You are on page 1of 1

SANTA COLOMA DE GRAMENET, SETEMBRE DEL 2009

PAGAMENTS A TRAVÉS DE CAIXA D’ESTALVIS

Benvolgudes famílies,
Amb l’objectiu de facilitar el servei de pagament i donar una millor atenció a
les famílies, posem a la vostra disposició el sistema de pagament a través de
caixer automàtic.
L’entitat de referència és la
CAIXA PENEDÈS
Rbla. Sant Sebastià, 60-62
Núm. de compte, 2081 0341 20 3300004581
El codi de l’escola és el 146461

Els passos a seguir no són gens complicats (altres operacions / pagaments a


tercers) i estan perfectament indicats. Es pot fer servir qualsevol targeta
de crèdit o dèbit de qualsevol entitat. A la pantalla apareixeran diversos
imports ja configurats, en cas que no hi figuri l’import a pagar es pot
introduir. El caixer dispensarà dos comprovants: un s’ha de portar a l’escola
amb el nom de l’alumne escrit de forma visible.
No cal dir que els ingressos es poden fer també a qualsevol altra agència de
l’entitat. Les més properes són:

C/ Verdi, 33 – Sicília, 28
C/ Jacint Verdaguer, 127
Plaça Sagarra, 7
Avda. Itàlia, 1-5 (Badalona)

No s’han de fer pagaments a través de finestreta, però en cas d’haver de


fer alguna gestió recomanem –per evitar aglomeracions- no fer-ho els dies
10, 25 i 31 de cada mes.
Cordialment,
La direcció

Aquesta forma de pagament és la recomanada pel centre, però a la


secretaria de l’escola (de 9 a 14 hores) també s’atendran tots aquells casos
que, per diverses causes, prefereixin abonar-ho directament.