You are on page 1of 2

‫מרעננים את השורות‬

‫זה הזמן לפתוח את השער לפעילים חדשים‬


‫קורס לפעילים חדשים מכל הארץ‬
‫מקום בצוע‪ :‬אזור המרכז‬
‫נושאי ההכשרה‬
‫‪ .1‬שפת תקשורת‬
‫‪ .2‬מטרותיה של התקשרות הקהילתית‬
‫‪ .3‬צילום‬
‫‪ .4‬סאונד‬
‫‪ .5‬תאורה‬
‫‪ .6‬עקרונות הסרט הדוקומנטארי‬
‫‪ .7‬חברה ותקשורת יחסי הגומלין ביניהם‪.‬‬

‫מספר מפגשים קבוצתיים ‪) 20 :‬אחד לשבוע(‬


‫זמן ‪ 4 :‬שעות למפגש‬

‫הדרכת שטח‪-‬כל קבוצה של ‪ 5-3‬איש שתפיק ותצלם סרט תזכה ל‪ 10-‬שעות הדרכה לתת הקבוצה במהלך‬
‫הקורס‪.‬‬

‫שמות המדריכים יפורסמו בהקדם‪.‬‬

‫האגו ד ה הישראלי ת ל ת קשור ת קהיל ת י ת‬


‫)ע"ר( ‪ | 58-024-560-3‬ת‪.‬ד‪ 30054 .‬מיקוד ‪ 91300‬ירושלים | טלפון ‪ | 02-6794871 :‬פקס‪ | 02-6791794 :‬דוא"ל ‪comtv@comtv.co.il :‬‬
‫מוצרי סיום‪ :‬כל קבוצה של ‪ 5-3‬משתלמים תפיק ותצלם סרט באורך של כ‪ 5 -‬דקות‪.‬‬

‫עריכה‪ :‬עריכת הסרטים על ידי אנשי מקצוע שתעמיד האגודה‬

‫מועד ההתחלה‪:‬דצמבר ‪2009‬‬

‫מועד סיום משוער‪-‬מחצית ראשונה של חודש מאי ‪.2010‬‬

‫מפיק ויועץ מקצועי‪ -‬מר משה יונס ‪ ,‬לשעבר ראש תחום תקשורת באשל‪.‬‬
‫טלפון לשאלות והבהרות ‪050-7649590‬‬

‫עלות למשתתף‪ 700 :‬ש"ח )ניתן לשלם ב‪ 5-‬תשלומים שווים(‬

‫ההרשמה‪ -‬באגודה לתקשורת קהילתית ‪ -‬פקס‪kagancenter@gmail.com 02-6791794 :‬‬


‫נא לציין בעת ההרשמה‪ :‬שם פרטי ומשפחה‪,‬כתובת מדויקת‪,‬‬
‫טלפון נייח ונייד וכתובת דוא"ל‪.‬‬

‫ההשתלמות מיועדת להכשרת פעילים חדשים שהשתלבו בשנה האחרונה‬


‫בקבוצות שונות ולחדשים מעוניינים שטרם התנסו בחווייה מכל רחבי‬
‫הארץ‪.‬‬

‫האגו ד ה הישראלי ת ל ת קשור ת קהיל ת י ת‬


‫)ע"ר( ‪ | 58-024-560-3‬ת‪.‬ד‪ 30054 .‬מיקוד ‪ 91300‬ירושלים | טלפון ‪ | 02-6794871 :‬פקס‪ | 02-6791794 :‬דוא"ל ‪comtv@comtv.co.il :‬‬