You are on page 1of 12

dangson_wtfm@yahoo.

com chctm2010
THI CAO HC MN PPNCKH HK1/2010-2011
1. Trong nghin cu nh tnh (qualitative research), gi tr v tin cy lin
quan n:
a. Tnh trong sch ca phng php c s dng
b. Gi tr l thuyt v tnh m t, din dch (descriptive, interpretive) ca kt qu
c. Bo co trong mt tp ch hc thut
d. All correct
2. Nhng ngi tham gia th nghim thng khng c thng tin v cc iu
kin th nghim c phn cng cho h v cc l do sau y:
a. Ngn nga ngi tham gia thng tin ba bi
b. Trnh vic kt qu b nh hng bi tng ch quan
c. Trnh vic kt qu b nh hng bi s tng tng ca ngi
d. c th m bo d liu khch quan
e. All correct
3. Qu trnh tin hnh nghin cu theo th t bao gm:
a. Tm t liu xc nh mc tiu nghin cu, t c s h tr ca c quan ch
qun, thc hin nghin cu, bo co kt qu
b. Xc nh ti nghin cu, nghin cu t liu lin quan n ti, xc nh
hng tip cn v phng php tip cn, xc nh khun kh l thuyt v d
liu cn thit cho vic nh gi, thc hin nghin cu, bo co kt qu.
c. Xc nh ti nghin cu, nghin cu thnh qu c nhn ca cc nh khoa
hc lin quan n ti, phng vn, thc hin nghin cu, bo co kt qu
d. M t gi tr ca nghin cu v tin cy
e. Xc nh c vn , tm c ngi hng dn, thu thp d liu, tin hnh
nghin cu v phn tch cc d liu, bo co kt qu.
4. S khc bit chnh gia mt nghin cu tng quan v th nghim l:
a. Trong th nghim, nhng ngi tham gia u nhn thc c v gi thuyt
ang c th nghim
b. Trong th nghim, all cc c nhn u c i x ng u nh nhau
c. Trong th nghim, ta c th thit lp quan st t nhin
d. Trong th nghim, ta c th thay i cc tr s ca cc bin c lp
e. All correct
5. u im chnh ca mt nghin cu th nghim, tri ngc vi mt nghin
cu tng quan l:
a. Nghin cu th nghim t c kh nng b nh hng bi cc bin c lp nh
nghin cu tng quan
b. Nghin cu th nghim c th d thc hin hn
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
c. Nghin cu th nghim c th thc hin nhanh hn
d. Nghin cu th nghim c th chng minh c cc lin h nguyn nhn v h
qu r rng hn.
e. Nghin cu th nghim t quan tm n vn con ngi v trch nhim
6. K thut thu thp d liu cho nghin cu nh tnh bao gm:
a. Quan st
b. Phng vn, c cu trc v khng cu trc
c. Bng kho st
d. Th nghim
e. All correct
7. Mt l thuyt c gi l falsifiable (c th ph nh) khi:
a. L thuyt c da trn nhng kt qu khng th nhn rng
b. L thuyt c th c thay th bng mt nguyn l n gin hay chnh xc
hn
c. ng dng ca l thuyt c th a n kt qu mu thun vi n
d. ng dng ca l thuyt c th a n kt qu m h rng n ph hp vi
bt k v tt c kt qu c th t c.
e. All wrong
8. Khi nhm nghin cu A ti lp mt th nghim ca nhm nghin cu B,
nhng khng ti lp c kt qu (kt qu t c khng ging vi kt qu
cng b), kt qu ca nhm nghin cu B c kt lun l khng:
a. C tnh tng quan
b. C tnh trung thc
c. C ngha thng k
d. C th nhn rng
e. C th chp nhn c
9. Mt l thuyt loi suy l mt l thuyt c th;
a. Dng d on c kt qu th nghim qua cc gi thuyt i lp
b. Lm ra cc gi nh khng cn thit
c. Qu m h c th s dng c
d. Nhn rng cc kt qu da trn l thuyt
10. Phng php nghin cu no cho php thit lp quan h nguyn nhn v h
qu mt cch ng tin cy nht:
a. Tng quan
b. Th nghim
c. Loi suy
d. Quan st thc a
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
e. Phn tch d liu
11. iu no sau y l mt tnh nng cn thit nht trong mt nghin cu khoa
hc?
a. S chn lc trn cc d kin
b. Nhu cu c trng ca ti khoa hc
c. Kh nng nhn rng cho cc trng hp khc
d. S tng quan gia cc lnh vc khoa hc t nhin
e. All correct
12. Trong qu trnh quan st tin hnh nghin cu, cc ghi nhn ti hin trng
quan st cn phi c y cc thng tin sau y:
a. Thng tin m t cc s kin
b. Thng tin quy np v suy din
c. Thng tin phn hi t phng vn
d. Thng tin m t lin quan n cc l thuyt s dng trong ti
e. All correct
13. Trong mt nghin cu trc y, cc nh nghin cu kim tra tc dng ca
nhc Mozart trn hiu sut lao ng. H thy rng nhng ngi nghe Mozart
lm vic tt hn nhng ngi khng nghe, c bit trong cc cng vic i
hi s l lun. Sau h li thy cc khm ph ny khng c th xc thc
c. Theo bn nguyn nhn quan trng nht l do:
a. Kt qu khng th nhn rng cho tt c cc trng hp th nghim
b. Kt qu ban u khng c kim tra k lng
c. Quan st ban u qu ch quan
d. Nghin cu ban u l mt nghin cu tru tng
e. Bin c lp v vic nghe nhc Mozart khng chnh xc.
NH GI BI BO
14. Khi vit 1 bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho 1 hi ngh
khoa hc, phn dn nhp (introduction) phi:
a. Hng dn ngi c v tnh cp thit ca ti nghin cu ca bn
b. Pht biu c vn nghin cu (cu hi/gi thuyt khoa hc)
c. Tng bc thu hp ch hng n vn c th ca bi bo
d. Trnh by c tnh trng kin thc v vn ny (s lc cng trnh lin
quan gn nht v cc u khuyt im)
e. Tt c cc iu trn
15. Khi nh gi bi bo khoa hc qua tim nng ca cc tc gi, ta c th da
vo cc thng tin sau:
a. S lng cc ng tc gi: cng nhiu cng c tim nng
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
b. Tc gi c bng Tin s
c. Tc gi bit qun bnh cch trnh by cc bng chng thc nghim v cc vn
c th tri ngc n cc bng chng
d. Da trn cc bng chng thc nghim
e. All correct
16. Mt ngun ti liu chun c th
a. c cng b t mt trng i hc ni ting
b. c phn bin bi cc chuyn gia
c. Cng b bi 1 nhm t duy chnh tr ni ting
d. Tm thy t mt trang web bt k
e. Tt c cc iu trn
17. Mt tng quan ti liu c xem l thnh cng khi n c th:
a. Tng hp cc ti liu t nhiu ngun khc nhau trn cng mt cu hi/ ti
nghin cu
b. nh gi hin trng kin thc v mt ch bng cch so snh cc ti
nghin cu v cc hng tip cn
c. nh gi hin trng kin thc v mt ch bng cch so snh cc cch phn
tch d liu, kt lun c rt ra.
d. t vn nghin cu hoc gi thuyt khoa hc tin cho nghin cu
e. All correct
18. Tnh cht khch quan ca mt bi bo c th nhn nh c bi:
a. S hin hu ca cc tp d kin t cc ngun khc dung nh gi kt qu
b. Cch trnh by d liu mang tnh cch phn bin
c. S n trnh cc t ng kch thch suy din v gi tr t c
d. Khng c mu thun trong nh gi
e. Tt c cc iu trn
19. Khi vit 1 bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho mt hi ngh
khoa hc, phn thn bi phi:
a. M t v nh gi tng ngun ti liu tham kho
b. C b cc vng chc
c. C so snh hoc tng phn cc yu t quan trng
d. C din t v phng php/l thuyt tip cn v nh gi kt qu
e. Tt c cc iu trn
20. Khi vit mt bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho mt hi
ngh khoa hc, phn kt bi phi:
a. nh gi v tng kt nhng g din t trong thn bi
b. Hin th nhng im mnh v im yu ca kt qu t c
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
c. Cung cp cc cu hi a n cc nghin cu b sung
d. R rng v trung thc, khng ha hn tng lai
e. Tt c cc iu trn
21. Bn tm kim thng tin v s hnh thnh ca cc m my v bn tm thy 2
trang web cung cp cc thng tin tng t s dng trong cng mt t ng.
Bng cch tham kho cho, bn cho rng c 2 trang web u ng tin cy v
ni dung trn c s dng m khng cn lo lng v s chnh xc ca thng
tin:
a. ng
b. Sai
22. Bn mun tm hiu cch thc ru vang c thc hin, bn tm kim
trn Google vi t kha red wine nhng kt qu bao gm nm ru vang,
cc thng hiu ru vang v ca hng bn ru vang . thu hp cc
truy vn bn nn s dng t kha no:
a. Ru vang v ru vang
b. Ru vang khng nm ru, khng nhn hiu, khng ca hng
c. Ru vang v ru vang khng nm ru, khng nhn hiu, khng ca
hng
d. Ru vang khng nhn hiu, khng ca hng
e. Tt c cc t kha trn u sai.
23. Hnh thc trch dn sch bin tp no chnh xc theo format CBE?
a. Smith, A. B. v Jones, C. D. (2007), Khi cng nghin cu t phng th
nghim ca chng ti, S tay nghin cu (Ed. A. Gio s). pp. 12-34. New
York: Nh Xut bn Thnh Cng
b. Smith, A. B. v Jones, C. D. (2007), Khi cng nghin cu t phng th
nghim ca chng ti, S tay nghin cu (Ed. A. Gio s). pp. 12-34. Nh
Xut bn Thnh Cng (New York)
c. Smith, A. B. v Jones, C. D. (2007), Khi cng nghin cu t phng th
nghim ca chng ti, S tay nghin cu (Ed. A. Gio s). pp. 12-34. New
York: Nh Xut bn Thnh Cng
d. Smith, A. B. v Jones, C. D. (2007), Khi cng nghin cu t phng th
nghim ca chng ti, S tay nghin cu (Ed. A. Gio s). pp. 12-34. New
York: Nh Xut bn Thnh Cng
e. Smith, A. B. v Jones, C. D. (2007), Khi cng nghin cu t phng th
nghim ca chng ti, S tay nghin cu (Ed. A. Gio s). pp. 12-34. Nh
Xut bn Thnh Cng (New York)
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
24. Trong bo co nghin cu ca bn, bn nn a phn tng quan khoa hc
(bao gm vic nghin cu ti liu v cc cng trnh lin quan):
a. Ngay phn u bo co
b. Ngay sau phn Gii thiu
c. Ngay trong phn Phng php
d. Ngay trc phn Th mc
e. Trong phn Tm lc
25. Cc ngun ti liu nghin cu c th tm c t:
a. Cc gio s hng dn
b. Bo ch
c. Blogs hoc mng x hi
d. Ti liu tham kho trn cng nghin cu tng t
e. All wrong
26. Gi tr ca 1 bi bo c th tm thy:
a. Bi s nhn nhn cn thm nghin cu b sung
b. Khi c kt lun hp l da trn cc d liu v kt qu t c
c. Khi tc gi xc nhn rng cn phi c thm nhin cu hon chnh
d. Khi bi bo c xut bn trong mt tp ch ph bin
e. Tt c cc iu trn
27. Trong cng nghin cu, phn tng quan ti liu ca bn nn:
I. Gii thch ti sao ti nghin cu ca bn c chn
II. Cung cp cho ngi c mt cch chi tit v ti nghin cu ca bn v nn
bao gm cc s v hnh nh minh ha
III. M t tm tt phng php c s dng trong nghin cu ca bn
IV. So snh hng nghin cu ca bn vi cc tc gi khc v nhn mnh v l do
ti sao cng vic cua bn khc vi h
a. Ch I
b. II v III
c. I, III v IV
d. I v IV
e. All cc im trn
28. Khi vit tng quan ti liu, iu no khng nn lm
a. Khi bn c mi ti liu, bn ghi li nhng im c lin quan n ti nghin
cu ca bn
b. S dng mt phm vi rng cac ngun, trong bao gm internet, th vin
trng hc v bo ch, thay v ch c mt ngun thu nhp thng tin qua Google
Scholar
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
c. Google t kha ti liu v bao gm .pdf cho cc bi vit hc thut. khi thy
nhng ti liu c th ng quan tm, nhn Ctrl +C v Ctrl + V
d. Xem i xem li bi vit ca bn nhiu ln sa cc li vn phm
e. Tt c cc iu trn
EVALUATING A RESEARCH PAPER
29. Tt c nhng bo co khoa hc u phi bao gm pht biu v gi thit khoa
hc ca ti
a. ng
b. Sai
30. Cc c tnh v chin lc ly mu lun lun c m t trong phn phng
php ca bi bo
a. ng
b. Sai
31. Phn dn nhp ca mt bi bo thng thng trnh by:
a. nh ngha ca tt c cc bin trong nghin cu
b. Tm tt cc kt qu
c. M t v mc ch nghin cu
d. M t chi tit ca thit k th nghim
e. Tt c nhng iu trn
32. Chng ta lun lun bt u mt bi ph bnh vi phn tch k thut ca mc
tiu nghin cu
a. ng
b. Sai
33. Phn thn bi ca mt bi bo cn cung cp:
a. y c s nn tng bin minh cho phng php c s dng
b. L do cho tt c cc gi thit nghin cu
c. chi tit nghin cu c th c lp li v nhn rng
d. M t y cc quy trnh thng k d liu
e. Tt c nhng iu trn
34. iu no sau y s l im yu chnh trong phn tho lun ca mt bi bo:
a. Tc gi khng lin kt c kt qu vi cc nghin cu lin quan X
b. Tc gi tm tt c nhng kt qu chnh
c. Tc gi cung cp y chi tit v im yu ca bi bo
d. Tc gi suy on c nhng nh hng ca kt qu v mt l thuyt
e. Tt c nhng iu trn
35. Mc tiu chnh ca vic nh gi mt bi bo khoa hc l:
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
a. Cung cp mt ci nhn cn bng v nhng im mnh v im yu ca nghin
cu
b. Tm ra im yu n m phn bin khng nhn ra s quan trng ca n
c. m bo s chnh xc ca tt c cc kha cnh nghin cu
d. nh gi xem kt qu c vt xa so vi mc tiu nghin cu hay khng
e. Tt c nhng im trn
36. Nhng iu sau y thng khng thy trong abstract ca mt bo co khoa
hc:
a. C s l thuyt
b. Mc ch ca bi bo
c. Nhng khm ph chnh
d. Phng php hoc hng tip cn
e. Tt c nhng iu trn
KHOA HC L G
37. L thuyt gii thch cc nh lut nhng cng c th c nh lut m khng c
l thuyt
a. ng
b. Sai
38. iu no sau y khng phi l mt gi nh ca khoa hc
a. S kin c th c lp i lp li
b. S kin no cng c mt nguyn nhn
c. Lc no cng c gii php cho bt c mt vn
d. S kin c th khm ph
e. Khoa hc l tuyt i
39. Mt trong nhng mc tiu ca khoa hc l khm ph ta nhng quy lut
hoc nh lut
a. ng
b. Sai
40. Khoa hc khc vi trc gic v n c nh gi mt cch khch quan
a. ng
b. Sai
41. Cch mng khoa hc thng xy ra khi:
a. Tr l phng th nghim quyt nh thnh lp nghip on
b. Cc m hnh phc tp c bin i tr thnh n gin
c. Nhng nh lut v nhng l thuyt hin hu thay th bi nhng khm ph mi
d. Nhng nh khoa hc u ngnh quyt nh i mi
e. All wrong
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
TM TNG NGHIN CU
42. S quan st khoa hc l:
a. Mt ngun tng nghin cu quan trng bi v ta lun lun quan st cc
hin tng bng mt s quan tm c bit X
b. Mt ngun tng nghin cu quan trng bi v tt c cc nghin cu tt u
thch ng vi thc t
c. Mt ngun tng nghin cu ngho nn bi v s quan st c nhn lun lun
ch quan
d. Mt ngun tng nghin cu ngho nn bi thiu tnh cch khoa hc
e. Mt ngun tng nghin cu bnh thng dnh ring cho sinh vin
43. S t m khoa hc l mt thuc tnh quan trng trong vic i tm tng
nghin cu
a. ng
b. Sai
44. Do hn ch thi gian v ti chnh, cc mu d liu s dng trong mt lun
vn cao hc khng nht thit phicc tp d liu chun
a. ng
b. Sai
45. Sai lm ph bin nht ca cc sinh vin nghin cu khi rt ra kt lun
a. Cung cp gi nh nhng b qua nhng pht hin quan trng nht
b. Trnh by mt kt lun hp (?) rt ra t kt qu ca nghin cu
c. Cung cp mt gii thch khoa hc vt qu gii hn ca nghin cu
d. Qun xc nh li cc pht hin ca nghin cu
e. Tt c cc cu trn
46. Vic hn ch kim ti liu cc tp ch in t c th gy ra:
a. Thiu cc bi bo quan trng trong cc tp ch
b. Da qu nhiu vo cc kin thc ch c trong cc ti liu trn mng
c. Tn thi gian ch i
d. S d tha v cc trch dn khng quan trng
e. All cc cu trn
47. S quan st (mt cch khoa hc) l mt thuc tnh quan trng trong vic i
tm tng nghin cu
a. ng
b. Sai
48. Internet l mt ngun tng quan trng trong vic i tm tng nghin
cu
a. ng
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
b. Sai
49. Vic c mt bi bo kho st c bit hu ch to ra tng khi
a. Ta c mt m hnh chi phi tt c cc nghin cu
b. Bn khng tin tng vo cc tng ca mnh
c. C nhiu bi bo lin quan n cng mt ch
d. C 1, 2 bi bo quan trng v ch
e. All correct
50. Khi tin hnh tm kim ti liu, ta nn c gng nm bt tt c nhng nghin
cu quan trng bng cch s dng cc t kha rt chung chung
a. ng
b. Sai
51. ti lun vn cao hc cn nhn mnh ch nghin cu nu r tnh cht
ca cng vic
a. ng
b. Sai
52. K nng nh lng l mt thuc tnh quan trng trong vic i tm tng
nghin cu:
a. ng
b. Sai
THIT K KHO ST
53. Khi thit k kho st i tm gii php cho mt vn , ta bt u bng cc
cu hi:
a. T phc tp n n gin
b. T tng qut n c th
c. T c th n tng qut
d. T n gin n phc tp
e. T m n ng
54. Nhng cu hi t nh thng thng c t ___________ca bng kho
st nhm mc ch________
a. Cui bng, nhng ngi c kho st c th gii thch k cng hn
b. Bt c ch no trong bng kho st, c cu tr li tt nht
c. u bng, lm r cu tr li t nh
d. Gia bng, cho php thit lp quan h tin tng
e. Tt c u c th c
55. Hi ngh khoa hc chuyn ngnh l mt ngun tng cho cc sinh vin
nghin cu bi v h c tip cn vi:
a. Cc khm ph khoa hc cha c phn bin
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
b. Cc thng tin cha c thng bo rng ri
c. Cc nh ti tr
d. Cc chuyn gia trong lnh vc nghin cu
e. All wrong
56. Cc sinh vin nghin cu nn vit v cc gii hn ca ti khi lm k hoch
nghin cu nhm mc ch:
a. Bo co cho gio s hng dn s gii hn ca ti v cc gii hn ca cng
vic
b. Bo m cc kt qu nghin cu ng thun vi gi thuyt nghin cu
c. Xc nh cc ri ro c th nh hng n tnh xc thc v c th bao gm cc
kim tra thch hp
d. Trnh nhng s tr hon tiu cc n lun vn
e. Tit kim thi gian v nng lng
57. Th t ca cc mc trong mt bng kho st quan trng bi v
a. Ni dung ca mc trc c th nh hng n mc sau
b. Ngi tham gia c th mt mi sau khi tr li
c. Cc mc c th i t tng qut n c th
d. Cc cuc kho st lun lun bt u vi cc thng tin c bn
e. All correct
58. Khi d liu khng c phn b mt cch bnh thng (normally
distributed), cc phng php o v trng tm (central tendency) v bin
bin (variability) no nn c s dng:
a. Median and variance
b. Mean and standard deviation
c. Mean and range
d. Median and range
e. Median and standard deviation
59. Khi d liu c phn b bnh thng, t l no ri vo trong mt khong
lch chun (-1 SD n +1 SD) chung quanh tr s trung bnh (mean)
a. 100%
b. 95%
c. 68.28%
d. 34.14%
e. 17.07%
60. Khi biu din cc bin bin (variability) ca mt tp d liu ta thng s
dng:
a. Khong t phn v (interquatile range)
dangson_wtfm@yahoo.com chctm2010
b. lch chun (standard deviation)
c. Variance
d. Range
e. All wrong