ASAL USUL KAUM DUSUN DI SABAH

Menurut sumber akademik, terdapat 5 teori mengenai asal usul kaum Dusun di Sabah.

Pertama, kaum Dusun dipercayai berasal dari rumpun Indo-Malayan dari Selatan China ke negara-
negara di Asia Tenggara (T.R. Williams: 1965). Dalam kajian mereka, saintis sosial dan ahli sejarah
mengambil kira aspek fizikal, bahasa pertuturan, kumpulan darah dan bahan kesenian yang dicipta oleh
masyarakat Kadazan-Dusun.

Teori yang kedua, asal-usul dikaitkan dengan penghijrahan orang Mongol, orang China atau orang
Kanchin dan orang Annam dari Myanmar (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R. Williams: 1965).

Teori Ketiga, Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen
Rutter:19220).Teori Keempat, Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai.

Teori kelima, mengatakan kaum ini asalnya dari suku kaum Bunun di Taiwan.

Menurut cerita lisan penduduk, masyarakat Dusun merupakan keturunan dewa dewi, iaitu dari
keturunan dewa Kinorohingan dan isterinya Siminundu. Walaubagaimanapun, kebenaran mitos ini
hanya didukung oleh masyarakat Dusun tradisional sahaja. Ekoran daripada kemasukan agama fahaman
monotheisme khususnya Islam dan Kristian maka generasi sekarang lebih bersifat logistik dan telah
mengenepikan mitos tradisional mengenai asal usul mereka yang bersifat metafizik.

Sejak kemasukan kolonialisme pada tahun 1865 dan tersebarnya fahaman monotheisme di kalangan
masyarakat Dusun sejak tahun 1970-an, cara hidup orang Dusun mula berubah namun demikian masih
terdapat khazanah-khazanah berharga yang masih utuh dan tidak dimakan zaman.

Khazanah-khazanah berharga ini merujuk kepada warisan cara hidup tradisi dari segi adat, sistem
kepercayaan tradisional, budaya dan sebagainya termasuklah dari sudut kesenian.

Kesenian merupakan salah satu aspek warisan yang kekal dan terpelihara sehingga sekarang ekoran
pengaplikasiannya ke dalam kehidupan seharian. Hal ini senang diaplikasikan dalam kehidupan
masyarakat Dusun sehingga sekarang disebabkan tidak memerlukan proses yang sukar, tambahan pula
aspek kesenian ini boleh diikuti dengan mudah dan jarang bertentangan dengan hukum agama
monotheisme yang dianuti oleh masyarakat Dusun sekarang ini.

Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Dusun yang merupakan satu pertiga dari penduduk
Sabah. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu,
Tamparuli, Tenghilan, Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau, Tambunan, dan Keningau adalah
petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Sesetengah dari mereka memburu serta
menangkap ikan sungai. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan
kawasan pendalaman.

Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah berasal (mendiami) daripada
kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya Kimaragang di daerah Kota Marudu, Lotud di daerah
Tuaran, Orang Sungai di daerah Kinabatangan, Sugut, Paitan dan Pitas. Kebanyakan orang Kadazan-
Dusun menganuti agama Kristian. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas, mereka menganut
agama Islam manakala daerah-daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama-
agama lain.

Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah
terutamanya Tuaran, Tamparuli, Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). Mereka hidup secara
kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga, iaitu antara 150 -
200 orang. Walau bagaimanapun, pada masa kini, rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini.
Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental.

Salah satu aspek kesenian yang amat popular dan diterima ramai dalam masyarakat Dusun ialah seni
nyanyian tradisional. Seni nyanyian ini bukan sahaja digemari oleh masyarakat Dusun malah disukai oleh
masyarakat lainnya di Sabah. Nyanyian yang sering dinyanyikan oleh masyarakat natif Sabah adalah
berdasarkan kepada bahasa atau dialek etnik masing-masing. Masyarakat Dusun menyanyikan lagu
mereka dalam bahasa Dusun, namun demikian terdapat lagu-lagu ciptaan yang dicampuradukkan
bahasanya dengan etnik lain yang hampir sama. Seni nyanyian ini turut menjadi salah satu identiti
masyarakat natif di Sabah kerana ianya agak unik dan berbeza-beza mengikut suku.