Rugăciunea împreună-călătorilor spre Betleem în Postul Naşterii Domnului 2009

Rugăciunile începătoare:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe toată lumea ta! (de 10 ori) Adu-Ţi aminte, Doamne, de soborniceasca şi apostolica Ta Biserică, pe care ai agonisit-o
cu scump sângele Tău. Înnoieşte-o, întăreşte-o, răspândeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar dezbinările ei le potoleşte. Pomeneşte Doamne, pe toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi de pretutindeni, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe cei ce se roagă împreună cu noi. Pomeneşte Doamne, pe ……………. (pomelnicul personal al fiecăruia)
Pomeneşte, Doamne, şi pe toţi cei ce călătoresc împreună cu noi în acest post: • • • • •

• • •

Ieromonahul Matei cu sinodia Pr. Ciprian şi pzb.Simona cu fam. Pr. Ion cu fam. Pr. Iosif cu fam. Pr. Nicolae-Dan cu fam. Pr. Ovidiu cu fam. Pr. Ovidiu, pzb. Ionela şi Matei Alexandru Pr. Marius şi pzb. Natalia Alina

• • • • • • • • • •

• • •

• • • • • • • • • •

Alina-Mihaela Ana cu fam. Ana-Maria Aurel si Maria Bogdan, Liliana, Andreea, Matei Claudiu si Luiza-Ioana Cristina Daniela-Gina-Adela Elena Hans si Elena Ioana-Elisabeta Irina cu fam Ivona-Mariana Mara-Magdalena Mariana si Costică cu fam. Mihaela Mihai-Anton Monica-Daniela, Ovidiu si Maria Petronela, Andreea si fam. Radu, Amalia, Raul si Dan Ramona Sorin si Adina Toader, Diana-Maria şi Teodora Valeriu cu fam. Violeta

Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu
vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Pentru rugăciunile Sfinţilor
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.