4.

- PRAKTIČAN RAD DNEVNE AKTIVNOSTI

Utorak, 04.05.
Naziv radionice: Ne nasilno rešavanje problema
1. Pročitana su pravila radionice
2. Cilj radionice je bila igra „ Dragi, da li me voliš? „ Jedna grupa dece postavlja pitanje drugoj „
Dragi, da li me voliš?“ a druga deca odgovaraju „ Volim te, ali ne mogu da ti se nasmejem“
3. Čitanje priča i razgovor o problemima i mogućim rešenjima
4. Igrica „ Bombardovanje lepim rečima“ Deca jedni drugima govore lepe reči.

Sreda, 05.05.
Naziv radionice: Razumevanje problema- strategija boljeg raspoloženja
Vremenski okvir: 30 min
Potreban materijal: baloni i flomasteri
Cilj radionice: razumevanje problema, razvijanje sposobnosti da je svaki problem rešiv
Deca su sela u polukrug, podelili smo im balone i flomastere i objasnili im da svako od njih treba
da na balonu nacrta svog prijatelja koji mu sedi sa desne strane, onako kako ga on vidi ( srećnog,
tužnog, ljutog.. ). Kada su deca to uradila onda smo razgovarali sa njima o tim ctrežima.
Postavljali smo im pitanja o tome da li se svako od njih zaista tako oseća kako ga je prijatelj
nacrtao. Posle razgovora sa njima, pričali smo im o tome kako je svaki problem rešiv i da je
važno da razumemo jedni druge i da jedni drugima pomažemo. Na kraju smo deci podelili
bombone.

Četvrtak 06.05.
Naziv radionice: Neverbalna komunikacija
Za ovu radionicu birana su starija deca koja su bila raspoložena da saradjuju.Koleginice su
objašnjavale deci komunikaciju pomoću mimike, gestova, pokreta... Deca su iz kutije izvlačila

Petak.05.) i trebalo je na osnovu te slike da kažu koje je osećanje u pitanju. 07.. Kada sam došla u dnevni boravak usledilo je rešavanje domaćih zadataka iz matematike. Tog dana nije bilo radionice. Nakon predvidjenog sata za učenje usledile su slobodne aktivnosti.crteže sa smajlićima ( srećan.Razgovarala sam sa decom. neko je plesao. . već smo sa decom organizovali slobodne aktivnosti u učionici i dvorištu posle obavljenih domaćih zadataka. tužan. neko je samo stajao. Puštali su muziku. Kasnije su se deca samostalno igrala u dvorištu. pričali su mi o svojim aktivnostima u domu i svojim osećanjima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful