You are on page 1of 6

Abraham Maslow

De la Wikipedia, enciclopedia liber


Salt la: Navigare, cutare
Abraham Maslow
Abraham Maslow (n ! aprilie !"#$% d $ iunie !"&#' a (ost un psiholog umanist american
)ste cunoscut ast*i pentru propunerea sa privind ba*ele teoriei ierarhiei nevoilor umane
Cuprins
+ascunde,
! -ia a
. Munca
o .! /erarhia Maslow
o .. Alte lucrri
o .0 1ritic
0 Note
2 3egturi ctre alte pagini
[modific] Via a
S4a nscut 5n 6rookl7n, New 8ork, ca primul copil al unei (amilii de evrei emigran i din
9usia 3a insisten ele prin ilor, Abraham a studiat trei semestre dreptul la 1it7 1ollege o(
New 8ork, dup care s4a trans(erat la 1ornell :niversit7, ca mai apoi s revin la 11N8
Dup ce s4a cstorit cu veri oara sa primar 6ertha ;oodman, s4a mutat 5n Wisconsin pentru
a studia la :niversit7 o( Wisconsin de unde, 5n cele din urm, i4a cptat doctoratul (!"02'
5n psihologie /n Wisconsin, Maslow a studiat alturi de <arr7 <arlow, i mai apoi a revenit
la New 8ork pentru a lucra cu ) 3 =horndike la 1olumbia :niversit7
>ro(esorul Maslow a 5nceput s predea ca titular la 6rookl7n 1ollege /n aceasta perioad a
5nt?lnit mul i psihologi europeni, printre care Al(red Adler i )rich @romm /n !"A!, Maslow
a devenit e(ul catedrei de psihologie la 6randeis :niversit7, de unde i4a 5nceput activitatea
de cercetare teoretic Acolo l4a 5ntalnit pe Burt ;oldstein, care i4a sugerat ideea de auto4
actuali*are
S4a retras 5n 1ali(ornia (!"&#', unde la v?rsta de C. ani, a murit 5n urma unei a(ec iuni a
inimii
[modific] Munca
>rincipala lui contribu ie 5n psihologie a (ost 5n problema ierarhi*rii nevoilor umane Av?nd
o abordare umanist, Maslow observ c (iin ele umane nu sunt 5mpinse sau atrase numai de
(or e mecanice, ci mai degrab de stimuli, obiceiuri sau impulsuri instinctive necunoscute
Ast(el, el sus ine c (iin ele umane sunt motivate de anumite nevoi nesatis(cute, i c
nevoile situate pe treptele in(erioare ale piramidei trebuie satis(cute 5nainte de a se putea
aDunge la cele superioare
:na din di(eren ele esen iale (a de ceilal i doi capi ai psihologiei acelor vremuri ( @reud i
6@ Skinner', a (ost interesul mai degrab sc*ut al lui Maslow (a de oamenii bolnavi
mintal sau nebuni, i orientat ctre persoane pe care le cataloga drept complet E(unc ionaleE,
cu personalitate EsntoasE (sau mai bine *is auto4actuali*ant', cum ar (i )instein, 3incoln,
Fe((erson, Schweit*er, Fane Addams, )leanor 9oosevelt, @rederick Douglas
[modific] Ierarhia Maslow
Gn ierarhia trebuinHelor umane, Maslow situea* nevoile cele mai primitive la ba*a piramidei
De i toate nevoile sunt instinctive, nu toate sunt la (el de puternice Ast(el, nevoile cele mai
puternice au (ost a e*ate la ba*a piramidei trebuin elor 1u c?t o nevoie urca spre v?r(ul
piramidei, cu at?t este mai slab i speci(ic individului respectiv Se observ ast(el c nevoile
primare sunt comune at?t tuturor oamenilor c?t i animalelor )le includ necesit ile
(i*iologice (cum ar (i cele biologice ca hrana, apa, aerul, igiena', somnul, seIul i o
temperatura relativ constant a corpului
Jdat ce individul 5 i satis(ace acest nivel de necesit i, se poate concentra pe nevoile de
siguran Acestea au de a (ace cu stabilitatea i consisten a 5ntr4o lume relativ haotic )le
in mai mult de integritatea (i*ic, cum ar (i securitatea casei i a (amiliei Gn unele ca*uri,
nevoia de siguran motivea* unii indivi*i sa devin religio i, religia o(erindu4le con(ortul
unei promisiuni de siguran printr4un loc paradisiac Nevoile de siguran sunt cruciale
pentru copii
:rmea* apoi nevoia , de iubire i apartenen /n acest nivel se includ nevoia de prietenie,
(amilie, apartenen la un grup, sau de implicare 5ntr4o rela ie intima non4seIual
3a nivelul patru sunt nevoile de stim Acestea cuprind at?t recunoa terea venit din partea
altor indivi*i (care re*ulta 5n sentimente de putere, prestigiu, acceptare, etc' c?t i din
respectul de sine, ce creea* sentimentul de 5ncredere, adecvare, competen Nesatis(acerea
nevoilor de stim re*ulta 5n descuraDare, i pe termen lung 5n compleIe de in(erioritate J
nevoie pronun at de acest (el (de eIemplu nevoia pentru admira ie' are la ba*
nesatis(acerea unor nevoi care stau 5n v?r(ul piramidei, cele de auto4actuali*are estetic
Nevoile de auto4actuali*are vin din plcerea instinctiv a omului de a (ructi(ica la maIimum
capacit ile proprii, pentru a deveni din ce 5n ce mai bun /n eseul The Farther Reaches of
Human Nature, Maslow scrie c oamenii care au atins starea de auto4actuali*are intr adesea
5ntr4o stare de transcenden , 5n care devin con tien i nu doar de poten ialul lor personal, ci
i de 5ntreg poten ialul speciei umane De i ace ti indivi*i triesc adesea o bucurie eItatic,
simt totodat i o triste e cosmic
>e primele patru nivele ale piramidei sunt nevoile asa4*ise Ede(icienteE: o persoana nu simte
nimic special dac acestea sunt satis(cute, dar simte un discon(ort c?nd nu sunt satis(cute
Dincolo de aceste nevoi, urmtoarele mai sunt numite de Ecre tereE Acestea nu dispar c?nd
sunt satis(cute, 5n schimb, motivea* individul 5n continuare
Gn !"&# Maslow a publicat o revi*ie a piramidei din !"A2, situ?nd 5n v?r(ul acesteia nevoile
cognitive (de a cunoa te, de a 5n elege i de a eIplora' i pe cele estetice (pentru (rumuse e,
ordine, simetrie' (+!,' 1u toate acestea, nu toate versiunile piramidei sale includ ultimele .
nivele Maslow a teoreti*at c nevoile cognitive nesatis(acute se trans(orm 5n nevoi neurotice
(non4productive, care perpetuea* un stil de via nesntos' De eIemplu, copiii ale cror
nevoi de siguran nu sunt satis(cute adecvat pot deveni adul i care pun deoparte bani sau
di(erite posesiuni
Maslow crede c singurul motiv pentru care oamenii nu se mi ca 5n direc ia auto4actuali*rii
este din cau*a obstacolelor puse 5n calea lor de societate, mai ales printr4o educa ie de(icitar
ce nu poate schimba o persoan cu o slab pregtire pentru via 5ntr4o persoan cu o
abordare po*itiv Maslow e de prere c educatorii ar trebui sa (ie rspun*tori de poten ialul
pe care 5l are un individ pentru a aDunge la auto4actuali*are 5n (elul su
[modific] Alte lucrri
1omentarii la lucrarile lui Al(red Binse7
+!,
despre erorile voluntare
+.,

+0,

[modific] Critic
3ui Maslow i4a (ost pus la 5ndoial riguro*itatea tiin i(ic asupra studiului su despre
personalitate Mul i cercettori cred c, de i important, munca sa este ba*at doar pe studii
de ca*, i acu* lipsa lucrului eIperimental in problema auto4actuali*rii
[modific] Note
! ^ A < Maslow and FM Sakoda (April !"A.' K-olunteer4error in the Binse7 stud7L
Journal of Abnormal & Social Psychology 47 (.': .A"4.C.
http:MMcontentapaorgMDournalsMabnM2&M.M.A"
. ^ Abraham Maslow (!"2#' K=est o( Dominance4@eeling (Sel(4)steem' in college
WomenL The Journal of Social Psychology !: .AA4.&#
0 ^ Abraham Maslow (!"2.' KSel(4)steem (Dominance4@eeling' and SeIualit7 in
WomenL Journal of Social Psychology ": .A"4."2
[modific] #e$turi ctre alte pa$ini
:n articol despre Abraham Maslow
6ibliogra(ie comprehensiv
A Theory of Human Motivation (!"20, din Psychological Review !", 0&#40"C
Disponibila online'
Adus de la http:MMrowikipediaorgMwikiMAbrahamNMaslow
1ategorii: Na teri 5n !"#$ O Decese 5n !"&# O >sihologi americani O )vrei americani
%nelte personale
1reare cont M Autenti(icare
&pa ii de nume
Articol
Discu ie
Variante
Vi'uali'ri
1ite te
Modific
/storic
Ac iuni
Cutare
Cutare
Na(i$are
>agina principal
>ortaluri tematice
1a(enea
Articol aleatoriu
)articipare
Schimbri recente
>roiectul sptm?nii
ADutor
>ortalul comunit ii
Dona ii
*rusa de unelte
1e trimite aici
Modi(icri corelate
=rimite (i ier
>agini speciale
-ersiune de tiprit
Navigare 5n istoric
1itea* acest articol
+n alte limbi
PQRSTUV
WXYZ[\]^_

1atal`
1ebuano
aesk7
Dansk
Deutsch
)nglish
)spabol
)esti
)uskara
cdefg
Suomi
@ranhais
ijklm
<rvatski
Mag7ar
6ahasa /ndonesia
/taliano


3ietuvin
o[^pqrs]^_
Nederlands
Norsk (bokmtl'
>olski
cRfuvw
>ortuguxs
yz]]^_{
Sloven|ina
Sloven}|ina
~\]^_ M Srpski
Svenska

eV
=ing -it

:ltima modi(icare !!:!A, .& iulie .#!#
Acest teIt este disponibil sub licen a 1reative 1ommons cu atribuire i distribuire 5n
condi ii identice % pot eIista i clau*e suplimentare -ede i detalii la =ermenii de
utili*are