tiiei tre Baroul Pra@ova a #u!ei de 477 lei repre&ent$nd onorarii
aparatori din o"iiu.
Cu apel 4n 17 &ile de la pronunare pentru prouror #i de la o!uniare pentru
inulpai #i pentru partea vt!ata.
Pronunata 4n %edina pu,lia( a&i 11.12.2773.Q
Pentru a a:un'e la aea#ta #oluie( in#tana a reinut ur!toarele/
Q ;eli,er$nd a#upra au&ei penale de "ata( on#tata ur!toarele/
Prin re@i&itoriul nr. 2431FPF2773 din 23.75.2773 al Par@etului de pe l$n'
<udetoria Ploie%ti #*a di#pu# tri!iterea 4n :udeata 4n #tare de are#t preventiv a
inulpatului PCI #u, a#petul #av$r#irii in"raiunilor de pre+eneti#!( "apta prev&uta de
art.323 al.3 Cp( #i in#ti'are la "urt ali"iat( "apta prev. ;e art.25 Cp rap. la art. 270 alin.1
* art.273 alin.1 lit.a(' Cod penal u apliarea art.33 lit.a Cod penal( #i a inulpatei =)B
#u, a#petul #av$r#irii in"raiunilor de pre+eneti#!( "apta prev&uta de art.323 al.3 Cp( #i
in#ti'are la "urt ali"iat( "apta prev. de art.25 Cp rap. la art. 270 alin.1 * art.273 alin.1
lit.a(' Cod penal u apliarea art.33 lit.a Cod penal.
Cau&a a "o#t 4nre'i#trata pe rolul <udetoriei Ploie%ti la data de 37.75.2773 #u, nr.
11704F201F2773.
.n !otivarea atului de #e#i&are a in#tanei #*a reinut a inulpaii le*au in#ti'at( la
data de 2-.72.2773( pe !artorele ); #i ;IB #a #u#tra' din louina parii vt!ate P?C
un laptop( preu! #i a 4n perioada noie!,rie 2770*ianuarie 2773 inulpaii le*au
4nde!nat pe ele doua !artore( !inore( #a pratie pro#tituia( 4nle#nind #i tr'$nd "oloa#e
de pe ur!a pratirii pro#tituiei de aelea%i per#oane.
-1
Situaia de "apt a#t"el de#ri#a prin atul de #e#i&are a re&ultat din ur!toarele
!i:loae de pro,a ad!ini#trate 4n ur#ul ur!ririi penale/ delaraia parii vt!ate PC?(
delaraii 4nvinuii #i inulpai( delaraii !artori( proe# ver,al de reunoa%tere din plan%a
"oto #i proe# ver,al de redare a onvor,irilor tele"onie intereptate.
Partea vt!ata a prei&at a nu #e on#tituie parte ivila 4n au&a( pre:udiiul "iind
reuperat prin re#tituirea ,unului.
.n ur#ul eretrii :udeatore#ti au "o#t audiai inulpaii( delaraiile date "iind
on#e!nate 4n #ri# #i ata%ate la do#arul au&ei.
?ot 4n ur#ul eretrii :udeatore#ti au "o#t reaudiai !artorii ....( delaraiile
ae#tora "iind ata%ate la do#ar.
Da #oliitarea in#tanei( #*a depu# la do#ar re"erat de evaluare 4nto!it de tre
Serviiul de Pro,aiune de pe l$n' ?ri,unalul Pra@ova pentru inulpata =)B.
Da do#arul de ur!rire penala au "o#t depu#e "i#ele de a&ier :udiiar ale
inulpailor.
Anali&$nd pro,ele ad!ini#trate 4n au&a( in#tana retine ur!toarele/
Da data de 2-.72.2773( inulpata =)B le*a #oliitat !artorelor ....( !inore( #a #e
depla#e&e la re%edinta parii vt!ate P?C din !un.Ploie#ti( o!ple+ Iri#@ ParC( vila
nr.21( :ud.Pra@ova( #i #a #u#tra' laptopul ae#teia( ur!$nd a "i a:utate de tre inulpatul
PCI.
;e !enionat a at$t !artorele $t #i inulpata #e pro#tituau 4n aea perioada( iar
anterior #e !ai depla#a#er la re%edina parii vt!ate( 4n aea 4!pre:urare inulpata
o,#erv$nd a aea#ta po#eda un laptop.
A#t"el( inulpata le*a propu# !artorelor #a #e depla#e&e la re%edina parii vt!ate(
iar 4n ti!p e ); 4ntreinea relaii #e+uale ontra o#t u partea vt!ata( ;IB #a #u#tra'
laptop*ul #i #a*l #oat 4n e+teriorul i!o,ilului( ur!$nd a "i preluat de inulpatul PCI #i
!artorul DG 8audiat doar la ur!rire penala9. ;in delaraiile !artorelor a re&ultat a
inulpatul a partiipat la di#uia re"eritoare la #u#tra'erea laptop*ului #i a "o#t de aord #a
partiipe la #av$r#irea ae#tei "apte( ur!$nd #a preia laptop*ul ulterior.
=artorele au aeptat #i au reali&at aiunea 4nto!ai u! a "o#t de#ri#a !ai #u#.
;up e !artora ;IB a #o# laptop*ul 4n e+teriorul louinei parii vt!ate( a luat
-2
le'tura u inulpatul #i l*a 4n#tiintat pe ae#ta a putea #a vina #a preia ,unul. .ntre ti!p(
totu%i( ,unul #u#tra# a "o#t '#it #i reuperat de tre nu!itul P( pa&ni de noapte( a#t"el
4n$t inulpaii nu au intrat 4n po#e#ia ae#tuia.
.n privina "aptei de pro+eneti#!( in#tana retine a 4n toa!na anului 2770 8lunile
oto!,rie*noie!,rie9 inulpaii le*au uno#ut pe !artorele !inore ); #i ;IB. Da ael
!o!ent inulpata #e pro#titua #i #e i!plia#e 4ntr*o relaie #enti!entala u inulpatul.
Da propunerea inulpatei( !artorele au aeptat #a #e pro#titue&e( !ut$ndu*#e la
do!iiliul inulpatei din .....
;in atele ad!ini#trate la do#ar( a reie%it a 4n ele !ai !ulte a&uri inulpata era
per#oana are #ta,ilea le'aturi u lienii #i ne'oia #u!ele e tre,uiau a@itate de ae%tia.
Aea#ta 4!pre:urare reie#e at$t din delaraiile !artorelor #u#*!enionate( $t #i din
delaraiile !artorului ...( preu! #i ale !artorului .... date la ur!rire penala. ;e
a#e!enea( 4!pre:urarea a inulpata lua le'tura u di"erii lieni #i #ta,ilea tari"e at$t
pentru ea $t #i pentru alte per#oane e#te ate#tata #i de proe#ul ver,al de redare a
onvor,irilor tele"onie intereptate( a"lat la do#arul de ur!rire penala. Inulpata pri!ea
o parte din ,anii o,tinuti 4n ur!a pratirii de relaii #e+uale de tre ele doua !artore(
o"erindu*le #i a&are la do!iiliul #au.
.n privina inulpatului PCI( in#tana retine( din propria #a delaraie preu! #i ale
!inorelor ); #i ;IB( a ae#ta uno%tea oupaia elor doua "ete preu! #i a inulpatei
8are era iu,ita #a9( tran#port$ndu*le la di"erii lieni u autoturi#!ul inulpatei( pri!ind
4n #@i!, di"erite #u!e de ,ani pentru #erviiile #ale( al ror uantu! nu a putut "i
#ta,ilit u e+atitate.
In#tana retine din delaraiile !artorelor a inulpaii uno%teau a ae#tea erau
!inore la aea data( 4!pre:urare #pri:inita #i de "aptul a 4ntre ei patru #e le'a#er #i
relaii !ai apropiate( de alt"el ae%tia louind toi la do!iiliul inulpatei.
At$t 4n "ata or'anelor de ur!rire penala $t #i 4n "ata in#tanei( ei doi inulpai nu
au reuno#ut #av$r#irea "aptelor. Inulpata =)B a artat a nu are niio i!pliare 4n
privina #u#tra'erii laptop*ului( preu! #i a nu le*a 4nde!nat pe !artore #a pratie
pro#tituia( ori #a 4nle#nea# #au #a tra' "oloa#e de pe ur!a pratirii pro#tituiei de
ae#te per#oane. Da r$ndul #au( inulpatul PCI a delarat a nu a partiipat la #av$r#irea
-3
in"raiunii de "urt ali"iat( #i nii nu a 4nde!nat pe !artore #a pratie pro#tituia( ori #a
4nle#nea# #au #a tra' "oloa#e de pe ur!a pratirii pro#tituiei de ae#te per#oane( i
doar a e"etuat #erviii de tran#port la di"erii lieni( "iind re!unerat pentru ae#te
#erviii.
Pentru !otivele de !ai #u#( in#tana nu poate retine ae#te delaraii 8u e+epia
elei a inulpatului re"eritoare la "aptul a a#i'ura tran#portul !inorelor9( u at$t !ai !ult
u $t nu #e oro,orea& u nii un alt !i:lo de pro,a ad!ini#trat 4n au&a.
.n drept( "apta inulpatei =)B are la data de 2-.72.2773 le*a deter!inat pe
!artorele ); #i ;IB( !inore( #a #e depla#e&e la re%edina parii vt!ate P?C din....( #i #a
#u#tra' laptopul ae#teia( 4ntrune#te ele!entele on#titutive ale in"raiunii de in#ti'are la
in"raiunea de "urt ali"iat( "apta prev. de art. 25 rap.la art.270 al.1*273 al.1 lit.a(' Cp u
apli.art.33 #i ur!. Cp.
Inulpata a #av$r#it "apta 4!preuna u !ai !ulte per#oane( re#petiv 4!preuna u
!artorele #i inulpatul PCI( "iind !inora la data re#petiva.
.n drept( "apta inulpatului PCI are la data de 2-.72.2773( a "o#t de aord #a le
a:ute pe !artorele ); #i ;IB( !inore( #a #u#tra' laptopul de la re%edina parii vt!ate
P?C din ....( 4ntrune%te ele!entele on#titutive ale in"raiunii de o!pliitate la "urt
ali"iat( "apta prev. de art. 25 rap.la art.270 al.1*273 al.1 lit.a(' Cp u apli.art. -5 al.1
lit. Cp.
Inulpatul a #av$r#it "apta 4!preuna u !ai !ulte per#oane( 4n ti!pul nopii #i
4!preuna u o per#oana !inora.
.n privina #aniunii e ur!ea& a "i apliata elor doi inulpai pentru "aptele de
!ai #u#( in#tana on#tata 4n pri!ul r$nd a prin re@i&itoriul par@etului #*a di#pu# "ata
de !artorele ); #i ;IB( 4n alitate de autoare ale "aptei de "urt ali"iat( #oaterea de #u,
ur!rire penala #i apliarea unei #aniuni u arater ad!ini#trativ( !otiv$ndu*#e a
"apta ae#tora nu pre&int 'radul de periol #oial al unei in"raiuni( onduita !inorelor
put$nd "i 4ndreptata prin apliarea unei a#e!enea #aniuni( in$nd #ea!a #i a pre:udiiul
a "o#t reuperat.
Con"or! art.101 al.1 Cod penal( nu on#tituie in"raiune "apta prev&uta de le'ea
penala( daa prin atin'erea !ini!a adu#a uneia din valorile aparate de le'e #i prin
-4
oninutul ei onret( "iind lip#ita 4n !od vdit de i!portanta( nu pre&int 'radul de
periol #oial al unei in"raiuni( iar on"or! al.2( la #ta,ilirea 4n onret a 'radului de
periol #oial #e tine #ea!a de !odul #i !i:loaele de #av$r#irea a "aptei( de #opul
ur!rit( de 4!pre:urrile 4n are "apta a "o#t o!i#a( de ur!area produ#a #au are #*ar "i
putut produe( preu! #i de per#oana #i onduita "ptuitorului.
Con"or! art.1- al.1 Cod penal( in"raiunea e#te "apta are pre&int periol #oial(
#av$r#it u vinovatie #i prev&uta de le'ea penala( ae#tea "iind tra#aturi e#eniale ale
in"raiunii.
A#t"el( 4n a&ul de "ata pentru autoarele "aptei #*a di#pu# de tre prouror
#oaterea de #u, ur!rire penala 4ntru$t "aptei 4i lip#e%te o tr#tura e#eniala( re#petiv
periolul #oial( #oluie de are in#tana e#te inuta( deoaree nu a "o#t ataata( iar pentru
eilali partiipani #*a on#iderat a #unt 4ntrunite ele!entele on#titutive ale in"raiunii.
In#tana apreia& a 4n ae#t a& nu e#te po#i,il a #e apreia a pentru autori "apta
nu pre&int periol #oial( iar pentru partiipani pre&int.
A#t"el( @iar din enu!erarea riteriilor de apreiere a 'radului de periol #oial
uprin#e 4n al.2 al art.101 Cod penal re&ulta a ae#tea #e re"era 4n pri!ul r$nd la "apta 4n
#ine( nu!ai 4n #u,#idiar av$ndu*#e 4n vedere per#oana #i onduita "ptuitorului.
Inulpaii( 4n a&ul 4n #pea( au in#ti'at re#petiv a:utat @iar la #av$r#irea "aptei
apreiate a lip#ita de periol #oial( #i anu!e #u#tra'erea laptop*ului( dup u! reie#e
din delaraiile !artorelor "ptuitoare( are au artat a de la 4neput #*au 4nele# doar #a
#u#tra' ,unul !enionat.
In#tana apreia& a lip#a de periol #oial a "aptei repre&int o verita,ila
iru!#tana reala( e #e r#"r$n'e #i a#upra elorlali partiipani( "iind 'reu de i!a'inat
a partiipaia #u, "or!a in#ti'rii #i o!pliitatii la o "apta lip#ita de periol #oial prin
oninutul ei onret #i lip#ita 4n !od vdit de i!portanta( #a on#tituie in"raiune( iar
partiipaia #u, "or!a autoratului la aeea%i "apta #a nu on#tituie in"raiune( u at$t !ai
!ult u $t riteriile 4n "unie de are a "o#t apreiat 'radul de periol #oial al "aptei
pentru !artore #e puteau aplia #i pentru inulpai.
Prin ur!are( in#tana ur!ea& #a di#pun( 4n ,a&a art.11 pt.2 lit.a Cod proedura
penala rap.la art.17 al.1 lit.,1 Cod proedura penala( a@itarea inulpatei =)B pentru
-5
#av$r#irea in"raiunii prev. de art. 25 rap.la art.270 al.1*273 al.1 lit.a(' Cp u apli.art.33
#i ur!. Cp #i a inulpatului PCI pentru #av$r#irea in"r.prev.de art. 25 rap.la art.270 al.1*
273 al.1 lit.a(' Cp u apli.art. -5 al.1 lit. Cp #i #a le aplie ae#tora a!en&i
ad!ini#trative.
.n drept( "apta inulpatei =)B are 4n perioada oto!,rie 2770*ianuarie 2773 le*a
4nde!nat pe !artorele ); #i ;IB #a pratie pro#tituia( totodat 4nle#nind #i tr'$nd
"oloa#e de pe ur!a pratirii pro#tituiei de ele doua per#oane !inore( 4ntrune%te
ele!entele on#titutive ale in"raiunii de pro+eneti#!( prev. de art.323 al.3 Cod penal u
apli.art.33 #i ur!. Cod penal.
.n #arina inulpatei #e retine #av$r#irea "or!ei a'ravate a in"raiunii( 4ntru$t
"apta a "o#t #av$r#it "ata de per#oane !inore.
Inulpatei i #e retine apliarea art.33 #i ur!. Cod penal( 4ntru$t era !inora la data
#av$r#irii "aptei.
.n drept( "apta inulpatului PCI are 4n perioada oto!,rie 2770*ianuarie 2773 a
4nle#nit #i a tra# "oloa#e de pe ur!a pratirii pro#tituiei de tre !inorele ); #i ;IB(
4ntrune%te ele!entele on#titutive ale in"raiunii de pro+eneti#!( prev. de art.323 al.3
Cod penal u apli.art. -5 al.1 lit. Cod penal.
.n #arina inulpatului #e retine #av$r#irea "or!ei a'ravate a in"raiunii( 4ntru$t
"apta a "o#t #av$r#it "ata de per#oane !inore.
Se retine( de a#e!enea( apliarea "ata de inulpat a iru!#tanei a'ravante prev.
de art. -5 al.1 lit. Cod penal( 4ntru$t a #av$r#it "apta 4!preuna u un !inor( re#petiv
inulpata =)B.
In#tana ur!ea& #a di#pun onda!narea inulpailor pentru "aptele reinute 4n
#arina "ieruia dintre ei.
.n eea e o prive%te pe inulpata =)B( la individuali&area pedep#ei pe are o va
aplia ae#teia pentru in"raiunea reinuta 4n #arina #a in#tana va tine ont de riteriile
'enerale de individuali&are prev&ute de art.-2 Cod penal( re#petiv di#po&iiile 'enerale
ale odului penal( li!itele de pedeap#a "i+ate 4n partea #peiala( de 'radul de periol
#oial al "aptei #av$r#ite( apreiat de in#tana a "iind !ediu av$nd 4n vedere v$r#ta
-5
inulpatei la data #av$r#irii "aptei( !odul de aionare( in$nd ont totodat de per#oana #i
onduita ae#teia.
.n ae#t #en#( in#tana retine a inulpata nu are anteedente penale( din "i#a de
a&ier a ae#teia re&ult$nd a p$n 4n pre&ent nu a !ai #u"erit alte onda!nri. In#tana va
"ae totodat apliarea di#po&iiilor art.33 #i ur!. Cod penal "ata de 4!pre:urarea a
inulpata era !inora la data #av$r#irii "aptei.
;in re"eratul de evaluare 4nto!it de Serviiul de Pro,aiune de pe l$n'
?ri,unalul Pra@ova( a reie%it a inulpata provine dintr*o "a!ilie de&inte'rata a ur!are a
dee#ului tatlui( pierdere trau!ati&ata pentru aea#ta( u po#i,ilitati !ateriale !ode#te( a
a,andonat %oala dup 5 la#e( are arene eduative( nu #*a ,uurat de #uprave'@ere
parentala( pratia pro#tituia de la 15 ani( #*a a#oiat unui antura: nepotrivit( preu! #i a
!ani"e#ta re'ret #i !u#trri de on#tiinta u privire la #tilul de viata adoptat(
on#tienti&ea&a i!portanta ouprii unui lo de !una #i are nevoie de #pri:inul "a!iliei #i
al altor in#titutii ale #tatului pentru reali&area ae#tor intentii pro#oiale.
.n raport de on#iderentele e+pu#e !ai #u#( in#tana apreia& a o pedeap#a u
4n@i#oarea la !ini!ul #peial prev&ut de le'e( re#petiv de 2 ani #i 5 luni 4n@i#oare
on#tituie o #antiune ore#pun&atoare pentru inulpata 4n au&a de "ata( pedeap#a "iind de
natura a reali&a "untia de on#tr$n'ere #i reeduare. In#tana on#idera a "ata de natura
"aptei #av$r#ite #i per#oana inulpatei( apliarea "ata de aea#ta a unei !a#uri eduative nu
ar "i #u"iienta pentru a o,tine 4ndreptarea ae#teia #i prevenirea #av$r#irii de tre !inora
a unor alte "apte anti#oiale.
In#tana va "ae 4n au&a apliarea art. -1 #i art.54 lit.a #i , Cod penal( u e+epia
dreptului de a ale'e 4n ale'erile le'i#lative prev. de art.54 alin.1 lit.a Cod penal.
)ata de 4!pre:urarea a inulpata a "o#t reinuta #i are#tata 4n ur#ul ur!ririi
penale( 4n ,a&a art.00 Cod penal va dedue din pedeap#a apliata perioada reinerii #i a
are#trii preventive de la 73.74.2773 la 13.74.2773 #i de la 73.75.2773 la &i.
.n eea e prive%te !odalitatea de e+eutare a pedep#ei a#t"el apliate inulpatei
in#tana apreia& a #opul preventiv*eduativ al pedep#ei apliate poate "i atin# #i "r
e+eutarea e"etiva a ae#teia.
--
)ata de ae#te a#pete in#tana 4n te!eiul art. 051 al.1 C.pen. #i 1171 Cod penal( va
di#pune #u#pendarea e+eutrii #u, #uprave'@ere a pedep#ei de 2 ani #i 5 luni 4n@i#oare
pe durata unui ter!en de 4nerare de 4 ani #i 5 luni( #ta,ilit 4n on"or!itate u
di#po&itiile art. 117 C.pen.
.n te!eiul art. -1 al. 5 C.pen. va #u#penda e+eutarea pedep#ei ae#orii apliata
inulpatei( pe durata ter!enului de 4nerare de !ai #u#.
.n ,a&a art. 053 C.p. va di#pune a pe durata ter!enului de 4nerare inulpata
=)B #a #e #upuna ur!atoarelor !a#uri de #uprave'@ere/
* #a #e pre&inte tri!e#trial la Serviiului de Pro,atiune de pe l$n'a ?ri,unalul
Pra@ovaG
* #a anunte( 4n preala,il( orie #@i!,are de do!iiliu( re#edinta #au louinta #i
orie depla#are are depa#e#te 0 &ile( preu! #i 4ntoarereaG
* #a o!unie #i #a :u#ti"ie #@i!,area loului de !unaG
* #a o!unie in"or!atii de natura a putea "i ontrolate !i:loaele ei de e+i#tenta
.n ,a&a art. 053 al.3 C.p. va di#pune a pe durata ter!enului de 4nerare inulpata
#a re#pete ur!atoarele o,li'atii/
* #a nu intre 4n le'atura u partea vata!ata P?C( u !artorii ....#au u inulpatul
PCI( 4!preuna u ae#tia din ur!a #av$r#ind "apte penale.
.n ,a&a art.353 C.pr.pen. va atra'e atentia inulpatei a#upra di#p.art.054 C.pen.
privind revoarea #u#pendarii #u, #uprave'@ere a e+eutarii pedep#ei( 4n a&ul #av$r#irii
unei alte in"ratiuni 4n ter!enul de 4nerare( al ne4ndeplinirii o,li'atiilor ivile din
pre&enta @otar$re p$na la e+pirarea ae#tui ter!en #au al ne4ndeplinirii u rea redinta a
!a#urilor de #uprave'@ere preva&ute de le'e #i a o,li'atiilor #ta,ilite de in#tanta.
.n ,a&a art. 357 al.3 lit., C.p.p. va di#pune punerea de 4ndata 4n li,ertate a
inulpatei =)B( de #u, puterea !andatului de are#tare preventiva nr.5-FUF73.75.2773
e!i# de <udeatoria Ploie#ti( daa nu e#te retinuta #au are#tata 4n alta au&a.
Da individuali&area pedep#ei pe are o va aplia inulpatului PCI in#tanta va tine
ont de riteriile 'enerale de individuali&are preva&ute de art.-2 Cod penal( re#petiv
di#po&itiile 'enerale ale odului penal( li!itele de pedeap#a "i+ate 4n partea #peiala(
'radul de periol #oial al "aptei #av$r#ite( apreiat de in#tanta a "iind !ediu av$nd 4n
-0
vedere !odul de ationare. In#tanta retine totodata a inulpatul e#te uno#ut u
anteedente penale( e+eut$nd anterior o pedeap#a pentru o in"ratiune #av$r#ita 4n #tare
de !inoritate( #i totodata va tine #ea!a de 4!pre:urarea a a ationat 4!preuna u
per#oane !inore.
?otu#i( in#tanta va retine 4n ,ene"iiul inulpatului( on"or! art.-4 al.2 Cod penal(
iru!#tanta atenuanta a 'radului de partiipare la #av$r#irea in"ratiunii de pro+eneti#!(
re#petiv 4!pre:urarea a partiiparea ae#tuia #*a li!itat la 4nle#nirea #i tra'erea de
"oloa#e prin e"etuarea unor #erviii de tran#port( 4n alitate de #o"er( u autoturi#!ul
inulpatei( "ara a e+i#ta pro,e a le*a 4nde!nat pe !inore #a #e pro#titue&e ori a a "olo#it
4!potriva ae#tora violente ori a!enintariG totodata( nii nu avea rolul de a 'a#i lienti
pentru !inore.
.n raport de on#iderentele e+pu#e !ai #u#( tin$nd ont de "untia de reeduare pe
are o 4ndepline#te pedeap#a( dar #i de ea de on#tr$n'ere( in#tanta apreia&a a o
pedeap#a la #u, !ini!ul #peial( re#petiv o pedeap#a de 3 ani 4n@i#oare on#tituie o
#antiune ore#pun&atoare pentru inulpat 4n au&a de "ata.
Potrivit art. -1 alin. 2 C.pen.( apliarea pedep#ei ae#orii a inter&ierii drepturilor
preva&ute de art. 54 lit. a(, #i C.pen. intervine de drept 4n a&ul apliarii pedep#ei
4n@i#orii. ?otu#i( 4n lu!ina :uri#prudentei Curtii E;> 4n apliarea art. 0 din Conventia
pentru apararea drepturilor o!ului #i a li,ertatilor "unda!entale #i a art. 3 din Protoolul
nr. 1 la aea#ta Conventie( 4n prinipal prin @otar$rile pronuntate 4n au&ele Eir#t v. =area
Britanie #i Sa,ou #i P$rala, v. Ro!$nia( :uri#prudenta u arater 'eneral*o,li'atoriu
potrivit art. 27 din Con#titutie( in#tanta va inter&ie inulpatului doar aele drepturi de la
art. 54 C.pen. "ata de are ae#ta #*a "aut nede!n a le !ai e+erita.
)ata de ae#te a#pete( in#tanta va "ae 4n au&a apliarea art. -1 #i art.54 lit.a #i ,
Cod penal( u e+eptia dreptului de a ale'e 4n ale'erile le'i#lative.
)ata de 4!pre:urarea a inulpatul a "o#t retinut #i are#tat( 4n ,a&a art.00 Cod penal
va dedue din pedeap#a apliata perioada retinerii #i a are#tarii preventive de la
73.74.2773 la 13.74.2773 #i de la 13.75.2773 la &i.
.n eea e prive#te !odalitatea de e+eutare a pedep#ei a#t"el apliate inulpatului
in#tanta apreia&a a #opul preventiv*eduativ al pedep#ei apliate poate "i atin# prin
-3
e+eutarea e"etiva a ae#teia( 4ntru$t a !ai e+eutat anterior o pedeap#a( d$nd dovada a
nu #*a 4ndreptat.
.n ,a&a art.357 Cpp( va !entine are#tarea preventiva a inulpatului PCI( apreiind
a te!eiurile avute 4n vedere la luarea ae#tei !a#uri preventive #*au !entinut #i nii nu
au aparut altele noi are #a :u#ti"ie revoarea #au 4nlouirea u alta !a#ura( "iind nee#ara
4n pre&ent pentru ,una de#"a#urare a proe#ului penal.
.n ,a&a art.110 al.1 lit.e Cod penal( va di#pune on"i#area de la inulpata =)B a
#u!ei de -77 EUR( ,ani o,tinuti de la partea vata!ata repre&ent$nd pret pentru pre#tare
de #erviii #e+uale de atre una dintre !artorele ); #i ;IB( on"or! delaratiei
!artorului ....
Pe latura ivila in#tanta va lua at a partea vata!ata nu #*a on#tituit parte ivila
4n au&a( pre:udiiul au&at "iind reuperat prin re#tituirea ,unului #u#tra#.
.n ,a&a art.131 alin.1 #i 2 C.pr.pen. va o,li'a inulpatii la plata #u!ei de 1777 lei
@eltuieli :udiiare atre #tat( $te 577 lei "ieare.
.n ,a&a art.103 alin.1 Cod proedura penala va di#pune avan#area din "ondurile
=ini#terului <u#titiei atre Baroul Pra@ova a #u!ei de 477 lei repre&ent$nd onorarii
aparatori din o"iiu. Q
07
Conclu,ii.
Ca "or! a partiipaiei penale( in#ti'area e#te "apta unei per#oane 8instigator:
are( u intenie( deter!in( prin orie !i:loae( o alt per#oan 8instigat: # #v$r%ea# o
"apta prev&ut de le'ea penal.
;e e#ena in#ti'rii e#te "aptul in#ti'atorul reali&ea& aiunea de in#ti'are
4nainte a el in#ti'at # "i luat @otr$rea de a aiona. Su, ae#t a#pet( in#ti'area #e
deo#e,e%te de o!pliitate( 4n a&ul reia ativitatea de 4nle#nire #au a:utorare are lo dup
e autorul a luat @otr$rea de a o!ite "apta #au 4n ti!pul $nd ae#ta #v$r%e%te "apta.
Carateri#ti in#ti'rii e#te dei "aptul in#ti'atorul( are ia el dint$i @otr$rea de
a #v$r%i in"raiunea( nu tree la #v$r%irea "aptei re#petive( i tran#!ite aea#t @otr$re
altei per#oane( pe are o deter!in( printr*o ativitate !aterial 84nde!nuri( ru'!ini(
a!eninri et.9( # #v$r%ea# ea aea "apt( iar aea per#oan( a e"et al deter!inrii( tree
la #v$r%irea ae#teia( devenind autor al in"raiunii.
In#ti'atorul ontri,uie dei la #v$r%irea in"raiunii prin tran#!iterea tre el
in#ti'at a ideii #v$r%irii in"raiunii %i prin deter!inarea @otr$rii ae#tuia de a #v$r%i
"apta.
In#ti'area tre,uie( a%adar( loali&at 4n #"era laturii #u,ietive a in"raiunii.
In#ti'atorul reali&ea&( 4!preun u el in#ti'at( au&alitatea p#i@i( el "iind el are
inoulea& %i deter!in luarea @otr$rii de #v$r%ire a "aptei prev&ute de le'ea penal.
01
Ae#t oninut p#i@i al in#ti'rii e+pli denu!irea dat in#ti'atorului( de Pautor !oralB al
in"raiunii.
Pentru e+i#tena in#ti'rii e#te nee#ar pre&ena a dou per#oane/ una are
reali&ea& ativitatea de in#ti'are 8in#ti'atorul9G alta a#upra reia #e e+erit aea#t
ativitate 8in#ti'atul9.
In#ti'ator poate "i orie per#oan are 4ndepline%te ondiiile 'enerale pentru a putea
"i #u,iet al in"raiunii. Nu e#te nee#ar o alitate #peial. ;e aeea( in#ti'area e#te
po#i,il %i la in"raiunile proprii( "r # "ie nee#ar a in#ti'atorul # ai, alitatea erut
de le'e autorului in"raiunii. ;e a#e!enea( in#ti'area e#te po#i,il %i la in"raiunile e #e
#v$r%e# in persona propria( dup u! e#te po#i,il %i la in"raiunile intenionate( a %i la
ele de ulp 84n ae#t a& partiipaia "iind i!proprie #au i!per"et9( la in"raiunile
o!i#ive( a %i la in"raiunile o!i#ive.
In#ti'area poate "i #v$r%it nu nu!ai de o #in'ur per#oan( dar %i de dou #au !ai
!ulte per#oane are deter!in( #i!ultan ori #ue#iv( aeea%i per#oan la #v$r%irea
aeleia%i in"raiuni. .n a#t"el de a&uri e+i#t dei doi #au !ai !uli coinstigatori
8coinstigare:, da ae%tia au aionat 4n 4nele'ere unii u alii %i u voina de a oopera.
;a 4n# 4ntre in#ti'atori nu a e+i#tat o a#t"el de 4nele'ere( a%a 4n$t #*au reali&at
4nt$!pltor ate de in#ti'are a aeleia%i per#oane( la #v$r%irea aeleia%i "apte prev&ute de
le'ea penal( va e+i#ta un concurs de instigri, %i nu oin#ti'are.
E+i#t( de a#e!enea( oin#ti'are 4n a&ul 4n are o per#oan deter!in o alt
per#oan a aea#ta( la r$ndul ei( # deter!ine o a treia per#oan # #v$r%ea# o "apt
prev&ut de le'ea penal. .n a#t"el de a&uri e+i#t in#ti'are mediat din partea pri!ului
in#ti'ator %i in#ti'are imediat din partea elui de*al doilea( are deter!in diret pe autor #
#v$r%ea# "apta.
;a( pe l$n' ativitatea de in#ti'are( o per#oan #v$r%e%te %i ate de e+eutare(
partiip$nd a#t"el %i a autor la #v$r%irea aeleia%i in"raiuni( ontri,uia de in#ti'ator
8in#ti'area9 #e a,#oar,e 4n aeea de autor. E+pliaia deriv din araterul de partiipaie
#eundar al in#ti'rii( "a de autorat( are repre&int "or!a de partiipaie prinipal.
02
Evident ( 4n a#e!enea #ituaii( $nd o per#oan( dup e in#ti'( #v$r%e%te ea
4n#%i ate de e+eutare %i devine autor al in"raiunii( pluralitatea ei de ontri,uii va "i avut
4n vedere la individuali&area pedep#ei.
Instigat #au per#oan a#upra reia #e e+erit in#ti'area poate "i( de a#e!enea( orie
per#oan "i&i( indi"erent da 4ndepline%te #au nu ondiiile 'enerale pentru a "i #u,iet
ativ al in"raiunii la are a "o#t in#ti'at. Poate "i dei in#ti'at %i o per#oan ire#pon#a,il(
un !inor are nu a 4!plinit 14 ani ori o per#oan lip#it de li,ertate de voin ori de aiune(
4n a#t"el de a&uri "iind vor,a de o partiipaie i!proprie.
.n a&ul in"raiunilor proprii( in#ti'atul tre,uie # ai, alitatea erut de le'e 4n
per#oana autorului in"raiunii pe are in#ti'atul ur!ea& # o #v$r%ea#.
.n #ituaia 4n are in#ti'area e#te adre#at unei #in'ure per#oane #au unor per#oane
deter!inate( ea e#te denu!it in#ti'are individual.
.n a&ul 4n are e#te adre#at unui nu!r nedeter!inat de per#oane( ea e#te
denu!it in#ti'are colectiv.
.n pri!a #ituaie vo! avea o "or! a partiipaiei penale( 4n ti!p e 4n a doua nu #e
reali&ea& o partiipaie penal( i "apta on#tituie o in"raiune de #ine #tttoare 8de
e+e!plu( in#ti'area pu,li %i apolo'ia in"raiunilor prev&ute 4n art. 324 C. pen.9. Su,
raportul laturii o,ietive( pentru e+i#tena in#ti'rii e#te nee#ar 4ndeplinirea ur!toarelor
ondiii/
a9 # e+i#te o ativitate de deter!inare de tre o per#oan 8in#ti'ator9 a#upra
unei alte per#oane 8in#ti'at9G
,9 ativitatea de deter!inare # #e re"ere la #v$r%irea unei "apte prev&ute de
le'ea penalG
9 # nu e+i#te o deter!inare anterioar( adi o @otr$re pree+i#tent a
in#ti'atului de a #v$r%i "apta re#petivG
d9 ativitatea de in#ti'are # ai, e"et( adi # du la deter!inarea
in#ti'atorului( la aeptarea de tre ae#ta a ideii de a #v$r%i "apta %i la @otr$rea lui de a
o #v$r%iG
e9 el in#ti'at # "i treut la #v$r%irea "aptei %i # reali&e&e el puin o tentativ
pedep#i,il.
03
Sunt nee#are unele e+pliaii u privire la ae#te ondiii.
a9 E"etuarea unei ativiti de deter!inare( prin are in#ti'atorul inoulea& 4n
!intea in#ti'atului ideea #v$r%irii "aptei inri!inate( e#te de e#ena in#ti'rii. =i:loaele
prin are #e reali&ea& deter!inarea pot "i diver#e. Spre deo#e,ire de unele le'i#laii penale
#trine( Codul penal ro!$n nu enu!er nii li!itativ( nii enuniativ( !i:loaele de
in#ti'are. Ae#tea pot "i dei ele !ai di"erite( de la #i!ple 4nde!nuri( ru'!ini #au
in#inuri( p$n la on#tr$n'ere #au orupere.
.n raport u !i:loaele "olo#ite 4n ativitatea de deter!inare( #e di#tin'e 4ntre/
6 in#ti'area simpl, la are #e "olo#e# !i:loae i!ateriale( de deter!inare a voinei
in#ti'atului 8ru'!ini( 4nde!nuri per#ua#ive( in#inuri9G
6 in#ti'are cali"icat, la are #e "olo#e# !i:loae !ateriale u! ar "i pro!i#iunile de
daruri #au alte "oloa#e 8orupere9 #au e+eritarea de pre#iuni prin di"erite "or!e de
on#tr$n'ere a#upra in#ti'atului( diret #au indiret.
Pentru e+i#tena in#ti'rii e#te #u"iient in#ti'area #i!pl( dar e+i#tena unei in#ti'ri
ali"iate va "i avut 4n vedere la individuali&area pedep#ei( a 4!pre:urare e relev un
'rad de periol #oial #porit al "aptei %i de periulo&itate al "ptuitorului.
Ativitatea de in#ti'are poate "i #v$r%it diret a#upra per#oanei e ur!ea& #
#v$r%ea# "apta prev&ut de le'ea penal 8in#ti'are i!ediat9 #au a#upra unei per#oane e
ur!ea& # deter!ine( la r$ndul #u( pe el are va #v$r%i "apta 8in#ti'are !ediat9. .n
ae#t a& e+i#t dei doi oin#ti'atori( pri!ul !ediat( al doilea i!ediat( ,ine4nele# u
ondiia a el de*al doilea in#ti'ator # nu #e li!ite&e la #i!pla tran#!itere a 4nde!nului
#au a!eninrii din partea elui dint$i 84n ulti!a #ituaie( nu #e va reine in#ti'are( i
o!pliitate la in#ti'are9( i # reali&e&e la r$ndul #u ativitatea de deter!inare( are # ai,
drept e"et #v$r%irea "aptei de tre el in#ti'at.
,9 >'iectul activitii de determinare tre'uie s-l constituie o "apt prev!ut de
legea penal( alt"el nu poate "i vor'a de participaie penal. )apta tre,uie # "ie #u#epti,il
de a "i #v$r%it a autor de el in#ti'at. A%a u! #*a artat( 4n a&ul in"raiunilor proprii(
in#ti'area tre,uie # #e 4ndrepte a#upra unei per#oane are are alitatea erut de le'e pentru
autorul in"raiunii. )apta la are #e in#ti' # "ie individuali&at 4n a%a "el 4n$t el in#ti'at
04
# unoa# o,ietul in#ti'rii %i # poat lua @otr$rea 4n uno%tin de au&( "iind el
tre,uie # #v$r%ea# "apta( @iar da nu*i 4nele'e araterul.
.n raport de !odul 4n are in#ti'atorul "ae uno#ut in#ti'atului o,ietul in#ti'rii( 4n
dotrin #e di#tin'e/
6 4ntre in#ti'area direct, la are in#ti'atorul o!uni in#ti'atului 4n !od diret %i
e+pliit 4nde!nul %i "apta pe are ur!ea& # o #v$r%ea#( %i in#ti'area indirect, la are
in#ti'atorul nu tran#!ite diret ideea #v$r%irii "aptei( i indiret( inoul$ndu*i in#ti'atului o
#tare de #pirit are 4l deter!in # ia @otr$rea de a #v$r%i "apta 8#t$rnirea 'elo&iei( a ideii de
r&,unare t.9G
6 4ntre in#ti'area evident, la are in#ti'atorul aionea& de#@i#( pe "a( %i
in#ti'area insiduoas #au ascuns, la are in#ti'atorul aionea& din u!,r( pe a#un#( "r
a el in#ti'at #*%i dea #ea!a e#te deter!inat la #v$r%irea unei "apte penale.
Cel instigat s nu "i luat anterior 7otr#rea de a sv#r%i "apta la care este
,ndemnat. Nu poate e+i#ta in#ti'are "a de o per#oan are era de:a @otr$t #
#v$r%ea# "apta. .n ae#t a&( ativitatea in#ti'atorului ar putea on#titui eventual o
o!pliitate !oral( dar nu o in#ti'are. Condiia pe are o e+a!in! e#te 4ndeplinit atuni
$nd in#ti'atul( 4n !o!entul 4n are are lo ativitatea de in#ti'are( nu era @otr$t #
#v$r%ea# "apta la are e#te in#ti'at( @iar da 4n !intea lui #e ivi#e( 4n !od #pontan ori a
ur!are a unei in#ti'ri anterioare r!a#e "r e"et( ideea #v$r%irii ae#tei "apte. E#enial
e#te dei a @otr$rea de a #v$r%i "apta luat de el in#ti'at( a urmare a instigrii, # "ie
ulterioar( iar nu anterioar ativitii de in#ti'are.
Ativitatea de in#ti'are tre,uie # ai, a e"et deter!inarea elui in#ti'at( adi
4n#u%irea de tre ae#ta a ideii de #v$r%ire a "aptei prev&ute de le'ea penal %i luarea
@otr$rii de a o #v$r%i. )r 4ndeplinirea ae#tei ondiii nu e+i#t in#ti'are propriu*&i#( i
o instigare "r e"ect #au o instigare nei!'utit( are nu produe on#eine :uridie.
Persoana instigat s "i trecut la sv#r%irea "aptei la care a "ost determinat %i s
comit acea "apt sau cel puin o tentativ pedepsi'il. ;u este necesar ca autorul s "ie
pedepsit.
.n a&ul 4n are el in#ti'at nu a treut la #v$r%irea "aptei #au( de%i a treut la
e+eutare( nu a #v$r%it de$t o tentativ nepedep#i,il( nee+i#t$nd o "apt prev&ut de
05
le'ea penal( nu poate e+i#ta nii in#ti'are a "or! a partiipaiei. ;a ativitatea
in#ti'atorului 4ntrune%te ele!entele on#titutive ale altei in"raiuni( el va r#punde pentru
aea in"raiune de #ine #tttoare.
Pot e+i#ta #ituaii 4n are autorul in#ti'at #v$r%e%te o "apt are dep%e%te li!itele
in#ti'rii. .n onret( el in#ti'at reali&ea& o ativitate !ai o!ple+( "ie 4!potriva aeluia%i
o,iet :uridi( "ie 4!potriva altor o,iete :uridie de$t aelea u privire la are #*a
de#"%urat in#ti'area( iar in#ti'atorul nu a uno#ut %i nii nu a prev&ut o a#e!enea
dep%ire. .n a#e!enea a&uri( evident in#ti'atorul va r#punde nu!ai pentru "apta la are
a in#ti'at 8el !ai "revent e+e!plu( 4nt$lnit 4n prati( e#te aela $nd o per#oan e#te
in#ti'at # #v$r%ea# un "urt( dar( ulterior( datorit unor 4!pre:urri de !o!ent( o!ite
ael "urt prin violene #au a!eninriG 4n aea#t #ituaie( in#ti'atorul va r#punde nu!ai
pentru in"raiunea de "urt( iar autorul pentru t$l@rie( #oluie i!pu# de di#po&iiile art. 20
alin. 2 C. pen.( are prevd iru!#tanele re"eritoare la "apt #e r#"r$n' a#upra
partiipanilor nu!ai 4n !#ura 4n are ae%tia le*au uno#ut #au le*au prev&ut9.
.n ipote&a ontrar( $nd autorul #v$r%e%te o "apt !ai puin 'rav de$t aeea la
are a "o#t in#ti'at( aea#t 4!pre:urare #e r#"r$n'e( 4n !od o,ietiv( a#upra tuturor
partiipanilor( 4n #en#ul ae%tia vor r#punde pentru aea in"raiune !ai u%oar( @iar
da( #u, a#petul laturii #u,ietive( au avut o alt repre&entare 8#oluia deriv din
di#po&iiile art. 51 C. pen.( privind eroarea de "apt( printr*o interpretare per a ontrarioG
da o iru!#tan a'ravant nu #e r#"r$n'e a#upra partiipanilor( atuni $nd ae%tia
nu au uno#ut*o 4n !o!entul #v$r%irii in"raiunii( per a ontrario( o iru!#tan
atenuant #e va r#"r$n'e a#upra partiipanilor( @iar da ei nu au uno#ut*o9 Pentru
e+i#tena in#ti'rii a "or! a partiipaiei penale( e#te nee#ar a ativitatea de
deter!inare # "ie #v$r%it u intenie. In#ti'atorul e#te on%tient de "aptul prin
ativitatea #a 4l deter!in pe el in#ti'at # #v$r%ea# o "apt prev&ut de le'ea penal( 4n
#en#ul ur!re%te #au aept produerea re&ultatului #oial!ente periulo# al "aptei.
In#ti'atorul poate aiona dei %i u intenie indiret. Nu poate e+i#ta 4n# in#ti'are
din ulp. ;e aeea( da o per#oan deter!in din ulp o alt per#oan( prin uvinte ro#tite
i!prudent ori printr*un 4nde!n "ut 4n 'lu! #au 4ntr*un !o!ent de #ure#itare( "r
on%tiina %i voina de a deter!ina la #v$r%irea "aptei iliite( "apta nu on#tituie in#ti'are.
05
Pentru e+i#tena in#ti'rii nu intere#ea& 4n# da el in#ti'at 8autorul9 aionea&
u intenie #au din ulp( 4ntru$t e#te po#i,il in#ti'area %i la o "apt pe are autorul o
#v$r%e%te din ulp #au @iar "r vinovie 84n ae#t a&( ave! o partiipaie i!proprie 6
art. 31 C. pen.9.
;e a#e!enea( nu intere#ea&( pentru e+i#tena in#ti'rii( !o,ilul #au #opul ur!rit
de in#ti'ator. ;e aeea( e+i#t in#ti'are %i 4n a&ul per#oanei are in#ti' u #opul de a prinde
pe el in#ti'at 4n !o!entul 4neperii e+eutrii "aptei 8e#te a&ul a'entului provoator9.
Bi+lio'ra!ie.
I. Davinia =i@aela Vldil ( Drept penal. Partea general( Editura Prouniver#itaria(
Buure%ti( 2717.
II. ).Antoli#ei( Manuale di diritto penale. Parte generale( ;ott.A.Giu""rM Editore( =ilano(
2777.
III. G.Antoniu( <inovia penal( ediia a doua( Editura Aade!iei( Buure%ti( 2772.
IV. G.Antoniu( Tentativa( Editura Soietii ?e!pu#( Buure%ti( 1335.
V. A.Boroi( Drept penal. Partea general( Editura C.E.BeC( Buure%ti( 2775.
VI. A.Boroi( Drept penal %i drept procesual penal. Curs selectiv pentru e.amenul de
licen( Editura C.E.BeC( Buure%ti( 2775.
VII. =.Ba#ara, 8oord.9( V.Pa%a( G@.=ateu( C.Butiu( Codul penal comentat. vol. I,
Partea general( Editura Ea!an'iu( Buure%ti( 277-.
VIII. C.Bulai( Manual de drept penal. Partea general( Editura All( Buure%ti( 133-.
IX. C.Bulai( B.N.Bulai( Manual de drept penal. Partea general( Editura Univer#ul <uridi(
Buure%ti( 277-.
X. C.Bulai( A.)ilipa%( C.=itra@e( Instituii de drept penal. Curs selectiv pentru e.amenul
de licen( ediia a III*a revi&uit %i adu'it( Editura ?rei( Buure%ti( 2775.
XI. C.Bulai( A.)ilipa%( C.=itra@e( B.N.Bulai( Cr.=itra@e( Instituii de drept penal. Curs
selectiv pentru e.amenul de licen( ediia a IV*a( Editura ?rei( Buure%ti( 2770.
0-
XII. V.;o,rinoiu( I.Pa#u( I.=olnar( G@.Ni#toreanu( A.Boroi( V.Da&r( Drept penal. Partea
general( Editura Europa Nova( Buure%ti( 133-.
XIII. V.;on'oro&( Drept penal 8Reeditarea ediiei din 13339( Tratat( Editura Soietii
?e!pu# Y A#oiaia Ro!$n de Otiine Penale( Buure%ti( 2772.
XIV. V.;on'oro&( S.Va@ane( I.>anea( I.)odor( N.Ilie#u( C.Bulai( R.Stnoiu( 9.plicaii
teoretice ale Codului penal rom#n, Partea general( vol. I( Editura Aade!iei(
Buure%ti( 1353( 4n pri!a ediie #au ediia a II*a( Editura Aade!iei Ro!$ne %i Editura
All BeC( Buure%ti( 2773.
XV. V.;on'oro&( S.Va@ane( I.>anea( I.)odor( N.Ilie#u( C.Bulai( R.Stnoiu( V.Ro%a(
9.plicaii teoretice ale Codului penal rom#n, Partea special( vol.III( Editura
Aade!iei( Buure%ti( 13-1 4n pri!a ediie #au ediia a II*a( Editura Aade!iei Ro!$ne
%i Editura All BeC( Buure%ti( 2773.
XVI. N.Giur'iu( Drept penal general$ doctrin, legislaie, jurispruden( Editura C;R=>(
Ia%i( 2775.
XVII. G@.Ivan( Individuali!area pedepsei( Editura C.E.BeC( Buure%ti( 277-.
XVIII. G@.Ivan( Drept penal. Partea general( Editura C.E.BeC( Buure%ti( 2770.
XIX. C.=itra@e( Cr.=itra@e( Drept penal rom#n. Partea general( Editura Univer#ul
<uridi( Buure%ti( 277-.
XX. G@.Ni#toreanu( A.Boroi( Drept penal. Partea general( Editura All BeC( Buure%ti(
2772.
XXI. S.=.Pui'( Derec7o penal. Parte general( -
a
edii[n( Editorial Reppertor( Barelona(
277-.
XXII. Con#t.G.Rte#u( I.Ione#u*;ol:( I.Gr.Perieeanu( V.;on'oro&( E.A&navorian( ?.Pop(
=.I.Papadopolu( N.Pavele#u( Codul penal Carol al II-lea adnotat, Partea general(
vol.I( Editura Di,rriei Soe Y Co.( Buure%ti( 133-.
XXIII. G.Ste"ani( G.Deva##eur( B.Boulo( Droit pnal gnral( 15*e Mdition( ;allo&( Pari#(
133-.
XXIV. ).Streteanu( Drept penal. Partea general( Editura Ro#etti( Buure%ti( 2773.
00
XXV. ?.Va#iliu( G.Antoniu( O.;ane%( G@.;r4n'( ;.Duine#u( V.Papadopol( ;.Pavel(
;.Pope#u( V.R!ureanu( Codul penal, comentat %i adnotat, Partea general( Editura
Otiini"i( Buure%ti( 13-2.
XXVI. ?.?oader 8oord.9( A.Stoia( N.Cri#tu%( Codul penal %i legile speciale$ doctrin,
jurispruden, deci!ii ale Curii Constituionale, =otr#ri C.9.D.>.( Editura Ea!an'iu(
Buure%ti( 277-.
XXVII. =.NolIneaC( =.I.=i@inii( Drept penal. Partea general( Editura )undaiei C@e!area(
Ia%i( 1333.
XXVIII. Revi#ta ((;reptulB.
XXIX. Revi#ta de drept penal.
XXX. Revi#ta de drept penal. Studii %i prati :udiiar 81334*277-9( ediie 4n'ri:it de G.
Antoniu( V.Brutaru( Editura Ea!an'iu( Buure%ti( 2770.
XXXI. Cule'eri de prati :udiiar 4n !aterie penal.
XXXII. Codul penal.
03