You are on page 1of 17

¥ Mediul social ª 

ª
 
  ª 
ª 
    
ª ª 


  
ªªª ª ª
 
 ª 

ªª 


  ª   
ª 
 ª 
 
ª  ª ªª
 ª ª ª  ª 
ª

 ª ª ª ª ª   

 ª 

ª
 

 
 
ª ª 
ª 
 ª 
 
ªª 

ª 
ª 
¥ Õ   
 

 
   
  
    

 
 

  


 
   
 
  
 
 
      

  

  

     
  
    

  
    
   
¥ ?
  
  
 


 
  
   


   
  
  
 


 
 
    

     
 

¥       
  

 

   


 
   
 

 
  
Õ  
 
  
 
   

  
  

  
     

 

   


   
¥ - copilul va deveni capabil sa se cunoasca pe sine (
dezvoltarea perceptiilor, sentimentelor, a gandirii;
adaptarea la propriile nevoi)
- sa intre in relatii cu altii ( sa cunoasca realitatile
sociale)
- sa intre in relatii cu mediul social apropiat ( sa se
apropie de informatii). Sub influenta rigorilor si a
regulilor morale cu care intra in contact, se produce o
schimbare de fond a intregii activitati psihice, are loc
trecerea progresiva a gandirii copilului de la
contemplarea si intelegerea intuitiva a fenomenului, a
cazului la logica regulii, a legii pe care o exprima cazul,
fenomenul si operarea in aceasta conceptie, fapt ce
reprezinta o adevarata schimbare in actul de
cunoastere, o schimbare de structura a intelegerii. Se
modifica trebuintele, interesele, preferintele, se
dezvolta relatiile cu cei din jur.
¥ (     

 
 
 
 
   
   

  

    

 

 
 

 
 
  
 

   
  
    
  
 

 
 


 

 

 
 


(     
 
 
  
!
  
 


 

  
 

 

 
 
  
" 
 
  
  
   
 
  
  
"
  #

  
     $

   

 
 
     
    
¥ %
 
  
   

 
 
   

 
 
    

   


   
  
?  
   

 
   
 
 #
   
$


 

  
 
  

 
 
 
   

 


 
 
%
 
 

    


 

    
  

? 
    

  
  
 
 

 
   
¥ 
 
  
  
   
     

   


 

 
  
 
  
Õ 


 
    


    

   
 

  
 
 
  
 
 

   
¥ É   

  
 
 
 
    
  
!      
  
     

 


% 
   
 
  
 &
'
"  
 
    
 
  
    
 
 

   
  
  
  
 
   

 
  
    
     
¥ ?     
 
   
  

   

  
 


     

 
  
 

 

   

 
   
    
 

  
  

 
 
 
  

(

   
 
 

  

    


 
 
  

 
 

 

   

  
   

¥ 
   
 
 

 
      

   


 

 
  
 
 
 
  

 


#

  
 $
 

 
 
 

 
 

 

  
 
"  
  
  


  
 
     
%
 
  
  
   
  
  
 
    
 
   

  
   

 
 
     
 

  
  
  
   
     

"    


  
 
 


 

  

  

 


  
 
   

  


  

¥ Õ 
   
 
   
 

 

  
  

  
  
 

  

 
 

  
  

  
  

 
  
) 

    


 
 
    
  


 

!    
   
     
   
    
 
 
  
 
  

Õ   
 
   


  


 

  


 

  
 
    
     
 
  
 
  
   
 
     
¥ (   
   
   
  
      
 
 
     
  

 
 
   

 
 
   
¥ ) * ? 
¥ " +
?
¥ É 
,,  -. ,//
///  / / / / /
 ,
¥ 0