Το χρονικό του Πολυτεχνεί ου

Παρουσίαση των.Άννα Μαρία, Μαρία και Ελένη

Τα χρόνια της Δικτατορίας

Γεγονότα στη Νομική

Πύλη, οδομαχίεςκαι διαδηλώσεις

Ο εφιάλτης έρχεται

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Την επόμενη μέρα…

Το πολυτεχνείο σήμερα