UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA MATEMATIKU
Pitanja za test iz matematike
! Dat je izraz :

,
_

¸
¸
+
− +

,
_

¸
¸
+ y x
xy
y x
y x
xy
x y
y
y x
x 4
:
2
2 2
. Ako je 1 · −y x ,
vrijednost izraza je:
(a) 1 (b) 0 (c) x (d) y
"! Ako se brojniku razlomka
11
7
doda vrijednost
,
_

¸
¸
+
2
1
x , a imeniocu oduzme ista
vrijednost, dobija se broj 2. rijednost x je :
(a) ! (b)
2
9
(c)
2
1
(d) nijedan od "onu#eni$
#! %ku" rje&enja nejedna'ine ( )( ) 0 4 1 3 2 ≥ − − x x je:
(a)
,
_

¸
¸

4
1
,
2
3
(b)
,
_

¸

− −
4
1
,
2
3
(c)
1
]
1

¸

2
3
,
4
1
(d)

,
_

¸

+∞ ∪
1
]
1

¸
¸
∞ − ,
2
3
4
1
,
$! ( trou)lu na slici je
AE AD AB · ·
, ∠ BAD * +0° i

51 · ∠BCA . ,ada je ∠ CDE jednak:
(a) 2-° (b) -,.° (c) 10° (d) π
A


% D & E


'! /odul kom"leksno) broja
2 1
2 5
i
i
+

je:
(a)
2
1
(b) 10i (c) 11
(d) nijedan od "onu#eni$
(! Data je kvadratna jedna'ina:
0 8 6
2
· + − x x
. 2edan od iskaza nije ta'an.
3oji4
(a) 6
2 1
· + x x (b) 8
2 1
· x x (c) ( )( ) 0 4 2 · − − x x
(d) diskriminanta je ne)ativna
)! 5je&enje eks"onencijalne jedna'ine
11 2 3 2
32 25 , 0 64
− −
⋅ ·
x x
zadovoljava
jedna'inu:
(a)
0 1
2
· + + x x
(b) 2 3 · − x (c) 21 3 2 · − x (d) 1 1 − · + x x
*! Ako je ) 8 ( log 3 log ) (
2 4
x x x f + · tada
,
_

¸
¸
+
x
f x f
1
) ( iznosi:
(a) 2! (b) x
2
log 2 2 + (c) 16 (d) x
4
log 8 4 +
+! Ako je
2
3
sin − · α
i 0 cos < α tada u)ao α le7i u
(a) 8 kvadrantu (b) 8 kvadrantu (c) 888 kvadrantu (d) 88 kvadrantu
,! Ako ve9u katetu "ravou)lo) trou)la, $i"otenuze ., uve9amo za !, "ovr&ina se
uve9a
dva "uta. :i"otenuza tako uve9ano) trou)la je tada:
(a) . (b)
2 2
(c) 73 (d) π