You are on page 1of 3

Soalan Bab 2 (Ting 4) : Pendapatan Individu & Penggunaan Pendapatan Individu

Soalan Bab 3 (Ting 5) : Perdagangan Antarabangsa

1. a) Maklumat berikut menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan Encik Rosli dalam tahun
2007

Pendapatan dan Perbelanjaan


Gaji sebulan
RM3200
Bayaran pembedahan ibu setahun
RM4000
Bayaran zakat setahun
RM800
Maklumat tambahan :
Pelepasan cukai yang dibenarkan
1. Diri sendiri
RM8000
2. Isteri
5000
3. Anak
1000 seorang
4. KWSP
11%
5. Rawatan ibu bapa
RM5000 maksimum
Kadar cukai yang dikenakan oleh kerajaan
RM2500 pertama
2%
RM2500 kedua
5%
RM5000 berikutnya
7%
RM10000 berikutnya
11%
i. Encik Rosli mempunyai isteri yang tidak bekerja dan mempunyai 3 orang anak yang
masih bersekolah. Hitung
pendapatan boleh guna Encik Rosli. (10
markah)
ii. Isteri Encik Rosli bercita-cita untuk bekerja bagi menambah pendapatan keluarga dan
beliau berkelulusan
SPM. Berikan nasihat kepada isteri Encik Rosli yang dapat membantu beliau
mencapai cita-citanya.
(6 markah)
iii. Terangkan jenis-jenis pendapatan individu
(9 markah)

2. a) Jelaskan maksud perkara-perkara yang berikut :


i. Potongan wajib (2
markah)
ii. Pendapatan boleh cukai (2
markah)

b) Rumus di bawah ini adalah berkaitan dengan X

X = Pendapatan Boleh Guna -


i. Apakah X itu? (1 markah)
ii. Terangkan tiga sebab individu melakukan X? (6
markah)
c) Jadual di bawah ini berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan Encik Fairuz pada
bulan tertentu.
Upah Insurans nyawa
RM3000 RM180

Cukai Pendapatan PERKESO


200 20

KWSP Faedah simpanan


150 80

Hitung pendapatan boleh guna Encik Fairuz pada bulan tersebut.


(7 markah)

d) i. Jelaskan maksud belanjawan peribadi (2


markah)
ii. Terangkan tiga kepentingan belanjawan peribadi
(6 markah)

3. a) i. Apakah yang dimaksudkan dengan bayaran pindahan


(1 markah)
ii. Terangkan dua cara individu memperoleh bayaran pindahan
(4 markah)

b) Jadual di bawah ini menunjukkan pendapatan individu, pendapatan boleh guna,


perbelanjaan penggunaan, tabungan dan potongan wajib

Pendapata Pendapata Perbelanjaa Tabungan Potongan


n Individu n Boleh n (RM) Wajib (RM)
(RM) Guna (RM) Penggunaan
(RM)

1000 800 600 (A) (B)

(C) 1000 (D) 300 200

2000 (E) 1000 400 (F)

i. Hitung nilai A, B, C, D, E dan F (3


markah)
ii. Nyatakan dan terangkan secara ringkas komponen potongan wajib
(8 markah)

4. a) Gambarajah 1 dan 2 menunujukkan dua contoh barang yang terdapat dalam pasaran
Tempatan

Gambar 1 Gambar 2

Terangkan jenis cukai yang dikenakan ke atas barang pada :


i. Gambar rajah 1 (4
markah)
ii. Gambar rajah 2 (4
markah)

b) Terangkan lima keburukan perdagangan antarabangsa.


(10 markah)

c) i. Apakah maksud tarif? (1


markah)
ii. Nyatakan kepentingan tarif kepada sesebuah negara.
(6 markah)

5. a) Jadual di bawah ini menunjukkan Akaun Semasa dalam Imbangan Pembayaran (RM
juta)
pada tahun 2008
Akaun Semasa Imbangan Pembayaran (RM juta)

Eksport Import
Barangan
Pengangkutan 659143 559544
Perjalanan 24121 43223
Pendapatan Pelaburan 49000 20396
Pampasan pekerja 29870 48576
Urus niaga kerajaan 5654 6922
Pindahan semasa 587 978
Perkhidmatan lain 1364 18785
28413 42169

Jelaskan kedudukan akaun berikut :


i. akaun dagangan (2 markah)
ii. akaun perkhidmatan (2
markah)
iii. akaun pendapatan (2
markah)
iv. akaun semasa (2 markah)

b) Berikan lima perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan


(10 markah)
antarabangsa.

c) i. Terangkan tiga sebab wujudnya perdagangan antarabangsa


(6 markah)
ii. Terangkan dua kepentingan pertukaran asing (4
markah)
iii. Terangkan tiga jenis imbangan dagangan
(6 markah)