You are on page 1of 1

MBRËMJE ME VALLE DHE

KËNGË SHQIPTARE NË
ESTRADEN E BIBLIOTE-
KES ENTRESSE ME DATEN
30.11.2009 NË ORA 18.00

MIRËSEVINI