You are on page 1of 28

Ovo su zgrade oslikane u naselju Champhol u

Francuskoj, predgradju Šartra.

To su 4 projekta grafita na stambenim zgradama,


vreme realizacije je bilo 4 meseca, a realizovale su ih 4
autorke na svakom projektu.

1° PROJEKAT
Treće
prozorsko
krilo je
doslikano
2° PROJEKAT
3° PROJEKAT
4° PROJEKAT