You are on page 1of 5

ACORD DE PERTENERIAT

Nr.

1. PARILE ACORDULUI
I.1 Parohia .
,situat n
I.2 si coala . ,situat n

., Bucureti,
conform acordului cu nr. 967 ncheiat ntre !rhie"isco"ia Bucuretilor si
Ins"ectoratul colar al #unici"iului Bucureti , cu sediu n Bucureti ,
$ector 2,str. Icoanei nr. 19 , cod "ostal %2%&'1 , tefefon 21%7''(
21%7'6 , fa)21%7'1, "e de alta "arte.
2. SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
II.1 $co"ul acordului de "arteneriat l constitue re*lementarea
cola+orrii dintre "r,i n -ederea derulrii "roiectelor reli*ios (
educational(sociale,cu "recdere n colile care hotrsc s intre su+
"atrona.ul s"iritual al Parohiei
..,cu s"ri.inul financiar
e)clusi- al Parohiei /
a0 coala
.
+0
1iceul.
Prin "atrona. s"iritual se nteli*e o cola+orare str2ns i cu caracter
de continuitate , urmare hotr2rii colii care acce"t acest "atrona. i al
Parohiei ..i n cadrul *eneral al
"re-ederilor "re3entului "arteneriat , "entru a da oca3ia ele-ilor cretini
ortodoci din coala s +eneficie3e de o educa,ie conform -alorilor
s"irituale ale Bisericii 4rtodo)e 5om2ne
II.2 OBIECTIVELE PARTENERIATULUI SUNT

. 6e3-oltarea intelectual i moral armonioas, n s"iritul
n-,turii cretin 7 ortodo)e , a co"iilor i ele-ilor , care se afl
"e teritoriul Parohiei . i al
Ins"ectoratului colar al #unici"iului Bucureti 8
&. 4 mai +un ntele*ere social i oferirea de anse e*ale "entru
accesul la educatie
'. 5educerea a+andonului colar i inte*rarea co"iilor "ro-eni,i din
familiile ntoarse din strintate 8
6. 6e3-oltarea cola+orrii dintre coal ,Biseric i 9amilie , cu
sco"ul mai +unei ntele*eri a rolului fiecruia n demersul
instructi-( educati- efficient , acordat co"iilor si ele-ilor .

II.3 ACTIVITAILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
SUNT
!cti-it,i "ractice , s"ecifice de3-oltrii s"iritului moral(
cretin la co"ii i ele-i 8
!cti-it,i de sus,inere a "rocesului educati- i de n-atamant ,
su"limentare i com"lementare.
!cti-it,i de s"ri.in material , moral i de consiliere , "entru
co"ii i ele-i care "ro-in din familii aflate n dificutate.
$er-icii sociale oferite co"iilor i ele-ilor care "ro-in din
familii aflate n dificultate .
$"ri.inirea i or*ani3area de ser+ri "rile.uite de marile
sr+tori cretine .
4r*ani3area de ta+ere cretine , e)cursii tematice i "elerina.e .
Promo-area ima*inii colii "rin mi.loace s"ecifice Bisericii .
!sisten,a i consilierea familiilor ele-ilor , co"iilor i
"rin,ilor din "unct de -edere reli*ios 7moral.
!mena.area ,cu "recdere n colile aflate su+ "atrona.ul
s"iritual al Parohiei .. a
unui ca+inet de reli*ie sau a unui s"atiu cu caracter reli*os.
7. DURATA PARTENERIATULUI
III.1 Pre3entul acord de "arteneriat se ncheie "e "erioada
.
III.2 :n ca3ul n care "roiectul -a necesita continuarea acestui "arteneriat
, "artile "ot con-eni "relun*irea acestui accord.
;. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR
I<.1 Parohiase
o+li*8
9. $ asi*ure lo*istica necesar desfaurrii acti-ita,ilor incluse n
"roiectele "ro"use .
1%. $ asi*ure reali3area sesiunilor de tranin* "e "ro+lematica
s"ecific "roiectelor.
11. $ facilite3e accesul Ins"ectoratului colar Bucureti la
informa,iile necesare desfaurrii "roiectului derulat n
"arteneriat.
12. $ "ermit "artici"area re"re3entan,ilor Ins"ectoratului colar al
#unici"iului Bucureti la toate acti-ita,ile "roiectului derulat n
"arteneriat .
1. $ furni3e3e informa,ii "ri-ind "ersoanele care -or intra n coli i
care -or "artici"a la desfaurarea acti-ita,ilor.
1&. $ informe3e cadrele didactice i ele-ii cu "ri-ire la con,inutul
educati- n care -or fi cu"rini .
1'. $ "re3inte un ra"ort la finalul fiecrui "roiect , "re3ent2nd
derularea "roiectului , a nere*ulilor i re3ultatelor ce a"ar "e
"arcurs .
I<.2 4o+li*atiile "arohiei se constitue in dre"turi ale ins"ectoratului
scolar +ucuresti
I<. Ins"ectoratul colar al #unici"iului Bucureti se o+li* 8
16. $ s"ri.ine "romo-area "roiectelor cu sco"ul i o+iecti-ele
sale n institu,iile colare selectate din #unici"iul
Bucureti8
17. $ "romo-e3e "arteneriatul i "roiectele cu sco"urile i
o+iecti-ele lor n mass(media.
1;. $ facilite3e accesul reci"roc la informa,iile de interes
comun le*ate de desfaurarea "roiectelor derulae n
"arteneriat.
19.
V NCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
<.1 Pre3entul acord de "arteneriat ncetea3 "rin8
a0 e)"irarea "erioadei "entru care a fost ncheiat , daca "r,ile nu au
rene*ociat "relun*irea lui
+,.n ca3ul ne2nde"linirii o+li*a,iilor "re-3ute "rin "re3entul acord
de "arteneriat de ctre una din "ar,i 8 cealalt "arte
are dre"tul s solicite .ustificri , s notifice n scris neres"ectarea
o+li*a,iilor acce"tate "rin semnarea "re3entului acord i s solicite
remedierea situa,iei create 8 n ca3ul n care "artea notificat "ersist n
neres"ectarea o+li*a,iilor sale , acordul ncetea3a de dre"t 8
2%. ntreru"ere finan,rii de ctre finan,ator 8
21. ca3 de for, ma.or

<.2 FORA MAJOR
/
a0 =iciuna din "r,ile acordului nu rs"unde de nende"linirea
o+li*a,iilor cae i re-in n +a3a "re3entului acord , dac aceasta a fost
cau3at de for, ma.or , aa cum este definite "rin le*e ,
+0 Partea care in-oc for,a ma.or este o+li*at s notifice n termen de
' 3ile "roducerea e-enimentului i s ia toate msurile "osi+ile n -ederea
limitrii consecin,elor lui
.
22. LITIGII
<I.1 4rice nen,ele*eri se -or re3ol-a "e cale amia+il .
VII. CAUZE FINALE
<II.1 #odificarea "re3entului acord de "arteneriat se -a face numai "rin
acordul scris al "ar,ilor .
<II.2 Pre3entul acord re"re3int -oin,a "r,ilor i nlatur orice nen,ele*ere
-er+al dintre acestea , anterioar sau ulterioar ncheierii lui .
<II. Pre3entul acord a fost ncheiat ntr(un numar de 2 e)em"lare , c2te
unul "entru fiecare "arte , a3ii .. data semnrii lui .
>adre didactice im"licate n "roiect /


..


Parohia .......................... coala cu clasele I(<III
Biserica ........................... =r.
..
Preot Paroh 6irector
Preot coslu.itor 6irector ad.unct