You are on page 1of 1

Tarih :

İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na,

Kimya Bölümü
öğrencilerinden...........................nolu ........................................ait staj defteri
incelenmiş ve uygun bulunmuştur / bulunmamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Tarih :

İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na,

Kimya Bölümü
öğrencilerinden...........................nolu ........................................ait staj defteri
incelenmiş ve uygun bulunmuştur / bulunmamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.