ANEXA 4

Fişă de evaluare
1. Colorează cerculeţele din dreptul cuvintelor care exprimă lucruri ce
pot răni mediul:
o nori
o sticle sparte
o puni de plastic
o petrol deversat pe sol sau !n ape
o "lori
o deşeuri mena#ere
o aze de eşapament
o case
o păsări
o "umul "a$ricilor
o peşti
o oameni
%. &ta$ileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri 'A(adevărat sau
F("als):
*istruerea mediului !ncon#urător in"luenţează vieţuitoarele.
Nu este necesar să "olosim coşul de unoi. Aruncăm unoiul la
!nt+mplare.
,crotind natura ne ocrotim sănătatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful