You are on page 1of 2

2009 Edk0ifbm 13 &ufae@rSm pwif=unhf=u&wJh 2012

nDnD? Edk0ifbm 13 &uf/ 2009

ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ေတာင္ဘက္ဆံုးပိုင္းကေန အလယ္ 
အေမရိကတိုက္အထိ က်ယ္ျပန္႔ကာ ေအဒီ ၂၅၀ မွ ေအဒီ ၁၀၀၀ 
ခန္႔အထိ တည္ရွိခဲ့တဲ့ မာယာ (Maya) လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ 
အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ျပကၡဒိန္ဟာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ (သို႔) ၂၃ 
ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးသြားပါတယ္။ 

မာယာလူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္စဥ္ဟာ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔က စတင္ၿပီး 
ေအဒီ ၂၅၀ ခန္႔မွာ သူတို႔ရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳေတြ သိသိသာသာ 
ထြန္းကားလာပါတယ္။ မာယာလူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အႏုပညာ၊ 
ဗိသုကာ၊ သခ်ၤာနဲ႔ နကၡတေဗဒ ထြန္းကားခဲ့သလို 
လက္ေရးစာကိုလည္း တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မာယာေတြရဲ့ 
ျပကၡဒိန္စနစ္ စုစုေပါင္းဟာ ၅၁၂၅ ႏွစ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးရက္က 
၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (သို႔) ၂၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီေန႔က လြန္သြားရင္ ကမၻာႀကီး မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာဆိုေနၾကတာတြ ရွိပါတယ္။ မာယာေတြရဲ့ ျပကၡဒိန္သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း 
၅၁၂၅ ႏွစ္ ကုန္ဆံုးမွဳ ယူဆခ်က္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အလြတ္သေဘာ ယူဆၾကတဲ့ သာသနာသကၠရာဇ္ ၅၀၀၀ လြန္သြားရင္ ဗုဒၶ 
သာသနာကြယ္မယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကတာေတြနဲ႔ ဆင္တူလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သာသနာသကၠရာဇ္က အခုအခ်ိန္မွာ ၂၅၄၉ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့အတြက္ 
သာသာနာသကၠရာဇ္ ၅၀၀၀ ျပည့္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၅၁ ႏွစ္ လိုေနပါေသးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက သာသနာႏွစ္ ၅၀၀၀ လြန္ရင္ 
ဗုဒၶဘာသာကြယ္မယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ မာယာေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ လူမွဳဘ၀ေတြကို တူးဆြ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႔ကေတာ့ အဲဒီလို 
မာယာျပကၡဒိန္ကုန္ဆံုးတာဟာ ကမၻာရဲ့သက္တမ္းကုန္ဆံုးတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခား ယူဆခ်က္ကေတာ့ ဒါဟာ ေနာက္ထပ္ 
လူမွဳဘ၀သစ္တခုဆီကို ေျပာင္းသြားတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ 

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ လူသားေတြဟာ မာယာျပကၡဒိန္သက္တမ္းကုန္ဆံုးတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘယ္လို အရာေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး 
သက္တမ္းကုန္ဆံုးႏိုင္သလဲဆိုၿပီး စဥ္းစားၾကပါတယ္။ အဲဒီ စဥ္းစားခ်က္ထဲမွာ ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္လာတာက အျခားၿဂိဳဟ္ (သို႔) 
ၿဂိဳဟ္အပိုင္းအစတခု ကမၻာေျမကို က်ေရာက္လာမယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနက 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စၾကာ၀ဠာအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခတ္ ေပါက္ကြဲျခင္း ေဆာင္းပါးမွာ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခါ 
ေနရဲ့ေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရာင္ျခည္တန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္လာႏိုင္ေျခေတြကို ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျမငလ်င္ေတြ 
လွဳပ္ႏိုင္တယ္၊ မီးေတာင္ေတြ ေပါက္ကြဲႏိုင္တယ္၊ ဆူနာမီလွိဳင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္ စသည္ျဖင့္ စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးၾကည့္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ 
အႏုျမဴဗံုးကြဲတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လက္ရွိကမၻာေပၚမွာ ရွိရွိသမွ် အႏုျမဴဗံုးေတြသာ ေပါက္ကြဲရင္ေတာ့ လူသားအားလံုး 
ျမဴမွဳံဘ၀ ေရာက္ကုန္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘာမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ 
ေက်ာက္ရည္ပူေတြအေပၚမွာ စီးေမ်ာေနတဲ့ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးေတြအေပၚမွာ ေနထိုင္ေနၾကတာပါ။ အဲဒီေတာ့ အခန္႔မသင့္တဲ့အခါမွာ့ 
မီးေတာင္ေပါက္တာေတြ ဘာေတြ ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒီလုိနဲ႔ပဲ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ လူသားေတြနဲ႔ သတၱ၀ါေတြ ေနထိုင္လာခဲ့တာ ႏွစ္သန္းေပါင္း 
အေတာ့္ကို ၾကာလွပါၿပီ။ 

အခု ေဖာ္ျပခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (သို႔) ၂၃ ရက္ေန႔က်ရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ ညာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ၂၀၁၂ 
ရုပ္ရွင္ကားကို ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က တကမၻာလံုးမွာ စတင္ ျပသလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီဇာတ္ကားကို ရိုက္ကူးသူကေတာ့ 
Independent Day နဲ႔ The Day after Tomorrow ရိုက္ကူးတဲ့ Roland Emmerich ျဖစ္ပါတယ္။ Independent Day ဇာတ္ကားထဲမွာ

pmrsufESm - 1 rlydkif - ,ae@jrefrm


အေမရိကန္သမတဟာ လူမည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္က ယာဥ္ႀကီးက ကမၻာေျမကို တိုက္ခိုက္တာကို ျပန္လည္ ကာကြယ္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကား 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ဘာရတ္ အိုဘားမား သမတ ျဖစ္လာေတာ့ ဟိုေျပာ သည္ေျပာ ျဖစ္ၾကရာက အင္ဒီပန္းဒန္႔ေဒး (Independent Day) 
ရုပ္ရွင္ထဲကလို တိမ္မွာ စက္၀ိုင္းႀကီး ရုရွားမွာ ျမင္ရေတာ့ လူေတြ စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ၾကေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ 
တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ေပၚတုန္းက ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦ ၂ ခု ၿပိဳလဲသြားပံုဟာ ရုပ္ရွင္ထဲကအတိုင္း ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီလို ၿပိဳက် 
ပ်က္စီးၾကတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြဟာ လူေတြရဲ့ စိတ္၀င္စားမွဳ ပိုၿပီး ရလာခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခု ျပသေနတဲ့ ၂၀၁၂ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ မီးေလာင္ေနတဲ့ ေခ်ာ္လံုးေတြ ေကာင္းကင္ေပၚက ျပဳတ္က်လာတာ၊ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ့ႀကီး 
ငလ်င္လွိဳင္းေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတာ၊ ဆူနာမီလွိဳင္းလံုးႀကီး ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေပၚ ေက်ာ္သြားတာ၊ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး 
ဆူနာမီေၾကာင့္ တိမ္းေမွာက္သြားတာ၊ လာ့စ္ ေဗးဂတ္စ္ၿမိဳ့ႀကီး ပ်က္စီးတာ၊ ရီယိုဒီ ဂ်ေနရိုးၿမိဳ့က ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ရုပ္ထု ပ်က္စီးသြားတာ စတဲ့ 
ကြန္ျပဴတာ ျပဳလုပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ပါတယ္။ ငလ်င္လွဳပ္တဲ့ျပကြက္ ရိုက္ကူးတာေတာင္ တကယ္ ငလ်င္လွဳပ္တာနဲ႔ တူေတာင္ 
ျပင္ဆင္ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အဲဒီဇာတ္ကားရိုက္ကူးတဲ့ ဆိုနီကုမၸဏီရဲ့ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ျပကြက္မွာ ျပသထားပါတယ္။ 
ေနာက္တခါ ၂၀၁၂ လြန္ရင္ ဘယ္သူေတြ က်န္ရစ္ခဲ့မလဲဆိုၿပီး The Institute for Human Continuity အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာလည္း 
ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ 

အေရွ႔တိုင္း အယူအဆနဲ႔ဆိုရင္ အခုလို ပ်က္စီး ၿပိဳလဲတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာၾကဆိုၾကရင္ နမိတ္မရွိ နမာမရွိေတြ မေျပာ မဆို မျပဳမူၾကနဲ႔ဆိုတဲ့ 
ဥပေဒသနဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းမွာကေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ ေတြးၾက လုပ္ျပၾကနဲ႔ ျပဳမူ 
ေျပာဆို လုပ္ကိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လူသား ဆက္လက္တည္ရွိမွဳ အဖြဲ႔အစည္း ( 
The Institute for Human Continuity) ဆိုတဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို တကယ့္တကယ္ ျဖစ္လာမေယာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
ဖတ္ၾကည့္မိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြက ငယ္ေသးတယ္၊ မေသခ်င္ေသးဘူးလို႔ ေျပာေနတာေတြကိုလည္း ၾကားေနၾကရပါတယ္။ နာဆာကိုလည္း 
တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေမးသူေတြက ေမးၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီ လူသား ဆက္လက္ တည္ရွိမွဳ အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ တြက္ဆ 
စိတ္ကူးခ်က္ဟာ စၾကာ၀ဠာအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခတ္ ေပါက္ကြဲျခင္း စိတ္ကူးခ်က္နဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီေလာက္အထိ 
ယုတၱိသိတ္တန္ေအာင္ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ 

တကယ္လို႔ ရုပ္ရွင္ထဲကလိုသာ ျဖစ္ၾကစတမ္းဆိုရင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ရခုိင္ကမ္းလြန္က ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တြင္းက ဓါတ္ေငြ႔ေတြ 
တရုပ္ကို ေရာင္းခ်ရဖို႔ သိတ္ေတာင္ မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေနသလိုပါ။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၃ မွာ ဆီစားသက္သာတဲ့ အဲယားဘတ္စ္ ေအ ၃၅၀ 
ေလယာဥ္ကို ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြမွာ စတင္ အသံုးျပဳဖို႔ ရွိသလို ဗီးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ဆီကို နာဆာက အာကာသယာဥ္ ေစလႊတ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ 
အခုလို စီစဥ္ထားၾကတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ထဲကကိစၥကို လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲ ထည့္ၿပီး စဥ္းစားရင္ ညေတာင္ ေကာင္းေကာင္း 
အိပ္ႏိုင္ပါ့မလား ပါပဲ။ 

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၂ ရုပ္ရွင္ကေတာ့ ၀င္ေငြေကာင္းဦးမွာ ေသခ်ာသလို အဲဒီရုပ္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနဆိုေနၾကဦးမွာကေတာ့ 
ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၁၂ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမီးကေတာ့ ေျပာပါတယ္၊ အေဖ့အသက္လမ္းေၾကာင္းႀကီးက အရွည္ႀကီး တဲ့။ အဲဒီလို ေျပာသလိုသာ ျဖစ္ရင္ 
အေဖ့အသက္လမ္းေၾကာင္းက အဲဒီေလာက္ ဘယ္ရွည္ပါ့မလဲ တဲ့။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ့ အသက္လမ္းေၾကာင္းကလည္း အရွည္ႀကီးပဲ တဲ့။ 
အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၂ မွာ ကမၻာႀကီး ပ်က္မယ္ဆိုတာ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး တဲ့။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက အဲဒီ ကမၻာႀကီး ပ်က္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကို 
မုန္းတဲ့ facebook စာမ်က္ႏွာ လုပ္ၾကတယ္ တဲ့။ (အဲဒီစာမ်က္ႏွာကို သြားေတာ့ မၾကည့္ရေသးေတာ့ သူတို႔ အဲဒီစာမ်က္ႏွာ ဖန္တီးၿပီးၿပီလား၊ 
ဖန္တီးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတာလား ေသခ်ာ မေျပာတတ္ေသးပါဘူး။) ေနာက္ၿပီး အဲဒါလို မွားယြင္း ေျပာဆိုမွဳေတြကို ရွဳတ္ခ်တဲ့အေၾကာင္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုေနၾကတယ္ တဲ့။

pmrsufESm - 2 rlydkif - ,ae@jrefrm