Căr ț i biografice care merită să le cite ș ti

1. Pierderea virginită ț ii. Autobiografia lui Richard Branson
2. Steve Jobs. Biografia autorizată , de Walter saacson
!. "ihai al Ro#$niei. Regele ș i ț ara , de vor Porter
%. &onvorbiri cu regele "ihai al Ro#aniei , de "ircea &iobanu
'. Anul Regelui, Abdicarea Regelui "ihai ()achet de cărți*
+. ,avid Roc-efeller . "e#orii . "i/a luat #ai #ult de un an să citesc #e#oriile lui
Roc-efeller. &artea este foarte volu#inoasă, 0nsă lectura e )lăcută și te va introduce 0ntr/
o lu#e fascinantă. A# ră#as 0n final cu o i#agine )ozitivă des)re el.
1. Jac- Welch2 ,intr/o bucată. Autobiografia celui #ai ad#irat #anager
3. A#intiri din )ribegie , A#intiri ș i )ove ș ti #ai deocheate și Ș ocul 0ntoarcerii 0n ț ară , de
4eagu ,5uvara
6. Puterea Ar#oniei. Biografia lui "orihei 7eshiba , de John Stevens
18. Jurnal 288!/2886 , de 9ana Pellea
11. :rnesto &he ;uevarra . Jurnal )e #otocicletă
12. &onstantin 4oica . Jurnal de idei
1!. Scafandrul si fluturele , de Jean ,o#ini<ue Baub=
1%. "e#orii ale unui bătr$n crocodil , de >ennessee Willia#s
1'. Salvador ,ali . Jurnalul unui geniu
1+. Povestea vie ț ii #ele , de ?ans &hristian Andersen
11. Patru decenii 0n serviciul &asei Regale a Ro#$niei. "e#orii 1363/16%8 , de :ugeniu
Arthur Buh#an
13. Pove ș tile Reginei "aria , Povestea vie ț ii #ele , @nse#nări zilnice de Regina "aria a
Ro#$niei
16. Povestea :lisabetei Rizea din 4uc ș oara , de :lisabeta și &ornel ,răgoi
28. &onfesiunile unui cafegiu , de ;heorghe Alorescu
21. "e#oriile unei fete cu#in ț i, de Si#one de Beauvoir
22. Jurnalul Annei Aran- , de Anne Aran-
2!. Jurnal. Bolu#ul 2 1331/1331 , de Regele &arol al Ro#aniei
2%. >răiesc din nou , de leana, Princi)esa de Ro#$nia
2'. Jurnal )ortughez . și Jurnal 16%'/16%+, de "ircea :liade (vezi și citate "ircea :liade*
2+. Baron &arl ;ustaf :#il "annerhei#2 Jurnal de )e frontul ro#$nesc , de Silviu "iloiu
21. &onvorbiri cu 9ctavian Paler , de ,aniel &ristea/:nache (vezi și selec ț ia de citate din
9ctavian Paler*
23. ,esertul )entru totdeauna și Ruga ț i/vă să nu vă crească ari)i , de 9ctavian Paller
26. Aii ,e#nC , de ,an Puric (0ți reco#and și articolul cu citate ,an Puric*
!8. "ăn$ncă, roagă/te, iube ș te , de :lizabeth ;ilbert
!1. Jurnalul fericirii. "anuscrisul de la Rohia , de 4icolae Steinhardt
!2. &alea lui "andela . 1' lectii des)re via ț ă, iubire ș i cura5 , de Richard Stengel
!!. ,ialoguri cu Paulo &oelho , de Juan Arias (vezi și articolul cu citate Paulo &oelho*
!%. &elibidache. @nt$lniri cu un o# de eDce) ț ie , de Ste)hane "uller
!'. &onfucius. 9 biografie , de Jonathan &le#ents
!+. &aiete , de :#il &ioran (vezi și citatele lui :#il &ioran care #i/au )lăcut 0n #od
deosebit*
!1. ,es)re fericire, via ț ă ș i #ulte altele , de ,alai Ea#a
!3. Winston &hurchill , de Arancois Fersaud=
!6. 9#ul 0n căutarea sensului vie ț ii , de Bi-tor :. Aran-l. Aran-l enu#eră aici o )arte a vieții
sale, )etrecută 0n lagărele naziste. 4u e o carte biografică 0n sine, deși )ovestește acele
ti#)uri și 0nt$#)lări. : greu de digerat eD)erințele )rin care a trecut, 0nsă e una dintre
cărțile care aș reco#anda cuiva care 0și 0nce)e dezvoltarea sa )ersonală.
Cărți biografice în limba engleză
%8. AleDander of "acedon, !'+/!2! B.&.2 A ?istorical Biogra)h= , b= Peter ;reen. 4u a#
citit 0ncă biografia lui AleDandru "achedon, de/abia aște)t să o citesc. @ncă din co)ilărie
a# fost fascinat de )ersonalitatea sa.
%1. >he Autobiogra)h= of >heodore Roosevelt , b= >heodore Roosevelt
%2. Eong Wal- to Areedo#2 >he Autobiogra)h= of 4elson "andela
%!. >he Autobiogra)h= of >ho#as Jefferson , b= >ho#as Jefferson
%%. >he Autobiogra)h= of "artin Euther Fing, Jr.
%'. >he East "anchu2 >he Autobiogra)h= of ?enr= Pu Gi, East :#)eror of &hina , b= Paul
Si#on
%+. "= Eife and Wor- . An Autobiogra)h= of ?enr= Aord
%1. Walt ,isne=, An A#erican 9riginal , b= Bob >ho#as
%3. >he Autobiogra)h= of Ben5a#in Aran-lin
%6. >he Autobiogra)h= of AndreH &arnegie and >he ;os)el of Wealth . :ste cartea care #i/a
redefinit #odul 0n care văd #unca și cu# să/#i )ăstrez viziunea )e ter#en lung. 9
lectură )uțin 0ngreunată de li#ba5ul cu 5argon folosit, &arnegie ră#$ne unul dintre cele
#ai bune eDe#)le de )ersonalități care )ornind de la literal#ente zero, și fără a avea
vreun avanta5, au ridicat un i#)eriu.
'8. ;andhi . An autobiogra)h= or >he stor= of #= eD)eri#ents Hith truth
'1. Sa# Walton2 "ade n A#erica , de Sa# Walton fondatorul Wal#art
Și )entru că lista )oate fi #ult #ai lungă a# nevoie de a5utorul tău2 ce biografii ai citit sau vrei
să citești și crezi că ar trebui să fie aici 0n listăI Easă #ai 5os un co#entariu și s)une/ne ce alte
cărții biografice #ai trebuie adăugate aici.
&iteste intregul articol la htt)2JJflorinrosoga.roJblogJcarti/biograficeJKiDzz!819+h7#6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful