You are on page 1of 10

ERASMUS studijas

Vidzemes Augstskola
2009
Domājot par pieteikšanos
 Izvēlies augstskolas vai valstis
 Saraksts ar sadarbības augstskolām
 Sadarbības augstskolu bukleti
 Iepriekšējo studentu pieredze
 Pieteikuma anketa
 Atrodama ViA iekštīklā
 Pirmās prioritātes kursi, kas pieejami tev zināmā
valodā, nevis visa studiju programma
 Pamatojums
Anketu izskatīšana
 Starptautiskās sadarbības daļa
 Pareizi un pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa
 Studiju daļa
 Akadēmiskie parādi anketas iesniegšanas brīdī
(parādi nedrīkst būt nevienā Erasmus
programmas īstenošanas posmā)
 Fakultāte
 Sekmes, valodu zināšanas, personiskie
sasniegumi
Esi saņēmis stipendiju
 Erasmus Intensive Language Courses
 3-8 nedēļas
 Bezmaksas
 Nav angļu, vācu, franču un spāņu valodās
 Pieteikšanās studijām
 Noskaidro pieteikšanās termiņus
 Laicīgi jāsagatavo pieteikums un Learning
Agreement – mācību līgums
 Mācību līgumā paredzētos kursus noteikti
saskaņo ar programmas direktoru
Esi saņēmis stipendiju
 Naudas lietas
 Stipendija ir PAPILDU izdevumu segšanai
 Apmešanās vieta
 Laicīgi piesakies vietai studentu viesnīcā
 Par izdevīgāko apmešanos runā ar studentiem,
kas jau ir bijuši tajā valstī
Gatavojies braukt prom
 Pase
 Derīguma termiņš
 Atpazīstamības faktors
 Uzturēšanās atļauja
 Uzturoties valstī ilgāk kā 90 dienas
 Veselības apdrošināšana, pase, apstiprinājums,
ka studē apmaiņas augstskolā
 Izziņa par stipendiju/uzturlīdzekļiem
 Noskaidro iepriekš!
Gatavojies braukt projām
 Apdrošināšana
 Veselības apdrošināšana
 Ja plāno strādāt, civiltiesiskā apdrošināšana
 EVAK – Eiropas veselības apdrošināšanas karte
 Kontakti
 Informē vecākus/radiniekus
 Starptautiskās daļas telefons/e-pasts
Erasmus students ārzemju
augstskolā
 Atstājlabu iespaidu, esi gudrs un jauks, tu esi
ViA vēstnieks sadarbības augstskolā
 Izmanto ViA un Valmieras prezentācijas

 Neparedzētās situācijās:
 Starptautiskās sadarbības daļa
 Apmaiņas augstskolas International Office
 Latvijas vēstniecības/pārstāvniecības
 Dažādās kultūrās ir dažādas tradīcijas
Atgriežoties ViA
 Pēc atgriešanās jāiesniedz:
 Sekmju izraksts
 Erasmus aptaujas anketa
 Apliecinājums par apmaiņas studiju periodu
 Papildus
 Jāaizpilda pieredzes apmaiņas anketa
 Piedalīsies informatīvajos pasākumos, lai dalītos
pieredzē
ERASMUS studijas

Vidzemes Augstskola
2009