You are on page 1of 1

‫חורף חם‬

‫באגודה לתקשורת קהילתית‬


‫כבר בדצמבר‬
‫השתלמות בבימוי סרטים דוקומנטריים‬
‫צפון ‪,‬מרכז ‪,‬דרום ‪,‬ירושלים‬
‫החל מחדש דצמבר נקיים בכל אחד מאזורי הארץ השתלמות בבימוי סרטים דוקומנטריים‬
‫בכל סדנא יתקיימו ‪ 5‬מפגשים אחת לשבועיים‪.‬‬
‫זמן מפגש‪ 4 :‬שעות‬
‫כל קבוצה של ‪ 4-3‬יוצרי סרטים תקבל הדרכה אישית לאחר המפגש‪.‬‬
‫מדריכים ‪ :‬מיטב אנשי המקצוע‬
‫מספר משתתפים בסדנא‪ 20 :‬איש‪.‬‬
‫מוצר סיום של הסדנא‪ :‬סרט תיעודי באורך של ‪ 15-7‬דקות שיערך בקבוצות‬
‫עלות הסדנא‪ 125 -‬שקל למשתתף‪/‬פת )ניתן לשלם בשני תשלומים(‬
‫התשלום כולל כיבוד‬
‫מועד התחלה‪:‬דצמבר ‪ 2009‬מועד סיום מרץ ‪2010‬‬
‫מפיק ויועץ מקצועי לסדנאות‪ :‬מר משה יונס ‪,‬לשעבר ראש תחום תקשורת באשל‪/‬ג'ויינט‬
‫מספר המקומות מוגבל ‪-‬טלפון של משה לשאלות והבהרות ‪050-7649590‬‬
‫אנא הירשמו בהקדם באגודה לתקשורת קהילתית ‪ -‬פקס‪kagancenter@gmail.com 02-6791794 :‬‬
‫יש למסור את כל הפרטים‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה ‪ ,‬כתובת ‪,‬טלפון נייח ונייד ‪,‬כתובת דוא"ל ולאיזה קבוצה שידור שייך המשתלם‪.‬‬

‫האגו ד ה הישראלי ת ל ת קשור ת קהיל ת י ת‬


‫)ע"ר( ‪ | 58-024-560-3‬ת‪.‬ד‪ 30054 .‬מיקוד ‪ 91300‬ירושלים | טלפון ‪ | 02-6794871 :‬פקס‪ | 02-6791794 :‬דוא"ל ‪comtv@comtv.co.il :‬‬