You are on page 1of 24

V.E.

T Portal-Khởi đầu cho ứng dụng công nghệ trong môi trường
doanh nghiệp

V.E.T Portal

VET Portal là giải pháp công nghệ cổng thông tin Bạn bắt đầu hành trình “lướt web” của mình
tích hợp được Vieteyes Technology xây dựng và như thế nào?
phát triển, nhằm cung cấp một nơi giao tiếp duy - VETPortal.com
nhất về thông tin và dịch vụ cho người sử dụng, - Tại sao lại là VET Portal?
qua đó người sử dụng có thể khai thác thông tin - Đó là một trang Web cho phép ta dễ dàng truy
từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, sử dụng nhập tới mọi thứ ta cần: tìm kiếm thông tin, đọc
nhiều dịch vụ của các hệ thống phần mềm khác tin tức, tán gẫu với bạn bè, gửi thiệp, gửi thư điện
nhau một cách tập trung, thống nhất. tử, xem giá chứng khoán, thậm chí mua sắm một
thứ gì đó.
MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG V.E.T Portal

Không hướng mục đích xây dựng portal bao trùm mọi lĩnh vực
mà các công ty truyền thông theo đuổi, Vieteyes Tech mong
muốn xây dựng VET Portal nhằm phục vụ từng nhóm đối

tượng chuyên biệt vài một lĩnh vực mà cộng đồng quan
tâm. Vẫn với nguyên lý ‘một đầu mối cho tất cả’, VET
Portal đi sâu vào nghiên cứu nhiều khía cạnh khác
nhau của một vấn đề. Bạn có thể gọi VET Portal là
portal chuyên môn hay vortal (vertical portal).
Tạo ra “nhân hệ thống” trong việc thiết kế ra hệ
thống website theo yêu cầu người dùng, thể hiện tính
chuyên biệt và hiệu quả.

Hãy tưởng tượng, bạn tạo ra một thứ gì đó có khả năng lắp ghép , thiết lập để
sản

sinh ra một hệ thống những sản phẩm đa dạng, phong phú theo yêu cầu của
người

dùng. V.E.T chính là nguồn để sản sinh ra điều đó.

Bạn có một người bạn, và người bạn đó của bạn cũng có một người bạn vậy là bạn có cơ hội
và nhiều khả năng hơn để có thêm một người bạn. Nếu bạn có một sản phẩm để quảng cáo ,
V.E.T portal sẽ mang sản phẩm hay dịch vụ của bạn đến cộng đồng khổng lồ người tham gia,
truy cập , đang online trên hệ thống website của VET Portal.
MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG V.E.T Portal

Tại sao cần V.E.T Portal ?

Ngày nay, Các ứng dụng đa dạng của portal trong môi
trường nội bộ doanh nghiệp là một công cụ không thể
thiếu đối với các doanh nghiệp trong thời đại bùng nổ
thông tin, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có nhiều
bộ phận, chi nhánh phân bố trong một không gian địa lý
rộng. Cũng vẫn trong môi trường ứng dụng là các doanh
nghiệp, công nghệ VET Portal còn cung cấp một công cụ
giao tiếp hữu hiệu với thế giới bên ngoài.

Đối với các doanh nghiệp lớn:


Cải tiến hệ thống thông tin của doanh nghiệp tạo ra những mô hình
kiểu mẫu cho việc xây dựng các portal doanh nghiệp (EIP-
Enterprise Information Portal).
Hỗ trợ các tiến trình truyền thông và tương tác giữa các cá
nhân, bộ phận trong doanh nghiệp (B2E – Business to
Employee).Cho phép các nhân viên dễ dàng khai thác các nguồn tài
nguyên thông tin trong doanh nghiệp đồng thời cho phép truy xuất
ra các portal công cộng, các portal chuyên ngành hẹp khác.
Portal cộng tác, tạo một môi trường làm việc ảo cho phép
các nhân viên có thể làm việc với nhau từ bất cứ đâu.
Portal chuyên gia, kết nối các nhân viên dựa trên yếu tố
năng lực của từng người…
Cổng thông tin doanh nghiệp mở rộng (Extended enterprise
portal - extranet) tạo trang web cho phép doanh nghiệp thực hiện
giao dịch với các khách hàng của mình (B2C) hay với các nhà cung
cấp, các đối tác (B2B).

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ


Các doanh nghiệp nhỏ khó có thể tự xây dựng cho mình một
portal đầy đủ tiêu chuẩn, tuy nhiên nếu muốn họ vẫn có thể tiến
hành các giao dịch qua mạng thông qua :
Chợ điện tử (e-Marketplace portal). Chợ điện tử là một portal về
xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp tham gia chợ điện tử như
thể tham gia một kỳ triển lãm. Ở đó, các doanh nghiệp có thể
tiếp cận
nguồn thông tin về thị trường, gặp gỡ các khách hàng tiềm năng, các đối tác…
Tạo Cổng thông tin doanh nghiệp mở rộng (Extended enterprise portal - extranet) hay cụ thể là tạo
trang web cho phép doanh nghiệp thực hiện giao dịch với các khách hàng của mình (B2C) hay với các
nhà cung cấp, các đối tác (B2B)
ƒ
TÍNH ƯU VIỆT CỦAƒV.E.T Portal
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ Tập trung thông tin về một đầu mối dụng khác nhau, thì với một web portal như
ƒ Khả năng tương tác thông tin nhiều chiều: V.E.T Portal, người dùng chỉ cần nhớ
người dùng không chỉ khai thác thông tin từ vetportal.com, ở trong đó nhà cung cấp dịch vụ
portal mà họ còn có thể đưa ra những yêu đã tích hợp mọi thứ mà khách hàng cần…
cầu để được phục vụ ƒ Sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp để xây
ƒ V.E.T portal với vai trò như một ‘tổng hành dựng hệ thống và xuất bản thông tin.
dinh trực tuyến’ nơi đóng quân của đầy đủ ƒ Sử dụng thống nhất và xuyên suốt mô hình
các portal chức năng chuyên biệt, các portal đăng nhập một cửa (SSO - Single Sign On)
này còn cho phép người dùng thực thi những theo chuẩn công nghiệp LDAP (Lightweight
việc như mua bán trực tuyến, tìm kiếm thông Directory Access Protocol) cho quản trị, xác
tin chuyên sâu, xem tin tức, sữ dụng tiện thực và phân quyền.
ích… ƒ Tích hợp nhiều nguồn tin khác nhau với các
ƒ Mọi đối tượng sử dụng đều có thể tìm kiếm định dạng dữ liệu khác nhau
và khai thác kho thông tin đa dạng của V.E.T ƒ Mở rộng và cung cấp dịch vụ với khối lượng
một cách dễ dàng qua một giao diện thống lớn, hoạt động song song và độc lập.
nhất mà không cần biết thông tin này ở đâu, ƒ Có thể triển khai trên nhiều nền tảng/hệ điều
do ai quản lý hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau.
ƒ Tiện lợi, dễ sử dụng. Thay vì phải nhớ vô số Bảo mật và tốc độ
các địa chỉ khác nhau cho các mục đích sử
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ V.E.T Portal

V
.E.T Portal là một cổng thông tin tích hợp bởi nhiều loại website khác nhau thuộc các lĩnh vực khác
nhau như: Thương mại điện tử, Cổng thông tin công cộng, Sàn giao dịch, Hệ thống quản lý dữ liệu
doanh nghiệp,…
ới giải pháp công nghệ cổng thông tin tích hợp VET Portal, chúng tôi đang xây dựng và phát triển 4
dòng giải pháp chính hướng các đối tượng và yêu cầu sữ dụng khác nhau. Tuy nhiên Vieteyes Tech sẽ xây
dựng các cổng điện tử có thể kết hợp các đặc điểm của bốn giải pháp này:

V.E.T Portal

HÌNH
TỔNG
QUÁT
Website Cổng thông tin Sàn giao dịch Hệ thống quản lý
Thương mại điện công cộng trực tuyến thông tin nội bộ
tử (Website tin tức, (Chứng khoán, doanh nghiệp
(Các gian hang trực Thư viện trực Bất động sản,…) (ERP, CRM, Phần
tuyến) tuyến,…) mềm kế toán,…)

Cổng thông tin Giải pháp Cổng giao dịch Giải pháp Cổng thông tin Giải pháp Cổng
công cộng thương mại điện tử (E- doanh nghiệp(Enterprise thông tin ứng dụng
(Public Portal) : Commerce Portal/Corporate Portal) chuyên biệt
Portal/Marketplace Portal) (Specialized Poral)
Dành cho các tổ Thiết lập các sàn giao Dành cho các tổ chức Tập trung vào một
chức/doanh dịch/chợ ảo cung cấp các dịch vụ /doanh nghiệp mong muốn lượng người dùng có
nghiệp muốn xây thương mại liên quan đến cộng xây dựng được mối quan hệ quan tâm đặc biệt
dựng một cộng đồng người mua, kẻ bán và cả tốt với nhân viên, khách đến một lĩnh vực nào
đồng trực tuyến người tạo thị trường trên mạng. hàng, đối tác. Quan hệ ở đó như: hàng tiêu
lớn, trên một Liên kết trực tuyến người mua, đây không chỉ gói gọn trong dùng, máy tính, bảo
vùng địa lý rộng. nhà cung cấp, đối tác... bằng quan hệ hai chiều giữa hai hiểm, ngân hàng...
Cung cấp mọi việc cung cấp các thông tin kinh bên mà còn bao gồm các Đặc trưng của cổng
dịch vụ thông doanh đặc biệt, các sản phẩm hoạt động quản lý vốn trước ngành dọc là cung
thường mà người liên quan và các thông tin về đây nằm sâu trong các bộ cấp các thông tin và
sử dụng Internet dịch vụ. Trợ giúp nhà cung cấp phận khác nhau của tổ dịch vụ cụ thể theo
có nhu cầu như: có thể mở rộng được quan hệ chức/doanh nghiệp. Giải các yêu cầu chuyên
tìm kiếm thông thương mại, trưng bày các sản pháp cho phép tổ biệt của một ngành
tin, tin tức, diễn phẩm và dịch vụ cho nhiều thị chức/doanh nghiệp cung hoặc lĩnh vực nào
đàn, dịch vụ thư trường để vươn tới những người cấp các dịch vụ chuyên biệt
mục, ứng dụng mua có chất lượng, từ đó tạo ra phục vụ cho hoạt động
trực tuyến như: các hướng kinh doanh mới. Trợ quản trị tác nghiệp hàng
thư điện tử, hội giúp người mua có thể tìm thấy ngày. Ví dụ: HRM - chương
thoại trực tuyến, thông tin về nguồn cung cấp, trình quản lý nhân sự, ERP -
lịch cá nhân... cách thanh toán sản phẩm và hoạch định nguồn lực doanh
dịch vụ, vị trí đối tác, ... một nghiệp, SCM - quản lý dây
cách nhanh chóng. chuyền cung ứng,
Workplace - môi trường làm
việc cộng tác, chia sẻ thông
tin, ...
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ V.E.T PORTAL

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG WEBSITE TRÊN PORTAL

V.E.T Portal

Website A Website B Website C Website …

Theo kiểu: Theo kiểu: Theo kiểu: Theo kiểu:

• Thương mại điện • Thương mại điện • Thương mại điện • Thương mại điện
tử tử tử tử
• Cổng thông tin • Cổng thông tin • Cổng thông tin • Cổng thông tin
công cộng công cộng công cộng công cộng
• Sàn giao dịch • Sàn giao dịch • Sàn giao dịch • Sàn giao dịch
• Hệ thống quản lý • Hệ thống quản lý • Hệ thống quản lý • Hệ thống quản lý
doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp

V.E.T Portal là một cổng thông tin tích hợp bởi nhiều loại website khác
nhau thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Thương mại điện tử, Cổng
thông tin công cộng, Sàn giao dịch, Hệ thống quản lý dữ liệu doanh
nghiệp,…
GIẢI PHÁP WEBSITE THÔNG TIN

V.E.T PORTAL WEBLINK

V .E.T Portal webLink là giải pháp chuyên biệt dành cho website thông tin
được Vieteyes Tech tích hợp và tối ưu từ nhiều thành phần dịch vụ của Công
nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T Portal nhằm mục đích cung cấp một giải
pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, tr+ợ giúp đắc lực cho quá
trình biên tập và cập nhật thông tin website của các tổ chức/doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng:

• Các cá nhân/nhóm mong muốn giới thiệu thông tin,


trao đổi kiến thức

• Các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kênh


thông tin website trên Internet để cung cấp thông tin
về tổ chức/doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh, giới
thiệu sản phẩm - dịch vụ, ...

• Các bộ/ngành, cơ quan nhà nước cần có kênh thông


tin trao đổi với người dân và doanh nghiệp

Lĩnh vực áp dụng:

• Website với yêu cầu thiết kế và cấu trúc riêng

• Website thông tin giới thiệu tổ chức - doanh nghiệp

• Website nghệ thuật, triển lãm, phòng tranh

• Website thông tin về du lịch - khách sạn

• Và tất cả những lĩnh vực sử dụng thông tin nhiều...

Quy mô áp dụng:

• Có thể sử dụng cho các website thông tin với quy mô


nhỏ đến các website có khối lượng thông tin cực lớn.

• Phù hợp và tối ưu cho các website chỉ cung cấp thông
tin
Các đặc điểm riêng của giải pháp V.E.T Portal webLink:

• Kế thừa nhân hệ thống mạnh mẽ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp
V.E.T Portal cho phép mở rộng quy mô và khối lượng thông tin không giới
hạn.
• "Chủ nhân của thông tin quyết định nội dung" - thành viên và nhà quản trị có
thể cập nhật thông tin mới, loại bỏ thông tin cũ, đặt lịch xuất hiện thông tin,
... một cách đơn giản và nhanh chóng, để "người chủ" của thông tin hoàn
toàn chủ động cập nhật, quyết định thông tin/nội dung sẽ ở đâu.

• "Biết duyệt web là biết quản trị" - Người quản trị/nhà quản lý hoàn
toàn chủ động trong thay đổi cấu trúc hoặc bố cục trình bày thông
tin của toàn bộ website một cách đơn giản mà không cần phải trang
bị nhiều kiến thức về CNTT.
• Tích hợp sẵn các cơ chế tối ưu và hiển thị thông tin riêng biệt cho
các bộ máy tìm kiếm (search engines) nổi tiếng như Google, Yahoo,
MSN, ... Đồng thời người quản trị có thể chủ động điều chỉnh, sửa
đổi các thông tin này đối với từng giai đoạn khác nhau và mục đích
khác nhau.
• Tích hợp sẵn cơ chế phân quyền và kiểm soát truy cập cho phép tạo
lập những vùng thông tin dành riêng cho đối tác hay nhóm làm việc.
• Tích hợp sẵn quy trình biên tập thông tin để tự động hoá quá trình
cập nhật nội dung, quy định trách nhiệm.
• Tích hợp sẵn cơ chế lưu vết và phiên bản nội dung, cho phép dò tìm
lịch sử cập nhật cũng như khôi phục lại (roll-back) từ các phiên bản
nội dung cũ hơn.
• Tích hợp sẵn các báo cáo/thông kê cho phép người quản trị tìm hiểu
được tần suất sử dụng cũng như độ hiểu quả của thông tin. Đồng
thời tích hợp sẵn một số công cụ trợ giúp miễn phí (Google Sitemap
và Google Analytics) để cung cấp thêm thông tin và công cụ đo đạc
độ hiệu quả của website.
• Cho phép chạy đồng thời nhiều website với nội dung tách biệt trên
cùng một hệ thống tại cùng một thời điểm
• Cho phép tuỳ biến giao diện hiển thị website theo tên miền
(domain) riêng biệt hoặc theo ý thích riêng của người sử dụng.
• Xuất bản thông tin cho người dùng cuối với tiêu chuẩn RSS 2.0,
ATOM 1.0.

Các thành phần dịch vụ của giải pháp V.E.T Portal webLink:

ƒ Sử dụng nhân (engine) của portal (V.E.T Portal Core Framework)


ƒ Quản trị thông tin portal/website và các mẫu giao diện hiển thị (skins/templates)
ƒ Quản trị thông tin người dùng và phân quyền truy cập
ƒ Quản trị nội dung (CMS)
ƒ Quản lý banner quảng cáo với ảnh, văn bản (text) và media (video và Flash movie).
ƒ Thống kê truy cập
ƒ Quản lý yêu cầu
ƒ Thăm dò ý kiến
ƒ Menu động tuỳ biến theo ngữ cảnh
ƒ Đọc tin tự động bằng RSS và ATOM
ƒ Tìm kiếm thông tin toàn văn trong toàn bộ nội dung portal
GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

V.E.T PORTAL E-STORES

V
.E.T Portal E-Stores là giải pháp chuyên biệt dành cho website bán hàng trực tuyến được Vieteyes
Tech tích hợp và tối ưu từ nhiều thành phần dịch vụ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T
Portal nhằm mục đích cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc
lực cho quá trình biên tập, bán hàng và quảng bá sản phẩm/thương hiệu của các doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng:

ƒ Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kênh


thông tin Internet để quảng bá sản phẩm,
xúc tiến & hỗ trợ bán hàng
ƒ Các cửa hàng bán lẻ có nhu cầu cung cấp
thông tin chi tiết về sản phẩm, tạo điều kiện
cho khách hàng tiềm năng khai thác & tra
cứu thông tin sản phẩm hàng hoá để đi đến
quyết định mua hàng nhanh chóng.

Quy mô áp dụng:

ƒ Có thể sử dụng cho các website bán hàng với


quy mô nhỏ đến các website của doanh
nghiệp bán lẻ quy mô lớn.
ƒ Phù hợp và tối ưu cho các website bán lẻ của
một đơn vị.

Các đặc điểm riêng của giải pháp V.E.T Portal E-Stores:

• Kế thừa nhân hệ thống mạnh mẽ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T Portal cho phép mở
rộng quy mô và khối lượng thông tin không giới hạn.
• Mục tiêu quan trọng: bán hàng trực tuyến
o Giúp doanh nghiệp có thể bán hàng qua mạng.
o Giỏ hàng giúp khách hàng có thể đặt hàng thuận tiện.
o Chỉ cần truy cập vào một địa chỉ web duy nhất, người sử dụng có thể khai thác được mọi dịch vụ, sản
phẩm, tin tức mà doanh nghiệp cung cấp (One-stop-shopping)
o Các sản phẩm và dịch vụ có thể được trình bày linh hoạt và đẹp mắt.
• Cập nhật & quản trị thuận tiện, đơn gi ản: Thành viên và nhà quản trị có thể cập nhật thông tin mới, loại
bỏ thông tin cũ, đặt lịch xuất hiện thông tin sản phẩm dịch vụ, cập nhật giá cho hàng loạt sản phẩm...
một cách đơn giản và nhanh chóng.
• Người quản trị/nhà quản lý hoàn toàn chủ động trong thay đổi cấu trúc hoặc bố cục trình bày thông tin
của toàn bộ website/cửa hàng trực tuyến một cách đơn giản mà không cần phải trang bị nhiều kiến thức
về CNTT.
• Không giới hạn số lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm.
• Hỗ trợ các công cụ và phương pháp trợ giúp người mua có thể tìm kiếm, khai thác và mua hàng nhanh
chóng: tìm theo chủng loại, theo nhà cung cấp, theo khoảng giá, tự điều chỉnh bộ lọc, sắp xếp, so sánh
sản phẩm, đặt hàng trực tuyến.
• Tích hợp sẵn các cơ chế tối ưu và hiển thị thông tin riêng biệt cho các bộ máy tìm kiếm (search engines)
nổi tiếng như Google, Yahoo, MSN, ... Đồng thời người quản trị có thể chủ động điều chỉnh, sửa đổi các
thông tin này đối với từng giai đoạn khác nhau và mục đích khác nhau.
• Hỗ trợ các công cụ quản lý, đánh giá hiệu quả của quảng cáo đối với những banner quảng cáo được đặt ở
các website khác hoặc các chương trình quảng cáo như Google AdWords.
• Tích hợp sẵn cơ chế phân quyền và kiểm soát truy cập cho phép tạo lập những vùng thông tin dành riêng
cho đối tác hay nhóm khách hàng đặc biệt.
• Tích hợp sẵn các báo cáo/thông kê cho phép người quản trị tìm hiểu được tần suất khai thác cũng như
mức độ hiểu quả của thông tin. Đồng thời tích hợp sẵn một số công cụ trợ giúp miễn phí (Google Sitemap
và Google Analytics) để cung cấp thêm thông tin và công cụ đo đạc độ hiệu quả của website.
• Tích hợp sẵn công cụ quản trị đơn đặt hàng, tìm kiếm đơn đặt hàng theo nhiều trạng thái, quản lý danh
sách khách mua hàng.
• Tích hợp sẵn công cụ bản tin điện tử (newsletter) để cung cấp thông tin định kỳ cho khách hàng.
• Tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ trực tuyến (live support).
• Cho phép chạy đồng thời nhiều website với nội dung tách biệt trên cùng một hệ thống tại cùng một thời
điểm
• Cho phép tuỳ biến giao diện hiển thị website theo tên miền (domain) riêng biệt hoặc theo ý thích riêng
của người sử dụng.
• Xuất bản thông tin cho người dùng cuối với tiêu chuẩn RSS 2.0, ATOM 1.0.

Các thành phần dịch vụ của giải pháp


V.E.T Portal E-Stores:

• Sử dụng nhân (engine) của portal (V.E.T Portal Core Framework)


• Quản trị thông tin portal/website và các mẫu giao diện hiển thị (skins/templates)
• Quản trị thông tin người dùng và phân quyền truy cập
• Quản trị nội dung (CMS)
• Quản lý thông tin sản phẩm - dịch vụ (Online Catalog)
• Mua và đặt mua hàng trực tuyến (Online Shopping):
• Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến (Order Management System)
• Quản lý khách hàng (Customer Management)
• Thanh toán trực tuyến (Payment Online Process)
• Quản lý banner quảng cáo với ảnh, văn bản (text) và media (video và Flash movie).
• Thống kê truy cập
• Quản lý yêu cầu
• Hỗ trợ trực tuyến
• Bản tin điện tử
• Thăm dò ý kiến
• Menu động tuỳ biến theo ngữ cảnh
• Đọc tin tự động bằng RSS và ATOM
• Tìm kiếm thông tin toàn văn trong toàn bộ nội dung portal
• Tiện ích: thời gian, nội dung tĩnh, kênh iFrame, đăng nhập, ...
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NỘI BỘ

V.E.T PORTAL ENTERPRISE

V.E.T Portal Enterprise là giải pháp chuyên biệt dành cho quản trị điều hành tác nghiệp nội bộ được
Vieteyes Tech tích hợp và tối ưu từ nhiều thành phần dịch vụ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T
Portal nhằm mục đích cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp, đơn giản và mạnh mẽ phục vụ cho
hoạt động quản trị điều hành, tác nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp/tổ chức.

Đối tượng sử dụng: Quy mô áp dụng:

ƒ Các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu tạo ƒ Áp dụng với doanh nghiệp/tổ chức với bất kỳ
lập các vùng làm việc tập trung trong nội bộ quy mô nào, từ nhỏ (20 nhân viên) đến lớn
để tác nghiệp và quản trị điều hành (hàng nghìn nhân viên).
ƒ Các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu tạp ƒ Các doanh nghiệp/tổ chức đã có hoặc chuẩn
lập kênh thông tin tương tác với khách bị áp dụng điều hành - tác nghiệp thông qua
hàng/đối tác thân thiết. hệ thống điện tử.

Các đặc điểm riêng của giải pháp


V.E.T Portal Enterprise:

ƒ Kế thừa nhân hệ thống mạnh mẽ của Công nghệ


Cổng thông tin tích hợp V.E.T Portal cho phép mở
rộng quy mô và khối lượng thông tin không giới hạn.

ƒ Tích hợp sẵn với hệ thống quản trị tài khoản thành viên tập
trung thông qua chuẩn LDAP.

ƒ Tích hợp sẵn cơ chế kiểm soát truy cập mạnh: bảo mật 2 lớp, sử dụng mật khẩu
truy cập một lần, hạn chế đăng nhập tại một thời điểm theo từng tài khoản, ...

ƒ Sẵn sàng với các module chia sẻ dữ liệu (file, lịch làm việc, sổ địa chỉ, danh bạ khách hàng,
...)

ƒ Tuỳ biến biến giao diện riêng cho từng vùng thông tin hoặc vai trò sử dụng.

ƒ Hỗ trợ các công cụ và phương pháp trợ giúp tìm kiếm và khai thác thông tin nhanh chóng:
tìm trên toàn bộ hệ thống, theo module nghiệp vụ, theo chủng chủng loại dữ liệu, theo
thành viên, ...

ƒ Tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ trực tuyến (live support) và giao lưu trực tuyến (live interview)
để hỗ trợ trực tiếp khác hàng, đối tác hoặc cán bộ/nhân viên.
Các thành phần dịch vụ của giải pháp V.E.T Portal
Enterprise:

ƒ Sử dụng nhân (engine) của portal (V.E.T Portal Core Framework)

ƒ Sử dụng nhân (engine) của V.E.T Portal (V.E.T Portal Core Framework)

ƒ Quản trị thông tin portal/website và các mẫu giao diện hiển thị (skins/templates)

ƒ Quản trị thông tin người dùng và phân quyền truy cập với chuẩn LDAP

ƒ Quản trị nội dung (CMS – Content Management System)

ƒ Quản trị tài liệu/văn bản chia sẻ

ƒ Quản trị và chia sẻ lịch làm việc chung

ƒ Quản trị và chia sẻ sổ danh bạ địa chỉ cán bộ/khách hàng.

ƒ Quản trị và phân phối các yêu cầu công việc, xác định thời lượng xử lý hoặc thời hạn xử lý

ƒ Quản trị công văn đi/đến, tập trung hoặc chia theo đơn vị/phòng ban thành viên.

ƒ Quản trị dự án.

ƒ Quản trị nhân sự (HRM – Human Resource Management: Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng, tính lương, công…).

ƒ Quản trị thông tin bán hàng, quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management).

ƒ Quản trị sản xuất (Production Management – Dự toán nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, báo cáo kết quả sản
xuất,…)

ƒ Quản lý kho vận (WSM - Warehouse and Shipping Management)

ƒ Quản trị và tạo lập các vùng làm việc riêng cho các nhóm

ƒ Trao đổi, bàn luận (forum, FAQ, Trouble Tickets, Survey/Poll)

ƒ Quản lý banner quảng cáo với ảnh, văn bản (text) và media (Video và Flash movie).

ƒ Thống kê truy cập

ƒ Hỗ trợ và giao lưu trực tuyến

ƒ Bản tin điện tử

ƒ Thăm dò ý kiến

ƒ Menu động tuỳ biến theo ngữ cảnh

ƒ Đọc tin tự động bằng RSS và ATOM

ƒ Tìm kiếm thông tin toàn văn trong toàn bộ nội dung portal

ƒ Tiện ích: thời gian, nội dung tĩnh, kênh iFrame, đăng nhập, ...
GIẢI PHÁP BÁO ĐIỆN TỬ

V.E.T PORTAL E-MAGAZINES

V.E.T Portal E-Magazines là giải pháp chuyên biệt dành cho báo điện tử được Vieteyes Tech tích hợp và tối
ưu từ nhiều thành phần dịch vụ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T Portal nhằm mục đích cung
cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc lực cho quá trình biên tập và xuất bản
tin/bài của toà báo điện tử và trang tin điện tử.

Đối tượng sử dụng:

• Các toà soạn có nhu cầu sử dụng giải pháp báo


điện tử hoặc tạp chí điện tử.
• Các tổ chức/đơn vị có nhu cầu sử dụng giải pháp
trang tin điện tử với khối lượng thông tin đồ sộ
cần đến sự liên kết chặt chẽ.

Lĩnh vực áp dụng: Quy mô áp dụng:

• Báo điện tử với khối lượng thông tin lớn, liên • Các báo điện tử cập nhật liên tục, có khối lượng tin bài
tục cập nhật, liên kết chặt chẽ theo nhiều phân từ vài chục đến hàng trăm bài trong một ngày.
mục và chủ đề • Các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san cần phân
• Tạp chí điện tử với khối lượng tin/bài và phân hoạch và tìm kiếm thông tin theo nhiều chủ đề, phân
mục lớn khúc thời gian, mã hiệu.

Trang tin điện tử của tổ chức/doanh nghiệp có


nhiều thông tin

Các thành phần dịch vụ của giải pháp V.E.T Portal E-Magazines:

• Quản lý banner quảng cáo với ảnh, văn


• Sử dụng nhân (engine) của portal (V.E.T
bản (text) và media (video và Flash
Portal Core Framework)
movie), tính phí quảng cáo thông qua số
• Quản trị thông tin portal/website và các lượt bấm hoặc thời gian.
mẫu giao diện hiển thị (skins/templates)
• Thống kê truy cập và tần sất đọc tin qua
• Quản trị thông tin người dùng và phân từng chuyên mục.
quyền truy cập
• Quản lý yêu cầu bạn đọc, hồi đáp tự động.
• Quản trị nội dung tin bài
• Trưng cầu ý kiến với nhiều tiêu chí và lịch
• Quản trị chủ đề, tạp chí theo từng số. đặt trước.
• Quản trị phóng sự ảnh • Tuỳ biến menu theo ngữ cảnh.
• Quản trị nội dung tin bài đa phương tiện • Đọc tin và xuất bản tin tự động với chuẩn
(Media News - Audio, Video, Streaming). RSS 2.0 và ATOM 1.0
• Quản lý và điều phối giao lưu trực tuyến. • Tìm kiếm thông tin toàn văn bản.
Các đặc điểm riêng của giải pháp V.E.T Portal E-MAGAZINES:

• Kế thừa nhân hệ thống mạnh mẽ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp V.E.T Portal
cho phép mở rộng quy mô và khối lượng thông tin không giới hạn.
• Tích hợp sẵn quy trình xuất bản từ cập nhật, biên tập đến xuất bản thông tin chính thức. Tự
động hoá quá trình cập nhật nội dung và phân quyền biên tập/duyệt theo từng chuyên mục.
• Tích hợp sẵn cơ chế lưu vết và phiên bản nội dung, cho phép dò tìm lịch sử cập nhật cũng
như khôi phục lại (roll-back) từ các phiên bản nội dung cũ hơn, đồng thời quy trách nhiệm rõ
ràng.
• Cho phép phóng viên/cộng tác viên đăng tin vượt cấp và hậu kiểm (người viết có thể đăng
tin nhanh chóng và chịu trách nhiệm nội dung, người biên tập kiểm duyệt và chỉnh sửa nội
dung sau được thông báo về tin/bài đã đăng).
• Tích hợp sẵn cơ chế phân quyền và kiểm soát truy cập cho phép tạo lập những vùng thông
tin riêng cho đối tác hay người mua dịch vụ sử dụng thông tin trả phí.
• Cho phép sử dụng đồng thời nhiều website với nội dung tách biệt trên cùng một hệ thống tại
cùng một thời điểm để tạo lập các phụ chương/phụ san khi cần với giao diện hiển thị được
tuỳ biến, đồng thời vẫn giữ được sự chặt chẽ trong liên kết thông tin.
• Cho phép tạo lập các buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc không giới hạn số lượng người
tham gia và người phỏng vấn.
• Nội dung và giao diện được tách biệt hoàn toàn. Tất cả nội dung hiển thị đều sử dụng mẫu
(template) bằng XSLT (XML Stylesheets Transforming), đồng thời cho phép tuỳ biến giao
diện theo từng chuyên mục hoặc phân vùng khác nhau.

• Tích hợp sẵn công cụ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau (theo ngày, khoảng thời gian,
trạng thái, theo chuyên mục, tìm kiếm toàn văn, ...) để trợ giúp người đọc và ban biên tập
tìm kiếm tin/bài một cách nhanh chóng.
• Tích hợp sẵn các báo cáo/thông kê cho phép người quản trị tìm hiểu được tần suất sử dụng
cũng như độ hiểu quả của thông tin. Đồng thời tích hợp sẵn một số công cụ trợ giúp miễn phí
(Google Sitemap và Google Analytics) để cung cấp thêm thông tin và công cụ đo đạc độ hiệu
quả của cung cấp thông tin.
• Xuất bản thông tin cho người dùng cuối với tiêu chuẩn RSS 2.0, ATOM 1.0.
• Cho phép người đọc lưu bài để đọc sau, tạo bản in của tin/bài nhanh chóng, gửi tin/bài cho
bạn bè qua email, tuỳ biến giao diện và chuyên mục ưa thích.
• Tương thích với tất cả các trình duyệt web, hỗ trợ nhiều thiết bị hiển thị.
• Tích hợp sẵn cơ chế cân bằng tải (load-balancing) và bộ đệm (caching) để đảm bảo tốc độ
thực thi khi số lượng người đọc tăng cao.
• Cho phép đồng bộ dữ liệu hoặc sử dụng lại nội dung của website/hệ thống quản trị nội dung
khác thông qua chuẩn ATOM 1.0 (RFC 4287).
CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

CẤU TRÚC V.E.T PORTAL

V. Lớp bên ngoài: cung cấp một giao diện thân LỚP BÊN
thiện, đủ các chức năng cho người dùng, trong đó có
chức năng cá nhân hóa.
NGOÀI
CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

cung cấp một hạ tầng điện tử, nhằm tạo quyền chủ LỚP BÊN
động trong việc cung cấp, tích hợp thông tin và liên
kết với các hệ thống, các dịch vụ thông tin khác. TRONG
CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

CẤU TRÚC TẠO MODULE VÀ TOOL V.E.T PORTAL

V.E.T Portal Cung cấp môi trường cộng tác (collaborative) thông qua việc quản lý và khai thác thống nhất toàn
diện các dịch vụ cơ bản như: Forum, Mail, Calendar, Task Management, Report Systems, Conferences,
Discussion Groups, News Groups, v.v... Các dịch vụ này là một phần của kho tài nguyên dịch vụ trên V.E.T
portal để người dùng lựa chọn. Việc quản lý người dùng được thực hiện một lần và thống nhất trên tất cả các
ứng dụng dịch vụ của portal.

V.E.T Portal

Tổ hợp các phân hệ (modules) và công cụ (tools)


(Công cụ tìm kiếm, Thư viện Media, Chức năng quản lý tin tức, Giỏ hàng,
Chức năng thanh toán trực tuyến và các chức năng khác …)

Chọn lọc và kết hợp các modules, tools

Website A Website B Website C Website …


CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT MÔ HÌNH V.E.T PORTAL

BẢNG PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PORTAL


V.E.T Portal
Cổng thông tin Cổng thông tin Cổng thông tin
Thương mại điện tử Công cộng quản lý doanh nghiệp
(Các website bán hàng, (Các sàn giao dịch, diễn đàn, website (Hệ thống quản lý tác
gian hàng trực tuyến) chia sẻ thông tin trực tuyến) nghiệp, quản lý kho, sản
xuất, nhân sự, kế toán,…)

Lớp giao diện Điều chỉnh giao diện tương tác Tích hợp và hiển thị nội dung

Tìm kiếm / Tra cứu Thư viện Media Tin tức / Báo điện tử

Phân quyền

Quản trị
Lớp nghiệp
vụ E-commerce Chia sẻ kiến thức Trao đổi / Thảo luận
(Các tools và (Shopping cart,
modules) Payment,…)

Lớp tổng hợp


và phân tích
dữ liệu Thông tin thành viên
(Dữ liệu đã Thông tin thành viên Thông tin công cộng lưu trữ và sử dụng
được chọn lọc)

Lớp khai thác


dữ liệu

File tài liệu


Kho Dữ Liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu
(Dữ liệu thô) của hệ của khách giao dịch
thống hàng bên ngoài
CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

THÀNH PHẦN CỦA V.E.T PORTAL


CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

TÍNH NĂNG CỦA V.E.T PORTAL


Tổng thể
9 Giao diện web chuẩn
9 Tích hợp được thông tin từ các nguồn dữ liệu bên ngoài, như từ các ứng dụng có sẵn hoặc các website
khác dựa trên chuẩn trao đổi thông tin.
9 Có công cụ tìm kiếm mạnh.
9 Có các tính năng quản trị nội dung (contents management) mạnh.
9 Có khả năng tùy biến, cá nhân hoá cho từng người dùng hoặc từng lớp đối tượng người dùng.
9 Khả năng quản lý và khai thác một khối lượng thông tin lớn từ hàng triệu đến hàng trăm triệu trang
văn bản.
9 Tính năng đa ngữ cho nhiều người truy cập khác nhau về địa lý và quốc gia
9 Đăng nhập một cửa (single sign-on).

Người sử dụng có thể Bộ phận quản trị hệ thống:

- Bộ phận quản trị khai thác được toàn bộ chức


- Đăng ký truy nhập hệ thống (khai báo thông tin
năng của hệ thống
đơn vị và yêu cầu cho quản trị hệ thống).
- Bộ phận quản trị có chức năng quản lý người dùng
- Đăng nhập hệ thống qua cửa khẩu tên sử dụng,
(khởi tạo tài khoản người dùng, cấp quyền truy cập
mật khẩu.
hệ thống).
- Quản lý tài khoản cá nhân (thay đổi các thông tin
- Bộ phận quản trị có chức năng cấp phát tài
của đơn vị và mật khẩu truy nhập).
nguyên (định nghĩa vùng làm việc, giới hạn dụng
- Quản lý số liệu của đơn vị mình (các thao tác đọc,
lượng lưu
ghi, xoá, sửa, cập nhật).
- Trao đổi tin tức trực tiếp với bộ phận quản trị và
trữ cho các tài khoản người dùng, xoá, sửa, đọc, ghi
các
dữ liệu trên toàn bộ hệ thống).
đơn vị khác qua diễn đàn trao đổi nghiệp vụ. - Bộ phận quản trị có chức năng thiết lập cơ chế
sao lưu và mã hoá số liệu.

SƠ ĐỒ TÍNH NĂNG MEDIA PORTAL


CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

SƠ ĐỒ LƯU TRÌNH TẠO TRANG WEB

1. Quy trình chuyên viên V.E.T tương tác với V.E.T Portal để tạo website
chuyên biệt theo yêu cầu của khách hàng:

Đăng Quyền quản trị


nhập V.E.T Portal
Chuyên
viên V.E.T

Chọn lọc và lắp


ghép modules,
tools theo nhu
cầu khách hàng
Chuyên
viên V.E.T

Chọn lọc và cài Hệ thống website


đặt giao diện chuyên biệt theo nhu
theo nhu cầu cầu khách hàng
khách hàng
CẤU TRÚC VÀ TÍNH NĂNG CỦA V.E.T Portal

2. Quy trình chuyên viên V.E.T phân quyền cho khách hàng và khách hàng sử
dụng quyền để tạo website theo nhu cầu của mình:

Đăng Quyền quản trị


nhập V.E.T Portal
Chuyên
viên V.E.T

Thiết lập quyền


Quyền sử dụng
sử dụng
modules, tools modules, tools của
cho khách hàng khách hàng

Chuyên
viên V.E.T

Đăng
nhập

Khách
hàng

Chọn lọc và
Chọn lọc Website
lắp ghép
và cài đặt chuyên biệt
modules,
giao diện theo nhu cầu
tools theo
nhu cầu
Khách
hàng
MARKETING CỦA V.E.T Portal

Hiện nay, Mỗi doanh nghiệp luôn mong muốn khai thác và tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến nhóm khách
hàng tiềm năng của mình. Tuy nhiên, điều đó gặp không ít khó khăn trong vấn đề marketing đạt hiệu quả mà
chi phí giá thành thấp. V.E.T Portal là một giải pháp công nghệ toàn diện. Doanh nghiệp có thể trực tiếp ứng
dụng, sử dụng các công nghệ tiện ích mà VET Portal mang lại và mỗi doanh nghiệp được quảng cáo trên hệ
thống website của V.E.T portal nhằm mục đích trao đổi thông tin và dịch vụ hiệu quả.

Thiết lập ngân hàng dữ liệu


điện tử về khách hàng tiềm
năng V.E.T Portal

Xử lý dữ liệu khách hàng

Chuyên
viên V.E.T

Nhóm khách
Nhóm khách Nhóm khách hàng khác
hàng 1 hàng 2

Sản phẩm, dịch vụ


cần quảng cáo,
bán hàng

Xử lý

Chuyên
viên V.E.T
Hợp đồng
Nhà dịch vụ hợp tác Doanh nghiệp
quảng cáo kinh doanh cần quảng bá
V.E.T sản phẩm
MARKETING CỦA V.E.T Portal

Mô hình quảng cáo banner, video clip trên hệ thống website của V.E.T Portal

Hệ thống quảng bá nhân rộng thông qua hệ thống website:


Nếu bạn có sản phẩm, hay dịch vụ. V.E.T sẽ mang thông tin đến cộng đồng người khổng lồ thông qua việc
giao tiếp trực tuyến bằng các video clip, banner trên hệ thống website của VET Portal. VET Portal mang lại
sự hài lòng trong dịch vụ quảng bá vì hiệu quả và tính ưu việt mà VET portal mang lại.

V.E.T Portal

Website A Website B Website …


Homepage Homepage Homepage

Banner, Banner, Banner,


Logo, Video Logo, Video Logo, Video
Clip Clip Clip

Sản phẩm, dịch vụ


cần quảng cáo,
bán hàng

Xử lý

Chuyên
viên V.E.T

Nhà dịch vụ Hợp đồng Doanh nghiệp


quảng cáo hợp tác cần quảng bá
V.E.T kinh doanh sản phẩm