You are on page 1of 18

ERASMUS aptauja

ViA Starptautisko studiju speciālists


Andris Akmentiņš

ERASMUS dienas 2009 1


ERASMUS aptaujas mērķis ir
uzzināt studentu domas par apmaiņas
studijām, kā arī noskaidrot populārākās
valstis ViA studentu vidū.

Ņemot vērā jūsu atbildes, mēs centīsimies


paplašināt sadarbību jūsu vēlamajā virzienā, lai
dodoties ERASMUS apmaiņas studijās tās būtu
jums piemērotākās!

ERASMUS dienas 2009 2


Aptaujā piedalījās
Kopā aptaujā piedalījās 153
ViA studenti:

■ SZF 57
■ TVVF 55 SZF
TVVF
■ BVEF 22 BVEF

■ IZF 19 IZF

ERASMUS dienas 2009 3


Aptaujātie studenti
■ 29 jau ir bijuši ERASMUS
apmaiņas studijās (19 %)
■ 124 vēl nav bijuši apmaiņas
studijās (81 %)

Ir bijuši Nav bijuši


ERASMUS dienas 2009 4
Kāpēc nav bijuši apmaiņas studijās
■ 51 % plāno to darīt vēlākos kursos;
■ 12 % baidās, ka iegūtie KP netiks atzīti
un būs jāmācās papildus pēc tam;
■ 10 % šaubās vai varēs iztikt ar stipendiju;
■ 9 % trūkst svešvalodu zināšanas;
■ 7 % nevar atrast piemērotu augstskolu vai
studiju programmu starp ViA sadarbības
augstskolām.
ERASMUS dienas 2009 5
2 Plāno braukt vēlēkos kur
5
5
Baidās par KP pārnesi
7
Šaubās par stipendiju apj

9 Trūkst svešvalodu zināša


51
Nevar atrast sev piemēro
augstskolu
10 Nepatīk ilgi atrasties prom
mājām

Nevēlās zaudēt pašreizēj


12 darbu

ERASMUS dienas 2009 Nav vispār dzirdēts6 par


ERASMUS
Izvēle
Kas ir studentu galvenie iemesli, kādēļ izvēlētos
studēt ERASMUS apmaiņas programmā?
1. Apgūt un praksē lietot svešvalodas 122
2. Iespēja paplašināt savu redzes loku 112
3. Iegūt starptautisku pieredzi 111
4. Iegūt labu un kvalitatīvu izglītīgu 91
5. Iegūt jaunus kontaktus un draugus 86
6. Ceļot un atpūsties 70

140
120
100
80
60
40
20
0
ERASMUS dienas 2009 7
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ERASMUS sadarbības valstis
Šobrīd no 30 ERASMUS tīklā esošajām valstīm
ViA ir sadarbības līgumi ar partneraugstskolām
ar 18 no tām. Visvairāk studenti vēlētos
izveidot jaunu sadarbību šādās valstīs:
■ 1. Kipra
■ 2. Malta
■ 3. Luksmburga
■ 4. Turcija
■ 5. Īrija
ERASMUS dienas 2009 8
Studenti izvēlas
■ No piedāvātajām sadarbības valstīm, studenti vēlētos
paplašināt sadarbības tīklu šādās valstīs:
■ Spānija
■ Apvienotā Karaliste
■ Francija
■ Norvēģija
■ Portugāle

■ Bet vislabprātāk ViA studenti brauktu uz: Apvienoto


Karalisti, Spāniju, Franciju, Grieķiju un Zviedriju.

ERASMUS dienas 2009 9


TOV un TSV
■ Respondenti: 42
■ 22 studenti plāno braukt vēlākos kursos
■ 9 studenti šaubās, vai varēs iztikt ar stipendiju
■ 5 baidās, ka iegūtie KP netiks pārskaitīti un pēc tam būs
jāmācās papildus
■ TOV un TSV studenti vislabprātāk
studētu:
Apvienotajā karalistē, Spānijā vai Francijā

ERASMUS dienas 2009 10


KSA
■ Respondenti: 30
■ 11 studenti plāno braukt vēlākos kursos
■ 5 studentiem trūkst svešvalodu zināšanu
■ 5 baidās, ka iegūtie KP netiks pārskaitīti un pēc tam būs
jāmācās papildus
■ KSA studenti vislabprātāk studētu:
Apvienotajā karalistē, Portugālē vai Zviedrijā

ERASMUS dienas 2009 11


POL
■ Respondenti: 17
■ 5 studenti plāno braukt vēlākos kursos;
■ 3 studenti nevar atrast piemērotu augstskolu un studiju
programmu starp ViA sadarbības augstskolām;
■ 3 baidās, ka iegūtie KP netiks pārskaitīti un pēc tam būs
jāmācās papildus.
■ POL studenti vislabprātāk studētu:
Apvienotajā karalistē, Norvēģijā vai Spānijā

ERASMUS dienas 2009 12


BV un BVV
■ Respondenti: 22
■ 9 studenti plāno braukt vēlākos kursos;
■ 3 studenti nevēlas zaudēt pašreizējo darba vietu;
■ 3 studentiem nepatīk braukt prom no mājām uz ilgāku
laiku.
■ BV un BVV studenti vislabprātāk
studētu:
Apvienotajā karalistē, Spānijā vai Zviedrijā

ERASMUS dienas 2009 13


IT un SSM
■ Respondenti: 19
■ 10 studenti plāno braukt vēlākos kursos;
■ 2 studenti nevar atrast piemērotu augstskolu un studiju
programmu starp ViA sadarbības augstskolām.

■ IT un SSM studenti vislabprātāk studētu:


Apvienotajā karalistē, Norvēģijā vai Spānijā

ERASMUS dienas 2009 14


TG
■ Respondenti: 12
■ 11 studenti plāno braukt vēlākos kursos;

■ TG studenti vislabprātāk studētu:


Norvēģijā, Francijā vai Apvienotajā karalistē

ERASMUS dienas 2009 15


MSŽ
■ Respondenti: 10
■ 10 studenti plāno braukt vēlākos kursos;
■ 2 studentiem trūkst svešvalodu zināšanu;
■ 2 studenti nevar atrast piemērotu augstskolu un studiju
programmu starp ViA sadarbības augstskolām.

■ MSŽ studenti vislabprātāk studētu:


Apvienotajā karalistē, Norvēģijā vai Spānijā

ERASMUS dienas 2009 16


Gaidām jūsu pieteikumus līdz
16. februārim!!!
Sūtiet tos uz e-pastu:
■ andris.akmentins@va.lv
■ international@va.lv

ERASMUS dienas 2009 17


Neskaidrību gadījumā mēs vienmēr
jūs gaidīsim ciemos Cēsu ielā 4,
otrajā stāvā C203 Starptautiskās
sadarbības daļas telpās.

Paldies pa uzmanību!
Uz tikšanos 

ERASMUS dienas 2009 18