You are on page 1of 1

www.otomasyondaforum.

com

Diyot Tipi Gerilim/Akı Genel Özellik Maliyet Tipik


m Uygulamalar
Schottky V<100 V Orta seviye akım, düşük Yüksek Düşük gerilimli
ileri yönlü gerilim ve SMPS doğrultucusu
I<40 A
yüksek anahtarlama
performansı

Doğrultucu/Çev V<9 kV düşük ileri yönlü Düşük Çeviriciler


irici gerilim, yüksek aşırı
I<6000 A
akım kapasitesi, ve
düşük anahtarlama
performansı

Hızlı Tepki V<4,5 kV Orta seviye ileri yönlü Orta Yüksek


( Ultra fast gerilim, yüksek aşırı frekanslı/anahtarla
I<4 kA
recovery) akım kapasitesi, ve malı güç elektroniği
düşük anahtarlama devreleri
performansı