“Nu se pot face performan e dacă profesorii nu sunt bine plăti i” ț ț

Astăzi, la Casa de Cultură a Studen ilor a avut loc evenimentul CeSe spune către rector, ț
organizat de revista CSinfo. În cadrul acestuia, studen ii Universită ii din Craiova au avut ț ț
ansa să i pună ntrebări rectorului !an Claudiu !ăni or. ș ș
Cele mai importante subiecte dezbătute au fost legate despre insuficien a resurselor pe care le ț
de ine Universitatea i viitoarele proiecte care vor ncerca să asigure un mediu mai avansat ca ț ș
p"nă acum. Noul rector a făcut cu brio situa iei, sus in"nd că are mai multe proiecte n plan ț ț
pentru a mări bugetul institu iei, o metodă fiind nc#irierea unor spa ii care apar in ț ț ț
Universită ii. $l va mai ncerca să creeze noi oportunită i pentru studen i prin atragerea de ț ț ț
poten iali anga%atori ca să sporească ansele absolven ilor de a& i găsi locuri de muncă i ț ș ț ș ș
pentru eventuale stagii de practică pentru studen i. ț
!espre disciplinele predate, rectorul a recunoscut că e'istă (multe discipline care ncarcă
programul” i că ar dori introducerea unei pauze de pr"nz la toate facultă ile. ș ț
În ceea ce prive te calitatea studiului, acesta consideră că Universitatea din Craiova ar trebui ș
să aibă mai pu ini studen i dar care să fie mai performan i, nsă (nu se pot face performan e ț ț ț ț
dacă profesorii nu sunt bine plăti i”. Conform acestuia, institu ia a primit cu )*+ banii mai ț ț
pu ini de la stat dec"t anul trecut. ,a ntrebarea (Care este lucrul imposibil de realizat-”, ț
rectorul a răspuns că nu se pot ob ine mai multe fonduri. ț
. problemă ridicată de studen i este stagiul de practică care la unele facultă i lipse te sau ț ț ș
care se desfă oară ntr&un număr de ore insuficiente. ș
Studen ii au mai fost curio i unde merg banii din ta'ele plătite, de ce nu sunt actualizate ț ș
informa iile de pe site&ul UC/ i de ce nu pot beneficia at"t de bursă de merit c"t i socială ț ș ș
n acela i timp. ș

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful