You are on page 1of 10

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

I. DENEY HAZIRLIK SINAVI

Ad-Soyad : 05.10.2009

No :

1. a) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 5 tanesini yazınız.

b) Deneyde kullanacağınız etil alkolun taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. 8.42 g gelen bir metal parçası bir mezür içerisindeki 30 ml su içerisine konuluyor. Su seviyesi

31.57 ml ye çıkıyor. Metalin yoğunluğunu hesaplayınız.

3. Yoğunluk belirlenirken (katı, sıvı ve çözelti) ortam sıcaklığı önemli midir? Açıklayınız.

4. Yoğunluğu tanımlayarak yoğunluk birimlerini yazınız.


2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

I. DENEY HAZIRLIK SINAVI

Ad-Soyad : 06.10.2009

No :

1. a) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 5 tanesini yazınız.

b) Deneyde kullanacağınız etil alkolun taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. Boş beherin kütlesi 45,47 g’dır. Bilinmeyen örnekten pipetle 5 mL alınarak bu beherin içerisine

konuluyor. Sıvı ile beherin kütlesi 49,80 g geliyor. Bilinmeyen sıvının yoğunluğunu hesaplayınız.

3. Şekilsiz bir katının yoğunluğu nasıl bulunur?

4. Yoğunluğu tanımlayarak yoğunluk birimlerini yazınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I


II. DENEY HAZIRLIK SINAVI

Ad-Soyad : 12.10.2009

No :

1. a) Laboratuarınızda yangın çıkması durumunda yapılması gerekenlerden üç tanesini yazınız.

b) Deneyde kullanacağınız kükürtün taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. Kum, odun talaşı ve tuzdan ibaret karışımdan bir miktar 100 mL’lik bir behere alınıyor. Her bir

bileşeni ayırma tekniklerini kullanarak birbirinden nasıl ayırırsınız?

3. Karışımları ayırmakta kullanılan yöntemlerden beş tanesini yazınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

II. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 13.10.2009

No :

1. a) Laboratuarda çalışırken bek alevinde elinizi yaktınız. Yapmanız gerekenleri yazınız.

b) Deneyde kullanacağınız kükürtün taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. Zeytinyağı ve sudan oluşan bir karışımı birbirinden nasıl ayırırsınız?

3. Maddenin şematik olarak sınıflandırılmasını yapınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

III. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 19.10.2009

No :

1. a) Cam malzemelerin kullanılırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Dört tanesini

yazınız.

b) Deneyde açığa çıkacak olan oksijenin taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. MO formülüne sahip bir bileşiğin 39,46 g’ı hidrojen atmosferinde ısıtılarak yapısındaki oksijen

su molekülü halinde uzaklaştırılmıştır. Geriye 31,70 g metal kaldığına göre M metalinin atom

kütlesi nedir?

3. Sabit tartım nedir? Açıklayınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

III. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 20.10.2009

No :

1. a) Kimyasal maddelerin ısıtılmasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Beş tanesini

yazınız.

b) Deneyde açığa çıkacak olan oksijenin taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat edilecek hususları

yazınız.

2. a) 23,3 g çinko kaç moldür? Kaç tane atom içerir (Zn=65,37 g/mol)?

b) a şıkkında verilen çinko ile aynı sayıda tanecik içeren SO2 gazının molü ve kütlesi nedir (S=32,

O=16 g/mol)?

3. Yapacağınız deneyde sabit tartıma getirmenin amacı nedir? Açıklayınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

IV. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 26.10.2009

No :

1. a) Thiele tüpünde erime noktası tayininde ısıtma sıvısı olarak mineral yağlar kullanılmaktadır.

Bu sıvıların kullanımında dikkat edilecek hususları nedenleriyle birlikte yazınız.

b) Deneyde kullanacağınız termometrenin içerdiği civanın taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat

edilecek hususları yazınız.

2. Yapacağınız deneyin amacını yazarak deneyde karışımın erime noktasına bakılmasının sebebi

nedir açıklayınız.

3. Erime noktası tayininde Thiele tüpü kullanılmasının sebepleri nelerdir?

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

IV. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 27.10.2009

No :

1. a) Deney düzeneğini hazırlarken termometrenin tutturulmasında dikkat edilecek hususlar

nelerdir?

b) Deneyde kullanacağınız termometrenin içerdiği civanın taşıdığı riskleri ve çalışılırken dikkat

edilecek hususları yazınız.

2. Erime noktasını kullanarak bir maddenin saf olup olmadığını nasıl tayin edersiniz?

Karşılaştırmalı olarak açıklayınız.

3. Thiele tüpünde erime noktası tayini için ısıtma sıvısı olarak hangi sıvılar kullanılır? Bu sıvıların

kullanımında dikkat edilecek hususları nedenleriyle birlikte yazınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

V. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 02.11.2009

No :

1. Termometre ile çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerini yazınız.

2. Termometre kalibrasyonu nasıl yapılır? Yazarak yapılma nedenini açıklayınız.

3. Termometre kalibre edilirken neden su-buz karışımı kullanılır? Açıklayınız.

2009-2010 GÜZ YARIYILI GENEL KİMYA LABORATUARI-I

V. DENEY HAZIRLIK SINAVI


Ad-Soyad : 03.11.2009

No :

1. Termometrelerde kullanılan kırmızı sıvı (alkol) ve civanın taşıdığı riskler ve çalışırken alınması

gereken önlemleri yazınız.

2. Yiyecekleri yüksek bölgelerde pişirmek daha uzun mu yoksa daha kısa mı zaman alır? Nedenini

açıklayınız.

3. Az miktarda örneklerin kaynama noktasının belirlenmesinde kullanılan kapilerin görevi nedir?