You are on page 1of 5

Liburutegiko

Liburutegiko ametsak
ametsak

NAIARA
ETA
IRATI
Bazen behin Amaia izeneko neska bat
liburutegira joatea asko gustatzen zitzaiona.
Arratsalde batean liburutegian zegoen eta
arduraduna ez zen konturatu eta liburutegia
itxi egin zuen, Amaia bakarrik utzita.
Amaia negarres hasi zen
Lasaitzeko liburuak irakurtzen hasi zen,
gauerdia eltzerakoan lotan geratu zen. Bapatean
barre egin zuen, oso zoriontsu zegoela zirudien,
bere liburu gogokoenekin amesten ari zela
zirudirudien:
Kika supersorgina, Bremengo musikariak,
Hondartzako eguna, Kamile maiteminduta,
Hirukiak eta Atetxo itsusia.
bateri deitu zioten, pentzatzen zutelako
hilda
Hurrengo
zegoela.egunean
Hospitalera
liburutegia
heltzerakoan
zabaltzerakoan,
amaiak barre
jendeegin
pilo
zuen eta hospitaleko
bat zegoen medikuek
bere inguruan esan zuten,bateri deitu
eta anbulantzia
zioten, pentzatzen zutelako hilda zegoela. Hospitalera
heltzerakoan
hilda ez zegoela Amaiak barre egin zuen
, lotan baizik.Orduan eta hospitaleko
liburutegiko
medikuek
arduradunak,esan zuten
esan hilda
zien ez zegoela
hospitaleko , lotan baizik.
medikuei,
Orduan liburutegiko
zeguritateko kamarak arduradunak esan
jarriko zituela, zien hospitaleko
badaspada liburute-
medikuei
gian umerikseguritateko kamarak jarriko zituela, bada
ez geratzeko.
ezpada liburutegian umerik ez geratzeko.
Eta Amaiak hortik aurrera liburutegiko
mutilaren aginduak bete zituen eta ez zen
inor gehiago liburutegian bakarrik geratu.