You are on page 1of 5

Cap. 2.

PROCEDEE DE DELIMITARE A CHELTUIELILOR DE PRODUCIE N


VARIABILE I FIXE
2.1. Procee!" ce"or #a$ #$c$ p%&ra&e
O firm a prezentat n primele patru luni ale anului urmtoarea situaie privind cheltuielile indirecte
de producie i volumul produciei:
Tabel 2.1.
Nr.
rt.
!una "olumul produciei #$% heltuieli indirecte de
producie #h%
& zeci mii u.m. &
1.
2.
'.
(.
)anuarie
*ebruarie
+artie
,prilie
2'.2--
2'..--
2'./0-
2'.1--
(.-11203
(.10(20'
(.1(322'0
(.1.12.1
4epartamentul de v5nzri al firmei pro6nozeaz o cretere a v5nzrilor n luna mai cu 2'7 fa de media
primelor patru luni. +ana6erul firmei cere de la departamentul financiar&contabil o situaie din care s
rezulte care ar fi costul total de producie n luna mai2 dac producia ar crete cu 2'7. #alculele se vor face
utiliz5nd procedeul celor mai mici ptrate.%
Rezolvare:
"om prezenta din punct de vedere teoretic2 paii de urmat n aplicarea acestui procedeu2 calculele
urm5nd s le efectum centralizat2 n cadrul unui tabel.
1. 8e calculeaz producia medie #
Q
% pe primele patru luni ale anului conform formulei:
n
Q
Q
n
i
i
=
=
1
unde:
i
Q
este producia lunii i 9
n : numrul de luni luate n calcul.
2. 8e calculeaz cheltuielile indirecte medii #
i
Ch
% pe primele patru luni ale anului2 conform formulei:
n
Ch
Ch
n
i
i
=
=
1
unde
i
Ch
este cheltuiala aferent lunii i .
'. 8e calculeaz abaterea individual lunar # iq
d
% a produciei de la producia medie #
Q
%2 conform
formulei:
Q Q d
i iq
=
12
(. 8e calculeaz abaterea individual lunar #
iCh
d
% a cheltuielilor indirecte de la cheltuiala indirect medie #
Ch%2 conform formulei:
Ch Ch d
i iCh
=
0. 8e calculeaz cheltuielile variabile unitare # cvu %2 conform formulei:

=
=

=
n
i
iQ
n
i
iQ iCh
d
d d
cvu
1
2
1
/. 8e calculeaz cheltuielile variabile totale lunare #CVi %2 conform formulei:
i
Q cvu CVi =
.. 8e calculeaz cheltuielile fi;e lunare #CFi %2 conform formulei:
CVi Ch CFi
i
=
3. 8e calculeaz cheltuielile totale pro6nozate pentru luna mai #
0
Ch
% pe baza formulei:
cvu Q CF Ch + =
0 0
,plicm raionamentul prezentat mai sus i rezult:
0 2 /12 . 2'
(
1-- . 2' /01 . 2' .-- . 2' 2-- . 2'
=
+ + +
= Q buc.
02 2 1(' . (
(
.1 2 1.1 . ( 2'0 2 1(3 . ( 0' 2 10( . ( 03 2 -11 . (
=
+ + +
= Ch zeci mii u.m.
Tabel 2.2.
Nr.
rt.
!una
Ch Ch
d
i
iCh

= Q Q d
i iq
=
iQ iCh
d d
2
iQ
d
1.
2.
'.
(.
)anuarie
*ebruarie
+artie
,prilie
&0121(
112-1
(2.(
'/211
&(1220
3.20
'.20
23.20
21.(20220
1/'2'3
1..2.0
1-.(-(2/2
1.-.10/220
../0/220
1.(-/220
32./0/220
Total < < '2.1.1 2/1.3.0
=ezult din tabelul anterior:
1201 2 -
3.0 . 2/1
1.1 . '2
= = cvu zeci mii u.m.>buc. sau 1.201 u.m.>buc.
alculm cheltuielile variabile totale lunare:
33 2 212- 1201 2 - 2-- . 2' 1 = = CV
zeci mii u.m.
3' 2 33' . 2 1201 2 - .-- . 2' 2 = = CV
zeci mii u.m.
0'0 2 1.. . 2 1201 2 - /0- . 2' ' = = CV
zeci mii u.m.
-1 2 --1 . ' 1201 2 - 1-- . 2' ( = = CV
zeci mii u.m.
alculm cheltuielile fi;e lunare:
. 2 11.- 33 2 12- . 2 03 2 -11 . ( 1 = = CF
zeci mii u.m.
. 2 11.- 3' 2 213' 0' 2 10( . ( 2 = = CF
zeci mii u.m.
1'
. 2 11.- 0'0 2 1.. . 2 2'0 2 1(3 . ( ' = = CF
zeci mii u.m.
. 2 11.- -1 2 --1 . ' .1 2 (1.1 ( = = CF
zeci mii u.m.
?ro6nozm cheltuielile totale aferente lunii mai astfel:
cvu Q CF Ch + =
0 0
= + = 1201 2 - 2' 2 1 0 2 /12 . 2' . 2 11.-
2. 2 (32. =
zeci mii u.m.
4in calculul de mai sus se observ c producia lunii mai este mai mare cu 2'7 dec5t producia
medie a primelor patru luni #
Q 2' 2 1
%.
2.2. Procee!" p!'c&e"or e #a($# )$ e #$'$#
=elum problema de la subcapitolul 2.1.:
O firm a prezentat n primele patru luni ale anului urmtoarea situaie privind cheltuielile indirecte
de producie i volumul produciei:
Tabel 2.'.
Nr.
rt.
!una "olumul produciei #$%
& buc.&
heltuieli indirecte de
producie #h%
& zeci mii u.m. &
1.
2.
'.
(.
)anuarie
*ebruarie
+artie
,prilie
2'.2--
2'..--
2'./0-
2'.1--
(.-11203
(.10(20'
(.1(322'0
(.1.12.1
4epartamentul de v5nzri al firmei pro6nozeaz o cretere a v5nzrilor n luna mai cu 2'7 fa de media
primelor patru luni. +ana6erul firmei cere de la departamentul financiar&contabil o situaie din care s
rezulte care ar fi costul total de producie n luna mai2 dac producia ar crete cu 2'7. #alculele se vor face
utiliz5nd procedeul punctelor de ma;im i de minim.%
Rezolvare:
"om prezenta din punct de vedere teoretic2 paii de urmat n aplicarea acestui procedeu.
1. 8e calculeaz cheltuielile variabile unitare pe baza formulei:
min ma;
min ma;
Q Q
Ch Ch
cvu

=
unde: ma; Ch sunt cheltuielile ma;ime lunare pentru perioada luat n calcul9
min Ch & cheltuielile minime lunare pentru perioada luat n calcul9

ma; Q
& producia ma;im lunar pentru perioada luat n calcul9

min Q
& producia minim lunar pentru perioada luat n calcul.
2. 8e calculeaz cheltuielile variabile totale lunare #CVi %2 conform formulei:
i
Q cvu CVi =
'. 8e calculeaz cheltuielile fi;e lunare #CFi %2 conform formulei:
1(
CVi Ch CFi
i
=
(. 8e calculeaz cheltuielile totale pro6nozate pentru luna mai #
0
Ch
% pe baza formulei:
cvu Q CF Ch + =
0 0
,plicm raionamentul prezentat mai sus i rezult:
1201 2 -
2-- . 2' 1-- . 2'
03 2 -11 . ( .1 2 1.1 . (
=

= cvu zeci mii u.m.>buc. sau 1201 u.m.>buc.


alculm cheltuielile variabile totale lunare:
33 2 212- 1201 2 - 2-- . 2' 1 = = CV
zeci mii u.m.
3' 2 33' . 2 1201 2 - .-- . 2' 2 = = CV
zeci mii u.m.
0'0 2 1.. . 2 1201 2 - /0- . 2' ' = = CV
zeci mii u.m.
-1 2 --1 . ' 1201 2 - 1-- . 2' ( = = CV
zeci mii u.m.
alculm cheltuielile fi;e lunare:
. 2 11.- 33 2 12- . 2 03 2 -11 . ( 1 = = CF
zeci mii u.m.
. 2 11.- 3' 2 213' 0' 2 10( . ( 2 = = CF
zeci mii u.m.
. 2 11.- 0'0 2 1.. . 2 2'0 2 1(3 . ( ' = = CF
zeci mii u.m.
. 2 11.- -1 2 --1 . ' .1 2 (1.1 ( = = CF
zeci mii u.m.
?ro6nozm cheltuielile totale aferente lunii mai astfel:
cvu Q CF Ch + =
0 0
= + = 1201 2 - 2' 2 1 0 2 /12 . 2' . 2 11.-
2. 2 (32. =
zeci mii u.m.
4in calculul de mai sus se observ c producia lunii mai este mai mare cu 2'7 dec5t producia
medie a primelor patru luni #
Q 2' 2 1
%.
2.*. Pro+"e#e prop!,e
1. O firm a prezentat n primele patru luni ale anului urmtoarea situaie privind cheltuielile indirecte de
producie i volumul produciei:
Tabel 2.(.
Nr.
rt.
!una "olumul produciei #$% heltuieli indirecte de
producie #h%
& zeci mii u.m. &
1.
2.
'.
(.
)anuarie
*ebruarie
+artie
,prilie
1--
2--
'--
(--
0--
1--
1.'--
1..--
4epartamentul de v5nzri al firmei pro6nozeaz o cretere a v5nzrilor n luna mai cu 207 fa de media
primelor patru luni. +ana6erul firmei cere de la departamentul financiar&contabil o situaie din care s
rezulte care ar fi costul total de producie n luna mai2 dac producia ar crete cu 207. #alculele se vor face
utiliz5nd procedeul celor mai mici ptrate i procedeul punctelor de ma;im i de minim.%
10
1/