You are on page 1of 10

SERBARE SF DE AN : CARNAVALUL PRINTILOR SI PRINTESELOR

1.REGELE POVESTILOR:
Dragi parinti si dragi bni!i"
Frati #ai #ari sa $rati #ai #i!i%
A&i '(a# in'itat ai!i
Sa 'a $a!)# * s)rbar)
N*i" ai!i in sa+a #ar) ,
Sa+a a# i#p*d*bit"
Cadr $r#*s a# !r)at
Iar din bas#)(a# in'itat
-an)" F)ti(Fr#*si" print)s)
P)rs*na.) p) a+)s).

/.REGINA POVESTILOR:
Mult stimate spectator
Prea iubit auditor
Am venit astzi pe scena
Cu-o anumita problema
Nu e vorba de algebra
Fii,deci calmi,nu facei febra!
Copiii grupei noastre
-au pregtit !i-au "nvat
Costume frumoase-au "mbrcat
#eclar desc$is srbatoarea noastr
#eci,carnavalul poate s porneasc!
1. REGELE POVESTILOR
C*piii d) +a grpa n*astra
S(a pr)gatit si #+t)(a in'atat
C*st#) $r#*as) (a i#bra!at
D)!+ar d)s!0isa sarbat*ar)a n*astra"
D)!i" !arna'a++ p*at) sa p*rn)as!a.
REGINA POVESTILOR
D)!i%sa in!)p)# ,
Traia *data intr(* !asa * $ata trista
i#pr)na ! #a#a si ! sr*ri+) )i
'itr)g)"!ar) * #i+)a si * tin)a in
!)nsa...Dar n print * $a! print)sa
+i...
Cenureasa:
Bin) '(a# g1sit
C)n21r)asa #1 n#)s!
3i a# ')nit ai!i s1 '1
p*')st)s!
C# #i(a# pi)rdt
La ba+ n !*ndr
P)ntr !1 #(a# gr1bit" p*t s1
.r
D)(a2 pt)a s1 $i a+bin1
Sa * ra&1 d) +#in1"
A2 p1trnd) p)(nn*ptat
Prin $)r)astr1 +a pa+at.
S1 '1d dansri" s(as!+t g+#),
D*ar * !+ip1 d)(a2 pt)a
S1(#i ast4#p1r ini#a,
Dar print+ #(a gasit
Fiind!1 d) #in) )(
ndr1g*stit
3i n ita5i" ! s$+)t d)
!)n21r)asa
Ori!) $at1 'a $i n*r*!*as1.
Prinul:
Snt prin5+ !)+ ')stit
Car) p)(a+)asa ini#ii a# g1sit
C a.t*r+ !*ndr+i d) ar
A2a !# #i(a 2*ptit n pi d) grar
-adarni! a 6n!)r!at 2i a+t) $)t)
C '*rb) #i)r*as) s1 #1(#b)t).
N +)(a# '1&t si n +)(a# a&it
C g4nd+ d*ar +a )a ) a# p*rnit
3i(s $)ri!it !(a# g1sit(* in s$4r2it,
Ea ) #ir)asa #)a str1+!it*ar)
3i * 6#p1r15i)(i '*i pn) +a pi!i*ar).
ALB CA ZPADA:
E snt A+b1 !a -1pada
7a#a 'itr)g1 2i r)a
Fr#s)5)a(#i pi&#ia
V4n1t*r+i #(a dat
3i ! #in) a p+)!at
8ntr(n !*dr(nd)p1rtat
D) '4n1t*r ) #(a# rgat
3i )+ 'ia5a #i(a +1sat.
R1t1!ind 6n .*s 2i(n ss
La piti!i ) a# a.ns
8n !1s5a din p1dr)
E 6ndat1 $a! !rat
Far$rii" !)2!5)" *a+)
Sta $r#*s 6n ra$t
3i 01i5) 2i p1t!ri
Ast1&i a# a)risit
PRINTUL
A+ba !a -apada" ita t*t !)(i ra
E '*i $i ! tin)" t) '*i apara #)r)
Vitr)ga r)gina asta&i n #ai )st)
D)spr) )a sa spn) n#ai in p*')st).
A# a't ) gri.a !a sa s!ap d) )a"
La nnta !and a ')nit
Pant*$i inr*siti in $*! i(a# *$)rit
Si atat d) #+t ! )i a dansat
Pana !and s$+)t+ si(a dat.
O ia d) #ana p) A+ba !a -apada si spn):
A!# snt)# $)ri!iti
D*i printi $r#*si si i#p+initi.
Iar piti!ii p*t s1 'in1
T*t+ )st) pr)g1tit,
SCUFIA ROIE
cufia %o!ie m c$eam
M vedei de bun seam
Am roc$ia "nflorat
&i scufia ro!ie toat
M-a trimis mmica
'ocmai la bunica
C este bolnav tare
-i duc ceva de m(ncare
Mama mi-a dat un sfat bun
nu m abat din drum
N-ascultai a ei pova
&i abia scpai cu via
C-nt(lnii lupul mieros
)l(nd dar prime*dios
DEGEICA
E snt #i!a D)g)5i!a
8n p*')st) 71rn5i!a
Dar d)2i(s a2a #i!51
E snt tar) 01rni!51
Di#in)a5a !4nd #1 s!*+
R$)+) p1p2ii sp1+
Ap*i +) pn +a s!at
3i 6n !as1 $a! !rat
E p) #a#a * as!+t
3i +a t*at) * a.t

Pras+)a !)+ V*ini! :
E din bas#) a# ')nit
Si snt Pras+)a !)+ V*ini!.
C)+ #ai #i! $i d)(#parat
Pa+*s+ ) #i(a# +at
Si ! &#)ii #(a# +ptat
A# sa+'at si $)t) d)(#parat
Iar ! !)a #ai #i!a ) #(a# !nnat
D)(atn!i +a n*i in i#parati)"
Est) n#ai b!ri).
Fata de imparat:
T*t+ )st) ad)'arat
E+ ! &#)+ s(a +ptat
Pana(n gat in pa#ant +(a bagat.
P) #in) si p) sr*ri+) #)+) n)(a sa+'at
E $iind !)a #ai ist)ata
7(a a+)s !a sa(i $i s*ata.
A!# snt)# $)ri!iti
D*i i#parati 0arni!i si !institi
Si(#pr)na '*# +pta
Ca(n i#paratia n*astra
Pa!)a sa d*#n)as!a.
FRUMOASA ADORMIT
Vai" !) #+t a# #ai d*r#it,
Cin) *ar) #(a tr)&it9
Prin5 $r#*s" #(ai s1rtat
3i 'ra.a s(a d)str1#at,
T(#i dai 'ia51 2i ibir)
Ad!i #+t1 $)ri!ir),
T*at1 +#)a din pa+at
A&i din s*#n s(a d)2t)ptat
S1 $a!)# * nnt1 #ar)
S1 !i*!ni# ! #i! ! #ar)
FatFrum!"
E snt bra'+ Fat(Fr#*s
Fat(Fr#*s !)+ !ra.*s
Si ! &#)ii #(a# +ptat
L#)a d) )i a# sa+'at.
Stiti si '*i !a n #a +ad
A# *#*rat si(n ba+ar
P) I+)ana a# sa+'at(* d) +a &#)i
Si(a# ads(* inap*i in tara )i
Lna" s*ar)+) si st)+) d) +a &#)i a# +at
L#ii(ntr)gi ap*i +)(a# dat.
T*ti s(a b!rat d) a+) #)+) $apt)
Si 'a spn si '*a" dragii #)i '*i*si
Sa $iti bni in 'iata
Dr)pti si !ra.*si,
I+)ana C*san&)ana
C adan!a p+)!a!in)
Sa+t a&i intr)aga +#),
Brat +a brat !(n print ibit
La sp)!ta!*+ a# ')nit.
Fiind!a(ai!i snt $)ri!ita
D) !*pii #a si#t ibita
D) t*ti !)i !) sti s(as!+t)
P*')stiri si bas#) #+t)
Intr(* +#) $)r#)!ata
Viata )st) #innata,
Imparatul
E +ng pa#ant+" ba ) +at
Si p)st) t*t ) a# #b+at
Si a# 'a&t in dr#+ #)"
Si #+t bin) si #+t ra.
Oa#)ni 0arni!i !) trd)a
Iara a+tii !) +)n)')a.
A# 'a&t !*pii !#inti
C) as!+ta d) parinti"
Dar si din a!))a !ar)
A a't * r)a prtar).
Si atn!i a# &is asa:
(Bin) 'r)a in tara #)a.
V)st) p)st) t*t a# dat
T*ti sa a$+)" t*ti sa sti)
Ca bin)+) i#i p+a!) #i).
Iar ra+ i+ p)d)ps)s!
Orisind) i+ gas)s!
Oa#n)ii a as!+tat
C drag #(a in!*n.rat.
Si(* d*#nita #i(a# +at
Sa i#i $i)(a+atrat
Si sa stiti !a(n tara #)a
A&i d*#n)st) +inist)a ,
DO7NITA
Snt R)gina ttr*r
3i 6#p+in)s! *ri!) d*r
C(* bag0)t1 $)r#)!at1
E a# d)&g0)5at i&'*ar)
3i(n p*iana #innat1
T*5i !*pa!ii da 6n $+*ar)
-bra5i $+tra2i d)(argint
P)st) p+ai+ 6n')r&it
Printr) #gri 2i a+bin)
Printr) p1s1ri 2i .i'in)
P)ntr 0arni!ii piti!i
S1 'in1 2i )i ai!i
S1 s)(ad1(n +#)a #ar)
C1 +a n*i ) s1rb1t*ar),
I#parat+ s(a int*rs
Si in tara ) $r#*s,
Printul din #$TANUL
INCALTAT:
A&i ) #ar) sarbat*ar)
La pa+at ) nnta #ar),
7andra $ii!a d)(#aparat
7(a a+)s sa(i $i barbat.
P+ang)a# !a n(a# a't n*r*!
D)!at sa $i n sarant*!.
Dar 7*tan+ in!a+tat
Tar) #+t #(a a.tat
Sa a# a')r) si(n !ast)+"
Sa $i #+t#it d) )+.
A(ng0itit si(n !ap!an
E(n ist)t" !) sa 'a spn.
Print)sa din #$TANUL
INCALTAT:
7+t#)s! dragt+i
#*tan
Esti n #ar) na&dra'an"
Fiind!a t ai r)sit
Sa(+ $a!i asta&i $)ri!it
P) a!)+a !)(+ ib)s!
Si ! )+ 'r)a sa trai)s!.
Si(a# 'r)a" ) si ! print+
#)"
C n*i sa ra#ana #)r),
Zna Florilor+
unt ,(na Florilor
M !tii voi oare-
#e mine-ascult fiecare floare
.e-nv s creasc
m(ndre,colorate
pre bucuria noastr toate,toate/
Florilor,s v trezii
&i frumos s v gtii,
0n roc$ie colorate
0n cur(nd vin la voi
%(nd pe r(nd,roi dup roi
Albiniele surate/
Ce s mai vorbim de-albine
C(nd cu toii !tim prea bine
C(t de $arnice sunt ele
Cum adun-n faguri miere/
Z%na Z!ril!r:
E snt -4na -*ri+*r
S*r1 ! $r#*asa -4na F+*ri+*r
Din !a+)as!a(#i d) r*1
str1+!it*ar)
E da par$# 2i da !+*ar)
F+tri+*r"$ra5i+*r"$+*ri+*r"sr*ri+*r
S)ara"!4nd apn) s*ar)+)
E +)(n!0id ginga2 p)ta+)+)
E +) #4ng4i 2i +) !4nt
S1 ad*ar#1 6n d)s!4nt
D*r)s! ttr*r ! ging12i)
S1n1t*2i"')s)+i"$)ri!i5i s1 $i),

FRU#$A&A
Iata(#a ai!i +a '*i
A# s*sit si(s b!r*asa
Ca ad! 'r)#) $r#*asa
F+*ri si $+tri si ')rd)ata
E tr)&)s! t*t+ +a 'iata.
P+apanda" gingasa si bna
E ! &)$ir+ snt s*ra bna.
A# ')nit din sd ! s*ar)
C $+*ri d+!i si ! !+*ar)
Cast)++ sa(+ in')s)+)s!
Si p) B)sti) sa * ib)s!
REGELE POVESTILOR
Carna'a+" !arna'a+" ')s)+ !arna'a+
A# 'a&t" a# 'a&t !in) a ')nit +a ba+:
V a d*r)s! +a t*ti a!#
Bni sa $iti" !institi si dr)pti
REGINA POVESTILOR
Sa $iti 0arni!i "! b+and)t)
Si t*t ra+ sa(+ starpiti
Pa!)a s(* ibiti #)r)
P)ntr )a sa $iti niti
B)stia trans$ in PRINT
N !r)d !(a5i '1&t 'r)*dat1
C4t prin +#) a5i #b+at
Un rat $i*r*s !a #in)
3i ! 0ain) d) ga+a i#bra!at
Fara * bag0)ta $)r#)!at1
Fr#*asa print #(a $a!t 6ndat1,
Crai $r#*s a!# ) snt"
Si 'r)a s1 .*! 2i 'r)a s1 !4nt
D)(a!#"a!*+* nd) snt )
N s)(nt4#p+1 ni#i! r1,
Sa $iti ibit*ri si sin!)ri
Fapt) bn) sa(#p+initi .
Si sa !r)st)ti #ari" !a bra&ii
Bni si 0arni!i si !institi.
7&i!a,
P*$titi +a dans ! n*i
Ap+a&) d*ri# a!# d) +a
'*i
Va #+t#i# ,

IUNIE /;1/ ED. CIORITA TINCUTA