You are on page 1of 5

lHaJMi biasa di !Kcrej Elemen~ari Ilvtedlarl. _ ~aJIl!j" l8iiasa, _ s.mIJal ~~P'a!~kil.l! ~~l<; In~~ad:a a~" a~'i!'·!;I!'!

g aR:an tJen1lakllJl h~n ni. lap! m¢i~l~i ap;ay~ng~!Iw d~~fJail' _ daril (!Iesa$·d~sus an\gWI Ilall.ll,$e-s'l,lart!lJie'ka~1 boerII~ilJu, tapi aku 'l<:Ik paslj ragi dan alkul tak ·d!ap-at nalk ooJ!'J'~~n I~i~-J)akafl dU;!li" Wala;upwfla!k.u 11Ii1~ewa IPe~ajar O"e:na bQ/rjIkiU'I1 tjWea!kuWhl, Irnelh;e). ~a;da m~Io;j!'l~mei1l pun darripadldi lPilhak Ilrol.eJ- ""Iabl,s,. maesm mana .am dap .. 1 tau pasal desas.deSIJs t~ walallPUl1l1 .alm lak lbergaUJI de,l'lig~J!1 rneroeka yang line ...... _~ ...... -illua!t:alil (ile~~:HtleSl.!slu? oS'rlIgal!' la, Bl.!k~tn be\!1iiia~Aa

~~i~g~!_ ~~i)~~~~~a~frk:~

IKmorng baea dlilu ep:isacd. 1i1~ samp-al Itcabis. ,ek Bam sl:yl~. IMIt;: ka.ta sm<mg [!;:alWf!ltll ak.ullu" Heh.

1').

___ M€:'ralllgbp p:akcil!:: aku, Hel'\ie. KOf<IlIlg mlk oakap ~rooi pUll ~J'olili 11Wi" Y'allgl P!Slllillgl ra~:y rasa $ometitin9 ~k9!n be:rI'ol~Y. ienta:l'!9 d'e~.(/e$iJ$ _--"";i... yang ra~ der!gafillS!o~, S~lm'n9 ... b19,

IEih, Zlfi:!1 ~am~~ h!lng'~flilp .. i? IBiOI9j I~ $ariilh >tI III u m'R '"e

punl:?

EooheM

·''((lOit paferr./$, . .she hli'!!d

s~thing to do wi1Ji! !lIuim. Oil!!! adia pffrbitiarn dBJ!!gan f!1!EU1~ka" 'Thi$ iB: ~at f!0"8' b8Bfl n.&ari:ng,

W",!aIlJP~!1 !..!I!'i!c!~ d1~ng:ar-d~ng:;)f $~:a. berd;\liSarkan kaj)01lJIfIII y",ngll~nclie i:lIJlat. ;!ha' rumors' ~B'm too gooo to be f~I". O~n ji'lo;a i~ oon",,", me!'1!gi kut p~nkfi~n u!'i!cI~. till~l girl i$ itiJ' ~~ .~iI"I~1' !)(:)<W.'"

,Nm mendleng~f' se5!<l1alu yillrn{l sudallm Ilama, :aku Ii!:ltpak:an. iKenapa, .• IKenapal harl nL.? i"MiimM,g Jis' i!OO ,PMM11' Akul ltak tahl.lsama ada Un.cie marepek (sepell1i seiJal:yny.a,) atautG!~, ~a~i melalui raJUt ,1,w,~,i .. I~'" .. n .. , lkie1ilka ilu, akul dap:at ~iliMlltaJml diaJooriU5,. Sejar,ah hit.am yangl!e'lai'l ber~alt:u HI.I

~erta'lu barat ul1i!~.ik;alk.u ~rima, Dan sekal13llillQ, lia kem'baJli mengetu'k; li'iubari, seamn IrruenJacili cebisall'll peiilama, ~bli.!ahj'£1sawyali'ig ~jdak JmIJogkili'l1 ,a.nl'l ,d;isiapi!zaJn.

~kIaUII18" IElelill:la Ili Mt<l yafi!ll Ziti: de!'!91111' dl ""~J"!>!!;;!i" "fhl$ wIJ1 ~ s /iIJg ,ra~:!il~ mt""'" ,!.luI MJ! me 1Nl1ilO\ r'ne.C$Illl:3n!'l !,!In¢l~ 'd'.ol:P~I. !l3.~ P!l5'!I1 gil;!, dll!'lS>e~il, yangJ ,2ii!: nl8iSrh

1J!i< Jafialm ....

St}~I .. nll!J. I'm sari)' IlIm:t!ll taKMlelrn jlliWab.2ijr.; ~l,!·~Hwd' oot

, ~JliI' 'ywf OWl'" II's ,btiltttli tfJ'at

16)01111 s~p€l'kllraJ 'SebelulnZ~1!;: ~!Jar; .. salu pes:an<!!illi:lu!Jl,

Zik.Sef.t:.uat ,~MptJ!n, !le~,.Ii!i .. an lholtl 'Zil! IP~ AIfII, JPleBSIl'.~!llilgan lillMkarl :Elrla!K

~mcle ~am lhai nL mey?

Hey:. . .l DcIi!,,~. rn:a~ up Mil'lgs ~.s fO'U may!

SJiI,e's ·!IIlY !!%NIsIn'. and ''f(l

ce~;(I~~e~ beribineangl p:3iS8l hal b~f, ~1iIl]i1;i~ I'ag] ~ bergtir:i!J1Jl "lfa}:: 'Ub<'ln' I,!~ pe!!ief!Q:Ql diai.

~ ..

I

:

lalPi Zik, k'eflaJ - , jaga, hali Ainbaik-lb~]k 'mllJL K~k~ UlHo1@ t~IU ya~g Zik tak~

@

'.,

2!ik

MilItilI mu duk

_ k8!t. Ilurturt Ik)ot Imama~:

nH

.,"" ',"

Zit. you look weird'mdalr_ You

-

.........

Mulatlam. tu, T:aik ubaih ma;ealiii pak>eik ella_

N'o.. AJn is th,e 'e'a.~:t' of ,my

'iI¥Nfie's, Wha"s my ffl'ina is how

A .... ~ ~,j...J ,e, .... m'aoi"ll'FliB "-iwwYU ~'wj.·- I ~jll./~·ll~i..r

m{~ ~haf ,gi,l b~ CM'Jlec~ed

~aij'is acftral'iy 'lilrUI'n,gl' ~"1~ her?

dengan 'tr,8,Q,edii "ji'tni?

The' dark: pa',st tna\t' ;Oie/ell m.'y' ,family., '8,#1 rem~;mbe.r. Jt was on the Gth' 0,' Ma'ren w:hli'n Mom ordered ,me ,t,'o buy some (J'Mce,rie,s. i nle'V1E\r happe,nedJ to ,~naw that it was Mo,m ~s last ~ue.st ..

Assoonas'wasat~e threshold of my home ...

----~

• I

... that not any child wants to see ...

Deaths.

IllbUi dan ayah, IKieHlua-dluan ya".. m e:rekill dlibunuh d e"~~gan Ib~giuu ke.jam" Dan aku ditingglallkan k~seon~lf1g,an. Abang kllll Imieng'ni I,ang enrt:ah k~ mana. Th1e' m~'Pd,et~r~ H~' :took ~1!~rything ... f:ro~n me.

le~~d~~' dlan

-I ' . - k

amunen, asu

terd,e~aw susrs dawl ~jil3Juhan_

~iiJIl '"" ...... , 'V "" j'H'i! ,~. ~ II ~I ,~. ~ ~ ~

~n,UlYQlJ.Jh raJUilrar DaQ1iku. laagajfli1lrllJiHa aI~!JJ ooP~h m\Wri!d~n9~rny~j{ AAgigap;ja!1m lia s art lUI ,a.TuJge.r~.ti dl,.ciiipadia yamg Mah~ Agu-ng_

Terasa lia Irii fILII nQ b~rd~gpl.l p kElliloong bil~a ~;eIl",d1enl 9\8 r kembelii SIUall"8 itJU •. ,',

-lamm ep~soo tD@rniCinm