Expanded

Program
on
Immunization
TUMONG
para ma-awhag ang mga ginikanan ipa
immunize ang ilang anak
para makasayod ang mga ginikanan sa
binipisyo ug importansya sa
immunization
para makasayud ang tanan unsa na
BAKUNA ang available ug ang schedule
UNSAY PASABOT SA
IMMUNIZATION?
Usa ka proseso sa paghatag ug
BAKUNA sa dili pa masakit.
UNSAY PASABOT SA
BAKUNA?
Naa ni ani ang antigen sa sakit o gipaluya
na kagaw. Ang atong lawas maghimo ug
panglaban o antibody para maprotektahan
ta.
BCG
RASON NGANO IHATAG
Ang BCG magpaubos sa risgo maka-
develop ang bata ug tuberculosis o
TB

LABANAN NATIN ANG TB
KANUS-A EHATAG KAPILA UG
INTERVAL
ASA IHATAG
Bisan kanus-a gikan
sa pag anak

Sa dili pa mu
eskwela
Kas-a Too nga bukton


Wala nga bukton

BCG
PENTAVALENT VACCINE
1. HEPATITIS B VACCINE
2. DIPTHERIA VACCINE
3. PERTUSSIS VACCINE
4. TETANUS TOXOID
5. HAEMOPHILOS INFLUENZA VACCINE
SULOD PENTAVALENT VACCINE
PENTAVALENT VACCINE
HEPATITIS B VACCINE
Ang tao naay Hepatitis B kasagaran maoy
magkaliver cancer pagkatigulang. Mapasa
kini pamaagi sa dugo. Ang BAKUNA maoy
mo protekta sa ato ni ani.
HEPATITIS B VACCINE
DIPTHERIA
Usa ka delikado ug makapatay na sakit.
Gasugat ang agi hanan sa hangin ug pagkaun
ngano mapatay ang masakit ni ani. Ma ego
ang kasing-kasing, utok, ug maparalisa ang
kaunoran(muscle) sa tilaok.
DIPTHERIA
PERTUSSIS
Taas ug pitch ug saguysoy na pagubo.
Usa kini ka serioso na sakit. Kita
maprotektahan ni ani sa pamaagi sa
pagpainject ug BAKUNA.
PERTUSSIS
TETANUS
 Usa ka deligado ug makapatay na sakit kasagarang
makuha sa yuta, ug tae sa hayop.
 Kung ang panit sa tao matusok ug lalum, ug ang
samad masirado, kini ang ganahan sa tetanus para
managhan.
 Kasagarang sintomas ang lockjaw, pag gahi sa liog.
Kini malikyan pamaagi sa tetanus vaccine.
TETANUS
HAEMOPHILOS INFLUENZA
Ang haemophilos influenza ang kasagarang
rason sa meningitis sa bata. Kita ma
protektahan ni ani pinaagi sa pagpaimmunize.
HAEMOPHILOS INFLUENZA
PENTAVALENT
KANUS-A
EHATAG
KAPILA UG
INTERVAL
ASA IHATAG
6 ka simana
taman 11 ka
bulan
4 ka simana
3 ka doses
Sa taas ug
gawas na parte
sa paa
OPV o Oral Polio Vaccine
OPV o Oral Polio Vaccine
Ang OPV maoy magprotekta sa ato sa
poliomyelitis.
OPV o Oral Polio Vaccine
OPV o Oral Polio Vaccine
KANUS-A
EHATAG
KAPILA UG
INTERVAL
ASA IHATAG
6 kasimana
taman
11 ka bulan
4 ka simana
3 ka doses
Baba
TIGDAS O MEASLES
Koplik Spot
Usa kasakit na maghatag ug taas na hilanat,
pagpangluya, pagpamula sa mata, sensitibo sa hayag o
suga , pagsakit sa tutunlan, rhinitis(sip-on). Kita ma
protektahan ni ani pamaagi sa pagpainject.
TIGDAS O MEASLES
TIGDAS O MEASLES
KANUS-A
EHATAG
KAPILA UG
INTERVAL
ASA IHATAG
9 ka bulan
taman
11 ka bulan
Kas-a Too nga bukton

MMR o Measle, Mumps, Rubella
KANUS-A
EHATAG
KAPILA UG
INTERVAL
ASA EHATAG
Ika 12 bulan
taman
Ika 15 bulan
Kas-a Wala nga bukton
MMR o Measle, Mumps, Rubella
Gina rekominda na ehatag ang PCVsa
bata kay sila kasagaran ang masakit sa
pneumococcal infection.
PCV
PCV
KANUS-A
EHATAG
KAPILA UG
INTERVAL
ASA IHATAG
6 kasimana
taman 11 ka
bulan
4 ka simana Sa taas ug
gawas na parte
sa paa

MGA
SIDE EFFECTS
SA BAKUNA
UG
UNSAY BUHATON
BCG SIDE EFFECTS
Ang burot mawala sa sulod sa 30 minutos
taman isa ka oras
Naay pagpamula ug pagpanghubag sulod
sa 24 oras na mahuman sa sulod sa 2-4 ka
adlaw
Kung walay olat na mahimo magpa inject
utro

PENTAVALENT SIDE EFFECTS
HEPATITIS B
DIPTHERIA
PERTUSSIS
TETANUS
HAEMOPHILOS INFLUENZA
PENTAVALENT SIDE EFFECTS
1. Naay hilanat sulod sa 2 taman 4 ka adlaw
BUHATON: Hatagan ug paracetamol ang
bata kada upat ka oras.
NOTE: Kung musubra sa 4 ka adlaw ang hilanat e-
advise ang inahan na magpakonsulta sa pinakaduol na
hospital
PENTAVALENT SIDE EFFECTS
2. Naay kombulsyon
BUHATON: Hatagan ug paracetamol ang
bata kada upat ka oras.
NOTE: Ang kombulsyon normal na reaksyon sa
lawas para mapaubos ang hilanat. Tungod kini sa
pertussis na component sa BAKUNA.
PENTAVALENT SIDE EFFECTS
3. Pagpamula, pagpanghubag ug pagsakit sa injection
site
BUHATON: Butangi ug cold compress sa sulod sa 24
ka oras isa taman katulo ka bisis,
ug hot compress sa sunod na adlaw ,
Ihatag kada 6 ka oras


1 . Walay side effect.
Buhaton: Dili pa didihon ang bata paghuman
ug hatag sa OPV para dili niya masuka.
OPV SIDE EFFECTS
MEASLES o TIGDAS ug MMR
SIDE EFFECTS
1. Naay hilanat sulod sa 2 taman 4 ka adlaw
BUHATON: Hatagan ug paracetamol ang bata
kada upat ka oras.

2. Naay rashes
BUHATON: Hatagan ug Benadryl
MEASLES o TIGDAS ug MMR
SIDE EFFECTS
3.Naay pagpangatol
BUHATON: Pahidi ug calamine lotion

MEASLES o TIGDAS ug MMR
SIDE EFFECTS
MGA PAHINUMDOM
1. Naay balaod na naga-ingon na ang kada bata
naay katungod makakuha sa benepisyo sa
immunization – PD 996 IMMUNIZATION LAW

2. Walay BAKUNA na naghatag ug 100% na
protection. Ang paglikay sa sakit kini ubanan jud sa
saktong pagpanghugas sa kamot.

MGA PAHINUMDOM
3. Naay saktong kadaghanon sa session sa
pagbakuna para makompleto ug husto ang
proteksyon.

MGA PAHINUMDOM
4. Importante ang booster doses para ma-
maintain ang husto na proteksyon sa sakit.

MGA PAHINUMDOM
5. Maayo na kamo mu tuman sa schedule na
gihatag sa inyong midwife. Kini para makuha
ang immunity sa sakit sa daling panahon.
MGA PAHINUMDOM
6. Ang malnutrisyon, sakit sa baga, gamay na hilanat,
ubo, diarrhea dili rason ngano dili ihatag ang
BAKUNA

MGA PAHINUMDOM
7. Ang rason na dili jud pwede bakunahan ang
bata mao ang:
a. naay kombulsyon ug shock sulod sa 3 ka
adlaw sa ni aging paghatag sa penta
b. dili ihatag ang BCG sa bata na
immunocompromised.MGA PAHINUMDOM
8. Ang BAKUNA luwas ug epektibo
pero naay gamay na side effects
paghuman sa bakuna.

MGA PAHINUMDOM
9. Kami ga implementa ug usa ka needle
sa usa ka bata.

MGA PAHINUMDOM
10. SCHEDULE
A. DUOL NA BARANGAY
 KADA SIMANA WEDNESDAY
B. LAGYONG BARANGAY
 KA USA SA USA KA BULAN


MGA PAHINUMDOM
“ Matawag na fully immunized ang bata
kung makuha niya ang 1BCG, 3 ka
PENTA, 3 OPV ug isa ka MEASLES
bag-o mahuman ang una niyang
birthday.”
MGA PAHINUMDOM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful