You are on page 1of 1

Voor donderdag jongstleden wist ik niet wat het woord houtpellets betekende.

Als
iemand houtpellets zou gebruiken zou ik denken aan houten kratten die gebruikt
worden om goederen op te stapelen.Maar donderdag had ik een afspraak met Ton ten
Have directeur van Novus EnergySystems B.V. uit Ulft. Meteen toen ik bij Ton
binnenkwam liet hij mijn zijn meterkast zien om te bewijzen dat zijn hele huis met
houtpellets gestookt werd. En inderdaad de meterkast van Ton en Ellen zag er akelig
leeg uit. Daarna werd ik meegenomen door Ton om het houtpellet systeem te
bewonderen. Achter in de tuin stond een systeem waar een in mijn ogen soort
konijnenvoer korrels gestookt werden in een soort kachel. Je rook niks je hoorde
alleen de vlammetjes gezellig zachtjes knetteren. Volgens Ton heb je met het stoken
met houtpellets binnen een paar jaar de hele installatie terugverdiend bovendien is
het CO2 neutraal en dus erg milieuvriendelijk. Dat is het leuke van mijn vak de ene
dag heb je contact met de EU in Brussel en de volgende dag zit je bij een lokale
houtpellet handelaar in Ulft en de dag er op zit je weer bij een marketing
onderzoeksbureau in Laren Noord Holland.