You are on page 1of 8

Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ

Trời bây giờ, Trời buồn nên Trời hay mưa


Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân
Từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không??
Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ
Anh thương em anh thương anh nhớ từng đêm
Xuân ơi xuân xuân ơi xuân đã đi rồi
Trời bây giờ bây giờ là Trời đông thôi
Đành lòng sao em ra đi không nói một câu
Đành lòng sao em gieo sầu gieo tủi cho nhau
Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ
Anh xa em xa em anh nhớ từng đêm
Đây men rượu nồng dành cho nhau
Thay hương vị ngọt buổi ban đầu
Đây câu nhạc buồn cho em đó
Thay tiếng em cười vút ngàn sao
Không gian mịt mờ tìm nơi đâu??
Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu
Xa phương Trời nào xin em hiểu
Anh vẫn tôn thờ bóng hình em
Thuơng em bao năm thương tận bên lòng
Vạn bước đời em về chốn nào xa xăm??
Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau
Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu
Anh xa em như chim xa biệt cây rừng
Mai em về mai mai nhé em
Đây men rượu nồng dành cho nhau
Thay hương vị ngọt buổi ban đầu
Đây câu nhạc buồn cho em đó
Thay tiếng em cười vút ngàn sao
Không gian mịt mờ tìm nơi đâu??
Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu
Xa phương Trời nào xin em hiểu
Anh vẫn tôn thờ bóng hình em
Thuơng em bao năm thương tận bên lòng
Vạn bước đời em về chốn nào xa xăm??
Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau
Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu
Anh xa em như chim xa biệt cây rừng
Mai em về mai mai nhé em