TARIKH : 1 SEPTEMBER 2013

HARI : AHAD
TEMPAT : Hotel Putra Palace, Kangar Perlis
MASA : !"# $agi % #!00 Petang
A&'(RA&
(nit Bi)*ingan Dan Kaunseling
Dengan Ker+asa)a
A'K Kece)erlangan Ta,un Ena)
PROGRAM RESET MINDA MURID TAHUN 6
SRK STELLA MARIS (M)
2013
1!0 T('(A&
Kertas kerja ini dikemukakan untuk membawa murid-murid menjelang
UPSR agar lebih bersemangat dan bermotivasi untuk menghadapi peperiksaan
tahun ini.
Kertas kerja ini bertujuan memohon kelulusan pihak pentadbiran SRK Stella
Maris untuk menganjurkan satu program khas bagi memberi motivasi kepada murid-
murid di samping meningkatkan semangat untuk belajar dan mencapai kejayaan
dalam UPSR !"#.
2!0 PE&-E&A.A&
Ujian Penilaian Sekolah Rendah $UPSR% merupakan ujian penilaian yang
dikendalikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia kepada murid-murid yang
belajar di &ahun ' sahaja. Ujian ini merupakan kayu pengukur kepada murid yang
telah belajar selama ' tahun di sekolah dari segi pencapaian akademik iaitu (ahasa
Melayu Ke)ahaman* (ahasa Melayu Penulisan* Sains* Matematik dan (ahasa
+nggeris. (agi memastikan kejayaan dari aspek ini tercapai dengan jayanya maka
program motivasi perlu diadakan.
3!0 /B'EKTI0
#." ,)ekti) -
Menjadikan kem motivasi ini sebagai batu loncatan kepada murid &ahun ' untuk
memberikan kesedaran bahawa kecermerlangan dalam hidup dapat menjamin
kelangsungan hidup.
#. Kogniti) -
Memantapkan jasmani* emosi* rohani dan intelektual $./R+% supaya murid dapat
menghadapi peperiksaan UPSR dengan tenang dan bersemangat.
#.# Psikomotor -
Memastikan murid sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa sihat dan bersedia
melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan.
"!0 1ADA&-A& TARIKH 2 MASA
&arikh - " September !"# $,had%
&empoh masa - 0.12 pagi 3 2.!! petang
#!0 TEMPAT
4otel Putra Palace* Persiaran .ubli /mas* !"!!! Kangar* Perlis
3!0 SASARA&
Murid-murid &ahun ' yang akan menduduki UPSR pada tahun !"#
$RU.UK 5,MP+R,6 "%
!0 TE&TATI0 PR/-RAM
MASA AKTI4ITI
!0.12 3 !7.!! pagi Penda)taran Peserta
!7.!! 3 "!.!! pagi
Slot " - Perse5iaan Meng,a5a$i Pe$eri6saan
Penceramah - /n. ,))endi Rajni Khan
"!.!! 3 "!.#! pagi Kudapan
"!.#! 3 ".#! tgh
Slot - Pengurusan Stres Pe$eri6saan
Penceramah - /n. Sudin (in Sarmin
".#! 3 .#! petang Rehat 8 Makan 8 Solat
.#! 3 1.#! petang Slot # - Dina)i6a Ku)$ulan
1.#! 3 2.!! petang Majlis Penutup
7!0 SE&ARAI 'A8ATA&K(ASA PE.AKSA&A PR/-RAM
Penasihat - /n. Rahim (in 4assan $9uru (esar%
Pengerusi - Pn. 4jh Rukiah (inti +smail
$9PK Pentadbiran :an Kurikulum%
6. Pengerusi " - Pn. Sarimah (inti Ratiman $9PK 4/M%
6. Pengerusi - Pn. Muainah (inti +smail
Setiausaha - Pn. Rahaiyu (t 4arun
P. Setiausaha - Pn. 6ori;ah (t Said
(endahari - Pn. ,;lina (t ,;i;an
,.K Urusetia8Penda)taran - Pn. ,)idah (inti Kasa
Pn. Rusmini (inti Mohammed
,.K Makanan - Pn. Rohai;a (inti Mat Saad
Pn. 4alimatun Sa<adiah (in Mohd =an
Pn. ,;imah (inti Mhd. >assin
,.K :isiplin8Keselamatan
8Kebersihan - /n. ,khmarul 6i;am (in ,hmad Rupiad
,.K Pengacara Majlis - /n. Md. Sai)uddin (in &amsir
,.K Peralatan
$5?:85aptop8P, Sistem% - Pn. ,;irawaty (inti Ramli
,.K Persiapan
&empat :an (ackdrop - Pn. @akhriyah (inti Said
Pn. 6ori;ah (inti Said
,.K ,ktiviti - /n. ,;lan (in ,rshad
Pn. Ro;aidatul 4uhaimi (inti +lyas
Pn. 4asnah (inti ,bdul 4amid
/n. Sakri (in Mat 6or
,.K Sijil dan ?enderamata- /n. Aan (akri (in +smail
,.K :okumentasi - Pn. 6oor ,;liana (t Kha;ali
,.K .emputan Penceramah - Pn. ,;imah (inti Mhd. >assin
,.K (acaan :oa - Usta; Mohamad @ad;il ( =ainal ,bidin
'a5ual Bertugas A'K
MASA AKTI4ITI
TI&DAKA&
!0.12 3 !7.!!
pagi
Penda)taran Peserta
Pn. ,)idah* Pn. Rusmini
!7.!! 3 "!.!!
pagi
Slot " -
Perse5iaan Meng,a5a$i
Pe$eri6saan
Pn Rahaiyu* Pn. ,;lina* Pn
Mariani* Pn. @akhriyah
"!.!! 3 "!.#!
pagi
Kudapan
/n. Md Sai)uddin* Pn.
,;imah* Pn. 6ori;ah
"!.#! 3 ".#!
tgh hari
Slot -
Pengurusan Stres
Pe$eri6saan
Pn. Bimala* Pn 6ori;ah* Pn
6oor ,;liana* Pn.
4alimatun Sa<adiah*
".#! 3 .#!
petang
Rehat 8 Makan 8 Solat
Pn. Rohai;a* /n. ,khmarul
6i;am*
.#! 3 1.#!
petang
Slot # -
Dina)i6a Ku)$ulan
/n. ,;lan* /n. Sakri* Pn.
Ro;aidatul 4uhaimi* Pn.
4asnah
1.#! 3 2.!!
petang
Majlis Penutup
Usta; Mohamad @ad;il*
Pn. ,;imah* /n. ,srul
6i;am dan semua
Penolong Kanan
9!0 KE8A&-A&
Su)*er 6e:angan
C." (imbingan :an Kaunseling
C. :ana Murid
C.# >uran Peserta
Anggaran Per*elan+aan
Bil Per6ara 'u)la,
" (ayaran penceramah RM"!!.!! D E RM !!.!!
Makan minum
$murid dan guru%
RM "!.!! D ""! D kali
ERM!!.!!
# (ahan ,ktiviti
- straw
- kertas suratkhabar
- pita pelekat
RM!.!!
-
RM2.!!
E RM2.!!
1 ?enderahati
- penceramah RM#!.!! F E RM'!.!!
'(M.AH KESE.(R(HA& RM2"7#!00
10!0 PE&(T(P
Semoga program ini mendapat kelulusan pihak pentadbiran SRK Stella Maris
$M% serta guru-guru &ahun '. .utaan terima kasih di atas pertimbangan pihak tuan.

; ME&('( KE1EMER.A&-A& (PSR 2013<
GSesungguhnya ,llah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah
kepada ahlinya $yang berhak menerimanya% dan apabila kamu menjalankan hukum
di antara manusia* $,llah menyuruh% kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya
,llah dengan $suruhan6ya% itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada
kamu. Sesungguhnya ,llah sentiasa Mendengar* lagi sentiasa MelihatH
An=&isaa >#7?
------------------------------------------------------------------------------------
:isediakan oleh*
*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@RAHAIA( BI&TI HAR(&B
SETIA(SAHA PR/-RAM
:isemak oleh* :isahkan oleh,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@P& SARIMAH BT RATIMA&B @E& RAHIM B
HASSA&B
PE&!KA&A& HEM -(R( BESAR
.AMPIRA& 1
SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN STELLA MARIS (M)
01000 KANGAR, PERLIS
SENARAI NAMA MURID TAHUN 6 ( 2013 )

Bil Nama Pelaa! Kela"
1 ANAS SAFWAN BIN JAMIL 6K
2 MUHAMMAD NAJMI BIN MUSLIM 6K
3 SYAHRUL IZANI BIN SHAHRIM 6K
4 NUR SOFEA AIDILLA BINTI AHMAD NAZRI 6K
5 MUHAMMAD ZAMIR BIN NIKMAL MUZAL 6K
6 MOHAMMAD SYAQIR BIN ZAHIR 6K
7 NUR KHAIRINA BINTI HASZERI NUDIN 6K
8 AINA JAZMINA BINTI HABIBOL RAHMAN 6K
9 NURUL SYIFAA BINTI MOHAMAD ISMADI 6K
1 THI!YAH A"# KABILAN 6K
11 MUHAMMAD HAFIZ FARUQI BIN MD SAIFUDDIN 6K
12 ANIS MAISARAH BINTI MOHAMAD NORDIN 6K
13 MUHAMMAD USAID B ABD RAHMAN 6K
14 AZFAR IKHWAN B AZIZAN 6K
15 AHMAD FAIZ BIN HAKIMI 6K
16 MUHAMMAD HAMDAN BIN ABDUL MALEK 6K
17 #UTERI AFIQAH SYAZLINA BINTI HAYAZI 6M
18 MUHAMMAD SAIFULLAH BIN SAADIN 6K
19 MUHAMMAD AJMALHAKIM B MHD SHAHBUDIN 6K
2 AUZAIE NUR BINTI ROSLI 6K
21 AUNI BINTI $HAZALI 6K
22 ANDREA SU!ARIE A"# SU FAT 6K
23 #UTERI EZARATUL AQILAH BINTI MOHD AFFENDI 6K
24 AHMAD MUQRI HAKIM BIN HUZILI 6M
25 MUHAMMAD ADIB FARHAN BIN MOHD ZAKARIA 6K
26 MUHAMMAD ALIF BIN IDRIS 6K
27 NUR ALISA BINTI ROSHIDI 6K
28 MUHAMMAD FADZIL B AZIZAN 6K
29 NURFARAHANA WAHIDA BINTI HASNI 6M
3 UMAYRAH BINTI AMIR RAZIEF ARIEF 6K
31 SHAHIRUL AFFRIZAL BIN SHAIFUL AMRY 6M
32 MUHAMMAD NAJMI HAZIM B SUIB 6K
33 MUHAMMAD NAFIZ IZZUDDIN BIN ANUAR 6M
34 MUHAMMAD YUSUF B ANUAR 6K
35 MUHAMMAD AIMAN IZZUAN B ELIAS 6M
36 FIZAYU BINTI FAUZI 6K
37 MUHAMMAD MIZWAR B SHAEBUN 6M
38 MUHAMMAD BHUKHORI B ZAINOL ABIDIN 6M
39 MUHAMMAD AMIRSHAM BIN ASRIZAL YUSLEE 6M
4 AZROL AFIF BIN AZ ROSLAN 6M
41 NUR DIANA BINTI %HE MAT 6M
42 MUAZ BIN AZMAN 6M
43 MUHAMMAD ASYHAAM BIN MOHD SABRI 6M
44 ZAQIL AIMAN B JALIL 6M
45 ANIS BINTI AZMI 6M
46 MUHAMMAD IQBAL BIN AZRAN 6M
47 NURUL HANA FARISHA BINTI ASRULNIZAL 6M
48 NISHALINI A"# MANIRAJA 6M
49 MUHAMMAD IKHRAM NAIM B ISMAIL 6M
5 MUHAMMAD IKHWAN HAZIQ B MAHADI 6M
51 WAN NURSHAKIRA BINTI WAN RAZALI 6H
52 HAFZAN SOFHIA BINTI MOHAMED ADZHAR 6M
53 TUNKU MUHAMMAD AL&AMIN B TUNKU KASIM 6M
54 NURUL ATIQAH BINTI SULAIMAN 6H
55
SHARIFAH FARHAH AL&QADREE BINTI SYED
SHUKRAN
6M
56 MUHAMMAD IRSHADUDIN HAIQAL B INSHA 6M
57 ATHIRAH SUFFIYA BINTTI AZIZAN 6M
58 KU HAZRIL ISKANDAR B KU AHMAD ZUKHAIRI 6M
59 HALIMI IRFAN RIZUAN BIN HARIZ MUHAMMED 6M
6 MUHAMMAD HALIF IQMAL BIN ROHIDZAM 6M
61 MUHAMMAD SYAZRIN HAIKAL BIN SUZRI SHAM 6H
62 NURBAITI BINTI RAZALI 6M
63 WAN ISMAIZZAH BINTI WAN AHMAD RIDZUAN 6H
64 NURSYAZWANI BINTI MOHD NOORIZAM 6M
65 AIDIL NUR SHAKIRIN BIN NOOR ROSLIYADY 6H
66 NURUL AQIRAH BINTI SULAIMAN 6H
67 ANIS SALSABILA BINTI RASHID 6H
68 ROHAIDZA FITRI BINTI MOHD ROZAINAL 6H
69 MUHAMMAD LUQMAN BIN SILAHHUDDIN 6H
7 WAN SHARIAH BINTI RUSLI 6H
71 MUHAMMAD SHAHMI BIN RUSLI 6H
72 MUHAMMAD SHAKIR BIN RUSLI 6H
73 NURUL HAFIZAH BINTI JOHARI 6H
74 RABIATUL ADAWIYAH BINTI %HE HASSAN 6H
75 MUHAMMAD IZMAN NOR B BAHARUDDIN 6H
76 MUHAMMAD AFHAM AMIN B ROSLI 6H
77 MUHAMMAD AQASYAH BIN KHARUN AZMAN 6H
78 MOHD SHAHIRAN HAFIZ BIN HABI 6H
79 MUHAMMAD FARHAN BIN YUSLAN 6H