NILAI DAN ETIKA PENJAWAT AWAM

SALMAH BTE SHEIKH BRIX

DEFINISI ETIKA
  ETIKA DIDEFINISIKAN SEBAGAI SAINS MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL ETIKA ADALAH FALSAFAH TINGKAHLAKU MANUSIA DILIHAT DARI ASPEK LAHIRIAH DAN BATINIAH ETIKA ADALAH DISIPLIN DAN PERATURAN YANG MENENTUKAN SEMUA PERBUATAN ITU BAIK ATAU JAHAT ETIKA BIASANYA DIKAITKAN DENGAN NILAI MORAL DAN ESTETIKA

TAKRIF ETIKA KERJA
ETIKA KERJA IALAH PANDUAN TINGKAH LAKU YANG MENJADI PEGANGAN SETIAP WARGA KEMENTERIAN BERDASARKAN NILAI-NILAI AKHLAK MULIA

ETIKA KERJA DALAM PERHIDMATAN AWAM
  DARI SEGI DEFINISINYA ETIKA KERJA ADALAH PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI BAGI MENGAWAL TINGKAH LAKU PEKERJA ATAU AHLI ORGANISASI ETIKA ADALAH SATU BENTUK KAWALAN BAGI MEMASTIKAN PERLAKUAN PEKERJA SENTIASA SELARAS DENGAN SISTEM NILAI ORGANISASI MELALUI PRINSIP-PRINSIP YANG DINYATAKAN, SESEOARANG AKAN DAPAT MENGETAHUI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG DAN YANG DIGALAKKAN OLEH ORGANISASI ETIKA KERJA DIBENTUK BERDASARKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL YANG DISESUAIKAN DENGAN LUNAS-LUNAS UNDANG-UNDANG NEGARA, SISTEM NILAI MASYARAKAT SETEMPAT DAN PERATURAN-PERATURAN TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI

• BAGI PERKHIMATAN AWAM, ETIKA KERJA ADALAH UNSUR YANG SANGAT MUSTAHAK UNTUK DITITIK BERATKAN KERANA SETIAP KAKITANGAN KERAJAAN PERLU MEMILIKI TINGKAHLAKU YANG SEMPURNA SEPERTI YANG DIKEHENDAKI OLEH MASYARAKAT. DISAMPING ITU MEREKA PERLU BERPEGANG TEGUH KEPADA SIKAP POSITIF, BERDISIPLIN, BERINTEGRITI DAN BERTANGGUNGJAWAB

KONSEP ETIKA KERJA  KEWAJIPAN AGAMA DAN MORAL  KEPENTINGAN ORGANISASI DAN BUKAN PERIBADI  BANGGA DENGAN KERJAYA  KESETIAAN PADA KERJA DAN RASA KEKITAAN  PRESTASI KERJA YANG CEMERLANG

• PELAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM • DIKUATKUASAKAN MELALUI SURAT PEKELILING AM 5/79 YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA SETIAUSAHA MALAYSIA (ATAS NAMA PERKHIDMATAN AWAM ). DILANCARKAN PADA JANUARI 1979.

PELAKSANAAN ETIKA PERKHIMATAN AWAM PENDAHULUAN  HASRAT KERAJAAN………MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN  USAHA MENCAPAINYA……..DILAKSANAKAN DISEMUA PERINGKAT JENTERA PENTADBIRAN  DENGAN BANTUAN……ALAT CANGGIH , SISTEM /STRUKTUR PENTADBIRAN

ETIKA DAN PRINSIP UTAMA KERJA ISLAM
• • • • ETIKA KERJA DALAM ISLAM BERSIFAT MENYELURUH /SEJAGAT BEKERJA KERANA ALLAH (KONSEP IBADAH ) BEKERJA UNTUK KESEJAHTERAAN / KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT • TAKUT / PATUH KEPADA PERINTAH ALLAH : MENJUNJUNG AQIDAH , SYARIAH DAN AKHLAK ISLAM

PRINSIP UTAMA ETKA KERJA ISLAM • BEKERJA DENGAN AZAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH • BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH • BEKERJA DENGAN TEKUN DAN CEKAP • BEKERJA DENGAN SEMANGAT BERGOTONG ROYONG, MESYUARAT DAN BERFIKIRAN SIHAT • BEKERJA DENGAN MATLAMAT KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN MANUSIA SEJAGAT

TERAS PERKHIDMATAN AWAM
• BERAZAM MEMPERTINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN • BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB • KIKIS SIKAP MEMENTNGKAN DIRI • BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN • MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA • BEKERJASAMA MEMBENTERAS MUSUH NEGARA • BERPEGANG TEGUH PADA AJARAN AGAMA “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS  AMANAH  BERTANGGUNGJAWAB  IKHLAS  BERDEDIKASI  BERDISIPLIN  BEKERJASAMA  BERSIH  TEKUN  SEDERHANA

NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN  BERBUDI MULIA  BERSOPAN SANTUN  BERSABAR  PERAMAH

NILAI-NILAI KEPIMPINAN • ADIL • BERANI • MENGAMALKAN SYURA

NILAI-NILAI PROFESIONAL  BERILMU  KREATIF  INOVATIF  BERINTEGRITI  KEJUJURAN  INTELEKTUAL  AKAUNTABILITI  BERKECUALI

NILAI-NILAI PRODUKTIVITI DAN KUALITI  PRODUKTIVITI  KUALITI

NILAI-NILAI KEAGAMAAN  BERSYUKUR  BERIMAN  BERTAQWA

AKHIR KATA ……………
SEGALA YANG BAIK ITU DATANGNYA DARI ALLAH SWT JUA, DAN SEGALA KEKURANGAN DAN KELEMAHAN DATANGNYA DARI DIRI SAYA SENDIRI “JADIKANLAH BEKERJA ITU SEBAGAI IBADAH”

KALAU ADA JARUM YANG PATAH JANGAN DISIMPAN DI DALAM PETI KALAU ADA SILAP DAN SALAH JANGAN DISIMPAN DI DALAM HATI

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful