You are on page 1of 11

Descomposició i

lectura de
nombres

1 U de milió (Unitats de milió) = 1.000.000 Unitats


1 CM (Centenes de Milers) = 100.000 Unitats
1 DM (Desena de Miler) = 10.000 Unitats
1 UM (Unitat de Miler) = 1.000 Unitats
1C (Centena) = 100 Unitats
1D (Desena) = 10 Unitats
1U (Unitat) = 1 Unitat
Descomposició de nombres

326.456

CM DM UM C D U
3 2 6 4 5 6

3 CM + 2 DM + 6 UM + 4C+ 5D+ 6U

300.000+ 20.000 + 6.000 + 400 + 50 + 6

Tres-cents vint-i-sis mil quatre cents cinquanta-sis

300.000
20.000
6.000
+ 400
50
6
326. 4 5 6

1.326.456

Um CM DM UM C D U
1 3 2 6 4 5 6

1Um + 3 CM + 2 DM + 6 UM + 4C+ 5D + 6U
1.000.000 + 300.000+ 20.000 + 6.000 + 400 + 50 + 6

Un milió tres-cents vint-i-sis mil quatre cents cinquanta-sis

1.000.000
300.000
20.000
6.000
+ 400
2
50
6
1.326. 4 5 6

Com posam els punts en les xifres?

Comencem a comptar des de la dreta i cada tres


nombres posam un punt

Exemple:

1326456

Comptam tres des de la dreta:

1 3 2 6 4 5 6

Posam els punts:

3
1 .3 2 6 . 4 5 6

Posa els punts on pertoqui:

3 4 5 3 5 2 2 1

54 5 6 7 8 9

6 7 2 3 4 5

3 4 5 6 7

79 0 7

87 5

6 5
Exercicis:

Fer exercici 2 de la pàgina 7 (Libre)


4
Fer exercici 5 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 6 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 7 de la pàgina 9 (Libre)

Fer exercici 8 de la pàgina 9 (Libre)

(Exercicis referits al llibre de matemàtiques de Santillana)

Completa:

1 Milió 1.000.000 Unitats


2 Milions Unitats
3 Milions Unitats
4 Milions Unitats
5 Milions Unitats
6 Milions Unitats
7 Milions Unitats
8 Milions Unitats
9 Milions Unitats

5
1 Centenes de Miler= 100.000 Unitats
2 Centenes de Miler = Unitats
3 Centenes de Miler = Unitats
4 Centenes de Miler = Unitats
5 Centenes de Miler = Unitats
6 Centenes de Miler = Unitats
7 Centenes de Miler = Unitats
8 Centenes de Miler = Unitats
9 Centenes de Miler = Unitats

1 Desenes de Miler= 10.000 Unitats


2 Desenes de Miler = Unitats
3 Desenes de Miler = Unitats
4 Desenes de Miler = Unitats
5 Desenes de Miler = Unitats
6 Desenes de Miler = Unitats
7 Desenes de Miler = Unitats
8 Desenes de Miler = Unitats
9 Desenes de Miler = Unitats

1 Unitat de Miler= 1.000 Unitats


2 Unitats de Miler= Unitats
3 Unitats de Miler= Unitats
4 Unitats de Miler= Unitats
5 Unitats de Miler= Unitats
6 Unitats de Miler= Unitats
7 Unitats de Miler= Unitats
8 Unitats de Miler= Unitats
6
9 Unitats de Miler= Unitats

1 Centena = 100 Unitats


2 Centenes = Unitats
3 Centenes = Unitats
4 Centenes = Unitats
5 Centenes = Unitats
6 Centenes = Unitats
7 Centenes = Unitats
8 Centenes = Unitats
9 Centenes = Unitats

1 Desena = 10 Unitats
2 Desenes = Unitats
3 Desenes = Unitats
4 Desenes = Unitats
5 Desenes = Unitats
6 Desenes = Unitats
7 Desenes = Unitats
8 Desenes = Unitats
9 Desenes = Unitats

Completa:
7
1. 356. 457 = 1 m + 3 CM + 5 DM + 6 UM + 4 C + 5 D + 7 U
1. 356. 457 = 1.000.000+300.000+ 50.000+ 6.000+400 + 50+ 7

2.678. 953 =
2.678. 953 =

345.789=
345.789=

15.678=
15.678=

4.567 = 4 UM + 5 C + 6 D + 7 U
4.567 = 4.000 + 500 + 60 + 7

3.678=
3.678=

8.987=
8.987=

3.267=
3.267=

1.324=
1.324=

3.456=
3.456=

789=
789=

79=
79=

Com es llegeixen els nombres?


(Un parell de truquis poc ortodoxes...)

Anem a fixar-nos en aquest nombre:

4.3 5 6
8
Recordam:

milers centenes desenes unitats

4. 3 5 6

Anem a veure com es pot llegir:

4. 356
... Mil ...Cents ..... quanta ...

4 Mil 3 Cents 5 quanta 6

quatre mil tres-cents cinquanta - sis

Quan tenim nombres més llargs:

14. 356

Feim servir el mateix sistema que abans, però llegim els


nombres de desprès del punt junts...

9
... Mil ...Cents ..... quanta ...

14 Mil 3 Cents 5 quanta 6

catorze mil tres-cents cinquanta - sis

Més llarg:

214 . 356

... Mil ...Cents ..... quanta ...

10
214 Mil 3 Cents 5 quanta 6
dos-cents catorze mil tres-cents cinquanta - sis

11