Cyberpunk

Cyberpunk-ul, fenomen care se sustrage mainstreamului, fie și cel al literaturii SF, este
urmărit ca gest anarhic. Prezentul articol porneste de la lizibilitatea sa socială pentru a îl
urmări ca act estetic ce reunește un status al ființei care se confruntă cu redefinirea
coordonatelor sale esențiale: subiectivitate, timp, spațiu.
Zona ficționalului - din perspectivă fragmentaristă - va fi cu atât mai fertilă cu cât
fenomenul în cauză, mișcarea cyberpunk, nu pare a dezvolta plenar acest pattern.
Confruntarea cu vocația imperialistă a spiritului în contextul în care aceasta își ia drept
punct de plecare un resort al reconfigurării ontologice nu nu mai permite o asemenea
analiză superficială. E necesară contaminarea cu acest nou cadru de “worldness” (Brian
McHale) care lichidează orice referent și inaugurează o logică hyperrealului. Primul
impact e crearea unui spațiu al acomodării în fața șocului tehnologic, a
fenomenului digitalizării. Proiectul ficțional se transformă în interpretarea umană a unei
realități umane. Un prim etaj al acomodării e cel al literaturii SF. Darko Survin o prezintă
drept “an imaginative framework, alternative to the author’s empirical environment, a
world created by enstrangement and cognition”1, în timp ce Brian McHale o denumește
“the ontological genre par excellence”. Motivația unei asemenea rupturi cu un mediu
ficțional profund realist, din preajma anilor ’50 provine din nevoia de confruntare cu un
fenomen masiv de rutinizare, de pierdere a individualității în cadrul societății de
consum. “Afirmarea unui gen autonom în plină epocă a marelui realism eșuează. Acesta
este construit ca un discurs despre lume din care lipsește semnificatul, iar literatura SF
nu dispune de practicile ficționale ale literaturii canonice pentru a transforma această
absență la nivel estetic în favoarea sa2.
Anii ’70 inaugureză sfârșitul unei erei Autorului și implicit pe cea a Autorului
multiplicat în text, ca imagine a disoluției sale. O dată cu acest fenomen se destramă
liniaritatea, centralitatea, ierarhiile și se intrevede un apetit crescut pentru discursurile
marginale. Cyberpunk-ul este un fenomen de contracultură, dar mai mult decât atât
este un gest anarhic. Cultură a “delirului”(Paul Virilio), formă a artei de a răspunde
tehnologiei, chiar formă revoluționară, dedicată destrămării oricărui liant ce semnalează
realitatea drep consensus, cyberpunk-ul se vrea o manieră de blocaj în fața controlului
de masă. Este “the illigitimate child of the 20th century technological dynamo”3 , formă
hibridă de literatură, marcată generațional, mai mult produsul unei stări de spirit decât
al unui proiect revoluționar (ulterior artistic). Cyberpunk-ul e lumea însăși devenită SF, o
realitate definită electronic, care punctează un traseu în care natura devine cultură și
cultura în cele din urmă cultura se transformă în sistem semiotic imanent. Nouă
modalitate de formatare a lumii intens digitalizate, e spațiul simulacrului prin excelență.
Cyberpunk-ul e narațiunea “modului tehnologic de a fi în lume”4 . Universul virtual nu e
atât unmetaunivers, situat dincolo de simțuri, căci presupune o implicare senzorială, cât
un paraunivers, situat în vecinătatea celui real. Separarea ciberspațiului de realitatea
virtuală e imposibilă întrucât ele sunt în interdependență, chiar în suprapunere a
semnificaților. Văzută ca “utopie dialogică” (Frederic Jameson) această lume își
conturează o poetică a genului în primul rând prin ruptura de literatura SF. Prima
paradigmă care e supusă efasării presupune o eliminare a “posibilelor” puse sub semnul
viitorului. Cyberpunk-ul operează cu un prezent continuu care se desfășoară în baza
noțiunii de simultaneitate. Cel mai probabil timpul, dacă oricum e vidat de varianta sa
cronologică, e privit ca mediu elastic, subiectiv, asemeni unui “event loop” care poate fi
accesat în multitudinea pliurilor sale, inclusiv ca viitor care s-a întâmplat deja.
Ciberspațiul este modelul digital al unei geografii reale, nu prin raporatare la un
referent, ci prin consistență și determinări. Acest spațiu familiarizează individul cu lipsa
de volum și materie, permite inclusiv pendularea eului între diferite praguri ale
conștiinței sale. Situată între două dimensiuni : “The body is your interface”(William
Gibson, Mona Lisa Overdrive ) și “There is no there there”(idem), lumea ciber
dinamitează orbita referențială definitiv. Dacă modernitatea propunea o spațializare a
timpului, această variantă ontologică postmodernă retemporalizează spațiul și locul în
spațiu, supunându-se unei mobilități descentrate dată de circulația infomațională și de
deplasarea nelimitată a plasamentului. Ubicuitatea absolută, “fleet in being” (Paul
Virilio) devine “locația” unui stadiu postuman a aventurii lumii. Acesta cuprinde atât
extra-umanul (rezultatele tehnologiei care perfectează), punctul “zero”al condiției
umane (oamenii obișnuiți care populează “Lăbărțarea” din Neuromantul lui W. Gibson)
cât și un deficit, un “minus”uman reprezentat de ființe instabile ontologic, create
artificial. Ciberspațiul reunește prin urmare, aspectul impactului tehnologic asupra
individului și realității sale, dispariția subiectului autonom și ideea transgresiunii
granițelor dintre biologic și tehnologic. Date fiind aceste puncte de referință, Brian
McHale pune accentul pe reorientarea ontologică a ficțiunii cyberpunk. Microlumile, eul
centrifugal (automultiplicant), universul sintetic, traduc o paradigmă a pluralității
ontologice, un univers fără lume, cu corolarele: timp fără temporalitate, spațiu fără
spațialitate, dar în același timp pun problematica dorinței de a suprima sentimentul
solitudinii “imanente și fără orizont pe care o presupune pierderea proprietății de
lume.”5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful