You are on page 1of 1

1

FORMULARIO
Citlalli Zamora Meja

Algebra basica
1. (a + b)
2
= a
2
+ 2ab + b
2
a
2
+ b
2
= (a + b)
2
(ab)
2
= a
2
b
2
2.
a+b
c
=
a
c
+
b
c

c
a+b
=
c
a
+
c
b
3.

ab =

a

a + b =

a +

b
4. (a
m
)
n
= a
mn
(a
m
)(b
m
) = (ab)
m

1
a
n
= a
n
c
a+b
= c
a
c
b

a
m
a
n
= a
mn

a = a
1
n
5. ln|ab| = ln|a| + ln|b|
ln|
a
b
| = ln|a| ln|b|
ln|a + b| = ln|a| + ln|b|
n(ln|a|) = ln|a
n
|
e
ln|a|
= a
ln|e
a
| = a
(e)(ln|a|) = a
Funcion homogenea de grado n.
F(tx, ty) = t
n
F(x, y)
C alculo diferencial
1.
d
dx
(cu) = c(
du
dx
)
Si c = constante
2.
d
dx
(uv) = u
dv
dx
+ v
du
dx
Si u y v no son constantes
3.
d
dx
(
u
v
) =
v
du
dx
u
dv
du
v
2
4.
d
dx
(u
n
) = nu
n1 du
dx
Si n = constante
5.
d
dx
(a
u
) = a
u
ln|a|
du
dx
Si a = constante
6.
d
dx
(u
v
) = vu
v1 du
dx
+ u
v
ln|u|
dv
dx
Si u y v no son constantes
7.
d
dx
(e
u
) = e
u du
dx
8.
d
dx
(ln|u|) =
1
u
du
dx
9.
d
dx
sen(u) = cos(u)
du
dx
10.
d
dx
cos = sen(x)
du
dx
11.
d
dx
tan(u) = sec
2
(u)
du
dx
12.
d
dx
cot(u) = csc(u)
du
dx
13.
d
dx
sec(u) = sec(u)tan(u)
du
dx
14.
d
dx
csc(u) = csc(u)ctg(u)
du
dx
C alculo integral
1.

u
n
du =
u
n+1
n+1
+ C
2.

e
u
du = e
u
+ C
3.

du
u
= ln|u| + C
4.

udv = uv

vdu por partes


5.

sen(u)du = cos(u) + C
6.

cos(u)du = sen(u) + C
7.

tan(u)du = ln|cos(u)| + C
= ln|sec(u)| + C
8.

cot(u)du = ln|sen(u)| + C
9.

sec(u)du = ln|sec(u) + tan(u)| + C


10.

csc(u)du = ln|csc(u) ctg(u)| + C


11.

sec
2
(u)du = tan(u) + C
12.

du
u
2
+a
2
=
1
a
arctg(
u
a
) + C
13.

du
u
2
a
2
=
1
2a
ln

ua
u+a

+ C
14.

du

u
2
a
2
= ln

u +

u
2
a
2

+ C
15.

du

a
2
u
2
= arcsen

u
a

+ C
16.

du
u

a
2
u
2
=
1
a
ln

a
u

a
2
u
2
+
a
2
u

+ C
17.

u
2
a
2
du =
u
2

a
2
u
2

a
2
2
ln

u
2
+ a
2
+ u

+ C
18.

a
2
u
2
du =
u
2

a
2
u
2
+
a
2
2
arctg

a
2
u
2

+ C