You are on page 1of 2

Folkeeventyr har 7 sjangere, disse er:

- Dyreeventyr

o Fortellinger om dyr som snakker og handler om mennesker

o Reve enka

o Norge handler slike eventyr gjerne om bjørnen og reven

o Ofte koder for øvrigheten i bondesamfunnet

o For eksempel; bjørnen kunne vært som presten da.

- Egentlige eventyrer/undereventyr

o Lengste og overdrevne fortellingene.

o Eksempel: ”ferden til den sekundære verden”, ”over havet”, ”under


jorda” eller det er til et annet land.

o Sekundære  helten/heltinna løse oppgaver og blir satt på en lang


rekke prøver

o Lykken  de gode rådene fra hjelpere (fortrollede dyr)

o Slutten  kommet tilbake, blitt mer styrket og visere

o Blir kalt for ”fairy tales” på engelsk

- Legendeeventyr

o Slekt med undereventyrene

o Knyttet til religiøse emner. Jesus og Sankt Peter er sentrale økter.

o Knyttet ofte til den tida Jesus vandret på jorda

o Knyttet til opphavssagn, forklarer hvordan mennesker og blir straffet


for sine onde gjerninger

- Novelleeventyr/skjemteeventyr

o Utelukkende fra jordiske verdenen

o Ofte en samfunnsbrodd eller sarkastisk bygd opp

o Ta opp problemer med statsmakten eller samlivsproblemer

o Gå ut over presten eller embetsmannen

o Erotiske fortellinger hører også inn under denne kategorien

o Eksempler: prinsessa som ingen kunne målbinde


- Eventyr om mennesker som lurer de underjordiske

o Gutten og det dumme trollet

o Askeladden som kappåt med trollet

- Formeleventyr/regleeventyr

o Bygd opp over et gjentatt bånd som vokser seg svært lang før
fortellingen tar slutt

o Pedagogisk innhold eller inneholde rester av en magisk formel

o Fortalt til barn

- Kunsteventyr

o Knyttet til navngitte forfattere

o H. C Andersen

 Innsamlingsarbeid selv

 Diktet av og til om på eksisterende overlevering

o E. T. A. Hoffmann

o Andersens forandrer ofte noe lenger enn Asbjørnsens eller Grimms


”tilpassing” av språk