Dragostea Păpădinei

A fost odată ca niciodată, o prinţesă micuţă care se numea Păpădina şi care trăia într-
un castel alături de tatăl ei, împăratul. Păpădinei îi plăcea foarte mult să se joace cu păpuşile.
Numai că nu doar îi plăcea să se joace, dragostea ei pentru păpuşi mergea până acolo încât
îşi dorea să fie ea însăşi o păpuşă! ot timpul modela figurine din lut sau din ceară, le punea
păr, tăiat c!iar din părul ei gal"en, le pieptăna şi le croia roc!ii şi jac!ete. #ând o"osea, se
aşe$a pe di%an, între păpuşi şi stătea ceasuri întregi nemişcată, astfel încât dacă cine%a intra
atunci în odaia ei, nu-şi dădea seama că acolo se afla şi o fată în carne şi oase... &i, şi tot
jucându-se cu păpuşile, Păpădina ajunse fată de măritat. 'i nu apucă "ine tatăl ei, împăratul,
să dea sfoară în ţară că %rea să-şi mărite fata, că şi începură să pice peţitorii.
#ând un prinţ o %edea înaintând în roc!ia ei din dantele, cu umeri goi, cu faţa ca de
ceară şi părul pieptănat într-o mulţime de co$i până în pământ, aproape argintii de "londe
ce erau, !ol"a oc!ii iar gura începea să i se sprijine de urec!i. Dar când Păpădina cădea pe
un scaun ţeapănă, ţinându-şi "raţele cu palmele în sus, pri%ind pe lângă el şi surâ$ând
enigmatic, fără %reo legătură cu ce se discuta, prinţul îşi aducea aminte de nişte tre"uri
gra"nice şi îşi scurta %i$ita, spre disperarea împăratului.
(ntr-o $i, la o ser"are, Păpădina stătea într-un cerc de oaspeţi şi mai însufleţită ca de
o"icei, rostea o mulţime de %or"e de du!, la care tatăl ei dădea mulţumit din cap. Deodată
se ridică "rusc, se duse la o masă şi scoase de pe o tipsie, un "ostan mic, auriu care îi
atrăsese atenţia. )eşi cu "ostanul în mână fără să scoată un cu%ânt, lăsând în urmă doar o
tăcere de g!eaţă în care se au$eau că$ând fructele răscolite. *erse în odaia ei pipăind
îngândurată "ostanul şi se apucă să facă din el capul unei păpuşi, pe care o întregi apoi cu
ceară de acelaşi auriu palid. #ând păpuşa fu gata, se do%edi a fi un prinţişor tare nostim şi
care arăta ca %iu, numai că nu se putea mişca. (i dete numele Aurin şi îl aşe$ă între celelalte
păpuşi. &ra cea mai i$"utită păpuşă pe care o meşteşugiseră %reodată mâinile ei atât de
iscusite. Păpădina îl pri%i cu atenţie şi simţi dragostea pentru Aurin ieşindu-i prin %ârfurile
degetelor, în lujeri de "ostan, încolăcindu-se pe "aldac!in, pe stâlpi şi pe turnuri, astfel că a
doua $i întregul castel era plin de lujeri şi flori de "ostan.
(mpăratul şi dregătorii se mirară cum de crescuseră lujerii peste noapte şi se gândiră
să-i dea jos dar %ă$ând că florile luminau ca nişte lămpi şi în%eseleau castelul, îi lăsară în
pace. Păpădina cosea de dimineaţă până seara târ$iu în patul ei plin cu păpuşi, cu Aurin
lângă ea. )ar când %eneau peţitorii ieşea la dânşii cu Aurin în "raţe şi %or"ea cu ei + sau mai
"ine $is tăcea cu ei + admirându-şi păpuşa.
-Păpădina e îndrăgostită de o păpuşă! spuneau unii.
-Păpădina, deşi e fată de măritat, încă se joacă cu păpuşile, spuneau alţii.
(n castel începură a se întâmpla lucruri ciudate. (ntr-o dimineaţă, împăratul şi curtenii
săi se tre$iră purtând pe cap "ostani în loc de tur"ane. Apoi o ceată de prinţi care urcau
scările încărcaţi cu daruri pentru Păpădina, fură întâmpinaţi de o mulţime de "ostani care se
rostogoleau şi-i dădură de-a "er"eleacul până afară din castel. Noaptea, odăile erau
"ântuite de um"re lungi, cu capete rotunde iar dimineaţa câte un dregător se între"a de ce
îşi simte gâtul aşa de ţeapăn şi descoperea că dormise cu capul pe un "ostan în loc de
pernă...
(mpăratul îşi iu"ea foarte mult fiica şi neştiind ce să facă să o %adă fericită, merse la o
%răjitoare %estită şi o rugă să-l transforme pe Aurin într-un prinţ în carne şi oase pentru ca
Păpădina să se poată mărita cu el. #ând au$i una ca asta, %răjitoarea cea %estită, uscată şi
răsucită, sări cât colo şi ţipă,
-)aaaaa!! - păpuşă, $ici. /i! !i! 0rei să-ţi măriţi fata cu o păpuşă. /i! !i! Aşa am să
fac!
0răjitoarea puse ceaunul pe pirostrii, îl umplu cu apă, apoi ieşi şi culese în toiul nopţii
o mulţime de "uruieni şi aduse $ece pisici negre pe care le aşe$ă în cerc în jurul ei, să
miorlăie câtă %reme îşi %a face %răjile. 1e puse pe pisici să pri%ească toate odată către lemne
iar focul se aprinse de la oc!ii lor.
Dar în curând un şoarece trecu pe acolo adulmecând fiertura din ceaun şi o pisică sau
două se luară după el. Prinţesa se transformă într-o păpuşă care stătea faţă în faţă cu Aurin
ţinându-se de mâini.
(mpăratul merse iar la %răjitoarea cea %estită. &a prinse de data aceasta două$eci de
dulăi negri şi răi şi îi puse în cerc. otul merse cum tre"uia dar pe la mijlocul %răjii, nu se
ştie cum şi de unde, un iepure trecu prin preajmă şi un dulău fugi după dânsul. #ele două
păpuşi prinseră o %iaţă a lor, noaptea ele se mişcau şi %or"eau. 0răjitoarea îi promise
împăratului că %a face %răji până când prinţesa Păpădina %a re%eni la %ec!ea ei înfăţişare şi
împăratul se mai linişti întrucât%a. &l o pofti pe %răjitoare c!iar în castel pentru a-şi face
trea"a în siguranţă. De data aceasta ea strânse în jurul ceaunului trei$eci de %răjitoare
înfiorătoare, care mai de care mai uscată şi mai încârligată. otul merse "ine dar spre sfârşit
un "ostan se desprinse de pe un %rej şi că$u în ceaun împroşcându-le cu fiertură clocotită.
#ele trei$eci de %răjitoare înfiorătoare, uscate şi încârligate că$ură pe spate şi se
transformară în păpuşi împreună cu împăratul şi toată curtea.
)ar Păpădina şi dragostea ei, Aurin au trăit fericiţi până la adânci "ătrâneţi + deşi nu
ştiu dacă ar fi potri%it să $ic aşa, pentru că păpuşile nu îm"ătrânesc - în odaia lor cu păpuşi,
din castelul cu păpuşi care a rămas acolo, la locul lui. Nimeni nu a mai intrat în castel,
niciodată, deoarece localnicii se temeau ca nu cum%a să se lipească %reo %rajă de ei şi să
împărtăşească aceeaşi soartă...
de *ediana 2tan
) )lustra ii, 34dul5 ț *elinda, artist plastic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful