You are on page 1of 3

Funcţii injective, surjective, bijective.

Definiţie. Spunem că o funcţie este injectivă dacă pentru orice două elemente

(

) (

)

Exemple schematice.

1
0
) f aplică pe X în Y. Cum

şi (

) (

) aplicaţia nu
este injectivă.

2
0
) f aplică mulţimea X în mulţimea Y. Avem

(

) (

) (

)
şi deci aplicaţia este injectivă.
Y
X

Definiţie. Spunem că f:X— Y este o funcţie surjecrivă dacă pentru orice element y Y dacă există cel puţin un
element xA astfel încît () .
Exemple schematice.
i) f:X—Y este o aplicaţie surjecrivă.


ii) funcţia f:X—Y nu este o aplicaţie surjecrivă deoarece elementul
beY nu este imaginea prin f a nici unui element din X.


Definiţie. O funcţie simultan injectivă şi surjecrivă se numeşte funcţie bijectivă.
Exemple schematice.
Observăm că oricărui element din X îi
corespunde un unic element din Y.