5/24/2014 localhost/violympic/cityx.

php
http://localhost/violympic/cityx.php 1/83
Chú ý: Sử dụng Google Chrome để duyệt. Để tiết kiệm thời gian, trước khi bấm nút Xem kết quả, bạn nên
bấm link tên trường trước để kiểm tra xem có học sinh nào thi hay không VÒNG 17.
Huyện Ba Vì (39 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Đông Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Thái
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ba Trại
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Đô
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cam Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Châu Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khánh Thượng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khánh Thượng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 2/83
Trường Tiểu học Minh Châu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Quang A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Minh Quang B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Đông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Cường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Châu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phong Vân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sơn Đà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Đằng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 3/83
Trường Tiểu học Tản Hồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tản Lĩnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thái Hoà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thuần Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thuỵ An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiên Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tòng Bạt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học TTNC Bò
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Hoà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Van Thắng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vật Lại
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 4/83
Trường Tiểu học Yên Bài A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Bài B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Cát
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Đằng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Phước
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Chương Mỹ (44 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Bê Tông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lương Mỹ A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phụng Châu
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 5/83
Điểm số
Trường Tiểu học Trung Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Mai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hợp Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chúc Sơn A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 12430455 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 1c 300 23 phút 50 giây 23/5/2014 9:43:51 PM
2 12132225 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 1c 280 20 phút 23 giây 23/5/2014 9:12:19 PM
Trường Tiểu học Chúc Sơn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lương Mỹ B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hương Lam Điền
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiên Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 6/83
Trường Tiểu học Phú Nghĩa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trường Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Bình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Phương Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Mai A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân mai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 7/83
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Vực
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Võ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hòa Chính
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chính Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quảng Bị
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Lạc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Phú A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 8/83
Trường Tiểu học Trần Phú B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mỹ Lương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hữu Văn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thụy Hương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Tốt Động
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học thị trấn Chúc Sơn A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Đan Phượng (20 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Đan Phượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Song Phượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 9/83
Điểm số
Trường Tiểu học Đồng Tháp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Đình A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Đình B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thọ Xuân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thọ An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Châu A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Châu B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Hồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Trung
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 10/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Mỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Hiến Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Hội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Lập
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Hội B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Hội A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 25916920 Nguyễn Văn Tài Mạnh 1b 300 7 phút 24 giây 23/5/2014 9:29:47 PM
2 25916909 Nguyễn Văn Tài Mạnh 1b 300 7 phút 7 giây 23/5/2014 9:39:07 PM
Huyện Đông Anh (30 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Bắc Hồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chuyên biệt Bình Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Loa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Mạch
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 11/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Hội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dục Tú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hải Bối
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Chung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Nỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mai Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Hồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Tất Tố
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tàm Xá
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 12/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thụy Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thụy Lâm A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiên Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Đông Anh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Đông Anh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Uy Nỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Hùng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Võng La
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 13/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Canh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Nộn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Hà A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Thị Hển
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Gia Lâm (43 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Ái Mộ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bát Tràng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bồ Đề
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Câm Điếc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Bi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cự Khối
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 14/83
Trường Tiểu học Đa Tốn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đặng Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đình Xuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Dư
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đức Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dương Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dương Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dương Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Gia Thụy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Giang Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hội Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 15/83
Trường Tiểu học Kiêu Kỵ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Lan
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lệ Chi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Long Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Thụy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ninh Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nông Nghiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Đổng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 16/83
Trường Tiểu học Phú Thị
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sài Đồng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sài Đồng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Bàn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiền Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Thanh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trâu Quỳ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Mầu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Đức
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 17/83
Trường Tiểu học Yên Viên (Xã Yên Viên)
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Thường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Hoài Đức (24 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Minh Khai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dương Liễu A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cát Quế A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cát Quế B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Sở
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đắc Sở
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiền Yên
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 18/83
Điểm số
Trường Tiểu học Song Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lại Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đức Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Hoài Đức
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đức Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sơn Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Chung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Di Trạch
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Canh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Thượng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Khánh A
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 19/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Khánh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông La
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học La Phù
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Côn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dương Liễu B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Thượng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Mê Linh (33 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Tiến Thắng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiến Thắng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tự Lập A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tự Lập B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 20/83
Trường Tiểu học Tam Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Lâm A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Lâm B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Hoa A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Hoa B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Minh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 21737868 Ngogiang Son 1e 300 9 phút 17 giây 23/5/2014 8:30:59 PM
Trường Tiểu học Quang Minh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Minh C
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Thịnh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Thịnh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiền Phong A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 21/83
Trường Tiểu học Tiền Phong B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tráng Việt A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tráng Việt B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mê Linh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Khê A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Khê B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Đà A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Đà B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Mạc A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Mạc B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Phan
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 22/83
Trường Tiểu học Tiến Thịnh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Kim
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Khê C
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chi Đông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Phan B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Mỹ Đức (29 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Đồng Tâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Tâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phúc Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tuy Lai A
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 23/83
Điểm số
Trường Tiểu học Tuy Lai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bột Xuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mỹ Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Thanh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Thanh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 19143978 Lê Minh Đức 1c 300 7 phút 41 giây 23/5/2014 8:34:13 PM
Trường Tiểu học Xuy Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phùng Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Lưu Tế
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tế Tiêu
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 24/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Nghĩa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Kim
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đốc Tín
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hương Sơn A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 20324324 Nguyễn Hà Dương 1a 300 4 phút 5 giây 23/5/2014 8:59:48 PM
2 20010100 Nguyễn Hà Dương 1a 300 5 phút 37 giây 23/5/2014 8:54:37 PM
Trường Tiểu học Hương Sơn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hương Sơn C
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hùng Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hợp Tiến A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 25/83
Trường Tiểu học Hợp Tiến B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hợp Thanh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 19116333 Dương Nguyễn Hà Minh 1a 300 11 phút 37 giây 23/5/2014 8:30:10 PM
Trường Tiểu học Hợp Thanh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học An Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Phú Xuyên (29 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Hồng Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tri Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Túc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phượng Dực
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Hoàng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chuyên Mỹ
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 26/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Dân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Thắng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sơn Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phúc Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Triều
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Nân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Thái
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thuỵ Phú
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 27/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Phú Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Từ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Châu Can
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Xuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tri Thủy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bạch Hạ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Lãng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khai Thái
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Tân A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Tân B
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 28/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Phúc Thọ (24 trường tiểu học)
Trường tiểu học Vân Phúc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trạch Mỹ Lộc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Thuấn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sen Chiểu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Võng Xuyên A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tích Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phúc Hoà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Võng Xuyên B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 29/83
Trường Tiểu học Liên Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Vân Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cẩm Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hiệp Thuận
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 22257223 Nguyễn Long Nhật 1a 300 6 phút 37 giây 23/5/2014 7:50:22 PM
2 21057140 Nguyễn Long Nhật 1a 300 8 phút 41 giây 23/5/2014 7:40:26 PM
Trường Tiểu học Ngọc Tảo
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thọ Lộc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phụng Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Độ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Đa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Long Xuyên
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 30/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hát Môn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Cốc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Quốc Oai (24 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Xuân Mai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phượng Cách
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hòa Thạch A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sài Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 31/83
Trường Tiểu học Phú Mãn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Liệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Xuân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phú Cát
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoà Thạch B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Cộng Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cấn Hữu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 32/83
Trường Tiểu học Đồng Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Thán
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nghĩa Hương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học LiệpTuyết
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Sóc Sơn (34 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Bắc Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bắc Sơn A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bắc Sơn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Xuân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đức Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 33/83
Điểm số
Trường Tiểu học Hiền Ninh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Kỳ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hương Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Lũ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mai Đình A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mai Đình B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Trí
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Cường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Linh
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 34/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Lỗ A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Lỗ B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 22805280 Nguyễn Thùy Linh 1a 245 28 phút 52 giây 23/5/2014 9:14:29 PM
Trường Tiểu học Quang Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Dân A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Dân B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Minh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Minh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Xuân A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Xuân B
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 35/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiên Dược
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Giã
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Thu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học ND&GDTETT (Xã Phù Linh,Huyện Sóc Sơn)
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Thạch Thất (29 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Cẩm Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lại Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 36/83
Trường Tiểu học Phú Kim
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Quan
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bình Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Quan
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Xã
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hạ Bằng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Trúc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cần Kiệm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chàng Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bình Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 37/83
Trường Tiểu học Hữu Bằng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phùng Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hương Ngải
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Canh Nậu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dị Nậu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thạch Hoà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Yên Bình B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Hà A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Bình A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiến Xuân A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Hà B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 38/83
Trường Tiểu học Minh Hà B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Liên Quan
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiến Xuân B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Thanh Oai (24 trường tiểu học)
Trường tiểu học thị trấn Kim Bài
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 24235399 Nguyễn Huy Hoàng 2 300 20 phút 13 giây 23/5/2014 8:22:40 PM
Trường tiểu học Bình Minh A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Bình Minh B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Cao
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Thanh Thuỳ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Ước
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dân Hòa
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 39/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bích Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phương Trung I
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 20137592 Hoàng Kiều Anh 1a5 290 8 phút 45 giây 23/5/2014 7:41:04 PM
Trường Tiểu học Kim Thư
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Bình Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Hồng Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cao Viên 1
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mỹ Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Cao Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Cao Viên II
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phương Trung II
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 40/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Văn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Châu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cự Khê
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Thanh Trì (30 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Thanh Trì
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vĩnh Tuy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 41/83
Trường Tiểu học Thịnh Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Sở
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Định Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Kim
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Triều
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hữu Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tả Thanh Oai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Áng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 42/83
Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Ninh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tứ Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Duyên Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Phúc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngũ Hiệp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Hồi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khuyết tật Thị trấn Văn Điển
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 43/83
Trường tiểu học Nguyễn Trãi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Thường Tín (28 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Chương Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dũng Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Duyên Thái
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hà Hồi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hiền Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoà Bình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Vân
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 44/83
Điểm số
Trường Tiểu học Khánh Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Lợi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Cường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nghiêm Xuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nhị Khê
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ninh Sở
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quất Động
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thắng Lợi
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 45/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Thị trấn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tiền Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Hiệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Vân Tảo
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Bình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Điểm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Tự
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thống Nhất
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tự Nhiên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trưởng Tiểu học Văn Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Từ Liêm (35 trường tiểu học)
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 46/83
Trường Tiểu học Cầu Diễn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Nhuế A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Nhuế B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Mỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Ngạc A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Ngạc B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Mạc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mễ Trì A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mễ Trì B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Khai A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 47/83
Trường Tiểu học Mỹ Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 24407232 Luutuan Dung 1a4 300 10 phút 55 giây 23/5/2014 8:48:35 PM
Trường Tiểu học Phú Diễn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Mỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 8774642 Nguyễn Vân Khanh 1a1 300 15 phút 14 giây 23/5/2014 8:17:02 PM
2 9514906 Nguyễn Vân Khanh 1a1 300 12 phút 48 giây 23/5/2014 7:45:08 PM
Trường Tiểu học Tây Tựu A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Tựu B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Cát
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thụy Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Văn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 48/83
Trường Tiểu học Lô Mô Nô Xốp
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học tư thục Việt Úc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học tư thục Newton
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học dân lập Olympia
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Khai B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học I-Sắc Niu-tơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Từ Liêm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dịch Vọng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 49/83
Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Huyện Ứng Hòa (30 trường tiểu học)
Trường tiểu học Thị trấn Vân Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quảng Phú Cầu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Tú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hòa Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cao Thanh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phù Lưu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tảo Dương Văn
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 50/83
Điểm số
Trường Tiểu học Sơn Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoà Xá
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Đồng Tiến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Liên Bạt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Trường Thịnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Trung tú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Đức
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đội Bình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Thái
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 51/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hòa Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Cường
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Viên Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hòa Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Viên An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trầm Lộng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoa Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Hùng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Lỗ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Tân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Tiểu học Lưu Hoàng
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 52/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Ba Đình (32 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Ba Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Hà Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Lê Thánh Tông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 25116394 Phạm Minh Nghĩa 1a5 300 16 phút 7 giây 23/5/2014 8:52:49 PM
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nghĩa Dũng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 53/83
Trường Tiểu học Ngọc Khánh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thủ Lệ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vạn Phúc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thực nghiệm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 54/83
Trường Tiểu học Cát Linh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Văn An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Lý Thái Tổ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trưng Vương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam ThànhCông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thịnh Hào
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Nam Singapore
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 55/83
Quận Cầu Giấy (37 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Quốc tế Tương Lai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Phù Đổng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dịch Vọng A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dịch Vọng B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hermann
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mai Dịch
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nghĩa Đô
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nghĩa Tân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nội trú Nguyễn Viết Xuân
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 56/83
Điểm số
Trường Tiểu học Quan Hoa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Hòa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Láng Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Trung Yên
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 57/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 25120415 Lê Văn Huy Đạt 1a4 300 4 phút 11 giây 23/5/2014 7:51:24 PM
Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Biên Điện
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Thực Nghiệm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Thành Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu hoc Dân Lập Lý Thái Tổ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quốc tế VIP
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 58/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dịch Vọng B.
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Việt Nam - Singapore
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Đống Đa (44 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cát Linh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại La
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 16092288 Phạm Quỳnh Hương 1e 300 5 phút 24 giây 23/5/2014 8:00:34 PM
Trường Tiểu học Kim Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học La Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Láng Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 59/83
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Thành Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tam Khương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thái Thịnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thịnh Hào
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thịnh Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Phụng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 60/83
Trường Tiểu học Trung Tự
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Chương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học dân lập Hàn Thuyên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học bán công Tràng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trương Tiểu học Trần Quốc Toản
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học DL Nguyễn Bỉnh Khiêm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Hiến Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Ngọc Khánh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bình Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 61/83
Trường Tiểu học quốc tế VIP
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Thực Nghiệm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Văn An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phan Chu Trinh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học tư thục VIETKIDS
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 62/83
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quốc tế V.I.P Hà Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Kids
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Hai Bà Trưng (40 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Bà Triệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bạch Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Đình Chiểu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Khuyến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Trần Khát Trân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đoàn Kết
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 63/83
Điểm số
Trường Tiểu học Đồng Nhân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Tâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Văn Tám
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lương Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Minh Khai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Quyền
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quỳnh Lôi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quỳnh Mai
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 64/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Định
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Lương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Hoàng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Hiền
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trưng Trắc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vân Hồ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vĩnh Tuy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Hồ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 65/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học bán công Tràng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiều Học Lý Thường Kiệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tô Hiễn Thành
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Victoria
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Kim
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 66/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Hoàn Kiếm (25 trường tiểu học)
Trường Tiểu học BC Bát Tràng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chương Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Điện Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Hiền
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Huệ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Sơn Ca
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hồng Hà
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 67/83
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phúc Tân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quang Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bán Công Tràng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Nhật Duật
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trưng Vương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bình Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 68/83
Trường Tiểu học Dream House - Trí Việt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tràng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Hoàng Mai (40 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Đại Kim
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đền Lừ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Định Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Phương Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Giáp Bát
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 69/83
Điểm số
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Mai Động
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Định
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tân Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Trì
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thịnh Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vĩnh Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Sở
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Thượng
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 70/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đại Từ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Tâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quốc tế Tương Lai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trưng Trắc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Hạ Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vĩnh Tuy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Hiền
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Giang
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 71/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bình Minh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quỳnh Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Lê Ngọc Hân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Lê Văn Tám
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trưởng Tiểu học Thúy Lĩnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Long Biên (23 trường tiểu học)
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 72/83
Trường Tiểu học Ái Mộ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bồ Đề
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cự Khối
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đức Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Giang Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Long Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Thụy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phúc Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 20162231 Tran Nam Duong 1e 290
14 phút 44 giây 23/5/2014 9:02:54 PM
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 73/83
Trường Tiểu học Phúc Lợi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sài Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 24840753 Nguyễn Thanh Thảo 1c 300 5 phút 33 giây 23/5/2014 8:09:11 PM
2 24842668 Nguyễn Thanh Thảo 1c 300 4 phút 37 giây 23/5/2014 8:19:29 PM
Trường Tiểu học Thạch Bàn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thượng Thanh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Văn An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Gia Thụy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Wellspring
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Am
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 74/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học British Vietnamese international shool
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Tây Hồ (24 trường tiểu học)
Trường Tiểu học An Dương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Văn An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đông Thái
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nhật Tân
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Quảng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tứ Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân La
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dream House
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 75/83
Trường Tiểu học và THCS Dream House
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ba Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Việt Nam Cu Ba
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Hà Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Điện Biên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Trần Quốc Toản
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thành Công A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 76/83
Trường Tiều học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học dân lập Đông Đô
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học HaNoi Academy
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Thanh Xuân (35 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Nguyễn Trường Tộ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hạ Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Đình
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Giang
STT ID Họ và tên Lớp Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 77/83
Điểm số
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nhân Chính
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phan Đình Giót
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phương Liệt
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Phan Phù Tiên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoa Trà My
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ban Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thịnh Quang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Khương Thượng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngọc Khánh
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 78/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tây Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Tràng An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thái Thịnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nam Thành Công
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Phương Nam
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Văn Tám
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Lý Thái Tổ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 79/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Brendon
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Liên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Quận Hà Đông (25 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Yên Nghĩa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đoàn Kết
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Khê
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kiến Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 80/83
Trường Tiểu học Vạn Phúc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Văn Yên
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Lợi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Du
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Phú
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yết Kiêu
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phú Lương II
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Yên Nghĩa
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường tiểu học Phú Lương I
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 81/83
Trường Tiểu học Phú Lãm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Dương Nội A
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Dương Nội B
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu Học Biên Giang
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Mai 1
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đồng Mai 2
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú La
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
1 23634025 Le Ba Khanh Binh 1d 300 17 phút 14 giây 23/5/2014 9:17:53 PM
Trường Tiểu học Kim Đồng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Chu Văn An
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Thị xã Sơn Tây (16 trường tiểu học)
Trường Tiểu học Quang Trung
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trần Phú
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 82/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Lê Lợi
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Thịnh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Hưng
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Đường Lâm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sơn Đông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Kim Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Sơn Lộc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Khanh
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Thanh Mỹ
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Xuân Sơn
5/24/2014 localhost/violympic/cityx.php
http://localhost/violympic/cityx.php 83/83
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Cổ Đông
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Viên Sơn
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Trường Tiểu học Phú Lộc
STT ID Họ và tên Lớp Điểm số Thời gian Ngày
Cấp quận - DONE!!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful