Đề1: 1.con quay 3 truc toạ độ 2. điều kiện để di chuyển trong máng ko bị kẹt vào vật 3.

vấn sức căng trong cán dây 4.sơ đồ trang 181 Đề 2: 1. biến thế quay sin-cos 2. điều khiển quấn sợi 3. ng nhân và biện pháp khắc phục ht lệch phải trong cán nóng QTN 4. mạch hạn chế dòng Đề 3: 1.gia tốc thẳng góc 2.Ht tđ khống chế độ đều của sợi 3.khắc phục tải xung trong cán nóng lt 4.s đồ 3 mạch đk dòng kích Đề 4: 1.cơ cấu tđ vi sai 2.cấu tạo ,ng lý hđ kđ máy điện từ trường quay 3.ng nhân và ht khắc phục nén kéo trong CNLT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful