You are on page 1of 2

Mata

pelajaran /
Masa / kelas
Kandungan
Catatan /
impak
Pend.Jasmani
1E
8.30-9.00
Transisi
Tajuk Memanaskan !adan
Murid beratur panjang. Tepuk tangan 1,2,3.Dalam
barisan panjang berjalan ke belakang dan kembali ke
tempat asal.
Berjalan sambil tepuk tangan depan ,atas dan
bawah.berjalan dan buat gaya kapal terbang.
Murid melakukan pergerakan mengikut kreativiti
masing.
Aktiviti menyejukkan badan.
Pen.Jasmani
1P
9.00-9.30
Transisi
Tajuk Memanaskan !adan
Murid beratur panjang. Tepuk tangan 1,2,3.Dalam
barisan panjang berjalan ke belakang dan kembali ke
tempat asal.
Berjalan sambil tepuk tangan depan ,atas dan
bawah.berjalan dan buat gaya kapal terbang.
Murid melakukan pergerakan mengikut kreativiti
masing.
Aktiviti menyejukkan badan
PendKesi"ata
n
#P
1$.$0-1$.%0
nit 1 !"esihatan #i$ikal
Tajuk ! %aya %udah &emaja
&tandard Pem!elajaran !
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta
perkembangan 'i$ikal yang sihat
&tandard Kandungan !
1.1 (, Menyatakan temp)h kitaran haid.
'!jekti( )i ak"ir pem!elajaran murid dapat
*. Mengetahui temp)h kitaran haid yang betul.
**. Murid dapat menghasilkan kalender kitaran haid.
*kti+iti
a. +uru menerangkan tentang kitaran haid kepada murid
perempuan dan lelaki.
b. +uru menunjukkan kalender kitaran haid untuk
menjelaskan temp)h haid dan kitaran haid.
,. +uru memaklumkan untuk menggunakan kalender haid
sebagai panduan peran,anagn awal kitaran haid pada
bulan berikutnya seperti bila perlu membawa tuala
wanita ke sek)lah.
d. Murid menghasilkan kalender kitaran haid.