Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Power Point 2007

Giao Trinh Power Point 2007

Ratings:
(0)
|Views: 845|Likes:
Published by huygapro
Giáo trình Powerpoint 2007
Giáo trình Powerpoint 2007

More info:

Published by: huygapro on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 1/47
TÀI LI
U MÔN H
C
MS POWERPOINT 2007
M
c
đ
ích :
 Trang b
các ch
ứ 
c n
ă
ng
chính c
a PowerPoint
để 
t
o trìnhdi
n báo cáo.
 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 2/47
BÀI 1. CÁC CH
C N
Ă
NG SO
N TH
O C
Ơ
B
N
Trong bài này, chúng ta s 
ẽ 
ọ 
c cách s 
ử  
ụ 
ng PowerPoint 
để  
ạ 
o file trình di 
ễ  
n c 
ơ 
ả 
n.
1. Gi
i thi
u Microsoft Power Point 2007
Microsoft PowerPoint là m
t ph
 ầ
n m
 ề
m thông d
ng trong b
MicrosoftOffice dùng h
tr
 
đắ
c l
ự 
c cho vi
c trình chi
ế 
u, trình di
n. V
i kh
n
ă
ngt
o file trình di
n nhanh chóng,
đẹ
p và chuyên nghi
p, hi
n nay MSPowerPoint là l
ự 
a ch
n hàng
đầ
u trên th
ế 
gi
i khi th
ự 
c hi
n vi
c trìnhchi
ế 
u. Giáo trình này s
ử 
d
ng MS PowerPoint 2007 cho các minh h
a vàh
ướ
ng d
n, tuy nhiên sau khi h
c xong, h
c viên hoàn toàn có th
ể 
s
ử 
 d
ng các phiên b
n khác c
a Ms PowerPoint.
2. Các c
i ti
ế
n c
a Microsoft Power Point 2007
Giao di
n hòan tòan m
i so v
i phiên b
n tr
ướ
c
đ
ó: Thay vì d
ự 
a trên vôs
ố 
menu nhi
 ề
u t
 ầ
ng, Office m
i b
ố 
trí h
 ầ
u h
ế 
t ch
ứ 
c n
ă
ng c
 ầ
n thi
ế 
t vàom
t d
i b
ă
ng to g
i là "ribbon" r
ấ 
t h
ữ 
u d
ngTính n
ă
ng xem tr
ướ
c t
ứ 
c th
i c
a Microsoft Office 2007 cho phép b
nnhanh chóng nh
n bi
ế 
t các k 
ế 
t qu
 
đị
nh d
ngB
giao di
n (theme) m
i c
a PowerPoint 2007 kèm Quick Style c
i ti
ế 
n
đ
áng k 
ể 
so v
i b
giao di
n m
u (template) nghèo nàn c
a PowerPoint2003. Công c
v
hình SmartArt m
i m
nh m
h
ơ
n h
n phiên b
n c
ũ
 C
ũ
ng nh
ư 
các
ứ 
ng d
ng Word, Excel, PowerPoint dùng
đị
nh d
ng filem
c
đị
nh d
ự 
a trên XML g
i là Open XML, và mang
đ
uôi file là .pptx.M
t công c
m
i là SmartArt (c
ũ
ng có trong Word và Excel),
đ
ây làcông c
dùng
để 
v
hình th
ể 
hi
n các m
ố 
i quan h
, ví d
nh
ư 
s
ơ
 
đồ
t
ổ 
 ch
ứ 
c hay quy trình công vi
c. B
n có th
ể 
b
ổ 
sung và t
o ki
ể 
u dáng cho
 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 3/47các ph
 ầ
n t
ử 
SmartArt ch
v
i vài nh
ấ 
n chu
t và không t
ố 
n nhi
 ề
u côngs
ứ 
c
để 
t
o ra nh
ữ 
ng hình ho
 
đẹ
p.B
n có th
ể 
áp d
ng nh
ữ 
ng hi
u
ứ 
ng
đượ
c c
i ti
ế 
n c
a PowerPoint 2007g
 ồ
m t
o bóng, n
ổ 
i, xiên cho ch
ữ 
và hình (bao g
 ồ
m bi
ể 
u
đồ
SmartArt) tr
ự 
c ti
ế 
p t
ừ 
ribbon.Ngòai ra PowrerPoint 2007 còn có nhi
 ề
u c
i ti
ế 
n
đ
áng giá khác: Tínhn
ă
ng t
o b
ng gi
 
đ
ây d
s
ử 
d
ng h
ơ
n; vi
c trao
đổ 
i d
ữ 
li
u v
i các
ứ 
ng d
ng khác trong MS Office c
ũ
ng d
dàng.
3. Kh
i
độ
ng Power Point
B
ướ
c 1
: Nh
p vào nút
Start
trên thanh công c
 
Windows
 
B
ướ
c 2
:
Đị
nh v
con tr
chu
t trên m
c
 All Programs
 
B
ướ
c 3
: Nh
p Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint 2007. Mànhình
Power Point
 
đầ
u tiên xu
ấ 
t hi
n và th
ể 
hi
n trên thanh taskbarc
a Windows.
Chú ý:
o
 
N
ế 
u th
ườ
ng s
ử 
d
ng Ms PowerPoint, chúng ta s
th
ấ 
tshortcut c
a PowerPoint 2007 trên Recently UsedPrograms c
a menu All Programs trên Start menu. S
ử 
 d
ng Short cut này
để 
nhanh chóng truy xu
ấ 
t PowerPoint2007.
4. Các thành ph
n c
ơ
b
n
C
ũ
ng nh
ư 
các ch
ươ
ng trình Microsoft Office khác, PowerPoint có cácthanh công c
(Toolbars), thanh th
ự 
c
đơ
n(Menu bar) và các l
nh
đơ
nt
t khác. Ngoài ra, PowerPoint có nh
ữ 
ng công c
, l
nh
đơ
n riêng bi
t.Chúng ta s
xem xét các thành ph
 ầ
n c
ơ
b
n
đượ
c s
ử 
d
ng trong quátrình so
n th
o PowerPoint
 
Các Khung Outline, Slide notes, Slide
Trên màn hình s
an th
o còn có các thành ph
 ầ
n sau

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Giang Nam added this note
hay
Nguyen Giang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->