You are on page 1of 7

1.

Trong nghin cu nh tnh (qualitive Research), gi tr v tin cy lin quan n tnh trong sch ca
phng php c s dng
a. Gi tr l thuyt v tnh m t, din dch ca kt qu
b. Bo co trong mt tp ch hc thut
c. Bo co trong mt hi ngh khoa hc
d. Tt c cc cu trn u ng
2. K thut thu thp d liu cho nghin cu nh tnh bao gm
a. quan st
b. phng vn c cu trc v khng c cu trc
c. bng kho st
d. th nghim
e. Tt c cc cu trn u ng
3. Qu trnh tin hnh nghin cu theo th t bao gm
a. Tm t liu, xc nh mc tiu nghin cu, t c s h tr ca c quan ch qun, thc hin
nghin cu v bo co kt qu
b. Xc nh ti nghin cu, nghin cu cc ti liu lin quan n ti, xc nh hng tip cn
v phng php tip cn, xc nh khun kh l thuyt v d liu cn thit cho vic nh gi,
thc hin nghin cu v bo co kt qu.
c. Xc nh ti nghin cu; nghin cu thnh qu c nhn ca cc nh khoa hc lin quan n
ti; phng vn; thc hin nghin cu; bo co kt qu.
d. M t gi tr ca nghin cu v tin cy
e. Xc nh c vn ; tm c ngi hng dn; thu thp d liu; tin hnh nghin cu v
phn tch cc d liu; bo co kt qu.
4. Trong qu trnh quan st tin hnh nghin cu, cc ghi nhn ti hin trng quan st (field notes) cn
phi c y cc thng tin sau
a. Thng tin m t cc s kin
b. Thng tin qui np v suy din
c. Thng tin phn hi t phng vn
d. Thng tin m t lin quan n cc l thuyt s dng trong ti
e. Tt c cc cu trn u ng
5. Mt l thuyt c gi l falsifble (c th ph nh) khi:
a. L thuyt da trn nhng kt qu khng th nhn rng.
b. L thuyt c th c thay th bng mt l thuyt n gin hay chnh xc hn.
c. ng dng ca l thuyt c th a n kt qu c th mu thun vi n.
d. ng dng ca l thuyt c th a n kt qu m h rng n ph hp vi bt k v tt c kt
qu c th t c.
e. Tt c cc cu u sai.
6. Khi nhm nghin cu A ti lp mt th nghim ca nhm nghin cu B nhng khng ti lp c kt
qu (kt qu t c khng ging vi kt qu cng b) kt qu ca nhm nghin cu B c kt lun l
khng
a. C tnh tng quan
b. C tnh trung thc
c. C tnh thng k
d. C th nhn rng
e. C th chp nhn c
7. Nhng ngi tham gia nghin cu thng khng c thng tin v cc iu kin th nghim c phn
cng cho v tr no sau y
a. Ngn nga ngi tham gia thng tin ba bi
b. Trnh vic kt qu b nh hng bi tng ch quan
c. Trnh vic kt qu b nh hng bi s tng tng ca ngi
d. c th m bo d liu khch quan
e. Tt c cc cu trn u ng
8. u im chnh ca mt nghin cu th nghim tri ngc vi mt nghin cu tng quan l nghin cu
th nghim t c kh nng nh hng bi cc bin c lp nh nghin cu tng quan
a. Nghin cu th nghim c th d thc hin hn
b. Nghin cu th nghim c th thc hin hn nhanh hn
c. Nghin cu th nghim c th chng minh c cc lin h nguyn nhn v kt qu r rng hn
d. Nghin cu th nghim t quan tm n vn con ngi v trch nhim
9. Mt l thuyt loi suy l mt l thuyt c th
a. Dng d on c kt qu th nghim qua cc gi thuyt i lp
b. Tri ngc vi cc bng chng c thit lp
c. L cc gi nh khng cn thit
d. Qu m h c th s dng
e. Nhn rng kt qu d trn l thuyt
10. Phng php nghin cu no cho php nguyn nhn v h qu mt cch ng tin cy nht
a. Tng quan (correlation)
b. Th nghim (experiment)
c. Loi suy
d. Quan st thc a
e. Phn tch d liu
11. Trong mt nghin cu trc y, cc nh nghin cu kim tra tc dng ca nhc Mozart trn hiu sut
lao ng. H thy rng nhng ngi nhe nhc Mozart lm vic tt hn nhng ngi khng nghe, c
bit trong cc cng vic i hi s l lun. Sau h thy cc khm ph ny khng th xc thc
(validate) c. Theo bn nguyn nhn quan trng nht l do
a. Kt qu khng th nhn rng trong tt c cc trng hp th nghim
b. Kt qu ban u khng c kim tra k lng
c. Quan st ban u qu ch quan
d. Nghin cu ban u l mt nghin cu tru tng
e. Bin c lp v nghe nhc Mozart khng chnh xc
12. S khc bit gia nghin cu tng quan v th nghim l
a. Trong th nghim, nhng ngi tham gia u nhn thc c v gi thuyt ang c th
nghim
b. Trong th nghim, tt c cc c nhn u c i x ng u nh nhau
c. Trong th nghim ta c th thit lp quan st t nhin
d. Trong th nghim ta c th thay i tr s ca cc bin c lp
e. Tt c cc cu trn u ng
13. iu no sau y l mt tnh nng cn thit trong mt nghin cu khoa hc
a. S chn lc trn cc d liu
b. Nhu cu c trng ca ti khoa hc
c. Kh nng nhn rng cho cc trng hp khc
d. S tng quan gia cc lnh vc khoa hc t nhin
e. Tt c cc cu trn u ng

LITERATURE REVIEW

14. Mt tng quan ti liu c xem l thnh cng khi n c th
a. Tng hp cc ti liu t nhiu ngun khc nhau trn cng mt cu hi/ ti nghin cu
b. nh gi hin trng kin thc v mt ch bng cch so sch cc ti nghin cu v cc
hng tip cn
c. nh gi hin trng kin thc v mt ch bng cch so snh cch phn tch d liu , kt lun
rt ra
d. t vn nghin cu hoc gi thuyt khoa hc tin cho nghin cu
e. Tt c cc cu trn u ng
15. Cc ngun ti liu nghin cu c th tm c l
a. Cc gio s hng dn
b. Bo ch
c. Blog hoc mng x hi
d. Ti liu tham kho hoc cng tng t
e. Tt c cc cu trn u sai
16. Khi vit mt bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho mt hi ngh khoa hc
a. Hng dn ngi c v tnh cp thit ca ti nghin cu ca bn
b. Pht biu c vn nghin cu (cu hi/gi thuyt khoa hc)
c. Tng bc thu hp ch hng n vn cn c th ca bi bo
d. Trnh by c tnh trng kin thc v vn ny (s lc cng trnh lin quan gn nht v cc
u khuyt im)
e. Tt c cc cu trn u ng
17. Khi vit mt bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho mt hi ngh khoa hc Phn thn bi
(body) phi
a. M t v nh gi tng ngun ti liu tham kho
b. C b cc vng chc
c. C so snh hoc tng phn cc yu t quan trng
d. C din t v phng php/l thuyt tip cn v nh gi kt qu
e. Tt c cc cu trn u ng
18. Khi vit mt bo co khoa hc cho mt tp ch hc thut hay cho mt hi ngh khoa hc Phn kt lun
phi
a. nh gi v tng kt nhng g din t trong phn thn bi
b. Hin th nhng iu yu v im mnh ca kt qu t c
c. Cung cp cc cu hi dn n cc nghin cu b xung
d. R rng v trung thc, khng ha hn tng lai
e. Tt c cc cu trn u ng
19. Mt ngun ti liu chun c th
a. Cng b t mt trng i hc ni ting
b. c phn bin bi cc chuyn gia
c. Cng b bi mt nhm t duy chnh tr ni ting
d. Tm thy t mt trang web bt k
e. Tt c cc cu trn u ng
20. Khi nh gi bi bo khoa hc qua tim nng ca tc gi ta c th da vo cc thng tin sau
a. S lng cc ng tc gi, cng nhiu cng c tim nng
b. Tc gi c bng tin s
c. Tc gi bit qun bnh cch trnh by cc bng chng thc nghim v cc vn tri ngc n
cc bng chng
d. Da trn cc bng chng thc nghim
e. Tt c cc cu trn u ng
21. Tnh cht khch quan ca mt bi bo c th nhn nh c bi
a. S hin hu ca cc tp d kin t cc ngun khc dng dnh gi kt qu
b. Cch trnh by d liu mang tnh cht phn bin
c. C n trnh cc t ng kch thch, suy din v gi tr t c
d. Khng c mu thun trong nh gi
e. Tt c cc cu trn u ng
22. Gi tr ca mt bi bo c th c tm thy
a. Bi s nhn nhn cn thm nghin cu b xung
b. Khi c kt lun hp l da trn cc d liu v kt qu t c
c. Khi tc gi xc nhn rng cn phi c thm nghin cu hon chnh
d. Khi bi bo c xut bn trong mt tp ch ph bin
e. Tt c cc cu trn u ng
23. Trong bo co nghin cu ca bn, bn nn a phn tng quan khoa hc (bao gm vic nghin cu ti
liu v cc cng trnh lin quan)
a. Ngay phn u ca bo co
b. Ngay sau phn gii thiu (introduction)
c. Ngay trong phn phng php (research method)
d. Ngay trc phn th mc (referrence)
e. Trong phn tm lc (Abstract)
24. "Trong cng nghin cu, phn tng quan ti liu (literature review) ca bn nn:
I. Gii thch ti sao ti nghin cu ca bn c chn
II. Cung cp cho ngi c mt cch chi tit v ti nghin cu ca bn, v nn bao gm cc s v
hnh nh minh ha
III. M t tm tt phng php c s dng trong nghin cu ca bn
IV. So snh hng nghin cu ca bn vi cc tc gi khc v nhn mnh v l do ti sao cng vic ca
bn khc vi h"
a. Ch I.
b. II v III
c. I, III v IV
d. I v IV
e. Tt c cc im trn
25. Bn tm kim thng tin v s hnh thnh ca m my v bn tm thy 2 trang web cung cp thng tin
tng t s dng trong cng mt t ng, bng cch tham kho cho bn cho rng c hai trang web u
ng tin cy v mt ni dung nn c s dng m khng cn lo lng v s khng chnh xc ca thng
tin
a. ng
b. Sai
26. Bn tm hiu cch thc ru vang c thc hin, bn tm kim trn google vi t kha "Red
Wine"nhng kt qu bao gm nm ru vang, cc thng hiu ru vang v cc ca hng bn ru
vang . thu hp cc truy vn bn nn s dng t kha no
a. Ru vang v ru vang
b. Ru vang khng nm ru, khng nhn hiu, khng ca hng
c. Ru vang v ru vang khng nm ru, khng nhn hiu, khng ca hng
d. Ru vang khng nhn hiu, khng ca hng
e. Tt c cc t kha trn u sai
27. Hnh thc trch dn sch no bin tp chnh xc theo format CBE
a. Smith, A.B v Jone, C.D (2007) Khi cng nghin cu t phng th nghim ca chng ti. S
tay nghin cu. (Ed. A. Gio S). pp. 12-43 New York: Nh xut bn thnh cng.
b. Smith, A.B v Jone, C.D (2007) Khi cng nghin cu t phng th nghim ca chng ti. S
tay nghin cu. (Ed. A. Gio S). pp. 12-43. Nh xut bn thnh cng. (New York).
c. Smith, A.B v Jone, C.D (2007) Khi cng nghin cu t phng th nghim ca chng ti.
S tay nghin cu. (Ed. A. Gio S). pp. 12-43 New York: Nh xut bn thnh cng.
d. Smith, A.B v Jone, C.D (2007) Khi cng nghin cu t phng th nghim ca chng ti. S
tay nghin cu. (Ed. A. Gio S). pp. 12-43 New York: Nh xut bn thnh cng.
e. Smith, A.B v Jone, C.D (2007) Khi cng nghin cu t phng th nghim ca chng ti. S
tay nghin cu. (Ed. A. Gio S). pp. 12-43. Nh xut bn thnh cng. (New York).
28. Khi vit tng quan ti liu (Literature Review) iu no khng nn lm
a. Khi bn c mi ti liu, bn ghi li nhng im c lin quan n ti nghin cu ca bn
b. S dng mt phm vi rng cc ngun, trong bao gm internet, th vin nh trng, bo ch
thay v ch c mt ngun cung cp duy nht l Google Scholar
c. Google t kha ti liu bao gm .PDF cho cc bi vit hc thut, khi thy cc ti liu c th
ng quan tm nhn Ctrl+C v Ctrl+V
d. Xem i xem li bi vit ca bn nhiu ln sa cc li vn phm
e. Tt c cc iu trn

EVALUATING A RESEARCH PAPER

29. Chng ta lun bt u mt bi ph bnh vi phn tch k thut ca mc tiu nghin cu
a. ng
b. Sai
30. Tt c cc bi bo co khoa hc u phi bao gm pht biu v gi thuyt (hypothesis) khoa hc ca
ti
a. ng
b. Sai (mt s nghin cu thin v kho st s khng c phn pht biu gi thuyt khoa hc)
31. Cc c tnh v chin lc ly mu lun c m t trong phn phng php ca bi bo
a. ng
b. Sai
32. Mc tiu chnh ca vic nh gi mt bi bo l
a. Cung cp mt ci nhn cn bng v nghng im mnh v im yu ca nghin cu
b. Tm ra im yu n m phn bin khng nhn ra s quan trng ca n.
c. m bo s chnh xc trong cc kha cnh nghin cu
d. nh gi xem kt qu c vt xa so vi mc tiu nghin cu khng
33. Nhng iu no sau y thng khng thy trong phn abstract ca mt bi bo khoa hc:
a. C s ly thuyt (background literature).
b. Mc ch ca bi bo
c. Nhng khm ph chnh
d. Phng php hoc hng tip cn
e. Tt c cc iu trn
34. Phn dn nhp ca mt bi bo thng thng trnh by:
a. nh ngha ca tt c cc bin trong nghin cu
b. Tm tt cc kt qu
c. M t mc ch nghin cu
d. M t chi tit thit k th nghim
e. Tt c nhng iu trn
35. Phn thn bi ca mt bo co cn cung cp
a. y c s nn tng bin minh cho phng php c s dng
b. L do (rationles) cho tt c cc gi thuyt nghin cu
c. chi tit nghin cu c th c lp li
d. M t y cc qui trnh thng k
e. Tt c nhng iu trn
36. iu no sau y l im yu chnh trong phn tho lun ca mt bi bo
a. Tc gi khng lin kt c kt qu vi cc nghin cu lin quan (existing literature).
b. Tc gi tm tt c nhng kt qu chnh (key finding).
c. Tc gi cung cp c nhng im yu chnh ca bi bo
d. Tc gi suy on c nhng nh hng ca kt qu v mt l thuyt.
e. Tt c cc iu trn

KHOA HC L G

37. Mt trong nhng mc tiu ca khoa hc l khm ph ra nhng qui lut hoc nh lut
a. ng
b. Sai
38. Khoa hc khc vi trc gic v n c nh gi mt cch khch quan
a. ng
b. Sai
39. L thuyt gii thch cc nh lut nhng cng c nhng nh lut khng c l thuyt
a. ng
b. Sai
40. iu no sau y khng phi l mt gi nh
a. S kin c th c lp i lp li
b. S kin lc no cng c mt nguyn nhn
c. Lc no cng c gii php cho tt c mi vn
d. S c th khm ph (discoverability)
e. Khoa hc l tuyt i
41. Cch mng khoa hc thng xy ra khi
a. Tr l phng th nghim quyt nh thnh lp nghip on
b. Cc m hnh phc tp c bin i thnh n gin
c. Nhng nh lut v nhng l thuyt hin hu c thay th bng nhng khm ph mi
d. Nhng nh khoa hc u ngnh quyt nh i mi
e. Tt c nhng iu trn u sai

TM TNG NGHIN CU

42. K nng nh lng l mt trong nhng thuc tnh quan trng trong vic i tm tng nghin cu
a. ng
b. Sai
43. S t m khoa hc l mt trong nhng thuc tnh quan trng trong vic i tm tng nghin cu
a. ng
b. Sai
44. S quan st (mt cch khoa hc) l mt trong nhng thuc tnh quan trng trong vic i tm tng
nghin cu
a. ng
b. Sai
45. Internet l ngun tng hu ch trong vic i tm tng nghin cu
a. ng
b. Sai
46. Hi ngh khoa hc chuyn nghnh l mt ngun tng cho cc sinh vin nghin cu v h c tip
cn vi
a. Cc khm ph kho hc cha c pht hin
b. Cc thng tin cha c thng bo rng ri
c. Cc nh ti tr
d. Cc chuyn gia trong lnh vc nghin cu
e. Cc cu trn u sai
47. S quan st khoa hc l
a. Mt ngun tng nghin cu quan trng v ta lun quan st cc hin tng bng mt s quan
tm c bit
b. Mt ngun tng nghin cu quan trng v tt c cc nghin cu tt u thch ng vi thc t.
c. Mt ngun tng ngho nn bi v s quan st c nhn lun lun ch quan
d. Mt ngun tng ngho nn bi thiu tnh cch khoa hc
e. Mt ngun tng bnh thng dnh ring cho sinh vin
48. Vic c mt bi bo kho st c bit hu ch to ra tng khi
a. Ta c mt m hnh chi phi tt c cc nghin cu
b. Bn khng tin tng vo tng ca mnh
c. C nhiu bi bo lin quan n cng mt ch
d. C mt bi bo quan trng v ch
e. Tt c u ng
49. Khi tin hnh tm kim ti liu, ta nn nm bt tt c nhng nghin cu quan trng bng cch s dng
cc t kha rt chung chung (general keyword)
a. ng
b. Sai
50. ti lun vn cao hc cn nhn mnh ch nghin cu nu r tnh cht ca cng vic
a. ng
b. Sai
51. Do hn ch v thi gian v ti chnh, cc mu d liu s dng trong mt lun vn cao hc khng nht
thit phi n t cc tp d liu chun.
a. ng
b. Sai
52. Vic hn ch tm ti liu cc tp ch in t c th gy ra
a. Thiu cc bi bo quan trng trong cc tp ch c
b. Da qu nhiu vo cc kin thc ch c trong cc ti liu trn mng
c. Tn thi gian ch i
d. S d tha v cc trch dn khng quan trng
e. Tt c u ng
53. Cc sinh vin nghin cu nn vit v cc gii hn ca ti khi lm k hoch nghin cu nhm mc
ch bo co cho gio s hng dn s gii hn ca ti v cc gii hn ca cng vic
a. bo m cc kt qu nghin cu ng thun vi gi thuyt nghin cu
b. xc nh cc ri ro c th nh hng n tnh xc thc v c th bao gm cc kim tra thch hp
c. trnh nhng s tr hon tiu cc n lun vn
d. tit kim thi gian v nng lng
54. Sai lm ph bin nht ca cc sinh vin nghin cu khi rt ra kt lun v nghin cu ca h l
a. Cung cp gii thch nhng b qua nhng pht hin quan trng nht
b. Trnh by mt kt lun hp rt ra t kt qu nghin cu
c. Cung cp mt gii thch khoa hc vt qua gii hn ca nghin cu
d. Qun xc nh li cc pht hin ca nghin cu
e. Tt c u ng
55. Khi thit k mt kho st i tm gii php vn , ta bt u bng cc cu hi
a. T phc tp n n gin
b. T tng qut n c th
c. T c th ti tng qut
d. T n gin n phc tp
e. T m n ng
56. Nhng cu hi t nh thng thng c t ..............ca bng kho st nhm mc ch .............
a. Cui bng; nhng ngi c kho st c th gii thch k cng hn
b. Bt c ch no; c cu tr li tt nht
c. u bng; lm r rng cu tr li t nh
d. Gia bng; cho php thit lp uan h tin tng
e. Tt c u c th c
57. Th t ca cc mc trong mt bng kho st quan trng bi v
a. Ni dung trc c th nh hng n ni dung sau
b. Ngi tham gia c th mt mi khi tr li
c. Cc mc c th i t tng qut n c th
d. Cc cuc kho st lun bt u vi cc thng tin c bn
e. Tt c u ng
58. Khi biu din cc bin bin ca mt tp d liu ta thng thng s dng
a. Khon t phn v (interquatifile range)
b. lch chun (standard deviation)
c. Variance
d. Range
e. Tt c u sai
59. Khi d liu khng c phn b mt cch bnh thng cc phng php o v trng tm v bin bin
no nn c s dng
a. Mediance and variance
b. Mean and standard deviation
c. Mean and Range
d. Mediance and Range
e. Mediance and Standard deviation
60. Khi d liu c phn b bnh thng, t l no ri vo mt khong lch chun ( -1SD n + 1SD )
chung quanh tr s trung bnh (mean)
a. 100%
b. 95%
c. 68.28%
d. 34.14%
e. 17.07%