You are on page 1of 3

AC Sürücüler ile Ortak DC Bara Uygulaması

AC sürücülerin DC baralarını ortak olarak bağlamanın en önemli avantajı


bir sürücüden diğer sürücüye enerji transfer edilebilmesidir.

Motor milindeki toplam moment eksi olduğunda(yük motoru


döndürmeye çalıştığı zaman) motor bir jeneratör gibi davranarak
sürücünün DC barasına enerji aktarır.Normalde sürücü tarafından
motora doğru olan akım akış yönü terse döner ve motor tarafından
üretilen enerji sürücünün DC barasını yükseltir. Genelde DC bara bir
doğrultucu tarafından beslendiğinden bu enerjiyi geri vermek(şebekeye
geri göndermek mümkün değildir). Motor tam yükte çalışırken generator
moduna geçmesi halinde çok kısa bir sürede(mili saniyeler) sürücünün
DC barası izin verilen en yüksek değerine ulaşabilir.

Bu durumda sürücünün hata vermesini engellemek için oluşan bu


enerjinin başka bir tüketiciye aktarılması gerekmektedir. Bu klasik
yöntemde DC bara devresine bir frenleme direnci takarak yapılabilir ancak
bu durumda üretilen enerji direnç üzerinden tamamen ısıya çevrilir.

İkinci yöntem ise sürücülerin DC baralarını ortak yaparak


regenerative(üretici) olarak çalışan motorun ürettiği enerjinin pozitif akım
çeken(motor çalışan) diğer sürücü üzerinden sisteme geri
kazandırılmasıdır.

Sürekli üretim hattı proseslerinde , malzeme gerginliği(tension) sağlamak


için bazı motorlar sürekli olarak üretici (regenerative) olarak çalışsalar bile
sistemin toplam gücü pozitif olduğundan bütün sürücülerin ortak DC bara
ile bağlanması bir sürücüde üretilenin diğerlerinde tüketilmesine dolayısıyla
ciddi bir enerji tasarrufuna yol açacaktır. Bu durumun tek istisnası tüm
sistemin ani bir rampa ile durmasının gerektiği “acil stop” konumudur.
Duruş rampasının göreceli olarak daha yavaş olduğu durumlarda mekanik
kayıplar ve sürtünme kayıpları üretilen enerjiyi karşılayacağından ortak DC
bara yükselmeyecektir.

Ortak DC Bara Uygulamasında Acil Duruş

Bu durumda tüm sistemin toplam enerjisi negative olacağından ortak Dc


barda gerilim seviyesinin yükselmesi kaçınılmazdır. Her ne kadar yüsek
eylemsizlik sarıcı & çözücü gibi uygulamalar barındıran sistemlerde
acil(rampasız) duruş pek tavsiye edilmese de bu durumda frenleme direnci
kullanmak en makul çözüm olacaktır.

380 V AC ile beslenen AC sürücülerde DC baraya takılacak frenleme direnci


boyutlandırılması :

Rbreak = Vbus-max/Imax

Vbus-max = 780 Frenleme


IGBT’sinin devreye giridği gerilim
ve: Imax = Pdrive max / Vbus-max Pdrive max ise
maksimum regenerative güçtür.

2
Bu durumda Rbreak = Vbus-max /Pdrive max = 608400/
Pdrive max

Ortak DC Bara Bağlantısı

Özellikle farklı güçteki sürücülerden oluşan sistemlerde sgorta kullanımı çok


önemlidir. İki hattada (+) (-) hızlı DC sigortlar takılması önerilmektedir.

Kısa süreli enerji kesintisinde devam et (Power Dip Ride Through)

Çoğu AC sürücüde bulunan bu özellik enerjinin kısa sureli kesilmesi halinde


sürücünün frenlemeye geçerek DC barasını yükseltmesi dolayısıyla enerji
tekrar geri gelene kadar aktif kalması sağlanır. Ortak DC bara
uygulamasında enerji kesilmesi halinde sürücülerdeki Power Dip Ride
Through özelliği aktif edilmesi halinde sürücüler frenlemeye gecek ve DC
baranın çökmesini engelleyecektir. Eğer sistemde ciddi enerji üretme
kapasitesine sahip yüksek eylemsizlikli (büyük volanlar vb..) yükse sahip
bir motor var ise sırf bu motorunun üreteceği frenleme enerjisi ile diğer
sürücüler beslenir ve kontrollü bir duruş dahi gerçekleştirilebilir. Enerjinin
çok kısa sureli (<1sn) gidip gelmesi durumunda da sürücüler frenlemeye
geçecek ve DC baranın çökmesini engelleyeceklerdir.