2. Malaxoare.

Clasificarea malaxoarelor
Frămîntătoarele clasice nu pot fi folosite în tehnologia dezvoltării mecanice a aluatului.
Efectul unui malaxor cu acţiune
rapidă nu poate fi obţinut cu ajutorul
unui malaxor cu acţiune lentă, chiar
dacă acesta funcţionează un timp
suficient de lung pentru ca aluatul să
i se transmită aceeaşi cantitate de
energie, deoarece în afară de
cantitatea de energie este foarte
importantă şi viteză cu care aceasta
este aplicată.
u fost construite diferite tipuri de
frămîntătoare pentru această
tehnologie.
stfel malaxoarele pot fi clasificate
după următoarea schemă!
MALAXOR CU CUVA FIXA CARACTERISTICI
 cuvă, braţ spiral şi ax central
din inox "
 motoarele şi transmisia sunt
proiectate pentru a putea
prelucra cu uşurinţă cele mai
consistente tipuri de aluat "
 are # motoare independente,
unul pentru braţul spiral şi unul
pentru cuvă"
 trecerea de la viteza $ la viteza
$$ a braţului se realizează
automat"
 două temporizatoare
electromecanice.
MALAXOR CU CUVA MOBILA
CARACTERISTICI
 cuvă, braţ spiral, ax central şi
grătar de protecţie din inox "
#
 două viteze la braţ şi o viteza la cuvă "
 posibilitate de inversare a sensului de rotire al cuvei "
 motoarele şi transmisia sunt proiectate pentru a putea prelucra cu uşurinţă cele mai
consistente tipuri de aluat "
 are în dotare o cuvă"
 sistemul de fixare a cuvei de malaxor este actionat electric cuplarea fiind hidraulica"
 două temporizatoare electromecanice"
MALAXOR CU CUVA
RABATABILA
CARACTERISTICI:
CARACTERISTICI
 capacităţi disponibile
%&'()'' *g aluat"
 există # tipuri de
malaxoare rabatabile! cu
descărcare la nivel de
masă de lucru, cu
descărcare la nivel de
maşină volumetrică de
divizat.
MALAXOR TIP FURCA
CARACTERISTICI:
 sunt proiectate pentru brutăriile cu
capacitate mare de producţie"
&
 malaxorul tip furcă face o amestecare de calitate! geometria celor # viteze de rotaţie ale
braţului furcă combinată cu forma cuvi, ofera o calitate frămîntării în conformitate cu
fazele principale ale tăierii, întinderii, aerării şi porţionării.
MALAXOR CU DUBLA SPIRALA
Avantajele malaxorului cu dublă spirală:
 creşte capacitatea de hidratare a
făinii+scade consumul de făină, "
 creste volumul produsului finit cu cel
putin #'- "
 porozitate fină şi uniformă "
 timp de frămîntare redus"
 malaxarea intensivă nu influenţează temperatura aluatului deoarece
timpul de malaxare este foarte redus +)(. minute de malaxare în
comparatie cu %'(%# minute de malaxare la un malaxor cu o singur,.
2.1.MALAXOARE CU ACTIUNE
CONTINUA:
• MALAXORUL „H-12”:
 /alaxorul 0(%# se utilizează mai des
în agregatul 012
 3rezintă un vas confecţionat din
foaie de metal inoxidabil. 3e axa vasului
este instalat arborele % cu opt palete două
montate elicoidal. rborele se pune în
mişcare de către motor prin intermediul
reductorului & şi a transmisiei cilindrice ).
Elementele malaxorului 0(%#!
 %4 arbore"
 #4 palete"
 &4reductor"
 )4 transmisie cilindrică"
 5 4dozatori"
 .4 staţia de dozare"
)
 6 4perete despărţitor"
 74gura de alimentare
Operaţa !e "r#$%&'are:
8e la dozatorul 5 malaxorul se alimentează cu făină, iar de la staţia de dozare . 4 cu
componentele lichide. limentarea are loc în flux.
9n prima parte a camerei de lucru aceste componente se amestecă minuţios cu o deplasare
concomitentă de(a lungul axe de rotaţia a arborelui.
8eplasarea se datorează înclinaţiei paletelor şi a presiunii din partea masei de produse ce
alimentează camera de lucru.
/asa de produs, deja amestecată, se revarsă peste peretele despărţitor 6, instalat la
mijlocul camerei de lucru, şi nimereşte în a doua parte a vasului.ici se petrece frăm:ntarea în
continuare a aluatului pentru ai aplica proprietăţile fizico(mecanice necesare.
luatul gata iese din maşină prin gura de alimentare 7.
• MALAXORUL (FT)-1***”:
Cara+'er,'+a - pr&+p./ !e ".&+ţ0&are:
Este destinat pentru frămîntare intensivă a aluatului din făinuri de grîu şi de secară.
/alaxorul posedă o cameră de lucru de formă cilindrică % de diametru relativ mic
+#''mm, înzestrată cu manta de răcire
#. 9n camera inferioară a camerei sunt fixate ştifturile
&.;amera se desface pe balamaua ) în două semicilindre pentru acces la curăţire şi
reparare.3e arborele principal 5 este montat şnecul amestecător . şi ajustajul cu paletele 6.
;amera de lucru se termină cu un prelungitor conic 7 care trece în conducta de
plastificare <.
1uraţia organului de lucru este de &,& s(%, durata de frămîntare( %'(.' s
/aşina este compactă, comodă în deservire şi curăţire.
• MALAXORUL „FT)-1***”:
Elementele malaxorului F1=(%'''!
1 1 +a$er# !e /.+r.
2 1 $a&'a !e r#+re
2 1 -'"'
3 1 4a/a$a
5 1 ar40re pr&+pa/
6 1 -&e+ a$e,'e+#'0r
5
7 1 a8.,'a8 +. pa/e'e
9 1 pre/.&:'0r +0&+
; 1 +0&!.+'# !e pa,'"+are
• MALAXORUL 'p „SIDERA”:
Cara+'er,'+a - pr&+p./ !e ".&+ţ0&are: Este destinat pentru frămîntare intensivă a
aluaturilor.
9n malaxor componentele lichide +apă, lapte, grăsime, sunt introduse cu ajutorul
pompelor dozatoare prin gurile de alimentare %, iar făina, sarea, zahărul sunt introduse prin gura
de alimentare #.
nsamblul componentelor este amestecat în camera cilindrică +turbomixer, &, înăuntrul
căreia se află o spirală ce se roteşte cu %'''rot>min.
3asta omogenă cade prin gura de trecere ) în camera de frămîntare 5 unde se realizează o
frămîntare intensivă. luatul gata se elimină prin gura de eliminare .
E/e$e&'e/e Ma/a<0r./.
'p „S!era”:
% 4 gură de alimentare
# 4 gură de alimentare
& 4 cameră cilindrică
+ turbomixer,
) 4 gura de trecere
54 camera de
framantare
A=a&'a8e/e Ma/a<0r./. !e 'p „S!era”:
 amestecarea componentelor are loc în flux dinamic, ceea ce permite atît o economie de
energie, cît şi o eficienţă de malaxare mult mai mare"
 fiecare particulă solidă întîlneşte o particulă lichidă la care trebuie să se asocieze, ceea ce
evită formarea de grămezi +bulgări, dificil de distrus.
2.2.MALAXOARE CU ACTIUNE DISCONTINUA:
• MALAXORUL 'p „TMM-1M”:
 Este destinat pentru mecanizarea lucrărilor de frămîntare la întreprinderile mici şi în
secţiile de patiserie
.
 /alaxorul este instalat pe batiul %.3entru fixarea mai precisă a cuvei, în batiu sunt
confecţionate două proeminenţe laterale şi o adîncitură la centru pe care se rostogoleşte
roata conducătoare a cuvei.
Elementele malaxorli TMM!"M:
1 1 4a'./>
2 1 pa/e'a !e "r#$%&'a'>
21,'e/.ţ#>
31 $a&=e/#>
5 1re!.+'0r./ +.=e>
61 !,+ +0&+>
7 1p%r:?a pa/e'e !e "r#$%&'a'>
91/a:#r ,"er+ 0,+/a&'>
Me+a&,$./ !e a+ţ0&are:
Este alcătuit dintr(un reductor cu melc de la care mişcarea de rotaţie transmite în două
direcţii! la cuvă, prin intermediul unui alt reductor cu melc şi la paleta de frămîntat # prin
intermediul transmisiei cu lanţ, a steluţei & şi a manivelei )
2eductorul mecanismului de acţionare al cuvei constă dintr(un corp de fontă, un angrenaj
cu melc şi un capac. 3e capătul superior al arborelui reductorului cuvei 5 este îmbracat discul
conic . înzestrat cu un cuib pătrat în care intră tija arborelui dejei.
3îrghia 6 a paletei de frămîntat se împarte printr(o îngroşare sferică în două braţe! primul
braţ este drept şi scurt, al doilea( lung şi încovoiat sub un unghi de %%7 grade.
?a mişcare braţele pîrghiei descriu conuri a căror vîrfuri se află în punctul de sprijin al
pîrghiei+în lagărul sferic oscilant 7.
• MALAXORUL 'p (STA@DARD”:
Cara+'er,'+a - pr&+p./ !e ".&+ţ0&are:
 3entru efectuarea procesului de frămîntare cuva se transportă cu căruciorul pe batiul
malaxorului,astfel încît roţile căruciorului să nimerească în proeminenţe.;uva poate fi
încărcată cu componentele necesare atît înainte de amestecare, cît şi pe parcursul
procesului.
 /otorul electric . se pune în funcţiune numai după ce cuva a fost fixată pe batiu şi a fost
închis capacul.8e la motor concomitent se transmite mişcarea de rotaţie şi organului de
lucru şi cuvei. 3entru ca cuva să se poate roti, ea se instalează pe fusul 6 care intră în
bucşa
6
caruciorului.
E/e$e&'e/e MALAXOR 'p „STA@DARD”
% 4 batiu
# 4 corp cu apărătoare de protecţie
& 4 pîrghie de frămîntare
) 4 cuvă transportabilă
5 4 paletă
. 4 motor electric
6 4 fus
• MALAXORUL 'p „TM-62”
Cara+'er,'+a - pr&+p./ !e ".&+ţ0&are:
 Este de tipul malaxoarelor cu cuvă staţionară şi axă de rotaţie a organului de lucru orizontală.
 9n calitate de organ de lucru în acest malaxor se folosesc două palete de forma @AB cu
mişcare de rotaţie în sens opus. 3aletele se pun în mişcare de la un motor electric printr(o
transmisie prin curea trapezoidală şi o transmisie cu roţi dinate. ;uva are un volum de
#''l şi fundul ei reprezintă doi semicilindri.
 Evacuarea aluatului din cuvă se petrece la rotirea ei in jurul uneia din axele paletelor.
/işcare de rotaţie cuva obţine de la un motor electric individual prin intermediul unei
transmisii prin curea trapezoidală, a unei transmisii cu roţi dinţate şi a unui angrenaj
melcat.
 /alaxorul este înzestrat cu un sistem de blocare automată, care opreşte motorul cuvei în
poziţiile critice! în momentul cînd cuva ajunge în poziţia verticală şi orizontală la
revenirea în poziţia iniţială.
7
• MALAXORUL !e SISTEMUL /. TAa+e=
Cara+'er,'+a - pr&+p./ !e ".&+ţ0&are
 /alaxorul se utilizează pe larg în agregatele pentru pregătirea aluatului de sistemul lui
Catilin. Este de tipul malaxoarelor cu rotirea liberă a cuvei şi cu axa de rotaie a organului
de lucru verticală, aflata excentric de axa cuvei. Drganul de lucru de forma @EB obţine o
turaţie de 5'rot>min de la un motor electric prin intermediul unei transmisii prin curea
trapezoidală şi a unui angrenaj melcat. 3entru asigurarea rotaţiei libere, cuva este
instalată pe un lagăr axial.8escărcarea cuvei se petrece la deschiderea unui capac care îi
înlocuieşte. ;apacul se deschide automat, cu ajutorul unui motor electric individual
 Folumul cuvei este de .''l" durata de
frămîntare ()...min
<
#. Deser$irea malaxoarelor
 FA %
4 şezarea pe covorul de cauciuc
4 Ferificarea utilajului prin funcţionarea în gol
 /işcarea cuvei in plan orizontal
 ;onstatare zgomote anormale
 FA #
4 $gienizarea utilajului
 Gpalarea cu detergenti si apa calda
 ;latire
 FA &
4 limentarea
 Hmplerea cuvei cu materialele necesare
 FA )
4 /alaxarea propriu(zisă, supravegherea operaţiei
 FA 5
4 Dprirea maşinii
4 Gcoaterea amestecului din cuvă+aluatul,
 FA .
4 $gienizarea
%'
4 Ge ung mecanismele! săptămînal ( la angrenajul de rotire, permanent 4 pereţii
cuvei cu ulei alimentar
%. Norme &e 'rotec(ie a mncii s'ecifice malaxorli:
 Dperatorul are obligaţia de a purta echipamentul de protecţie pe toată durata programului
de lucru.
 9nainte de pornire se va verifica dacă toate părţile componente sunt fixate corespunzător.
 Este interzisă udarea aparaturii electrice pentru a nu se umezi elementele şi
subansamblele electrice.
 Este interzisă nesupravegherea utilajului aflat în funcţiune.
 Este interzisă orice intervenţie mecanică înainte de scoaterea utilajului de sub presiune.
 9nainte de spălare se va întrerupe alimentarea cu energie electrică.
 Ge va păstra în permanenţă curată pardoseala pentru a se evita împiedicarea sau
alunecarea.
%%
)i*lio+rafie:
?''p:BBCCC.a!a$-.'/a8e.r0B!e'a/D$a/a<0r-!.4/.-,pra/D95.?'$/
http!>>III.masterba*e.com.ro>detaliiprodus.phpJpKidL%
http!>>facultate.regielive.ro>referate>industriaKalimentara>malaxorKcuKcuvaKtransporta bila(
%565&..html
http!>>III.echipamenterestaurante.ro>produse>malaxoare(si(mixere>malaxor(tip( furca(5'(
lt(.htm
http!>>III.librarM.utm.md>index.phpJpagL##NfnameL?ucrarileK3rofesorilorNsubpa gL)
%#
Defectinile 'rinci'ale care 'ot a'area in tim'l ex'loatarii malaxoarelor si ca,ele lor
snt in&icate in ta*el.


8efectiunea

;auza defectiunii
;uva porneste greu si se roteste
neuniform
;uca trepideaza si da un zgomot
ascutit
Framantarea se face cu mici
intreruperi si zgomot
luatul este aruncat pe marginile
cuvei
;urelele trapezoidale sunt slabite
Oratul de framantare sau lamele
ajutatoare sunt deformate si ating peretele
cuvei
;uva nu antreneaza bine cu pinionul,
sau bratul de framantare nu are mers lin
8epasirea gradului normal de incarcare
a cuvei ,ori slabirea aparatorii de protectie
pentru aluat

$ntretinerea malaxoarelor consta ,in primul rand ,in curatarea de fiecare data la terminarea
lucrului.
;uva se curate de aluatul aderent ,folosind instrumente confectionate din material care
nu zgarie interiorul cuvei +material plastic, ,se spala ,se sterge cu o carpa pana la zvantare si se
unge cu ulei comestibil.
Drganele de framantare se curate minutios de eventualele aderente de aluat si se ung cu
ulei comestibil.
%&
Pu se admit urme de rugina pe suprafetele care vin in contact cu aluatul, cea mai mica
corodare trebuind curatata imediat.
;aruciorul cuvei ,batiul malaxorului si piesele exterioare ,precum si locul din jurul
malaxorului se curata de aluat si de faina prin spalare , respective prin maturare.
Hngerea malaxoarelor se face in locurile indicate pe schema de ungere ,
la intervalul si folosind lubrifiantii specificati in cartea tehnica a utilajului.
2epararea malaxoarelor necesita ca lucrari specifice verificarea starii de uzura a
mecanismului de manevrare a organelor de framantare si a sistemului de actionare a cuvei
,inlocuindu(se partile uzate.
3roductivitatea
3roductivitatea malaxoarelor cu palete cu acţiune continue
se determină din formula !
,*g>h +%.5.%,
în care 8 este diametrul exterior al paletei,în m "
G 4 pasul paletelor, în m"
n 4 turaţia paletelor,%>s "
Q 4 densitatea aluatului, în *g>mR "
S 4 coeficientul de alimentare dependent de forma paletelor şi de amplasarea lor pe
arbore "
3roductivitatea malaxoarelor cu acţiune discontinue
se determină din formula !
,*g>h +%.5.#,
în care F este capacitatea cuvei,în mR "
G 4 pasul paletelor, în m"
%)
ϕ ρ
π
⋅ ⋅ ⋅

· n S
D
Q
)
#
A P
V
Q
τ τ
ϕ ρ
+
⋅ ⋅
·
Q 4 densitatea aluatului, în *g>mR "
S 4 coeficientul de utilizare a volumului cuvei "
τ p ( timpul necesar pentru prelucrarea produsului,în s"
τ 4 timpul adăugat, necesar pentru încărcarea şi descărcarea cuvei, în s"
3uterea malaxorului cu palete
3entru asigurarea procesului de frămîntare a aluaturilor plastice este necesar ca paletele
malaxorului să învingă rezistenţa aluatului, mărimea căreia depinde de!
3roprietăţile fizico(mecanice ale alautului
/asa de aluat antrenată de către palete
3e parcursul deplasării paletei prin aluat malaxorul înfrînge rezistenţa la înaintare, forţa de
frecare dintre aluat şi palete, forţa de frecare internă a aluatulu, forţa de adeziune dintre palete şi
aluat.
Faloarea presiunii normale din partea aluatului +rezistenţa pasivă a produsului,, ce revine la o
unitate de suprafaţă a paletei aflate în mişcare+ P>m#,, poate fi determinată ca!
+%.5.&,
în care T este forţa de greutate a aluatului în P>mR"
h 4 adîncimea de afundare a paletei în aluat, în m"
S 4 unghiul de frecare internă a aluatului, în rad"
c 4 forţa specifică de adeziune dintre palete şi aluat, în P>mU.
%5

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ ⋅ + + ⋅ ⋅ ·
#
)5 #
#
)5
#
ρ ρ
γ σ
o
tg c
o
tg h
Forţa presiunii ce apasă pe toată porţiunea de paletă afundată în aluat este +P>m#,!
+%.5.),
în care hmed este adîncimea medie de afundare a paletei în aluat,în m
f 4 suprafaţa porţiunii de paletă afundată în aluat, în m#
3e lingă forţa de presiune E, asupra paletei acţionează şi forţa de frecare Ef.2ezultanta forţelor
de presiune şi de frecare se determină din relaţia!
Gchema forţelor ce acţionează asupra paletei
închise
, P>m# +%.5.5,
8escompunem rezultanta 2 a forţelor ce acţionează asupra paletei înclinată în sub unghiul V faţă
de orizontală în componentele radială E2 şi axială E
+%.5..,
%.
1
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ ⋅ + + ⋅ ⋅ ·
#
)5 #
#
)5
#
ρ ρ
γ
o
tg c
o
tg
med
h f E
β cos
E
·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ · ⋅ + ·
· − · − ·
α µ α β α α
β α
β
β α
sin cos sin cos
cos
cos
cos
E tg E
E

E

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− · ⋅ − ·
· − · − ·
α µ α β α α
β α
β
β α
cos sin cos sin
sin
cos
sin
E tg E
E

A
E
+%.5.6,
în care tgWLX ( coeficientul de frecare a produsului de paletă.
3uterea necesară pentru frămîntarea aluaturilor plastice în malaxoare cu palete se determină din
formula!
, Y +%.5.7,
în care z este numărul de palete afundate concomitent în aluat"
Z2 4 viteza periferică a punctului de aplicare a forţei rezltante, în m>s "
Z 4 viteza axială a punctului de aplicare a forţei rezultante, în m>s "
[ 4 randamentul malaxorului "
1otodată
+%.5.<,
?a frămîntarea aluaturilor elastice se obervă nu o mişcare relativă a paletei în produs+ ca în cazul
aluaturilor plastice,, ci o antrenare a aluaturilor a aluatului de către paletă şi ridicarea lui în
continuare.8e acee, metoda de calcul recomandată ai sus nu poate fi utilizată si pentru astfel de
aluaturi.
dmitem că în acest caz, paleta antrenează cu sine în jurul la #>& din aluatul aflat în cuvă şi
punctul de aplicare a forţei de greutate se află la distanţa de ',62 de la axa de rotaţie a paletei.
8eoarece, pe lingă lucrul efectuat la ridicarea aluatului, paleta înfrînge şi forţele de adeziune
dintre aluat şi pereţii cuvei, apoi formula puterii malaxorului va avea forma următoare!
%6
η
υ υ

·
+
·

,
_

¸
¸
!
"
A" A"
E
" "
E
#
%
α α υ υ sin cos
A
·
ω
η
c $ Q
#
⋅ ⋅ + ⋅
·
6 , '
&
#
+%.5.%',
în care \ este forţa de greutate a produsului din cuvă,în P"
24 raza maximă a paletei, în m "
F4 suprafaţa pereţilor cuvei,în mU "
] 4 viteza unghiulară a paletei, rad>s "
%7